5428 Samail CElena

[ Ezoterika ] 2023-11-08

Temná hierarchie Samail
Informace jsou uvedeny ve formátu objednávky bez práva na zveřejnění inkognito. Podpis informací -TA. Volání do kanálu s TA je možné, protože část kontaktérů byla v loňském roce převedena na individuální školení a veškeré informace od Učitelů jsou uvedeny ve formátu důvěrné. Je to dáno tím, že část realizovaných lidí, nevydrží emoční zátěž, začala přecházet do režimu hibernace. V této souvislosti jsou informace s kódy ˝úroveň Učitele˝ předávány do veřejného prostoru dávkovaně a velmi uváženě, kdy Učitelé fixují velký koeficient nepochopení mezi realizovanými lidmi, kteří nemají osobní komunikační kanály s Učiteli sedmé a vyšší úrovně. Vzhledem k tomu, že na předávání-přijímání veřejných čenů je vynakládáno mnoho prostředků, jsou kontaktéři s vysokým prověřením jen zřídkakdy povoláni k přijímání a předávání veřejných informací od nás, Učitelů.

Samuel Selene.

Z Bible máte výrok: ˝Neboť mnozí jsou povoláni, ale jen málo je vyvolených˝. Málokdo má přístup k informacím od vyšších sil. Chtít být a být jsou různé věci. Kontaktéři, kteří získali důvěru a kteří si zasloužili právo komunikovat s Vyššími silami, VĚDÍ, jak nebezpečné a obtížné je komunikovat se silami z Temné hierarchie, které mají jakýkoli status nad démony.

Kontaktéři, kteří mají přístup k položení otázky, a to i na úrovni Ďábla, vědí, jak upřímně jasná je komunikace a jak je těžká. Každý kontaktér, který má přístup k položení otázky, dokonce i na úrovni Ďábla, ví, jak jasná je komunikace a jak je těžká. Jakýkoli kontaktér, který mluví o Síle neuctivě, se setkává doslova s nejtvrdšími reakcemi. Toto není Světelná hierarchie a ta vám nedovolí mluvit neuctivě k sobě samým.

Co chci sdělit těm, kteří mají zájem o informace o současných záležitostech, které se odehrávají ve vašich maticových polích - žádný Hierarcha nedovolí, aby se k němu někdo vyjadřoval neuctivě. Ani jeden člověk, ani jedna inkarnovaná duše pro nás není něčím, co by přesahovalo status ˝člověk˝. Kdo si chce nasadit korunu, ať si vzpomene na vašeho klasika Puškina a jeho pohádku o stařence, která snila o tom, že se stane vládkyní moře. Úctu a pozornost od Učitelů ke kontaktérovi je třeba si zasloužit. Je to obrovská vnitřní práce na svém rozvoji, na své čistotě a na velmi těžkých, tvrdých lekcích, kterými kontaktéři procházejí téměř denně. Nepíší o tom na stránkách, nekřičí o tom. Pracují na sobě každý den a většinou je to pro ně těžké. A když vidíme, že se člověk snaží, plní své lekce a denně prochází trním, ale přesto jde, věnujeme mu pozornost. Žádný kontaktér, který skutečně přichází do styku se skutečnými informacemi nad čtvrtou úrovní, nemůže potvrdit povolení nerespektovat Síly.

Kdo má uši, ať slyší. Kdo má oči, ať vidí.

Mnozí lidé si hrají na pískovišti a chtějí nejen spát, ale také držet v ústech chupa-chupa a nechat si zpívat ukolébavky. To nám nevadí. Bylo vám řečeno, co se stane se spícími. Naučte se užívat i hořké léky.

Nikdo z vtělených nedostal neomezený odpustek za vyvolenost.<

Zdroj: https://absolutera.ru/article15823

Zpět