3572 Změna/rozpad starého řádu Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2022-12-14

Nacházíme se uprostřed intenzivního hroucení starého řádu a starých gard, struktur, forem, a tak všude dochází k převratům. Spolu s nimi dochází k intenzivním klimatickým změnám. Tady v Jižní Africe máme místy přívalové deště a bylo mi ukázáno, že je to hluboká očista v nejvyšších stupních, stejně jako sopky a požáry, transmutace, zemětřesení jsou tlakové bodové ventily uvolňující staré, a co víc, bouře čistí staré tím, že je doslova odfouknou. Očekávejte víc! Africký kontinent již vzestupuje do Nové Země, protože drží páteř. Všechna její nesmírně mocná posvátná místa a krystalické pyramidy a krystalické pyramidové mřížky jsou nyní plně integrovány do Nové Země, protože Nová Země se zformovala kolem staré Země a Afrika je nejstarší kontinent - to, co geologové označují jako Superkontinent, první. Uvědomte si, že vzestup se zrychluje. Nedávno jsem hovořila s lékaři, kteří si jsou dobře vědomi procesu vzestupu a jeho účinků na fyzické tělo.

Naše fyziologie a samotné buňky v našich tělech se naplňují světlem. Čím více světla do buněk vstupuje, tím více se rozzáříme. Mrtvá buňka (například rakovinná) již žádné světlo neobsahuje. Je mrtvá. Před rokem mi bylo řečeno, že je životně důležité mít otevřené všechny naše nejvyšší vysílací kanály (zejména nyní, kdy se čakry poprvé od dob Zlaté Atlantidy drží v páteři - všech patnáct). Při tom si musíme uvědomit, že máme dvanáct těl, nejen jedno. Nyní je životně důležité pročistit fyzické, emocionální, mentální, duchovní a všech 12 těl. Naše emocionální tělo je přímo spojeno se spodními čakrami a kostrčí a v současné době, kdy probíhají všechny otřesy, se vynořují podvědomé strachy o přežití a také podvědomé paměťové banky o zničení a pádu Atlantidy. Jelikož se všechny duše Atlantidy znovu inkarnovaly, je třeba hluboce uvolnit všechny negativní vzorce, které kdy lidstvo v Atlantidě vytvořilo, a to včetně válek a ničení a zneužívání moci.

V mentálním těle se na nejvyšších stupních udržují podvědomé strachy, mentální bloky a falešné programování. Pokud nedokážeme překročit nižší mysl, nemůžeme získat přístup k nejvyšší. Toho lze dosáhnout teprve tehdy, až se srdeční čakra plně otevře a splyne s krční a Alta Major - a poté s třetím okem a vyššími čakrami. Pokud jsou v oblasti lebky zbytky ovládacích skříněk implantovaných obyvatelům Atlantidy (pokud nebyly nikdy odstraněny, stále je blokují), nelze přistupovat k vyšší mysli, stejně jako k jarmarečním zařízením, kabelům, negativním entitám, a tak budou přetrvávat pocity oddělenosti od sebe i ostatních.

Čekají nás rozsáhlé změny ve všech formách a projevech, které se budou zrychlovat až do roku 2032. Rok 2023 je skutečně rokem transfigurace v nejvyšších stupních. Z mého vyššího vedení stále zaznívá slovo ʺkolapsʺ. A skutečně se to děje na všech frontách. Srdce drží duši - a duše se skutečně kosmicky propojuje, protože duše je nekonečná. Ve skutečnosti jste nekoneční i vy. Nejste svázáni fyzickým, bez ohledu na to, jak se zdá, že se projevuje ve formě a bytí ve vás a kolem vás. Pohonnou látkou vzestupu je skutečně Síla lásky, a co víc, návrat k nevinnosti. K čistotě v její nejvyšší podobě - a tím se znovuzrodíme do nového života - který právě teď přesahuje naše chápání, ale už je tady a projevuje se do formy a bytí v nás a kolem nás! Očekávejte nečekané!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/14/the-changing-collapsing-of-the-old-order/

Zpět