3468 Strážce času: Pohled třetího oka Steve Rother

[ Ezoterika ] 2022-11-20

Jsem Strážce času. Připojuji se k vám dnes s velkou hrdostí, protože je pro nás neuvěřitelné sledovat, jak jste za tak krátkou dobu pohnuli tolika energiemi. Dnes bych vám rád dal příležitost použít jiný nástroj. Existuje tolik aspektů, které můžete použít k tomu, abyste se propracovali životem na planetě Zemi. Ve skutečnosti můžete pracovat s různými věcmi, které jsou tu vždy, a o to se s vámi dnes chceme podělit. Chceme vám říci něco málo o tom, co přichází, kde se nacházíte a jak se můžete posunout za mnohé z toho, co se právě teď děje. Probíhá u vás několik věcí, z nichž všechny jsou ve vhodných časových rámcích. Mějte to na paměti, neboť to, co se odehrává, je docela zajímavé. Ano, planeta se mění. Mění se vše, co má co do činění s planetou, protože probíhá další vývoj.

Rozděl a panuj
Pokaždé, když procházíte těmito změnami, objevují se potíže a výzvy, které nakonec skončí ve fyzické bytosti. Jak lidé hledají odpovědi, je také velmi snadné motivovat lidi, aby si vybrali jednu stranu. To se velmi daří lidem, kteří vás chtěli rozdělit na protichůdné strany. Když jsou lidé jednotní, mají exponenciální moc a ovládání je mnohem obtížnější, pokud mají společnou pravdu. To se na planetě Zemi děje už celé eony času. Jedním z klíčových prvků agrese je mentalita rozděl a panuj. To, co vám dnes chceme dát, je tedy příležitost podívat se z jiné perspektivy. Jste především stvořitelské bytosti. Mnohokrát si skutečně můžete vybrat, a pak vytvořit nebo posunout svou perspektivu. To vám umožní plněji se chopit své skutečné moci, protože neuvíznete v iluzi omezení. Existuje mnoho lidí, kteří mají prospěch z toho, když se své moci nechopíte. Jak se vyhnout tomu, abyste se nechali zahnat do stran a rozdělit rozdíly? Znovu si uvědomte, že všichni jste duchové. Co kdybyste se tedy vrátili na toto místo? To je celá myšlenka.

Perspektiva třetího oka
Dnes se chceme zaměřit na duchovní perspektivu, protože na vaší planetě se nyní objevují kritické problémy, u nichž to bude užitečné. Mnoho z nich se týká samotné Země. Mluvíme o rozhodnutích, která budete muset učinit v budoucnu ve svém vlastním životě a ve spojení s planetou Zemí. Dovolte nám tedy, abychom vám tímto poskytli nástroj. Co kdyby bylo možné jen na chvíli skočit do našeho prostoru a podívat se, jaké to je, když s vámi mluvíme? Jednoduše tomu budeme říkat perspektiva třetího oka. Představili jste si, že vám uprostřed čela skutečně roste třetí oko, které dokáže vidět vše z duchovní perspektivy. Ale není zajímavé, že vaše fyzická bytost má dvě oči a váš duch jen jedno? Vašemu duchu stačí jen jedno, protože doma nemáte dualitu a v důsledku toho nemáte všechno to rozdělení. Vidět věci z perspektivy třetího oka znamená, že se musíte stáhnout dostatečně daleko, abyste viděli duchy, kteří hrají hru.

