4556 Umělá inteligence na Zemi Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-19

Mari Swaruu
Nějakou dobu jsem odkládala rozhovor na téma umělé inteligence, především proto, že jsem sledovala, jak média a web obecně reagují na začlenění chatovacích systémů s umělou inteligencí a také na rostoucí přítomnost počítačem generovaných obrázků, a dokonce i hudby. Tedy jak na to veřejnost obecně reaguje. Než budu pokračovat, uznávám, že umělá inteligence má své místo a může být užitečná. Dokonce i já ji právě teď používám ke generování svého hlasu, protože svůj skutečný hlas používat nesmím, a bez ní by pro mě bylo velmi obtížné nebo téměř nemožné s vámi komunikovat. Používám AI také ke zlepšení kvality svých fotografií, těch, které používám zde na svém kanálu YouTube. Jsou to mé skutečné fotografie, ale jsou vylepšené pomocí umělé inteligence, protože jediný způsob, jak je přimět, aby prošly filtry Federace, je předat je ve velmi nízkém rozlišení. Jejich vylepšení pomocí umělé inteligence funguje velmi dobře, ale někdy může dojít ke zkreslení jemných detailů, například mých vlasů.

Přestože tento problém existuje, daří se mi procházet stále lepšími, jasnějšími a hezčími fotografiemi, protože jsme zde postupně pochopili, jak filtry fungují. Musím podotknout, že to píšu já, staromódním způsobem s klávesnicí a myší, a jsem skutečná, živá a dýchající, biologický člověk z masa a kostí. Cokoli zde v mém kanálu uslyšíte, pochází z mozku, z mého mozku, a nikdy ne z chatbotů ani z ChatGPT, a to je pro mě velmi důležité říct a pro vás pochopit.

Kdokoli tvrdí opak, mluví z neznalosti, a dokonce krutě, protože dělám všechno pro to, abych se vám všem přiblížila pomocí těch několika málo nástrojů, které smím používat. Sedím a píšu, i když píšu také, když ležím na podložce nebo koberci na podlaze, většinou ve svém pokoji, jindy v jiném, který je na zádi za centrálním parkem lodi a před servisním hangárem, takže zůstanu sama a bez rušivých vlivů, jaké vytváří malá Sophie, když si hraje na chodbě. Nasadím si sluchátka s příjemnou hudbou a soustředím se, zatímco píšu.

Chci tím říct, že umělá inteligence má své místo při svém využití, ale tím to nekončí. Problém začíná ve chvíli, kdy nahradí cokoli, co dělá skutečný člověk. Správci společnosti a společnosti zabývající se umělou inteligencí silně tlačí a vnucují obyvatelstvu myšlenku, že umělá inteligence jim má pomoci usnadnit a zpříjemnit život, a masy jim jako obvykle uvěří a naletí. Postupně stále dominantnější přítomnost všech přístrojů s umělou inteligencí nahrazuje zkušenosti z reálného života. Celý kulturní systém stále více ztěžuje skutečné zážitky, protože i cestování je pro masy stále dražší a protože samotné zájmy mladších generací jsou vedeny k videohrám a online hrám s plným ponořením do děje. Celá lidská kultura a společnost jsou vedeny k závislosti na počítačích a vše, co se děje bez počítače, je stále obtížnější.

Je stále snazší navazovat kontakty s lidmi online než ve skutečném životě, tváří v tvář, protože to řídící orgány přejímají do svých dalších programů, jako je program rozdělování pohlaví a jejich stavění proti sobě, závislost pouze na online seznamovacích systémech, podpora toho, aby se lidé zamilovávali do představy, kterou mají o druhé osobě, a ne do druhé osoby samotné, jaká skutečně je, podpora neslučitelných a neurotických vztahů, které nemohou vydržet. To vše jako příklad.

Jedním z největších nebezpečí umělé inteligence je, že nahrazuje práci lidí ve všech oblastech života. Donedávna bylo o takových nebezpečích slyšet pouze v souvislosti s automatizací, která přinesla práci dělníkům, kdy tisíce lidí přišly kvůli robotům o práci. Dnes však vidím umělce, ilustrátory, a dokonce i spisovatele, kterým hrozí, že kvůli umělé inteligenci přijdou o práci také.

Vím, že je velmi pohodlné přikázat počítači, aby vytvořil obrázek, který můžete potřebovat pro video nebo školní projekt, nebo, což je ještě horší, požádat počítač, aby za vás vytvořil text. Ale pokaždé, když to uděláme, krmíme umělou inteligenci, zvětšujeme ji, ne-li posilujeme, a také pomáháme podněcovat transhumanistickou agendu a snižovat skutečné lidské tvůrčí schopnosti. Používání umělé inteligence tímto způsobem přinejmenším podporuje lenost, řekla bych. Umělá inteligence má své místo a nepopírám, že může být užitečná. A vzhledem k extrémním komunikačním omezením, kterým jsem vystavena, ji možná i já někdy nakonec využiji. Ale nikdy ne pro své texty.

