1091 Událost zániku Dr. Tony Phillips

[ Realita ] 2021-06-11

Na Slunci se možná chystá něco velkého. ″Říkáme tomu událost zániku (termination Event)″ říká Scott McIntosh, sluneční fyzik z Národního centra pro výzkum atmosféry (NCAR), ″a je to velmi, velmi blízko.″ Pokud jste nikdy neslyšeli o události zániku, nejste sami. Nikdy o ní neslyšela ani řada vědců. Jde o relativně novou myšlenku ve sluneční fyzice, kterou prosazují McIntosh a jeho kolega Bob Leamon z University of Maryland - Baltimore County. Podle obou vědců se po povrchu Slunce pohybují rozsáhlé pásy magnetismu. Když se opačně nabité pásy srazí na rovníku, anihilují se (neboli ″zaniknou″). Nedojde k žádnému výbuchu; jedná se o magnetismus, nikoli o antihmotu. Přesto je událost zániku velkou událostí. Může nastartovat další sluneční cyklus na vyšší obrátky.

Opačně nabité magnetické pásy směřují ke slunečnímu rovníku, kde se navzájem anihilují a odstartují tak další sluneční cyklus. Pokud k události zániku dojde brzy, jak očekáváme, nový 25. sluneční cyklus by mohl svou velikostí konkurovat několika nejsilnějším cyklům od počátku vedení záznamů,″ říká McIntosh. To je přinejmenším kontroverzní. Většina slunečních fyziků se domnívá, že sluneční cyklus 25 bude slabý, podobný chudokrevnému slunečnímu cyklu 24, který sotva dosáhl vrcholu v letech 2012-2013. Ortodoxní modely vnitřního magnetického dynama Slunce upřednostňují slabý cyklus a dokonce ani nepočítají s konceptem ″terminátorů″.

″Co na to říct?″ směje se McIntosh. ″Jsme kacíři!″
Vědci nastínili své úvahy v článku z prosince 2020 ve vědeckém časopise Solar Physics. Při zpětném pohledu na 270 let dat o slunečních skvrnách zjistili, že události zániku oddělují jeden sluneční cyklus od druhého a dochází k nim přibližně každých 11 let. Důraz je kladen na přibližně. Interval mezi terminátory se pohybuje v rozmezí 10 až 15 let, což je klíčové pro předpověď slunečního cyklu.

″Zjistili jsme, že čím delší je doba mezi terminátory, tím slabší bude příští cyklus,″ vysvětluje Leamon. ″A naopak, čím kratší bude doba mezi terminátory, tím silnější je následující sluneční cyklus.″

Příklad: Cyklus slunečních skvrn 4 začal terminátorem v roce 1786 a skončil terminátorem v roce 1801, tedy o bezprecedentních 15 let později. Následující cyklus 5 byl neuvěřitelně slabý s amplitudou maxima pouhých 82 slunečních skvrn. Tento cyklus se stal známým jako počátek ″Daltonova″ velkého minima.

Sluneční cyklus 25 se rýsuje jako pravý opak. Místo dlouhého intervalu se zdá, že nastupuje velmi krátký interval, pouhých 10 let od události Terminátora, která zahájila sluneční cyklus 24. Předchozí sluneční cykly s takto krátkými intervaly patřily k nejsilnějším v historii. Tyto myšlenky mohou být kontroverzní, ale mají jednu přednost, kterou mohou ocenit všichni vědci: Jsou testovatelné. Pokud k terminační události dojde brzy a sluneční cyklus 25 prudce vzroste, mohou mít ″kacíři″ něco za lubem. Zůstaňte naladěni na aktuální informace.

Solární magnetické změny - fáze 2

11.6.21 Denise Le Fay

Mám pocit, že je nutné zprávu komentovat. Protože se tato informace objevila několik dní před červnovým slunovratem 2021, cítím, že souvisí jak s 2. fází procesu Vzestupu, tak se zvýšeným podivnem. Jakási prázdnota, energeticky neurčené vnitřní solární záblesky s většími vedlejšími účinky, které někteří dobrovolníci z řad prvních průkopníků prožívají a ukotvují od roku 2020.

