3345 Pallas Athéna: Jak chránit své životní prostředí Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2022-11-01

Nápady a nástroje k vytváření energetického prostředí, jež podporuje váš Vzestup, uzdravení, transformaci a samozřejmě projevení Stvořitele.

Vaše prostředí, kde žijete, kde pracujete, kde existujete, je nesmírně důležité, působí jako zdroj výživy a inspirace pro vaši cestu Vzestupu a projevení Stvořitele. Proto je důležité, aby vaše prostředí odráželo vaši vnitřní krásu, vaši vnitřní rovnováhu a božskost a pohánělo vás vpřed k dosažení vašich cílů. Je důležité, aby vaše prostředí bylo v souladu s vaší bytostí. Abyste se ve svém okolí cítili příjemně, spokojeně a v klidu. S nástroji, které vám dnes chci já, Pallas Athéna, nabídnout, si budete moci vytvořit to nejdokonalejší prostředí, ať už se vydáte kamkoli.

Já, Pallas Athéna, nyní dohlížím na zlatou energii Stvořitele, světlo Kristova vědomí a bezpodmínečnou lásku. Zlatá vibrace je na 12. paprsku, není nijak spojena s náboženstvím, je to prostě čisté vyjádření Stvořitelovy Lásky a také aktivační energie, které vám slouží k urychlení vašeho Vzestupu. Mnozí z vás znají Fialový plamen světla, na který dohlíží Lady Portia na sedmém paprsku. Tento Fialový plamen světla je energií transmutace, rozpouští negativní vibrace, stagnující nebo zablokované energie. Nasává je do svého plamene a rozpouští je. Já, Pallas Athéna, věřím, že základem pro vytvoření vašeho nejdůležitějšího, nejdokonalejšího prostředí by měl být Fialový plamen.

Ráda bych vám popsala a podělila se s vámi o mnoho dalších plamenů, které jsou k dispozici. Je také důležité vědět, že plameny můžete míchat a vytvořit tak plamen světla nebo více plamenů světla v jeden, který podporuje prostředí sloužící vašemu Vzestupu. Fialový plamen lze smíchat s dalšími plameny světla, které vám budou sloužit. Začněte tím, že vyvoláte fialový plamen světla nejvhodnější vibrace a barvy, aby existoval ve vašem prostředí, umístíte ho před sebe nebo do určité místnosti, prostoru, budovy, oblasti nebo dokonce scénáře. Nechte fialový plamen, aby se usadil, a možná ucítíte, že již začíná působit. I když existují i jiné plameny světla, které můžete přivolat, je důležité začít chápat plameny světla, které vám budou sloužit. Můžete jít do svého nitra, zaměřit se dovnitř a ptát se, jaké vlastnosti potřebujete ukotvit do svého prostředí, aby vám nyní sloužily. Můžete zažít porozumění kvalitám, nebo si prostě udržet schopnost cítit či vědět. Můžete si dokonce představit kvality, které by se vám mohly líbit, třeba mír, lásku, bezpečí, jistotu, štěstí, radost, dokonce i extázi a blaženost. Vytváříte multidimenzionální a mnohostranný plamen světla, který slouží vašemu okolí. Plamen představuje světlo v akci, neustále hoří, neustále absorbuje energie nebo vyzařuje energie, aby vám sloužil. Bude aktivní, bude se měnit, transformovat a posouvat spolu s vámi. Bude mít vlastní vědomí a jeho záměrem bude sloužit vám.

Než začnete, můžete jednoduše vyslovit svůj záměr, jaký si přejete, aby byl výsledek pomocí plamenů světla.

Můžete si také přát přivolat ochranný plamen a Diamantový očistný plamen archanděla Michaela. Jedná se o očistnou andělskou energii, která v plameni uchovává miliony diamantů, jako jsou křišťálové diamanty. Když vyzařuje ven, vytváří rovnováhu a podporuje také hluboké čištění. Když vzýváte Andělské království, je vám k dispozici mnoho plamenů: Léčivý plamen archanděla Rafaela, Tvořivý plamen archanděla Gabriela. Můžete vzývat andělské plameny lásky, míru, radosti, všech a mnoha dalších kvalit. Existují plameny spojené s Nanebevzatými mistry. Saint Germain má velmi krásný světelný plamen, který má některé vlastnosti Fialového plamene, ale podporuje transformaci a vývoj na vyšší duchovní cestě. Mistr Lanto drží velmi jasný bíložlutý plamen světla a díky němu vše září jasněji, což vám umožňuje vidět, vnímat a uznávat světlo ve všem a ve všech. Mistr Kuthumi drží plamen plný prastaré moudrosti. Mistr Ješua drží plamen zasvěcený lásce. Můžete také vzývat můj plamen Pallas Athény a ten vám umožní přístup ke zlatému plameni Kristova vědomí, plameni bezpodmínečné lásky.

Mistr Serapis Bey drží nádherný plamen, který podporuje duševní jasnost. Zatímco mistr El Morya drží plamen, který je spojen se silou, vůlí, sebeúctou a sebevědomím. Všichni Mistři Paprsků Světla mají plameny, které můžete povolat, aby vám sloužily. I Hvězdné bytosti mají plameny světla, bytosti Venuše mají krásný plamen spojený s láskou, Arkturiáni mají plamen, který podporuje vývoj světelné technologie a vývoj čehokoli do větší světelné vibrace. Andromedáni mají plamen naplněný vědomostmi o vesmíru Stvořitele. Mahatma drží plamen, který v sobě zahrnuje celý vesmír Stvořitele, zářivě jiskřivou vysokou vibraci. Pokud si přejete zažít větší uzemnění, větší spojení s Matkou Zemí, můžete přivolat plamen světla z Království přírody. Dokonce i sama Matka Země má v sobě plamen světla. Do svého okolí můžete pozvat plamen světla ze své duše a skupiny duší, který v sobě nese vlastnosti, jež nyní nejvíce slouží vašemu Vzestupu.

Plamen světla podle vašeho výběru nebo jen nejvhodnější plameny světla se spojí s Fialovým plamenem světla a s jakýmikoliv dalšími, které jste ukotvili. Syntézou se stanou jedním plamenem světla, který vám slouží. Doporučuji, abyste vždy integrovali maximálně pět nebo šest plamenů světla. Pokaždé, když integrujete plamen světla, můžete tento plamen světla držet ve svém nitru a nechat ho integrovat v sobě a poté ho umístit do svého prostředí. Při integraci plamenů věnujte chvíli pocitu proudící energie. Slouží vám? Inspiruje vás? Umožňuje vám cítit se spokojeně a bezpečně? Pokud ne, požádejte o jejich odstranění a zkuste něco jiného. Vytváříte směs energií, která má sloužit vašemu okolí a jako základ pro vás. Plamen s více vlastnostmi budete používat znovu a znovu. Až bude třeba, lze jej transformovat, upravit nebo změnit, pokud již dosloužil svému účelu. Nebo se vám může líbit vytvářet různé plameny, aby sloužily pro různé oblasti vašeho prostředí.

Můžete zkoumat a experimentovat, abyste byli citlivější ke svému prostředí a energiím ve svém prostředí, stejně jako v práci s plameny, které důvěřují energiím a důvěřují tomu, jak vám slouží. Budete zvyšovat vibrace Země i své vlastní bytí a existenci na Zemi. Můžete vytvářet plameny, které podporují ochranu, očistu, léčení, mír, jistotu a bezpečí. To vše vám bude dobře sloužit.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/01/pallas-athena-how-to-protect-your-environment/

Zpět