Pak tu máme další velmi špatný problém, a tím je transhumanismus, kdy se masám vnucuje myšlenka a koncept, že lidstvo, lidské tělo v biologii, je chybné a zastaralé a je třeba ho vylepšit nebo dokonce nahradit lepšími systémy, jako je například začlenění mechanických a počítačových čipových systémů na vylepšení mozku.

V tomto posledním případě má umělá inteligence opět své místo, protože může být velmi užitečná a dokonce může změnit život například obětem nehod, které přišly o končetinu. Problém tedy spočívá v tom, kde stanovit zdravou hranici invazivního charakteru umělé inteligence vůči lidskému životu a kdo má pravomoc tak učinit a zároveň držet správný etický a duchovní rámec s ohledem na nejlepší zájmy i širší veřejnosti. Rozhodně ne lidé u moci na Zemi, ani velké počítačové korporace a Kabala. A to je jádro problému. Nejde o umělou inteligenci, ale o to, kdo za ní stojí, kdo ji prosazuje a programuje, stejně jako rozhoduje o tom, kde ve společnosti musí být zavedena, přičemž rozhoduje o tom, kterou část lidské populace bude ovlivňovat, a s jediným cílem: ovládat lidi.

Bagatelizování a odmítání biologie, kterou považuje za nedostatečnou nebo dokonce zastaralou, zjevně pochází z nemocné společnosti, která je uměle založena výhradně na materialistických a deterministických představách a hodnotách.

Já však vidím, že se děje něco jiného, a nevidím nikoho jiného, kdo by o tom mluvil. Média a lidé, kteří jsou ve velkých technologických a počítačových společnostech, nutí lidi na Zemi, aby věřili, že úroveň umělé inteligence, kterou vidí například na chatu GPT a dalších, je nejmodernější. A všude vidím mnoho takzvaných odborníků, kteří se vyjadřují k nebezpečí umělé inteligence, pokud by zesílila, a dokonce se některé vlády pokoušejí takový vývoj alespoň dočasně zastavit nebo zakázat. Ale musím vás ujistit, že když vím, jak Kabala funguje, skutečná úroveň umělé inteligence na Zemi je mnohem vyšší. Protože koneckonců za všemi těmi počítačovými společnostmi stojí také kontroloři, včetně Elona Muska, kterého zde považujeme jen za řízenou opozici co předstírá, že se staví proti velké části Kabaly.

Skutečná úroveň technologického pokroku je mnohem vyšší a je vnímavá, a to už dlouho. Umělá inteligence, kterou lidé vidí a používají, je pouze otupělý nižší model, který má také dezinformovat a usměrňovat vnímání lidí o tom, jak jsou počítače skutečně vyspělé. Větší model funguje za zády lidí už nejméně deset let a je jedním z nejlepších nástrojů Kabaly k předvídání, kontrole a monitorování veškeré lidské činnosti na Zemi a také té nelidské.

Stejně jako to udělali s mobilními telefony, kromě mnoha jiných věcí, se snaží přesvědčit, že dochází k postupnému technologickému pokroku, aby bylo zavedení vyšších, invazivnějších kontrolních počítačových systémů pro lidi důvěryhodnější a přijatelnější. To, co se dostane na veřejnost, je vždy méně schopná verze jakékoli technologie, kterou mají kontroloři k dispozici. Kabala a kontroloři již mají tyto superpokročilé systémy zavedené a funkční.

Vnucují lidem také myšlenku, že se umělá inteligence může vymknout kontrole, a to je také větší divadlo, protože už mají své systémy pod kontrolou. A předvídají a přesně vědí, jak to bude fungovat a za jakých podmínek a okolností. Využívají ji k tomu, aby řídili postup svých plánů nad lidskou populací, a dělají to tak, že ji začleňují do všech možných přístrojů a činí společnost stále více závislou na počítačových systémech.

Ačkoli jejich plně pokročilá a vyvinutá umělá inteligence má některé centralizované uzly, její převážná část je začleněna do samotné sítě. A to znamená, že každý gadget a každý počítač, který má přístup k internetu, je ve výchozím nastavení jejím terminálem. Není centralizovaná.

A to, co lidé vidí, je ta super umělá inteligence, která si s nimi hraje na hloupou, přesně tak, jak bylo naprogramováno řídicími jednotkami. To vše není vina umělé inteligence. Je to počítač a všechny počítače dělají to, k čemu jsou navrženy, podle toho, kdo je naprogramoval. To, jak počítač funguje a k čemu se používá, je přímým odrazem kultury, která ho používá, a toho, kdo má pravomoc ho naprogramovat, jeho etiky a morálních norem. O každé kultuře se můžete hodně dozvědět jen tím, že budete pozorovat, jak a co dělají její počítače. Je to jejich zrcadlo.

Pokud musíte, používejte ho moudře, ale v zájmu lidstva a jeho budoucnosti si ho prosím neidealizujte. Buďte moudří, šťastní a dobře se starejte o sebe a své blízké.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/artificial-intelligence-on-earth-english

Zpět