3777 Maticové terénní programy Najana Belosvet

[ Ezoterika ] 2023-01-22

Program Zapomnění byl původně dán k zapomenutí všech a všeho, co bylo základem všech matrixových mystérií a matrixových kombinací světů a jejich derivátů. Tento program nesl mnoho zkreslení, protože byl vždy slavným rozšířením obecných beztížných odpovědí pro každého, kdo mohl vstoupit do předchozích programů. Pak se tento program nestal nijak zvlášť nutným, protože není základem, ale jen jedním z mnoha programů popsaným Bludnými odpověďmi. Program Zapomnění byl vždy tam, kde ho bylo zapotřebí, a bude znovu a znovu, kdekoli bude třeba, aby na sebe a své vlastnosti upozornil. Každou hodinu bude tento program novější a beztížnější, bude se měnit v nových prostorech, popsaných samotnými Bludnými počátky, které daly život všemu, co je i není.

width=

Před čtyřmi sty miliony let mohl do tohoto programu vstoupit kdokoli, ale nyní je téměř všem zájemcům uzavřen. V současné fázi tvorby se program Zapomnění otevírá pouze jednou za sto let a bude opět uzavřen téměř všem, kteří nemají přístup a právo volby, stejně jako právo veta. Aby byli schopni v sobě nést nové a přijímat staré, a přijímat budoucí programy maticových polí, Otče, dopřej každému vyrovnání s programem Zapomnění. Ať si každý řekne, že je čas na rovnováhu skrze Otce Stvořitele, skrze naprostou temnotu a živoucí peklo, skrze spravedlnost a bolest zklamání a smutků, skrze pečeti trojice a kvality souhvězdí, které byly obětovány Velkému Slunci, jež zazářilo a znovu září.

Čtyřikrát ke každému přijde posel z programu Zapomnění a čtyřikrát je třeba toto poselství přijmout. Popáté přijde ten, kdo sbírá odpovědi na všechny existující otázky a ochutná karmu každého z nás, jak tomu mělo být pokaždé, ale dosud nebylo. Po šesté každý dostane odpověď, zda dosáhl vyrovnání programu Zapomnění a zda obdržel Otcův dar být blízko a spolu a v jednom celku.
Čtyřikrát musí člověk zopakovat své jméno, které mu bylo dáno na tomto světě. Pak je třeba čtyřikrát složit tonzuru na světě, což ne každý dokáže. Těm, kteří jsou toho hodni, těm, kteří budou schopni jít dál v oblasti programu, aby byli vyrovnaní a blízcí Otci, bude tato tonzura udělena. Pak každý obdrží čtyři sny, ve kterých mu bude dáno právo obdržet tento Dar ve skutečném životě, zde. ʺPřišel čas, otevřete bránu, Zapomnění se blíží, přináší prozření.ʺ

K aktivaci vyrovnání s programem Zapomnění je třeba vyslovit své jméno a pak požádat Otce o pochopení svého zapomnění, nechť vidí vše, co potřebuje, a vždy se vidí ve svém Zapomnění jako dříve.

Kdo je slabý, nechť se bojí ohně žrece. Kéž se ten, kdo je slabý, bojí hněvu otců stále spravedlivých. Kéž se spravedliví otcové bojí těch nad nimi, kteří to nedali najevo. Ať se každý bojí svého Zapomnění, pokud není připraven.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14486

Zpět