668 Pohádková realita Daniel Scranton

[ UFO ] 2020-12-05

Zkoumali jsme nové časové osy, které jste vytvořili pro rok 2021 a dále, a byli jsme nadšeni o kolik zajímavější a více vzrušující je vaše cesta do páté dimenze. Hledali jste způsoby, jak učinit cestu zábavnější, méně strastiplnou, a také jste se snažili minimalizovat ztráty na cestě. Zůčastnit se v této době vzestupu do páté dimenze na Zemi je druh zlatého lístku. Je to obrovská příležitost a existuje mnoho duší, které chtějí mít tuto zkušenost.

Všichni máte to štěstí, že víte, že k posunu vědomí dochází, a většina z vás si je vědoma toho, že v tom nejen hrajete roli, ale také si vytváříte svůj zážitek. To je to, co chceme, abyste poznali. Nejste jen pasažér, ale vytváříte cestu, na které jste. Je čas, abyste si všichni více užívali a viděli se jako stvořitelské bytosti, kterými jste se narodili.

Jedna z časových linií, které jste si nedávno vytvořili, zahrnuje větší spojení s vílí říší, než jakou jste na Zemi měli po velmi dlouhou dobu. To znamená více kouzel, více interakcí čar a více společných výtvorů s lidstvem.

Pokud máte to štěstí, že máte dítě nebo ho znáte, nechte ho, aby vás vedlo tam, kde jsou víly. Nechte dítě otevřít dialog s vílami, pokud nejste schopni sami, a nechte víly vést vás po vaší cestě vzestupu, protože jsou tam, kam jdete. Znají cestu; vědí, jaký typ životů tam budete žít v páté dimenzi. A jsou tak blízko tomu být člověkem, jak je mořné pro ty, kdo nejsou lidé. A "člověkem" myslíme lidi Země. Máte tyto obrovské spojence, kteří vám chtějí pomoci, kteří vám chtějí sloužit, a nyní máte zbrusu novou časovou osu, kde sehrávají větší roli, aby vás všechny bavili a užívali si tuto cestu, když se zbavíte strachu, pustíte se toho, co vás tíží, a dovolíte si být znovu dětmi, abyste nejen věřili ve víly, ale také uznali, že se mají s vámi o co podělit.

Vydejte se do přírody, kdykoli můžete, dokonce i v chladnějších měsících, a pozvěte je do svých domovů. Pozvěte je, aby se účastnili vašich projektů, a pamatujte, že to, že je právě teď nevidíte, neznamená, že chybí, a to rozhodně neznamená, že se s vámi této cesty neúčastní. Jsou její součástí a touží setkat se s více lidmi na Zemi. Udělejte si laskavost a spojte se s těmito krásnými bytostmi, které pro vás drží prostor v páté dimenzi. (pozn. takže misky s mlékem nejen na rozloučenou pro odcházející archonty, ale také na uvítanou pro domácí skřítky)

Zdroj: https://danielscranton.com/

Zpět