3006 Kosmičtí Elohi Lisa Reneé

[ Ezoterika ] 2022-08-22

Mise Christos dosáhla v tomto roce několika významných úspěchů při opravách a rehabilitaci trojité lví sítě Elohi do pilířů Reuche, což umožnilo našim rodičům Elohim zahájit jejich sestup do polí pozemské reality. Současně se rychle mění exopolitická krajina, protože se nevídaně objevují přeběhlíci z mnoha válčících frakcí. Tisíce hybridů Annunaki se probouzí do reality zotročení svého vědomí a rozhodují se čelit svým činům tím, že se vzdávají silám Strážců. Přestože jsme sužováni cenzurou a je nám blokováno přijímání pravdivých informací ve veřejné sféře, děje se mnoho pozitivních věcí pro osvobození planety a celého lidstva.

Kosmičtí dračí králové Elohim získali zpět Thuban a vrací aspekty původní planetární mřížky dle Smaragdové smlouvy smaragdových Elohim Slunečních Dračích Strážců času a Kosmických Trojplamenných Melchizedeků. Nedávné výbušné konflikty s invertovanou satanskou architekturou 5-8-11D pod kontrolou vatikánské sítě NAA rozpoutaly válku o mřížku s mezigalaktickými důsledky. Autentické linie vertikály a Síť Trojitého Lva byly navrženy k ochraně Bílého Diamantového Slunce Elohim Matky. S koncem Cyklu Vzestupu se vrací Sluneční Draci Christos. Kosmická Matka sestupuje po vertikálách ke svým Dětem Slunce, které byly ztraceny v padlých přízračných matricích.

Během magnetického vrcholu měsíce Lva je kladen důraz na alchymická témata trávení a přeměny letního slunečního ohně, který zapaluje křišťálové srdce, zduchovňuje naši krev a aktivuje vnitřní Diamantové Slunce, aby posílil osobní suverenitu. Regulus, ultramarínová hvězda v srdci Lva, je jednou ze čtyř královských hvězd, musíme najít vnitřní odvahu čelit svým duchovním výzvám a povznést se k hrdinství. Souhvězdí Lva je přímým odkazem na Kosmické mateřské linie Elohim. Kosmická Matka se rozhodla stvořit a vtělit do původních kočičích a lvích homininních forem Elohim.

Smaragdový řád Elohim-Elohimů zasel anuhazské kočičí-lonské rasy skrze 12. hvězdnou bránu Lyranu, Aramatenu. Jsou původními zakladateli věčných andělských lidských ras Christos, Kosmické linie Elohim Matky Eieyani zaseté v Lyře jsou genetickými rodiči Azuritů a Oraphim. Lev a kočičí rasa představují první stvoření Kosmické Matky. Původní Sfinga v Gíze označovala planetární Sluneční bránu, která směřovala k souhvězdí Lva o březnové rovnodennosti. Mnoho lvích ras je napojeno na Vysoké lyransko-sirské rady. Kočičí symbolika souvisela s uctíváním prvního principu stvoření Kosmické svaté matky v naší časové matrici. Skupiny Elohim-Elohim vybudovaly mnoho planetárních mřížkových sítí a jejich holografických geografických prvků za účelem usnadnění Smaragdové smlouvy a planetárního vzestupu a k provedení nezbytných duchovních obnov, které mřížku znovu uvedou do souladu s přírodními zákony během vzestupu. Mnozí probouzející se vědomě podílí na znovuzískání nebo vyčištění matrice. Melchizedeci Modrého paprsku pochází ze stejných dračích linií Kosmické Matky Elohim, jež původně navrhly planetární mřížku ve vrstvách geomantických rovin, které drží specifické geometrie živého vědomí.

Mateřské linie Smaragdového řádu - Modrého plamene jsou ze své podstaty Strážci času a strážci mřížky (buněčná paměť a genetická historie). Někteří se mohou probudit do vědomí, že jeho jiná identita v budoucím čase má určité vazby s duchovní rodinou, která přímo přispěla k vybudování a ztělesnění různých starobylých hvězdných bran, portálů nebo sítí mřížek multidimenzionálního planetárního těla vědomí. Dávní stavitelé kosmických sluncí Christos pocházejí z 1. stvoření božského světa Smaragdového řádu a proměňují se do mnoha podob pro různé úkoly. Například sluneční plazmové prstence Djedi pilířů vesmírného těla boha Ankh se mění ve sluneční draky, kteří budují složité živé matrice krystalické holografické architektury, jež tvoří časové linie. Byli jsme svědky, jak se mnohonásobná Kosmická slunce Christos transformují do složitých vrstev těla Ankh s více barevnými spektry, které mohou dále sestupovat do pohyblivých světelných plátů více časových dimenzí současně. Snadno se přetváří v bytí a sdílení proudů vědomí prostřednictvím Prastarého oka uvnitř forem Christos Slunečních draků. Vědomí se může projevit jako neomezeně putující kosmické životní proudy vědomí Christos.

