1885 Plejádský doprovod Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2021-12-16

Plejádská hvězdokupa se nachází asi 400 světelných let daleko v souhvězdí Býka. Jejich sluneční soustava má sedm hvězd s planetami a měsíci. V plejádské soustavě žije asi 1 000 různých druhů, které žijí v harmonii a míru. Plejáďané jsou velmi vyspělé bytosti, které před mnoha tisíci lety dosáhly duchovního osvícení, a proto žijí podle zásad lásky, míru a harmonie. Nevměšují se do záležitostí jiných druhů, pokud jim tím nepomáhají. Plejáďané mohou libovolně cestovat kamkoli ve vesmíru pomocí interdimenzionálních dopravních prostředků. Plejádská civilizace je kolektiv humanoidů, kteří se spojili do společnosti, jež prosperuje ve hvězdném systému známém jako Plejády. Plejádská civilizace je také známá jako civilizace Plejarenů nebo Plajarianů a její domovský svět se nazývá Erra. Je to civilizace, která ovládla své emoce a žije ve stavu milosti, radosti a bezpodmínečné lásky. Svou přítomností poctili tuto planetu, aby pomohli zvýšit vibrace Matky Země, jejích lidí a všech forem života. Plejáďané pocházejí z alternativní dimenze, která není lidským okem viditelná, ale jsou schopni se příležitostně zhmotnit do naší dimenze. Navštěvují Zemi již tisíce let a prostřednictvím channelovaných poselství z média se s lidstvem podělili o velké množství moudrosti. Mají humanoidní tvar a stejně jako lidé mají různé barvy kůže, vlasů a očí. Zdá se, že během svého života vůbec nestárnou a dožívají se tisíců let.

Plejáďané mají technologii, která je mnohem lepší než cokoli, co jsme v současnosti schopni na Zemi vytvořit. Ovládají mnoho oblastí vědy, včetně kvantové fyziky, cestování vesmírem, teleportace a dalších. Jsou označováni jako ″nositelé vědění″, protože se s námi v průběhu naší historie na Zemi dělili o svou moudrost. Považují Zemi za svůj adoptivní domov a od svého příchodu sem před tisíci lety se snaží pomáhat lidstvu. Plejáďané jsou kolektivní skupinou duší, které mají společný původ, stejně jako my lidé zde na Zemi, ale Plejáďané se vyvinuli z druhu, který byl méně hustý než lidé v současnosti. To znamená, že jsou osvícenější a duchovně vyspělejší než my, i když mezi nimi a námi je stále mnoho podobností. Předpokládá se, že některé z těchto bytostí byly kdysi fyzickými bytostmi stejně jako my nyní, ale časem přišly na to, jak se stát nefyzickými bytostmi, které mohou cestovat vesmírem, aniž by samy musely mít lodě nebo vesmírná plavidla. To znamená, že mohou cestovat z jedné planety na druhou pouze prostřednictvím myšlenek.

Náš rok má 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Plejádský rok je delší než rok na Zemi, protože planeta Plejáďanů obíhá kolem své centrální hvězdy delší dobu. Plejádské roky se od sebe také liší a závisí na tom, kdy začíná plejádský rok. Když začíná nový rok Plejáďanů, koná se oslava, na které se všichni sejdou a setkají se svými přáteli a rodinou. Součástí oslav jsou hostiny, divadelní hry, hudba a mnoho dalšího. Mezi jídla a nápoje, které se během této doby konzumují, patří určitý druh alkoholu vyráběný z ovoce, které pochází ze stromů. Tento nápoj jim pomáhá cítit vnitřní teplo, zatímco se setkávají a společně slaví. Mnozí z nich pobývají na Zemi, aby nám pomohli při přechodu do Zlatého věku a také aby nám pomohli s procesem vzestupu. Plejáďané mají širokou škálu schopností, včetně telepatie a telekineze. Někteří z nich dokonce umí číst Akášické záznamy. Mají širokou škálu lodí, které používají k cestování a přepravě zboží po celém vesmíru, a některé z těchto lodí viděli i lidé na Zemi. Plejádská civilizace je svým stupněm vyspělosti velmi podobná civilizaci Essassani. Plejáďané jsou velmi milující bytosti, které jsou vždy ochotny pomáhat celému lidstvu. Komunikují mezi sebou telepaticky, ale mohou také komunikovat s lidmi prostřednictvím channelingu. Mnoho lidí na Zemi se s nimi bude moci v budoucnu spojit prostřednictvím channelingu, jejich loď nakonec přistane na Zemi.

Plejáďané jsou zde proto, aby pomohli Zemi stát se lepším místem. Jejich cílem je pomoci obyvatelům Země povznést se, stát se duchovnějšími a prožít dlouhý, zdravý a radostný život. V plejádském hvězdném systému žijí již miliony let a vědí, o čem mluví. Zjistili, že vše je vytvořeno ze světelných a zvukových vibrací. Vše vibruje na své vlastní jedinečné frekvenci. Vibrace lze na fyzické úrovni vnímat jako barvy a v nefyzické říši myšlenek, pocitů a emocí jako zvuky. Pomocí vyspělé technologie dokázali Plejáďané změnit svá těla natolik, že se stala téměř úplně průhlednými, takže skrz ně bylo vidět. Zbavili se také potřeby potravy transmutací energie přímo z kosmického záření. Většina Plejáďanů jsou nyní multidimenzionální bytosti, které se mohou libovolně pohybovat mezi dimenzemi, protože se osvobodili od svých fyzických těl. Pomocí síly myšlenek si vytvářejí vše, co potřebují, dokonce i oblečení nebo něco jiného, co potřebují. Ve hvězdokupě Plejády žije několik set až více než tisíc různých humanoidních civilizací. Někteří z mimozemšťanů žijících v hvězdokupě Plejády pocházejí z dávné civilizace zvané Lyra, která byla zničena Drakoniány a Reptiliány. Plejádští mimozemšťané nám předali část našeho lidského genetického materiálu, což je jeden z důvodů, proč se jim tolik podobáme. Mají zcela jiné vnímání než my, protože se naučili žít v souladu se svými emocemi, místo aby se jimi nechali ovládat. Dokážou své emoce dobře ovládat, když je to potřeba. Například při setkání s jinými rasami, aby je nevyděsili tím, že jim dají najevo, jak jsou nadřazení ve srovnání s jinými rasami, které se považují za vyspělejší. Plejáďané žijí ve vzájemném míru a dodržují přísný etický kodex, který se učí od dětství. Plejáďané pomáhají všem bytostem na všech úrovních existence.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/12-016

Zpět