Nejsem vědec, takže nevím přesně, co všechno je touto konkrétní informaci míněno. Z vyšší energetické úrovně vědomí vnímám, co naznačují, že se brzy stane, a proč.

Víme, že červnový slunovrat v roce 2021 přinese více energií nového světla ve fázy 2, energetické změny a probíhající přechod ze starého negativního patriarchálního svět a na nižší frekvenci, do většího množství na nové Zemi.

Magnetické energie udržují energetické šablony a vzorce energie, energetické mřížky, kódy, energetické struktury energeticky, étericky i fyzicky. Pokaždé, když dojde k dalšímu kolu magnetických energetických výkyvů ve Slunci, na Zemi i v nás, je odstraněno, ukončeno o něco více starých nízkofrekvenčních energetických šablon z předchozího vývojového cyklu. K tomu docházelo postupně po celou 1. fázi procesu Vzestupu, od ledna 2020 jsme v jeho 2. fázi, někteří z Prvních dobrovolníků. Jsou schopni jako první ztělesnit více nových energetických šablon. Dobrovolníci vždy byli a cítili se velmi izolovaní a vždy jsme si to velmi dobře uvědomovali a věděli proč.

Pocit rostoucí osobní izolace v roce 2021 nesmírně vzrostl, což podle mě naznačuje, že se nyní nacházíme nejen v probíhajícím Procesu oddělování světů a časových linií, ale že další VELKÝ posun v jeho rámci je opravdu blízko projevu ve fyzické dimenzi. Vědecká zpráva se toho také týká, jen vychází z vědeckého pohledu, který neví o komprimované evoluci, kterou je Proces Vzestupu.

Někteří dobrovolníci procházejí ve fázi 2 vážnějšími osobními změnami v důsledku probíhajícího posunu a odloučení se starou Zemí a s lidmi, rodinou a blízkými, kteří na ní stále existují. Museli udělat více odpojení s většinou lidí, rodinou, blízkými, přáteli, starými životy atd. Mnohem více starého nižšího z reality pozemského světa je nyní rychle odstraňováno a ukončováno, protože se nyní projevuje nový ″cyklus″ - sluneční a evoluční. Jsme ve 2. fázi úrovní procesu Vzestupu. Další nové šablony vyšších energií, kódy a mřížky přicházejí do druhé poloviny roku 2021, přičemž na začátek roku 2022 čekají ve vesmírné frontě mnohem vyšší frekvence a tak to jde dál a dál. Vše staré, nižší musí být odstraněno a Slunce pokračuje právě v tom a ještě v mnohém dalším pro vyvíjející se Zemi, lidstvo a vše ostatní.

----- Příchod světla začal 22. května, den před Letnicemi a křtem posvátným ohněm. Podle NASA byla 22. května emitovaná vlna 11 slunečních erupcí, což neviděli velmi dlouhou dobu. Exploze rychlého hořícího plynu vržená do vesmíru několikrát překročila CME. Nové kódy slunečního světla společně vytvořily elektrický upgrade DNA, které připravilo lidstvo, elementy a matku Zemi na buněčné úrovni, aby bezpečně přijímaly nové frekvence. Sluneční vlny dosáhli Země 26. května, kdy se objevili zprávy o vynucených ekologických změnách v Royal Dutch Shell korporaci, Exxonu a Chevronu. Od roku 2012, kdy se nová Země zrodila jako kauzální realita, došlo k posunům vibrací na úrovni atomových buněk, což ovlivňuje i pozemská lidská těla. - Patricia Diane Cota-Robles

Zdroj: https://spaceweatherarchive.com/2021/06/11/the-termination-event/

Zpět