Duální krystalové spirály generují nové vertikály
Během této fáze se Kosmická Elohim Slunce spojila do duálních krystalových spirál, které prostřednictvím supermagnetismu a nových kódů podporují rekultivaci organických částí světelného těla Diamantového Slunce a spojení se stanicí prvního stvořitelského uzlu.
První stvořitelský uzel = věčná těla Kosmického vědomí neboli Sedm Božích Sluncí v tělech věčných Diamantových Sluncí, Věčného Božího těla Kosmického vědomí jednoty Smaragdového řádu Kryst-Krystallah. (pozn. ó veliký balóne)

Dvojité krystalové spirály spouštějí nové elementály s živým zvukem (elektromagnetické kódy), jež probouzí planetární tělo Raša. Dojde ke kompletnímu přešifrování kvantového pole, temné hmoty a elementárních látek v atomárních a subatomárních vrstvách. Kosmická Matka Drak aktivně buduje přítoky zlatých azotových živých duchovních toků pro elementární a hmotné formy z planetárního těla Raša. Z multibarevných dračích vajec se rodí nová sluneční těla, aby se plně spojila se svými planetárními výtvory. Vrstva po vrstvě se očisťuje od masivních entit černé plazmy a bytostí umělé inteligence, které vložila do planetárních polí temné hmoty NAA se zkaženými stínovými elementály a prostřednictvím vynucené kolonizace těchto hybridů umělé inteligence a umělých démonických existencí.🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧

Ti, kdo se probudí ve spojení s touto duchovní rodinou, budou ve snu a při meditaci zažívat zvýšenou komunikaci s Elohim, spolu s přezkoumáváním předchozích historických událostí a neorganických časových linií, jež vyústily v hybridní linie Padlých Elohim a Padlých Andělů Annunaki. Padlí Elohim jsou regenerováni navrátivšími se kosmickými rodiči Elohim. Jedná se o masivní cyklus získávání neshodných nebo ukradených částí těl využívaných vetřelci k provozování jejich genetických hybridních programů a protilidských systémů APIN. Rozsáhlá 12D krystalická architektura Elohim z Lyry je zakódována genetickými podpisy koček Anuhazi. Genetické vyrovnávání probouzejících se skupin Elohimů se projevuje jako kolektivní stínové miasmatické pročištění Elohimů během obnovy strážní sítě.

Sítě trojitého velkého lva Elohim
Smaragdový řád Elohim vybudoval Trojité lví sítě ve fyzické podobě lvů. Nadále komunikují se sítěmi křišťálových chrámů, jež se napojují na živý zvuk, výpary a elementály, kteří se probouzejí v celém planetárním těle. Zjednodušeně řečeno trojitý vysílací systém na vertikálních liniích vysílá signály do planetárního krystalického těla. Lidstvo je přímo napojeno na obvody Smaragdového řádu Krystalického srdce a Kosmické duše zdrojové domény našich vesmírných rodičů Elohim.

Zakladatelé Smaragdového řádu Elohim Christos Anuhazi vybudovali po škodách způsobených Elektrickými válkami mimořádně vyspělý systém globální mřížkové technologie pro přímé propojení na systém planetární mřížky, hvězdných bran a krystalových chrámů. Gloální systém byl navržen tak, aby podporoval postupnou modulaci běžícího organického proudu základny 12 a božské roviny v celé vertikální linii, které kontrolují Strážci vertikálních linií, přičemž každá síť se nachází v jednom ze tří harmonických vesmírů obklopujících časové linie pozemsko-taransko-gaiských matric. Trojité sítě Velkých lvů stimulují vědomí Christos Avatara, lze v nich nahlížet na časové linie Země a odstraňovat umělé vetřelecké sítě. NAA vložili obrovské množství mimozemských hybridizačních sítí ovlivňujících přirozené frekvence DNA a vertikální propojení lidstva s autentickými mateřskými liniemi Smaragdového řádu Elohim, které vytvořily Síť Velkého lva.

