557 FLUOR Bruce Lanphear

[ Realita ] 2020-10-16

Debata o fluoridaci pitné vody - jedna z nejvíce polarizovaných, dlouhodobých a hlasitých kontroverzí v oblasti veřejného zdraví, byla znovu zahájena, protože nové studie zjistily, že fluorid je toxický pro vyvíjející se mozek.

Minulý týden americký národní toxikologický program vydal systematický přehled všech publikovaných studií hodnotících potenciální neurotoxicitu fluoridů; přínosy fluoridu s ohledem na snížení zubního kazu nebyly řešeny. Komplexní zpráva zkoumala stovky studií na lidech a zvířatech o dopadu fluoridu na mozek a kognitivní funkce. Většina vysoce kvalitních studií hodnotila koncentrace fluoridů, které byly přibližně dvakrát vyšší než koncentrace přidaná do pitné vody. Když však vezmeme v úvahu všechny důkazy, závěr zní: "Předpokládá se, že fluorid je kognitivním vývojovým rizikem pro člověka."

Závěr Národního toxikologického programu byl posílen syntézou vysoce kvalitních studií, které ukazují, že děti, které byly během raného vývoje mozku vystaveny vyššímu množství fluoridů, dosáhly ve svých IQ testech o 3 až 7 bodů méně.

Asi 75% Američanů v komunálních vodních systémech má ve vodě z vodovodu fluorid. Voda je hlavním zdrojem fluoridů pro lidi, kteří žijí v komunitách s fluoridací vody. Připomínáme, že objev neurotoxických účinků olova vedl k úspěšnému zákazu olova v benzínu a barvách. Přes časná varování před toxicitou olova nebyla přijata regulační opatření ke snížení expozice olova v dětství, dokud neuplynuly desítky let výzkumu a nebyly otráveny další miliony dětí.

Víme, že vyvíjející se mozek je mimořádně citlivý i na nepatrné koncentrace olova a dalších toxických chemikálií. Nezvratné účinky toxických chemikálií na rychle rostoucí mozek dětí navíc zdůrazňují potřebu prevence. Nečinnost ke shromážděným důkazům vyvolává hluboké a znepokojivé otázky. Proč jsou přesvědčení o bezpečnosti fluoridů tak neústupná tváří v tvář stálým důkazům o opaku?

Náklady převažují nad přínosy
Fluorid nenabízí žádné výhody pro plod ani kojence a nové důkazy říkají, že fluorid je toxický pro vyvíjející se mozek na úrovních, které se běžně vyskytují v běžné populaci. Výhody fluoridu v prevenci zubního kazu jsou převážně okamžité a přichází až poté, co se u dětí objeví zuby. Těhotné ženy mohou používat fluoridovanou zubní pastu, a pokud chtějí dělat více pro prevenci dutin, mohou omezit spotřebu cukru, což je hlavní příčina zubního kazu.

Ztráta jediného IQ bodu pro jednotlivé dítě je nepostřehnutelná, ale společenské náklady na miliony dětí, které ztratí 5 IQ bodů nebo více, jsou enormní. Snížení dokonce o 1 bod IQ znamená 2% snížení celoživotní ekonomické produktivity (zhruba 20 000 $), nemluvě o dalších nákladech na vzdělávání pro děti s nižším IQ.

Mnoho zdravotnických a zubních organizací v Severní Americe doporučuje fluorizaci vody v komunitě, vzhledem k závažnosti důkazů, že fluorid je toxický pro vyvíjející se mozek, nastal čas, aby zdravotnické organizace a regulační orgány přezkoumaly svá doporučení a předpisy, aby zajistily ochranu těhotných žen a jejich dětí.

K odstranění fluoridu z vody z vodovodu lze použít speciální systémy filtrace. Těhotné ženy se mohou vyhnout také černému čaji, který hyper-hromadí fluorid. Dobrou zprávou pro všechny ženy je, že v mateřském mléce je málo fluoridu. Balená voda obvykle obsahuje nižší množství. (pozn. přirozený fluorid vápenatý je ve zdrojích podzemní vody a v mořské vodě. Jeho nadbytek může způsobit kostní nebo zubní fluorózu, která oslabuje kosti a zuby, problémy se štítnou žlázou. Uměle přidávaný fluorid sodný je toxický, a zvyšuje toxicitu dalších látek. Často bývá kontaminován olovem, hliníkem a kadmiem. Poškozuje játra a ledviny, oslabuje imunitní systém, zvyšuje riziko rakoviny. Způsobuje snížení IQ a Alzheimera. Kalcifikuje šišinku a tím omezuje například produkci melatoninu. K odstranění fluoridů z těla je možné použít jód, bór - omezují i rizika virové nákazy, hořčík, tamarind... v ČR se fluorid do vody nepřidává, odstraňte další zdroje)

Zdroj: https://www.naturalblaze.com/2020/10/fluoride-is-toxic-to-developing-brains-new-studies-find.html

Zpět