4008 Arcturiáni: Změny a neshody jsou nevyhnutelné Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2023-03-14

Naše poselství má nabídnout naději, informace, hlubší duchovní uvědomění a plnější pochopení toho, co vy osobně i svět obecně můžete v této době prožívat. Nyní je na celém světě neklidná doba, ale změna a nesoulad jsou nevyhnutelné, protože mnoho obecně přijímaných názorů se začíná hroutit, aby uvolnilo místo novému světovému vědomí, které bude sloužit všem, a ne jen několika vyvoleným. Změna je obtížná, protože myšlenky, koncepty a přesvědčení, které vytvořily a nadále udržují myšlenky oddělenosti, pro mnohé stále rezonují jako realita.

Před inkarnací jste si byli vědomi toho, co bude tento konkrétní život na Zemi zahrnovat (pročištění, neshody, změny atd.), ale dychtivě a s láskou jste se rozhodli přijít, abyste pomohli a byli součástí tohoto procesu. Po příchodu, dospívání, učení a neustálém podřizování se trojrozměrnému světu jste zapomněli, kým skutečně jste, a přizpůsobili jste se trojrozměrnému systému víry. Protože však dosažená úroveň vědomí nemůže regresovat, stav vědomí, s nímž jste přišli, jste nikdy neztratili, jen jste na něj na chvíli zapomněli.

Důvodem, proč tolik mladých lidí v současnosti bojuje, je to, že jde o staré duše neschopné navázat vztah se světem, za který se mnozí z nich v předchozích životech již vyvinuli. Toužili se podílet na procesu vzestupu, ale jakmile se ocitli v husté pozemské energii, zapomněli, proč přišli. Mnozí z nich se nedokážou vztahovat k tomu, co systém víry třetí dimenze považuje za důležité a skutečné. Kvůli své fyzické nezralosti se domnívají, že jsou divní, jiní a podivní a že s nimi musí být něco v nepořádku, protože mnohé z toho, co jejich okolí považuje za důležité, jim často připadá hloupé, zastaralé, zbytečné a nereálné.

Vědomí každého člověka, které je ve skutečnosti jediným individualizovaným Božským vědomím, automaticky k sobě přitahuje jakoukoli energii, s níž vibruje v souladu. Ti, kteří se vyžívají v tom, že jsou nějakou obětí, budou jednoduše pokračovat v přitahování zkušeností tohoto druhu, dokud se jejich stav vědomí nevyvine nad rámec jakéhokoli přesvědčení, které se projevuje. Neexistuje žádný Bůh, který by někde trestal a nutil lidi trpět. Každý člověk je svým vlastním osobním stvořitelem na základě toho, že je plným vyjádřením jediného Stvořitele/Boha.

Kdysi dávno, dávno před materializací, si některé duše při hledání zkušeností vybraly zkušenost, že jsou oddělené od Boha. Výsledkem bylo, že se ztratily a uvízly v iluzích oddělenosti a vytvořily kolektivní vědomí založené na dualitě, oddělenosti a dvou silách, přičemž hustota těchto energií se projevuje jako materiálno. Většina z vás součástí tohoto dávného experimentu nebyla, ale jak jste pozorovali tyto duše, které se propadaly stále hlouběji do svých vlastních výtvorů a zapomínaly, kdo jsme, mnozí z vás se rozhodli pomoci je osvobodit, a tak zahájili misi v průběhu mnoha životů prožitých v energii třetí dimenze, kde jste nahromadili energie, které nyní čistíte.

Vše probíhá podle plánu. Země pomalu, ale jistě směřuje k tomu, aby se stala svým skutečným já, které je vyjádřením dokonalé Božské myšlenky, i když to tak v současné době nevypadá, vzhledem ke všem pročištěním, posunům a odhalením, která se dostávají do světového povědomí. U mnohých se projevuje úzkost a strach. Je důležité nepovažovat je za své osobní a hledat způsoby, jak je léčit, uvolnit, uzdravit nebo napravit. Úzkost a strach byly vždy velkou součástí kolektivu, ale v této době je větší vnímavost. Pokud prožíváte úzkost a strach bez konkrétního důvodu, nepřizpůsobujte se jim, ale spíše je jednoduše a bez odporu uznejte za to, čím jsou - myšlenkami, nápady, přesvědčeními, koncepty, které se univerzálně vznášejí v kolektivu. Svobodná vůle umožňuje každému člověku přijmout obsah kolektivu jako skutečný a osobně jeho, nebo tyto věci vidět takové, jaké skutečně jsou, a aniž by jim dal moc, jít dál.