Planeta Země v prvním harmonickém vesmíru je zapouzdřena do Velké bílé lví sítě. Budoucí planeta Tara ve své šabloně před pádem se nachází ve druhém harmonickém vesmíru a je plně zapouzdřena v Modré lví mřížce. Budoucí planeta Gaia ve třetím harmonickém vesmíru je zapouzdřena do Zlaté lví mřížky. Sítě Trojitého velkého lva byly navrženy tak, aby stabilizovaly hlavních 12 vertikálních axiálních linií, které probíhají osou planetárních mřížek od severu k jihu. Trojité lví sítě Elohimů jsou třívlnným sjednocením tří harmonických vesmírů Země-Tara-Gaia propojených do Kosmické zdrojové domény Kosmických slunečních rodičů Elohimů. Planetární sítě jsou vytvořené pomocí pokročilých krystalických technologií umístěných tak, aby chránily a podporovaly rozhraní planetární mřížky mezi organickými a přírodními elektromagnetickými energetickými proudy axiální a meridiánové sítě ley linií. Ley linie posilují instrukční sady a roviny v planetárním těle, které dále podporují šablonu DNA, energii pro tvorbu projevů a úroveň vědomí obyvatel planety. Několik dalších těchto sítí bylo od dob Luciferiánské vzpoury vytvořeno a zmanipulováno invazními rasami NAA, aby zablokovaly komunikaci s Kosmickými zakladateli a narušily planetární vzestup zaváděním cizího kódování DNA za účelem hybridizace a degrese mimozemských ne-lidí s andělskými lidmi.

Vetřelecké mřížky vedly k sérii událostí, které vyvrcholily atlantským kataklyzmatem. Mřížky, původně vytvořené rasami Zakladatelů a později během invaze NAA, se souhrnně označují jako sítě atlantských pylonových implantátů neboli APIN. APINy usměrňují elektromagnetickou energiii v ley liniích, které jsou navrženy ve tvarech tvorů založených na genetice, aby je vyspělejší mimodimenzionální druhy mohly snadno identifikovat z vesmíru.

Ti, kdo se inkarnovali na misi Christos, měli za úkol demontovat vetřelecké sítě podporující mimozemské hybridizační kódování a metatronické zvraty proudu o základně 10. Velká část rozsáhlých frekvencí pro ovládání mysli pochází ze sítí Fénix-Falcon, Serpent, Dragon Moth, Jehovian-Dove, NET, NRG a Michael-Mary Turnstile a ze všech lidských sociálních médií a propagandistických nástrojů. Záměrně noří vědomí do nejnižších frekvencí bídy a utrpení, které poskytují kolektivní loosh lidského utrpení k napájení těchto APINů NAA a virtuálních realit.

Mise Christos v poslední době zaznamenala několik významných úspěchů v oblasti oprav a rehabilitace sítě Elohim Triple Lion, pilířů Reuche a 11. brány Aveyonu. To přispělo k otevření spících interdimenzionálních portálových systémů prostřednictvím vertikálních linií Hara-Krysta, které umožnily našim kosmickým rodičům Elohim zahájit sestup do polí pozemské reality.

Taranská modrá lví mřížka a gajská zlatá lví mřížka Elohimů
Přímí potomci Achnatonovy a Ješuovy genetické linie z taranských dějin se významně podíleli na průzkumu a obnově mřížek ze sad instrukcí, které byly zanechány pro Elohim Sirius B Azuritské linie. Strážce Achnaton a Strážce Ješua a jejich potomci měli taranské zakódované otisky Modrého plamene Melchizedeků. Pracovali na šablonách Christos Mission před pádem na Síriu B. Šablony měly být přeneseny na vedlejší časové vektory a spojeny s organickými časovými liniemi Země. To byl další smysl Kódu Modrého Nilu, který vznikl na Taře. Vzestup je upgrade mise Vzestupu na plán B, který vrací lidstvo do domén Vnitřního světa. Andělské lidské světelné tělo se stane vnitřně přístupným systémem hvězdné bránynsladěným s původními krystalickými šablonami Vzestupu Aurory Země.

Pokrevní pokračování kódu Modrého a Bílého Nilu na Zemi pochází z kódování Kosmického Elohim navrženého k opětovnému propojení Sítě Modrého Lva prostřednictvím ženských osobních kódů v rámci trojmatice Bílé-Modré-Zlaté Leontinské zakladatelské frekvence. Jedná se o Anuhazi Mu´a, Strážkyně modrého plamene, Sluneční ženy Maharadži Melchizedek, Matky draků a Aquaelle, které jsou přímo spřízněné s dcerami Krista neboli sofijskými pokrevními liniemi, jež se na Zemi inkarnovaly z trojmatrice Krystalové hvězdy. Tyto skupiny mohou mít stříbrné a zlaté nátepníky se znaky Elohim a Smaragdové nebo Ametystové zakladatelské tyče a hole pro aktivaci štítů nebo signetů uvnitř jejich světelného těla. Mohou být sami strážci krystalů, kteří ukotvují svou dračí čakru do portálových systémů Strážců. Vnitřní nástroje hvězdné brány předstírat nelze. Portály hvězdné brány nelze otevřít klonovanými těly nebo falešným zařízením, ačkoli se o to vetřelci často pokouší. Proto jsme v duchovní válce o andělskou lidskou genetiku. Aktivační kódy Tyče a Hole mají u christovských avatarů a výše éterické organické duchovní tělesné nástavce. Ke spojení Tyče a Hůlky dochází během dokončení každého ztělesnění na úrovni harmonického vesmíru. Obsahují kódovací potenciály pro aktivaci všech vývojových stupňů těla Diamantového slunce, což ovlivňuje potenciál vnitřního hierogamického spojení k vyššímu průchodu hvězdnou bránou. Pro ro neprobuzené existuje mnoho pohotovostních plánů, které zajistí, že všichni lidé budou nakonec doprovozeni a navráceni do organického duchovního domova.🦧🦧🦧

