4570 Mistr Kuthumi: Váš cíl míru Natalie Glasson

[ Ezoterika ] 2023-06-24

Vyzařuji do vaší bytosti své světlo lásky a moudrosti, abych vám sloužil způsobem, který je pro vás ve vaší současné fázi vzestupu nejvhodnější a nezbytný.

Rád bych vám nabídl několik vhledů a pozval vás ke kontemplaci, abyste podpořili váš proces vzestupu a také zvýšili a urychlili vibrace Země a lidstva. Když bytost změní svůj pohled, umožňuje mysli otevřít se a přijmout vyšší vibraci světla ze svého nitra. To vytváří vlnový efekt v celém světě, a dokonce i ve vesmíru Stvořitele. Je důležité, abyste si uvědomili, že vaše myšlení, vaše perspektiva a způsob, jakým vnímáte sebe, ostatní a svět, skutečně ovlivňují vibrace světa kolem vás. Proto máte moc a máte cíl. Je nezbytné si připomenout, že můžete vytvořit transformaci pro sebe a svět kolem vás. Tato transformace musí nastat pouze ve vašem bytí, malá probuzení, nové vhledy, porozumění, osvícení, to vše vytváří vlnový efekt a umožňuje ostatním se probudit.

Rád bych vás oslovil ohledně účelu míru. Nejprve se vás chci zeptat: Věříte nebo máte v mysli, že máte za cíl mír na Zemi? Hledáte klid? Přejete si vytvořit mír? Přejete si vytvořit mír pro ostatní nebo svět kolem vás? Vyzývám vás, abyste se nad těmito otázkami velmi pečlivě zamysleli. Klid není klid, a není to ani ticho, klid můžete zažít i v tom nejchaotičtějším, nebo nejhlučnějším prostředí. Mír vychází z vašeho nitra. Je to forma spokojenosti, harmonie, rovnováhy a klidu. Mír je tam, kde nebojujete sami se sebou ani s ostatními. Jste otevření, jste expanzivní, jste uzemnění a soustředění. Mír je spíše pocit, pocit nebo porozumění ve vaší vlastní bytosti. Mír nemusí být ve vaší vnější realitě, abyste zažili mír ve své bytosti.

Zvu vás k objevení míru ve vaší bytosti. Možná budete chtít zhluboka dýchat. Možná zjistíte, že jít na tiché místo nebo si pustit uklidňující hudbu vám pomůže dostat se do prostoru klidu. Začněte zkoumat, co je pro vás mír, jaký je to pocit, jakou má barvu. Můžete mu dát i kvalitu, abyste věděli, co je pro vás klid. Jakmile budete mít pocit, že to můžete zažít a získat přístup ke svému klidu, vstupte do prostředí, které je opakem vašeho míru. Nemusí to být negativní prostor, prostě prostor, kde člověk může vnímat, že tam není mír, a v tom prostoru se vyzvat k nalezení, objevování míru ve svém vlastním bytí.

Na začátku to může být náročné, nebo pro vás může být snadné vklouznout do tohoto prostoru míru. Možná zjistíte, že je to prchavé, přichází a odchází. Buďte si vědomi své frustrace. Jste frustrovaní z toho, jak lidé mluví, z hlasité hudby nebo z čehokoli, co se děje ve vašem prostředí? Možná jsou to hlučná auta? Přijměte svou frustraci a pak se vraťte do svého klidu. Pokračujte v navracení se zpět do svého vlastního vnitřního klidu, dokud nebudete mít pocit, že jste schopni v tomto prostoru zůstat.

Tato výzva je tak mocná, protože pokud toho můžete dosáhnout, pak můžete dosáhnout cokoli. Přistupujete ke své síle, přebíráte kontrolu nad svým bytím. Už nedovolíte ostatním, aby ovlivňovali způsob, jakým se cítíte, vaši náladu nebo vaše myšlení. Vybíráte si způsob, jakým si přejete být ve své realitě, a to znamená, že ať se děje ve vašem vnějším světě cokoli, máte možnost získat mír. Znamená to také, že ať už se ve vašem vnitřním světě děje cokoli, třeba emocionální zmatek nebo zoufalství, máte na výběr přístup k míru. (pozn. tlející rašelina)

Tato energie se pro vás stane útočištěm. Je to velmi silné místo a prostor pro existenci uvnitř, protože to také znamená, že můžete chránit své vlastní energetické vibrace a energetické pole, můžete zvýšit své energetické vibrace, kdykoli potřebujete. Je to také účel, protože vám nejen přináší naplnění, ale vytváří vlnový efekt. Až splníte mou výzvu pro vás vstoupit do prostředí, které se zdá být opakem míru, můžete zjistit, že když jste v tomto prostoru míru uvnitř vás, vaše vnější realita se začne proměňovat, možná se hudba ztiší či změní, možná budou lidé mluvit tišším hlasem, možná se změní i atmosféra mezi lidmi.

Nepřeji si, abyste se vystavili nějakému nebezpečí, ale jednoduše najděte prostor, kde můžete dosáhnout míru. Prostor, kde jste si původně mysleli, že nebude možné zažít klid. Možná zjistíte, že spojením se svým vlastním vnitřním mírem se to stane tak naplňujícím a tak výživným, že si ho přejete dosahovat častěji. Pak se pustíte do svého cíle míru, přivedete se do svého středu svého spojení se Stvořitelem a zároveň v tom budete podporovat ostatní a vytvářet transformační vlny po celém světě, v celém Stvořitelově vesmíru. Zjistíte, že ti, kteří vyzařují mír, vás budou přitahovat, a tak se emanace míru stává silnější, když se spojíte s více bytostmi, které vyzařují mír. (pozn. bublající bahno)

Možná se budete chtít zeptat sami sebe, jaký je nejhlubší cíl míru na Zemi? Ve skutečnosti je to osobní otázka, na tuto otázku můžete odpovědět pouze vy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/24/master-kuthumi-your-purpose-of-peace/

Zpět