Jediné trvalé a skutečné vlastnosti, které kdy kdo může mít, jsou vlastnosti Boha. Když pociťujete úzkost, strach nebo jiné negativní emoce, soustřeďte se v pravdě a vězte, že jedině Bůh je moc, zákon a realita, bez ohledu na vnější zdání. Často si udělejte čas, abyste se ponořili do svého nitra, ztišili se a sladili se s tím, kým skutečně jste, a uvědomili si, že Bůh se nikdy nevyjadřoval a ani nemohl vyjadřovat jinak než jako JÁ, a že kdyby strach a úzkost byly aspekty Božského vědomí, byly by navždy trvalé, udržované Božským zákonem...

Láska, energie, která spojuje a proudí mezi všemi projevy Boha, se začíná hlouběji rozvíjet po celém světě. Události spojené s počasím, válkou a násilím slouží k otevření srdcí mnoha lidí, kteří dosud žili šťastně a pohodlně v pocitu oddělenosti. Ti, kdo se nadále domnívají, že jsou lepší než ostatní, a proto mají větší právo a zaslouží si peníze, zboží, úctu a čest světa atd., zjistí, že ať se jim to líbí, nebo ne, všichni jsou propojeni.

Trojrozměrné zkušenosti tvoří dokonalou evoluční cestu pro ty, kdo žijí plně v trojrozměrném vědomí. Jakmile se člověk začne otevírat pravdě a dosáhne vyšší úrovně vědomí, obtížných trojrozměrných zážitků ubývá, protože je již nevytváří. Navzdory zdání vězte, že neexistují žádné náhody. Před inkarnací si každý člověk s pomocí svých průvodců vybírá zkušenosti, které považuje za nezbytné pro svůj duchovní růst. Duchovní vývoj je základním cílem všech pozemských zkušeností bez ohledu na to, jak se mohou jevit, protože každý člověk vědomě či nevědomě pracuje na dosažení vědomí reality a jednoty s Bohem.

Obtížné životní lekce často zahrnují energii situací, návyků a přesvědčení z minulých životů, které jsou stále aktivní a přenášejí se z jednoho života do druhého. Energie, které je třeba znovu prožít, uznat, vědomě se nad ně povznést a očistit je. Například člověk, který je v tomto životě nějakým způsobem pronásledován, mohl být velmi dobře pronásledovatelem v jednom nebo více předchozích životech a musí tuto energii osobně prožít, aby se z tohoto cyklu vymanil.

Někteří členové africké/americké komunity byli v minulosti otrokáři a rozhodli se v tomto životě inkarnovat s černou kůží, aby zažili, poučili se a pomohli změnit předsudky společnosti. Některé ženy žijící v utlačovatelských společnostech ovládaných muži a trpící jimi byly muži, kteří v minulých životech zastávali stejné názory. Vězte však, že prožívání vlastních minulých výtvorů neplatí v každé situaci. Mnoho lidí, kteří dnes trpí předsudky, mužskou dominancí a pronásledováním, tyto zkušenosti nepotřebovalo k osobnímu růstu, ale spíše si je cíleně a odvážně vybrali, aby přinesli změnu a osvícení ostatním.

Jak se člověk vyvíjí do vědomí jednoty se Zdrojem, mnoho běžných přesvědčení, myšlenek, potěšení, potřeb, tužeb, a dokonce i problémů trojrozměrného světa se začne cítit méně skutečné, méně důležité a méně přitažlivé, protože se člověk posunul mimo soulad s nimi. Mnozí z vás to nyní možná zažívají, pocit odloučení od toho, co svět považuje za důležité a potřebné. Není s vámi nic v nepořádku, prostě jen gradujete.

Vnější svět se všemi svými fyzickými, emocionálními a mentálními bolestmi vypadá, cítíte a chováte se velmi reálně, protože máte za sebou stovky životů, v nichž jste se stále více podmiňovali zkušenostmi duality a oddělenosti. Frekvence podmíněného vědomí se nemohou sladit s vyššími, lehčími frekvencemi pravdy, které nyní proudí na Zemi a do kolektivu. Každý, kdo se rozhodne být součástí ʺnové Zeměʺ, se s ní musí umět sladit.

Neexistuje žádné nevyjádřené vědomí. Božské vědomí je, vždy bylo a navždy bude vyjadřovat samo sebe v a jako nekonečnou formu a rozmanitost - myšlenky, tvořivost, život... Totéž vyjadřuje i individualizované Božské vědomí. Co držíte jako realitu ve svém Vědomí?

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/14/the-arcturian-group-change-and-discord-are-inevitable/

Zpět