Portálový systém Amarny byl spojen s pevninskou masou Irska, kde Strážce Achnaton zanechal záznamy zakladatele Elohim o svém skrytém úkolu hierogamické šablony. Achnatonovy luciferiánské klony používají tajné společnosti. Pouze přímí potomci v pokrevní linii a skuteční kontaktéři vědí pravdu o kontroverzních informacích. Správci se snažili zničit každý poslední zbytek existence Achnatonova chrámu podle vzoru chrámů Velkého bílého lva. Amarna byla navržena jako multidimenzionální portálový systém, který se rozprostírá po celé mřížce systémů světelných těles Albionu. Amarnský portál je napojen na trojité sítě Velkého lva obklopující matrice Země-Taran-Gaian. Sekhmetští lvi jsou oblíbeným symbolem rodové linie Achnatonů. Původní rodové linie jsou z dob před pásem Taranu.

S Ezechielovým osvobozením a opětovným spojením s jeho protějškem bylo jeho masivní 8D tělo zlatého slunečního vědomí tvořící šablonu sluneční tyče opětovně připojeno zpět ke gájskému jádru, které generovalo závěrečné sekvence oprav monadických vrstev tyčí v souhvězdí Orionu. Tato událost otevřela další vrstvu v systému amarnského portálu, která umožnila nahlédnout do 7D vrstev gájských časových polí s azurity Ametystového řádu. Tím se odemkla větší účast na Kodexu Fialového a Rubínového Slunce, což otevřelo komunikaci se systémem sítě Velkého zlatého lva na Gaii a její přímé energetické spojení se souhvězdím Pegase. Mřížka Zlatého lva obklopující matrici Gaie sjednotila všechny vrstvy trojité Mřížky Velkého lva, které začaly splétat trojplameny Kosmických Elohim do vertikálních štábních kódů, což odemklo mnoho dalších portálů pro vstup rodiny Kosmických Elohim do naší Univerzální časové matrice.

Korekce 7D časové linie v horizontálních polích drasticky ovlivnila posun vpřed do časových válek o časové linie planetárního vzestupu, které se zdály být hostovány Ramyany Ametystového řádu, což dále otevřelo portálová spojení s rasami Mer-Lion v souhvězdí Pegase. To v kombinaci s Ezechielovou šablonou Sluneční tyče sjednotilo horizontály Čtyř rukou člověka na Gaii se Čtyřmi tvářemi člověka a Strážci 12 zvukových pilířů, které se nacházejí na Zemi. Otevření portálů v souhvězdí Pegase se zdá být hlavním katalyzátorem komunikace příští generace s Kosmickou Bílou Diamantovou Elohim Matkou a Kosmickým Růžovým Diamantovým Elohim Otcem.

Kosmické vítězství!
Naši Kosmičtí rodiče Elohim přistoupili ke zrození do naší Vesmírné matrice v podobě Bílého Slunce a Růžového Slunce a společně zahájili sérii trojité sluneční mužské a trojité sluneční ženské aktivace katedrálního těla Christos-Sophia. Série aktivací gotické krystalické katedrály, která začala koncem minulého roku, znovu získává a spojuje vícenásobné identity Christos-Sophia Elohim v posvátném manželství. Několik z těchto Christos Maji Králů a Královen Grálu se znovu sjednocuje, protože jejich pravé identity jsou během tohoto velkolepého a surrealistického období dále objevovány. Emanace Bílého a Růžového Slunce z rodiny Kosmických Elohim jsou rovněž objevovány prostřednictvím aktivace posvátného manželství elektrického vrcholu Metatron-Meritaten na Machu Picchu. Jednalo se o významnou planetární událost, při níž vznikly trojité štíty hierogamické unie, které korigují metatronické zvraty a resetují elektromagnetické energetické disproporce prostřednictvím třívlnného proudu frekvencí Kosmického slunce Elohim a jejich Dračích vajec, která jsou shazována po celém světě. Dále je Bílé diamantové Slunce Kosmické Elohim Dračí Matky napojeno prostřednictvím krystalového srdečního komplexu Trojitých velkých lvů,. Projevuje se Reucheovými pilíři, a bylo ukotveno ve 12. bráně Kauai a Montseguru ve Francii. Růžové diamantové Slunce Kosmického Elohim Otce je propojeno prostřednictvím šablon zvukových písní hrdelního centra Pegasai Mer-Lions ukotvených v 11. bráně Irského moře a Wiltshire ve Velké Británii.