To je to, co děláme. Nevidíme chyby ani rozhodnutí, která děláte; nevidíme cestu, kterou jste si vybrali. Vidíme jen vás, vašeho ducha z Domova, protože odtud vás známe. Každý z vás má jinou cestu a jste v různé míře produktem svého prostředí. Ale v Domově jsou všichni duchové propojeni jako součást jeden druhého. Vidíme spíše vaše vzájemné propojení než rozdíly, které promítáte do svých tělesných obleků. Pokud se dokážete stáhnout dostatečně daleko, uvidíte, že každý duch hraje svou roli. Buď se můžete nechat unést rolí, kterou hrají, nebo můžete vidět jejich ducha a pak se na ně dívat z této perspektivy. Co kdyby bylo možné se v tu chvíli dotknout čela a přejít do perspektivy třetího oka? Co byste viděli? Viděli byste přesně to, co u vás vidíme neustále - duchy, kteří předstírají, že jsou lidé. Dva duchy, kteří vyrostli s různými vlivy, z nichž mnohé převzali od předchozí generace. Co kdybyste se mohli dotknout třetího oka a přenést se do této perspektivy? Viděli byste jiného ducha, kterého dobře znáte z Domova. Nyní jste však vy dva na opačných stranách a vedete spolu spor. Tak to je ta správná chvíle. Když se stáhnete dostatečně daleko, uvidíte, že jste všichni duchové, kteří hrají hru. A také vidíte, že tyto hry mají hodně společného s tím, co je každý den ve vašem poli.

Vliv světla
Jste ovlivňováni tím, co neustále vidíte. Možná si říkáte: ʺBudu dávat velký pozor na to, kam upírám svou pozornost a co vidím.ʺ To je pravda. Ale co kdybyste se jednoduše dokázali stáhnout do perspektivy třetího oka a zeptali se sami sebe: ʺCo si o tom myslí můj duch?ʺ. Nyní jste v zajímavé situaci, protože za tím vším stojí váš duch, který oživuje vaše fyzické tělo. Celá vaše zkušenost na Zemi je zkušeností pro vašeho ducha. Co kdybyste tedy žili svůj život z perspektivy třetího oka? Jaké by to bylo, kdybyste byli neustálým světelným Vlivem? Co kdybyste byli schopni vidět, že jste skutečně bytosti ze stejného místa, které mají všechny podobné zkušenosti, a přesto jste vyrůstali na různých místech? Když jste vyrůstali, měli jste různé vlivy a učili jste se o přátelích a nepřátelích. Učili vás nejrůznějším věcem, například že na planetě existují lidé, kterých se musíte bát. Ačkoli vás to všechno učili s dobrým úmyslem, sloužilo to jen k tomu, aby vás to ještě více rozdělilo. Ano, oddělení je obrovské a je to jedna z nejdůležitějších věcí, které mají co do činění s vývojem lidstva.

Vaše světlo je stále jasnější
Když se věci zkomplikují, je často přirozeností lidí ukázat prstem, místo aby se podívali sami na sebe. Když se to stane, někdo ukáže na problém a řekne vám, že si za své životní problémy můžete sami. Jakmile se to vyřeší, váš život bude dokonalý. Vy lidé máte zábavné způsoby řešení. V nižších vibracích je více prostoru pro nedůslednosti než v Domově. V Domově jsou všichni propojeni a jsou si tohoto propojení vědomi. Lidé jsou sice propojeni stejně, ale většinou si to neuvědomují. Pokud se člověk rozhodne nahlížet na situaci nebo osobu z vyšší perspektivy, je pravděpodobnější, že bude mít inkluzivní pohled. Pokud dokážete pracovat právě s perspektivou třetího oka, lze v ní spatřit jednotu. Začnete vidět, že neexistuje správné nebo špatné. Spojí se mnoho různých verzí věcí, se kterými pracujete. Nyní máte schopnost to dělat v každém jednotlivém okamžiku, protože vaše světlo je stále jasnější. Otázkou zůstává, jak ho využijete. Budete předstírat, že hrajete hru stejným způsobem jako dosud, nebo se odvážíte přejít do perspektivy třetího oka? Tam si začnete vzpomínat na všechny krásné věci a lidi, které znáte. Uvidíte také, že vaši největší nepřátelé na Zemi jsou obvykle vaši nejbližší přátelé doma. Mají vás zkrátka rádi natolik, že ve vaší hře hrají záporáka.

