144 Rozsah změn Brad Johnson / Adronis

[ Ezoterika ] 2019-12-31

Období 2010?2015 se zabývalo rozsahem kritického množství. Toto video bude mluvit o rozsahu změn 2016-2024 A: Děkujeme za příležitost sdílet s vámi informace. Prosím, vezměte na vědomí, že veškeré informace jsou z našeho pohledu na znalosti, informace a události vaší existence a duše. Vašich dalších osm let bude skvělým transformačním zážitkem, který souvisí s energetickou hybnou silou. V podstatě vám jen dáváme souhrn. Vaše planeta prochází přestavbou. Planeta byla po dlouhou dobu znečištěna velkým množstvím plevelů a toxinů. Mnozí z vás nyní začínají brát energetické lopaty a odstraňovat kořeny plevelů a toxinů, aby mohla být planeta znovu použita.

Agenda se pokouší oklamat veřejnost a udržovat lži. Brání v přístupu k pravdě, kterou již v podstatě nezastupuje. Máte příležitost prohlásit, že už více nebudete lhát, podporovat korupci a zkorumpované vůdce, kteří jsou schopni vás bodnout do zad. Nyní přepracováváte vše, míněno v průběhu příštích osmi let bude planeta naprosto odlišná. Nový systém bude integrován prostřednictvím organizací poháněných lidmi. Vláda začne pracovat pro lidi. V příštích osmi letech se začnou objevovat nové inovativní technologie pro alternativní energetické systémy, změny v dopravě, alternativní lékařské péči a antigravitační levitaci. Vaše současná politická, ekonomická a sociální infrastruktura bude vykořeněna, začněte uklízet. Změníte náhled na nažívání na planetě, to přinese nové vzdělávací systémy, nové programy, nový software, nové technologie a nové přístupy k hospodaření na planety, takže uděláte velký krok proti chudobě. Farmacie a firemní systémy se musí přizpůsobit, nebo budou padat. To je přesně to, co se bude dít v průběhu osmi let. Rok 2016 je rokem eliminace. Rok 2017 byl původně nazván rokem osvícení, ale chceme provést opravu, rok 2017 bude rokem spojení, který bude představovat myšlenku, že všichni z vás se sjednotíte jako celek a spojíte se dohromady a vytvoříte mosty napříč ostatními národy a zeměmi. Stáváte se jednotným konglomerátem lidí, jak jsme uvedli.

Budou provedeny transformace v rámci vašich měnových systémů prostřednictvím myšlenky na jednotnou světovou měnu. Nemluvíme o novém světovém pořádku, vaše vlády budou spolupracovat jako jeden subjekt. Rok osvícení vám pomůže začít fázi vykořenění myšlenky korupce toxických látek a plevelů. Toto jste nám sdělili vy, jako kolektiv. Fungujeme jen jako poslové.

Q: Může se některý z aspektů změnit? A: Vše, co sdílíme, je založené na výpočtu hybnosti. Uvedli jsme jen základní informace k udržení velmi vysoké energie na kolektivní úrovni. To neznamená, že by to na osobní úrovni bylo jiné. Roky 2016-2024 přinesou velmi velké změny na vaší planetě. Dostáváte se do éry rovnosti, ale znovu, předtím, než bude možné plně dosáhnout rovnost, musíte odstranit toxiny. Na planetě bude mnohem více hnutí, více lidí bude konvertovat na vegetariánství. To je v podstatě nová vlna, která vám pomůže pochopit ekologickou rovnováhu a ochranu zvířat. V následujících letech bude mnohem efektivnější. Zvířata jsou potřebná k udržení rovnováhy bez ohledu na to, zda jsou to jen kuřata, nebo krávy, prasata atd. Všechna jsou nezbytná. V této oblasti bude mnohem více formality. Obzvlášť na západě se sníží spotřeba masa.

Nastanou další úrovně zveřejnění mimozemského života. Kolem poloviny změnového období si mnozí z vás budou plně vědomi existence ostatních civilizací. Bude mnohem větší odhalení, více pozorování a více informací. Budete muset trochu kopat, ale budete objevovat. Odtajněné dokumenty potvrdí větší aktivitu ve vašem světě, nad vaším světem a ve vašem vlastním hvězdném systému. Tyto informace budou něco jako výpis dat, velmi brzy. Nemáme přesný termín, je důležité, aby to bylo provedeno ve velmi specifickém čase, kdy již bude odstraněno více toxických prvků. ❤️ Musí být zveřejněno obrovské množství informací. Stanou se dostupnými i v běžných vysíláních. Trochu větší rozsah, než incident Edwarda Snowdena. To, co se stalo v souvislosti s ním, vám pomůžeme lépe porozumět špionáži NSA. Nechceme více sdělovat, protože by to odhalilo a ohrozilo určité formy pravd. Takže v podstatě ponecháváme iluzi náhodnosti. Myšlenka mezihvězdného cestování se stane více komerční. Více se budou čistit vaše oceánů a atmosféra.

Důvod, proč je to osmileté rozpětí, je astrologická událost. Bude trvat celých sedm let a osmý rok bude v podstatě projevením účinků předchozích sedmi let změn. Přinese nový význam místních organizací. Bude mít vliv na všechny úrovně toho, co považujete za svůj každodenní život, a na vaši infrastrukturu na vaší planetě. Bude odhaleno mnoho tajemství, ale protivníci se vás budou snažit přesvědčovat o třetí světové válce. Nebude třetí světová válka. Dosáhli jste na planetě takové vibrace, že jakýkoliv typ světové katastrofy, jako je světová válka, již není ve shodě s frekvencemi. Byla odvrácena prostřednictvím akcí Ruska. Je lídrem averze k třetí světové válce, jak zjistíte. Mnoho odpůrců mírových řešení se může zviditelnit i v běžném vysílání.

V roce 2016 věnujete více času karmickému přeuspořádání. Zjistíte, že stále více a více pozérů se týká vaší politické oblasti. Zjistíte, že nejsou pod kontrolou. Dalších osm let vám pomůže vyvíjet se. Je nutné trávit čas sami se sebou. Měli byste pochopit, kolik bolesti si způsobujete sami. Odhalení pravdy o tom, o čem jste si nikdy nepomysleli, že bylo součástí těchto agend, vás může vyděsit. Je velmi důležité se vyrovnat a pochopit. Pokud nebudete vnitřně dost silní, budete pro vás velmi náročně strávit všechny tyto informace. Přijdou intenzivní informace, intenzivní události. Neříkáme, že je to soudný den, nebo nějaký typ zkázy. Jen říkáme, že tyto konkrétní aspekty byly budovány velmi dlouho a nyní začínají vylézat na povrch. Vyšli jste z ulity. Pokud se bojíte, jsou tu jiní lidé, aby vám mohli pomoci poznat sami sebe. Rok 2015 představoval rok integrace, další roky budou ještě intenzivnější. Bude mnoho intenzivních událostí, spousta otřesů na emocionální a duševní úrovni, v některých ohledech i na fyzické úrovni.

Komunikujte sami se sebou a svou přirozeností, začněte společně pracovat na tom, kým skutečně jste. Co vám stále brání se vyrovnat s vašimi systémy víry? To nejdůležitější osvětlení musí přijít zevnitř. V roce 2016 jde o hledání vlastní autenticity a spokojenosti sám se sebou. Budete mnohem více podnikat společně. Pokud pochopíte, kým chcete být, přijmete své stíny za své společníky, vytáhnete je na světlo a stanete se autentickými bytostmi.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=7vzOUQd0O7E

Zpět