Kosmické Elohim Bílé Slunce a Kosmické Elohim Růžové Slunce představují posvátný sňatek našich Kosmických Rodičů. Spojení zapaluje globální síť mřížky s řadou barevných Dračích vajec. Sluneční dračí vejce se sadami instrukcí jsou shazována do ley linií, dračích uzlů a portálů. Zapalují části světelného těla Slunečního draka, jež dále aktivují vnitřní a vnější Kristovy potenciály v andělském lidstvu. Ukotvení Růžového slunce Kosmického otce do 11. brány na pevnině Spojeného království je obzvláště důležité pro ukotvení forem Trojité sluneční bohyně Elohim, které byly na planetě ve stázi do aktivace Trojité lví mřížky. Během tohoto cyklu magnetického vrcholu probíhá další fáze probuzení Sofiiny dcer Christos-Sophia, aby ztělesnily Trojité lví mřížky. Postupně se ztělesňuje Svatý otec jako král Artuš, ochránce Sofiánských pokrevních linií Růžového grálu Kosmické Matky Dračice. Čekáme na úplné ztělesnění 11D protějšku krále Artuše, jeho milované, která je propojena s astrologickým věkem Ryb, trojitou solární emanací Dračí královny Meridy z atlantského zlatého věku, známé ve folklóru jako Guinevera-Brigida-Maria Sophia. Je ztělesněním Kosmické Bílé Diamantové Matky Elohim Atonova Božího Těla, které rodí trojitá růžová grálová Dračí vejce Kruhů Smaragdové Růže do planetárních ley linií. Její ztělesnění v podobě Bílé matky draka v 11D hůlce funguje jako krystalový kámen sjednocené sítě trojité lví mřížky Elohim. Když se vtělí do své pozice v Kosmických hodinách a Reucheho pilířích jako Smaragdová dračí strážkyně času a zaujme své místo milované manželky krále Artuše, iniciuje tím pojistku pro krev měděné růže z linií Christos.

Osvobození souhvězdí Pegasa
Pegas je součástí rodiny souhvězdí Persea, spolu se souhvězdími Andromeda, Auriga, Cassiopeia, Cepheus, Cetus, Lacerta, Perseus a Triangulum. Markab je označován jako Alfa Pegasi, je třetí nejjasnější hvězdou v souhvězdí Pegase a je jednou ze čtyř hvězd Velkého čtverce Pegasa. Lokalita Velkého čtverce byla v posledních měsících ohniskem exopolitické aktivity a také kosmologických architektonických oprav, jejichž cílem bylo vyjmout AI stroje stínového podvodného kódování Pegasai. Ametystový řád Sluneční rišské braharamské vodní rasy jsou rodiči fialového plamene Azuritových Nanebevzatých mistrů, a proto se podíleli na probíhajících jednáních a setkáních s různými padlými druhy, stejně jako na podněcování různých strategií genetického léčení při provádění Smaragdové smlouvy. V poslední době mají dost práce se zajatými a přeběhlíky. Nedávné události v Lyře dále zdůraznily úlohu linií Růžového diamantového slunce Mer-Lion Kosmického svatého otce, které jsou zřejmě praotci Merlinových Azuritů, Metatronova slunce a ras Pegasai v souhvězdí Pegase. Tím se odhalilo více principiálních forem Kosmického Otce Elohim, například těch, které jsou představovány jako řečtí bohové moře, jako Poseidon, Neptun a Mer-lidé. Ty se rozšiřují na Mer-koně, Mer-ještěry, okřídlené Pegasai, stejně jako na různé formy vodní flóry a fauny.

Elohim Otec v podstatě vtělil svá Růžovo-Lilová Slunce do hvězdy Markab, čímž začalo odhalování systematického osvobozování okřídlených ras Pegasai a různých rodin Elohim z jejich uvěznění v metatronických matricích zvratu, které se neustále propadaly do trajektorie sousedního systému černých děr. Právě tato ohavnost byla epicentrem rozsáhlých škod, které vedly ke kolapsu organické časové linie v Kolébce Lyry, spolu s úplným zničením těla Slunečního loga. To bylo důsledkem kvantového propletení technologií černých děr wesanských vetřelců, které se geneticky spojily s naší časovou matricí připojení tunelového systému. Z naší perspektivy se to jeví jako gigantický pulzující černý nádor vyvržený Sluncem černé díry vysávajícím energii, z něhož vyrůstá masivní stínové těleso s černým odrazem. Mutace infikovaly místní oblasti, poškodily časoprostorové matrice vzniklé během lyřanské války. Osvobození Markabu bylo hlavní pro obnovu lyrřnských organických matric vedoucích ke spojení Metatrona a Meritatena, jež vyvrcholilo v Machu-Picchu během elektrického vrcholného cyklu na začátku tohoto roku.