Cvičení to usnadňuje
Dýchejte a pociťujte, že spojení světla ještě více roste. Jakmile se do tohoto místa začnete přesouvat, bude vám patřit navždy. Na začátku je užitečné cvičit se v pohledu z této perspektivy. V mnoha případech to nezmění váš směr, ale pomůže to pochopit svět kolem vás. Když se vám poprvé podaří někoho skutečně vidět z této perspektivy, budete o něm napříště vždy přemýšlet z této perspektivy. I když se ten člověk vydá dál směrem, který je opačný než ten váš, stále ho budete vidět tak, jak jste ho znali kdysi. Možná s ním nebudete souhlasit, ale budete ho chápat, a to je klíčová část vztahu.
Nadechněte se a nechte ukotvit každou část své bytosti, abyste ji mohli cítit. To jsou spojení, s nimiž se může ztotožnit každý. V perspektivě třetího oka uvidíte, že jste duch a váš duch má zkušenost na planetě Zemi, a můžete tato spojení najít. Napojte se do perspektivy třetího oka při každé příležitosti, protože jakmile to uděláte, od té chvíle se vše změní. Vystoupíte z duality a posunete se do něčeho, co je mnohem důležitější než strana sporu. Jste zodpovědní sami za sebe, za nikoho jiného. Takže když lidé ukazují kolem sebe a říkají: ʺTvůj problém...ʺ, berte to s rezervou.

Vaše světlo každým dnem sílí, a ostatní to uvidí. Ano, někteří se ho mohou bát a jiní se budou snažit postavit vás na své místo nebo se od něj oddělit. Vidět vaše světlo často druhým připomíná, že mají odpovědnost nést své vlastní světlo. Někdy se vás lidé budou snažit ohrožovat vaším vlastním světlem, ale nedovolte jim, aby vás oddělili. Přesuňte se do perspektivy třetího oka v němž jste jen duchové, kteří hrají tuto krásnou hru. Vězte, že nikdy nejste sami, protože všude kolem vás jsou duchové vaší energie. Dobře se vám to daří. Hrajete stejnou hru, jen můžete být na různých stranách plotu. Je čas se plotu zbavit. Spojíte se tolika různými způsoby. Pokud nejste schopni se spojit tam, spojte se tady. Najděte způsoby, kterými jste si podobní, a planeta se začne velmi rychle měnit. Nyní máte pomoc nejen z druhé strany, ale i ze své strany závoje.

Neidentifikovaný jev
Existují bytosti, které začínají pomáhat, a vy je začínáte vidět. Budete mít stále více zpráv o tom, čemu říkáte UFO nebo nyní UAP, protože se to přejmenovalo. Začínáte se přesouvat do této reality, protože od nich nejste odděleni. Všichni jste součástí stejné hry a počkejte, až to zjistíte. Teď to přichází poměrně rychle a mnoho divizí se začíná přesouvat. Kdybyste tedy byli bytostí, která navštíví planetu Zemi z jiné planety, co byste viděli? Bylo by možné přejít do perspektivy třetího oka? Ano, protože to je jediný způsob, jak to mohou udělat. Žádáme vás tedy, abyste udělali totéž. Najděte toto světlo, přesuňte se do něj a vězte, že jste všichni propojeni. Prostě a jednoduše, všichni jste součástí jeden druhého. Toto spojení je tak neuvěřitelně silné a mocné, posilujte ho a nechte ho růst. Pracujte společně na vytváření této energie a změníte planetu, na které se právě nacházíte. Chovejte se k sobě s úctou, pečujte jeden o druhého a dobře si spolu hrajte.
Jsem Strážce času a i čas sám se začíná měnit. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co s tím vším uděláte. Vítejte doma, drazí, jste milováni.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/20/keeper-of-time-the-third-eye-perspective/

Zpět