5062 Zpráva od Nikoly Tesly: Vytváření nových technologií Erena Velazquez

[ Ezoterika ] 2023-09-13

Jsem Nikola Tesla a rád komunikuji s lidstvem na přechodu do nových sfér.
Po odchodu ze Země jsem byl obdařen novým tělem, které mi umožňuje pokračovat v mé oblíbené práci při vytváření nových technologií. Během svého lidského života jsem objevil mnoho věcí a chtěl jsem je využít na planetě Zemi. Můj záměr byl potlačet energíe zla z Kosmu a dalších zdrojů, a pomoci lidem k civilizačnímu pokroku.

Jejich cílem je pokračovat v potlačování a likvidaci populace. Proto jsem úzce spolupracoval se Silami světla, abych pomohl zabránit jakýmkoli pokusům o poškození vaší planety. Také jsem připraven podělit se s lidstvem na Nové Zemi o některé technologie. Nyní je čas, abyste přestali nechávat se zotročit Matrixem a přijali Božské energie z Kosmu. Začněte do sebe navzájem vlévat Lásku a Světlo, abyste ostatní pozvedli z Temnoty.

Ani nevíte, kolik podpory a pomoci se vám dostává od galaktických světelných bytostí. Vaše planeta by bez Božského zásahu neexistovala. Mnozí z vás nebyli spokojeni s tím, že proces Vzestupu trvá věčnost. Opravdu chápete rozsah změn, které jsou nutné k přechodu do nové multidimenzionální reality? K posunu dojde, až budete připraveni ho přijmout. Pozorujte přírodu a sledujte, jak hladce a harmonicky denně vibruje. Všichni jsme tvůrci, proto začněte svůj den tím, že budete ve vysokých vibracích, abyste se prostřednictvím meditací napojili na Božské energie. Je čas stát se aktivními a přestat být vězni holografické simulace.

V poslední době jsem se účastnil mnoha operací souvisejících se Zemí, například proti mnoha pokusům o zničení planety, obstrukcí zotročení lidské rasy na jiných planetách atd. Vaši falešní zachránci lidstva se snaží zužitkovat Kosmos pro svůj vlastní prospěch a využít každého k vytváření bohatství pro sebe. Holografickou simulaci je třeba zcela rozpustit. Obzvláště nástroj, jako je peněžní systém, používaný k vytváření bídy a utrpení, musí zmizet.

Je čas začít myslet novým způsobem bez připoutanosti ke starým zvykům a otevřít se přijímání a vracení druhým bez jakýchkoli očekávání. Cokoli vyšleme do kosmu, to se nám vrátí. Pokud chcete do svého života vnést harmonii a mír, uvědomte si své myšlenkové pochody.
Děkuji vám, vyslanci galaktických sil světla. Posílám lásku a požehnání.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/13/message-from-nikola-tesla-creating-new-technologies/

Zpět