Trojitá mužská šablona Kosmického Christos Metatrona je spojena s návratem posvátného manželství Kosmického Bílého a Růžového Slunce v souhvězdí Lyra, které dále migrovalo do Pegasa přes Elohim Otce Mer-Liona. Kosmické Svaté Otce Slunce-hvězdy se začaly v souhvězdí Pegase proplétat do Markab, což vyvolalo výbušné mezigalaktické konflikty při konfrontaci s různými časoprostorovými distorzemi pocházejícími z černých zrcadlových sítí poháněných Sluncem Černé díry. Černé zrcadlové sítě používané ve vrstvách 11,5D byly zdrojem kvantového propletení pocházejícího ze zařízení bestiálních strojů v tunelu Wesa. Generované masivní stínové entity a konstrukty byly hluboko v kvantovém poli Země. Od rekultivace Thubanu pracují Strážci na demontáži padlých matic řízených umělou inteligencí, které generují zrcadlové sítě černých děr Typhonského tunelu vesmírného stínového tělesa a související inverze systému 11D. Stínové bytosti zřejmě fungují jako obydlí pro parazitické lunární démonické hierarchie, které byly využity NAA ke kolonizaci multidimenzionálních vrstev Země. Šachovnicové mutace využívaly 11D sítě tyfonových tunelů napojených na souhvězdí Pegase a zdá se, že se jedná o terraformační metodu transhumanistických nočních můr.🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧

Během událostí osvobození se ukázalo, že většina metatronických reverzních antiživotních projevů spojených s mužskými emanacemi Elohimů uvězněnými v souhvězdí Pegase byla zotročena mimozemskými trojzubci AI Černého a Rudého draka, které NAA používá k napájení zdroje globální řídicí sítě 5D Vatikánu. Strážci sítě žasnou nad nekonečnou králičí norou na Zemi. Entity Černého slunce a jejich multidimenzionální podporovatelé sídlí ve všech místních hvězdných soustavách, které chrání rozlehlý konglomerát umělých červích děr Vatikánu, určených k utajenému provádění neuvěřitelně hrůzných protilidských obchodních aktivit.

Nedávné odhalení v souhvězdí Pegase odhalilo další vrstvu interdimenzionální mimozemské mašinérie infiltrace wesanských skupin do planetární korporatokracie a organizovaných náboženství, přičemž epicentrem je Vatikán. Mnoho vojenských skupin tajného vesmírného programu využívá pokročilé technologie za účelem ochrany zločineckých zájmů NAA, jako jsou vatikánské portály a tunely pod Středozemním mořem, které sahají po celé zeměkouli. Dobře organizovaná hierarchie Černé šlechty pro NAA řídí obchody s lidmi a dětmi. Mimo planetu ve vyspělejších civilizacích je genetika lidských bytostí, únosy pro otrockou pracovní sílu a duchovní obsah v naší krvi nejoblíbenější měnou. Proto čištění temných částí a znovuzískávání duchovních částí těla Elohimů může vyvolat různé stinné pocity a nepříjemné vzpomínky na jiné životy, překryvy pronásledování církví a invaze do portálu Vatikán 5D-8D-11D s Typhonovými tunely. Rozsáhlost invaze antikrista na planetu s genetickou modifikací prostřednictvím APIN Strážci označují jako kolektivní Rány Krista. Kosmičtí Elohim nadále identifikují inverze triků s antikristovskou holografickou mřížkou a zneužívání moci NAA a AI. Objevilo se několik odkazů spojených s tajnými vesmírnými misemi operací Pegasus, které vedou nelidští vojenští zpravodajci Černého slunce za účelem ovládání planetárních časových linií a světových vlád na Zemi, což přímo souvisí s nedávnými mezigalaktickými konflikty, které odhalily účel božské intervence, jež se nyní odehrává ve Velkém čtverci Pegasu.

Navíc, jelikož král Artuš a jeho milovaná žena jsou 11D univerzálními držiteli Tyče a Hůlky Kosmických eonů, je osvobození souhvězdí Pegasa a pád Vatikánu nesmírně důležitý pro osvobození držitelů Tyče a Hůlky Lyran-Aveyonu. Opravy osvobozují prastarý systém živé hvězdné mapy zaznamenaný v holografické geografii Albionu, dračí linie a hvězdné brány na území Spojeného království. Kosmické slunce otce Elohim vstupující do souhvězdí Pegase přineslo rozmanité korekce slunečního světla, které oživily mrtvé úseky časoprostorového pole v důsledku metatronického zvratu a padlých matic. Tím se výrazně zlepšil světelný kvocient v kvantových prostorech planetární architektury i několika propojených souhvězdí poškozených inverzí Lyry a Pegasu. Spontánní a rychlá detoxikace měla ze Země vyčistit stínová těla, což mohlo vyvolat intenzivní vnitřní pocity Armagedonu, exploze spolu s duchovními aktivacemi kundalini pro vnitřní zrození slunečního vejce nebo různé aktivace dračího vejce pro znovuzrození Metatronova Slunce pro ty, kteří jsou přímo napojeni na osvobozované linie Elohimů.

