181 Solární záblesk James McConnell/ Shossanna

[ Ezoterika ] 0020-02-29

Otázka: Souvisí solární záblesk s hvězdou Betelgeuse?

Nemůžeme na tuto otázku přímo odpovědět. Vaše trojrozměrné vědomí tomu nebude schopno porozumět, a nenastal čas. Dosud jste nedosáhli frekvence, abyste dostali tento typ informací. Nemůžeme vám dát datum, ale můžeme vám říci, že se připravuje. Díky kosmickým změnám, které se dějí s planetami a hvězdami se to všechno stále více přibližuje.

To vše však řídí vědomí lidstva. Musíte pochopit, že skutečně můžete řídit hvězdy a planety. Vaše vědomí to dělá. A nyní se to děje. Vzhledem k tomu, že vědomí člověka roste po celé planetě, čím dál více se probouzí, lze událost a sluneční záblesk označit jako urychlený. Stává se to. Přichází rychleji a rychleji. To, co se očekávalo, nebo co bylo určeno před časem na setkání různých rad, že bude trvat určitou dobu na určité frekvenci, jste urychlili. Zvýšili jste frekvenci, a proto urychlili čas.

Když jsou ve vašem snu jednotlivci, jsou to představitelé ostatních částí vás. Pokud objevujete části sebe, které prochází různými změnami, znamená to, že tyto části vás jimi prochází. Kdykoli ve snu lítáte, operujete stále více ve své čtvrté čakře. Když ve vašem snu probíhá doprava z jednoho místa na druhé, pohybujete se ve vědomí. Pokud dojde k přechodu z jedné budovy do druhé, měníte dům vědomí. Existuje velmi mnoho symbolů. Pokud vám sen přináší zázrak, blaženost, pocity extáze, pak ano, pak zažíváte symptomy vzestupu.

Kdykoli potřebujete radu, kdykoli potřebujete nějaké vedení, můžete přivolat své Vyšší Já. Můžete vyzvat průvodce, kteří jsou tu pro vás, vaše různé mentory. Můžete zavolat serafíny. Všechny vyšší úrovně bytostí jsou vám k dispozici. Stačí se prostě zeptat a dostanete odpověď, klepejte a bude vám otevřeno, hledejte a najdete. Ale nejdřív se musíte zeptat. Odpověď přijde různými způsoby. Ne nutně v ústní, nebo myšlenkové komunikaci. Může vás to vést k určité osobě, určité knize, určitému místu na vašem webu, k různým typům věcí této povahy. Odpovědi však obdržíte, jakmile o ni požádáte.

Otázka: Jak je to se dvěma slunci poté, co se nastane tato událost? Můžeme vám říct, že je to plán. Pro lidi bude nemožné to nevidět. Bude to záblesk, který uvidí všichni na celé planetě. Přemýšlejte o tom, co by vytvořilo něco takového. Také to trochu naznačuje odpověď na první otázku. Není potřeba dvou sluncí. Jde o budování této konkrétní události. Je to něco, co je opět v plánu. Je to něco, co bylo předpovězeno velmi, velmi dávno. Něco, co každý z vás zná hluboko ve vás také velmi dlouhou dobu, a blíží se to k tomuto bodu. Druhé slunce se zatím neprojevilo z jiné dimenze.

Pokud přemýšlíte o těch, kteří jsou ve vnitřní Zemi, Hollow Earth. Nemají noční dobu. Mají konstantní světlo. Když se dostanete do lehkého těla, nebudete muset spát ani jíst, ani nic takového. Teď je to potřeba. Mluvíme zde o potřebě. Možná to ale budete chtít. Stále můžete mít touhu po různých potravinách. Možná budete mít touhu odpočívat. Ale samotné tělo to nebude potřebovat.

Dospěje k tomuto bodu. Budete postupovat. Jakmile projdete procesem vzestupu, pokročíte k tomuto bodu. Zpočátku, během přechodu, budete mít stále touhu mít různá jídla a věci tohoto druhu, potřebu výživy, budete muset odpočívat. Ale jsou bytosti, které nic z toho nepotřebují. Mají tyto schopnosti, když to chtějí mít. ¨

Otázka: Slyšel jsem, že se Jupiter mění v druhé slunce?

To není to, do čeho se v tuto chvíli chystáme. V tomto bodě je nad rámec potřeby to vědět. Rok 2012 měl být vzestupem pro určité procento obyvatelstva, pro Světelné dělníky, světelné válečníky, jako jste vy. Měli v té době projít procesem vzestupu. Jak ale mnozí z vás vědí, bylo rozhodnuto o odložení, aby se mohlo účastnit více lidí na této planetě, a nezůstali pozadu. Je to však otázka volby a mnoho z nich již tuto volbu učinilo. Mnoho z nich již přišlo do tohoto života rozhodnuto. A pak jsou někteří, kteří se dosud nerozhodli, a mohou se rozhodnout přejít na vyšší vibrační frekvence. To je něco, co přijde, když se probudí. Tento rok je rokem probuzení. Takže se to zvýší, a řekněme, je velmi silná možnost a pravděpodobnost, že se jedná nejen o rok probuzení, ale také o události. Nic však ještě není jisté. Vždy záleží na vědomí člověka, jak se věci budou dále vyvíjet.

Prosím, vždy, když jste si vědomi, buďte v přítomnosti. Pracujte na tom, že jste v přítomném okamžiku, najděte radost v každém okamžiku, buďte vděční v okamžiku, kdy o tom přemýšlíte. Neznamená to, že musí být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Znamená to však vždy, když o tom přemýšlíte. A čím více o tom přemýšlíte a čím více se dostáváte do tohoto vědomí v tuto chvíli, budete v tomto okamžiku.

Zdroj: https://eraoflight.com/2020/02/29/one-who-serves-and-shoshana-solar-flash/

Zpět