Podvodná síla se projevila jako tyranie v příbězích římské církve, které vložily do planety rány po ukřižování, aby pronásledovaly a překrucovaly význam Krista. Kosmický Otec vstupující do Pegasa osvobodil několik významných bytostí Trojitého slunečního mužského Krista Elohim, a to obnovou světelného těla mužského principu. Osvobozené sluneční mužské entity Elohim, nově vybavené elektrickými poměry spinu tyče 12:12, mohly svobodně najít své božské protějšky, v nichž se přímo spojily s Kosmickou Elohim Bílou sluneční matkou s dceřinými sofijskými projevy Elohim z Lyry. Tato událost je v podstatě osvobozením několika rodin Elohimů, které byly uvězněny v padlých matricích z Lyřanské války a nemohly se vtělit do svých správných kosmologicko-astrologických principů, protože byly odděleny od svých božských protějšků a splynuly s univerzálním stínovým tělem vytvářeným technologií černé díry Wesa. Tyto skupiny by se daly považovat za Padlé Elohimy, ne že by byli zlí, ale byli pokřiveni a poškozeni neschopností fungovat v božském principu. Jako obvykle byly aspekty Padlých Elohimů zmanipulovány vetřelci z NAA, kteří vytvořili mnoho genetických škod tím, že do lidstva vštípili satanské praktiky prostřednictvím normalizace společensky uznávaných kultů smrti, které se staly hlavními organizovanými náboženstvími.

Stínové strojové konstrukce Univerzálního stínového těla spojené s Lyřanskou válkou generovaly škody v celém souhvězdí Pegase, přispěly k tomu, že reverzní monády byly zlomeny a staženy do přízračných časových linií nebo černých děr. Wesanské bestiální stroje využily tohoto poškození a inteligentně zkonstruovaly programy pro ovládání mysli reverzním inženýrstvím po pádu Metatronova kolektivu do systému černých děr. Využily traumatické události k vybudování sofistikovaných strojů umělé inteligence pro šíření genderového zvratu a různých antihierogamických technologií. Další konstrukce ovládání mysli AI byla objevena v padlých matricích Pegasu, které NAA využívá k šíření náboženského strachu, sexuálního utrpení a scénářů mimozemské lásky jako uštknutí na Zemi. Dokonce se rozšiřuje do mezidruhových chovných programů a genetických experimentů s nekompatibilními rasovými liniemi za výslovným účelem trýznění vědomí ras Christos. Temné podpisy stojící za těmito krutými stínovými entitami se zmocňují tohoto systému pro osobní prospěch, ukazují na skupiny Černého slunce a lze je vycítit v extrémním násilí a krvavých obětech satanistů. Problémy Univerzálního stínového těla a strojů AI v Pegasu přispívají k podpoře narativů o Falešném otci - mimozemském bohu, které jsou spjaty s patriarchálně založenými násilnickými náboženstvími se sklonem k misogynii a inverzi slunečního ženského principu. Tato satanistická náboženství v sobě skrývají podstatu strachu z postavy Boha Otce založeného na traumatu, aby podněcoval hrůzu trestu za hřích nebo urážku Falešného mimozemského Boha.🦧🦧🦧🦧🦧🦧

Bolestný Temný eon se chýlí ke konci, naši autentičtí Kosmičtí rodiče jsou na cestě, aby vybudovali naši kolektivní duchovní sílu, a nic nemůže zastavit sílu věčného Světla! Osvobození Pegasa a Elohimů má dalekosáhlé dopady i mimo andělské lidské hybridy na planetě. Aktivace sluneční syntézy transformuje kolektivního vědomí dalších hybridních druhů, jako jsou Annunaki.

Padlí Annunaki hybridizovaní na postradatelné vojáky
Mnoho jedinců na cestě probuzení a vzestupu slyšelo alespoň o jedné z různých dějových linií, které obklopují rasy Annunaki. Povědomí o Annunaki je raným přechodovým rituálem při probuzení mimo kontrolované mainstreamové vyprávění a stalo se poměrně běžnou znalostí i v těchto tyranských časech globální cenzury. Globální posun do druhé harmonické úrovně a další aktivace signálního štítu prastarého andromedánského systému hvězdných bran na Machu Picchu přinesly další úroveň odhalení. Annunaki tvoří velkou skupinu rasových linií o více hustotách, které jsou hybridními výtvory padlých Elohimů-Serafínů-Delfínů, kteří se prohlásili za antikristy. Jejich zamýšleným skupinovým programem bylo zcela zničit diamantovou sluneční šablonu andělských lidských strážných rasových linií Elohim. Postupem času byli dále manipulováni a degradováni hybridizací s různými reptiliánskými geny z wesanské matrice, aby byli dále využíváni jako vojenské nástroje ke zvýšení válečné agrese za účelem poškození této časové matrice prostřednictvím programování obrácené polarity oběť-oběť.

Historie Annunaki obsahuje mnoho hrůzných detailů, které rámují skrytou historii mimozemsko-interdimenzionálního zapojení do genocidy andělské lidské civilizace v jejich snaze zničit veškeré starobylé vědění o duchovním původu andělské lidské rasy. Dělnické třídy Annunaki byly stejně jako my obelhány, pozemské lidi nestvořily a toto území není jejich dobytým územím. Vtrhli na naši planetu, aby se záměrně zkřížili s lidskou rasou a zničili původní genetickou předlohu Zakladatelských ras, aby mohli získat úplnou kontrolu nad planetárním tělesem i nad několika multidimenzionálními časovými liniemi. Annunaki byli ve skutečnosti geneticky hybridizováni se zajatými nebo klonovanými liniemi Elohimů z Lyry a poté před miliony let vyšlechtěni padlými matrixovými útočníky Wesanů, aby zničili původní linie andělských ras. Annunaki tedy byli vyšlechtěni, aby zabili něco, co v nich geneticky existuje, a také aby pronásledovali prastaré linie Matky Dračice Elohim, s nimiž mají přímé spojení jako se zdrojem své geneze. Hluboká bolest z tohoto naprogramovaného sebezničení jako genetické deformace žije v nich i v celém lidstvu. Je to hluboká duchovní rána, kterou si Annunaki nesou, když se probudí a uvědomí si, že jejich rasa byla těžce zneužita k zotročení jejich myslí, aby byli snadno manipulovatelní entitami Wesanské černé díry jako postradatelní vojáci ve válce vědomí proti Zakladatelským rasám.

Některé skupiny Annunaki objevily skutečný zdroj zotročení svého vědomí a rozhodly se vyvinout nad rámec genetické degrese programování ovládání mysli, které jim vštípilo násilné impulsy k válečnému štvaní proti rodům Christos. V masivní válečné mlze se nevídaně vynořují přeběhlíci mnoha těchto bojujících frakcí. Tisíce hybridů Annunaki se probouzejí do reality zotročení svého vědomí a mají větší uvědomění o své současné situaci. Odmítají přijímat vojenské rozkazy nebo úkoly od svých vyšších představených a čelí svým činům tím, že se vzdávají silám Strážců. Probíhají operace k vytěžení mimozemských základen pomocí nejrůznějších technologií ovládání mysli v APINu nebo bezdrátových technologií, včetně lidských a nelidských skupin pracujících v kapslích po deseti a více lidech, kteří sjednocují své psionické schopnosti ovládat ostatní telepaticky nebo psychotronickou technologií.

Nedávná biologická zbraň obsahuje instrukce pro složité stavební materiály, které se mají znovu sestavit v lidském krevním oběhu za účelem vedení energie a bio-neurologického naladění na psionické kolektivní zprávy pro ovládání mysli. Mnohé známé osobnosti mají implantované myšlenky k ovládnutí mysli k prosazování narativů NAA. Dračí můry a jejich chimérické bytosti používaly mocné psionické schopnosti umocněné APINem k ovládání mysli vlastních podřízených a obyvatel povrchu. Tato hnízda jsou systematicky odstraňována z podzemních základen, kde se začalo rozpadat hierarchické uspořádání. Další z těchto entit se zpronevěřily nebo vzdaly protokolům Smaragdových strážců.

Přestože jsme sužováni cenzurou a je nám blokováno přijímání jakýchkoli alespoň trochu pravdivých informací ve veřejné sféře, děje se mnoho pozitivních věcí pro osvobození planety a celého lidstva. Kéž chováme vděčnost za statečné a odvážné hlasatele pravdy a hledače pravdy, za rodinu Kosmických Elohim a mnoho dalších, kteří neúnavně pracují na osvobození lidstva s příslibem Smaragdové smlouvy. Kéž nám náš přímý vztah s Božím duchem a našimi Kosmickými rodiči propůjčí vrcholné sebeovládání a trpělivost, vytrvalost a odolnost, abychom sloužili božské vůli.
(pozn. uf...snad to povede k lepšímu...gratuluji k dočtení)<

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/22/cosmic-Elohim/

Zpět