3636 Cesta duchovnosti Venera Nik

[ Ezoterika ] 2022-12-23

Archanděl Gabriel
Q: Cítím s vámi velmi silné spojení a také cítím, že jste nyní převzali kuratelu nade mnou i nad velkou skupinou duší. Začíná nová fáze transformace. Promluvme si o duchovnosti. Opravdu se chci vydat na tuto cestu a už se od ní neodvrátit. Co je to spiritualita?
A: Začněme od začátku. Spiritualita je přímé spojení s Bohem a božskými strukturami. Co je však Bůh nebo Nejvyšší? Ne každý tomu v současné době rozumí. Bůh není entita, jak se vám snaží vnutit náboženství. Bůh je všechno, doslova všechno. Je to každá částice, každá planeta, každá galaxie, celý vesmír. Bůh je ve všem a ve všech. Co je to duše? Je to částečka Boha, jeho sémě. A to, jak toto semínko vyklíčí, je dílem a odpovědností každého subjektu. Je nutné, aby andělská božská podstata vyklíčila a probudila se, aby se mohla zformovat osobnost. Boží semeno je zaseto ve všem, ale aby mohlo vyklíčit, je třeba mu poskytnout půdu, aby mohlo růst. A půdou jsou vaše myšlenky a úvahy. Práce na vašich myšlenkách vytváří úrodnou půdu pro semínka a hnojivem je poskytnutí konstruktivního a vysoce vibračního pole. Láska je nejdůležitějším ʺhnojivemʺ a zálivkou pro semeno.

Semínko zaseté ve vás ještě nevyklíčilo ve všech. Nacházíte se na místě duality a smyslem vaší práce zde je rozhodovat se. Jedná se o oblast svobodné vůle a volby. Výsledkem je, že ti, jejichž semeno vyklíčilo, což znamená, že je živé, se dostanou na vyšší úroveň. S živou duší a naklíčeným semenem klíčí anděl. Na úroveň božské hustoty mohou vstoupit pouze andělé. Tímto způsobem se určuje, zda je božské sémě živé, nebo mrtvé. Mrtvá semena nemají na božských úrovních místo. Duchovnost je láska k Bohu, jinými slovy - láska ke všem věcem. Láska je bezpodmínečná a absolutní. Duchovní cesta je cestou k Bohu, cestou k nekonečnu a věčnosti. Duchovní cesta je cestou k nesmrtelnosti duše, nesmrtelnosti klíčku, kterým je vaše duše. Jediným významem vtělení je vyklíčení semene, ostatní je nepodstatné.

Q: Mám na vás spoustu otázek, především mě zajímá, jaké informace jsem si přinesla z Temné hierarchie. Chápu, že jsem ve službě už dlouho, ale v tuto chvíli jsem trochu zmatená, protože informace, které od vás nyní dostávám, jsou zcela opačné než ty, které mi ukázali Temní, konkrétně Arulu, no, nebo Ďábel, pokud budeme věci nazývat jejich jmény. Říkali, že všechno je jedno, že není třeba bojovat a že člověk musí přijmout svou temnou stránku. Vidím však u vás informaci, že se stále potřebujete postavit své temnotě a bez polevení přijmout a udělat vše, co chcete udělat. Projděme si nyní mou práci. Arulu přivedl do mého pole mnoho démonických entit, kterým se snažím porozumět. Opravdu jich není tolik, kolik by si člověk přál. V současné době existuje mnoho informací, ale většina z nich směřuje k rozvoji vědomí a uvědomění, ale není to duchovno. A jak vidím, mnozí stále nechápou, co je to spiritualita. Co je naše mysl a vědomí? A jaký smysl měla moje komunikace s temnými?

A: No, někdo musel jít na pole Temné hierarchie a získat o nich informace, a bylo vás jen velmi málo, kteří jste měli odvahu jít dovnitř a setkat se s Ďáblem a jeho družinou. Ďábel není tak děsivý, jak si ho představujete. A Temní si samozřejmě nemohli pomoct, aby do toho nevnesli trochu vhledu.

Rozebereme si to. Temní se vždycky snaží lidi vyvést z míry, to je jejich hlavní starost. Samozřejmě řeknou, že to není žádný boj, přijměte svou temnotu. Není nic špatného na tom, když se smíříte se svou temnotou, ale to, že se s ní smíříte, neznamená, že se můžete uvolnit a přestat být ostražití. Musíte pochopit, že jste zodpovědní doslova za všechno: za činy, myšlenky, úvahy. Takže to není tak, že když tě napadají špatné myšlenky, můžeš se uklidnit a myslet si, že je to pořád hra a já jen hraju svou roli padoucha. Právě o tom jsou ty tři penízky od Temných, ale pod záminkou, že o nic nejde a že si můžete dělat, co chcete. Jedna věc je, když je role skutečně omezena pevnými hranicemi okolností a vy jste tam proto, abyste nesli své světlo a nedrtili prostor tmou. Jiná věc je, když máte na výběr a jaké myšlenky vás vedou. Jste-li vedeni zlovolností, to znamená, že úmyslně způsobujete škodu nebo bolest, a rozhodnete se tak ze své svobodné vůle, pak máte potěšení z toho, že jste způsobili nějakou škodu jiné duši, a to je vědomá volba temné cesty.
Vědomí je ďábel ve vás a Bůh je vaše duše a srdce. A v tom je váš boj, v němž vašemu vědomí našeptává ďábel a jeho suita a vaší duši to říká Bůh a andělé prostřednictvím vašich pocitů.

Proto ti, kdo se uvolňují a přebírají roli jakýchsi učitelů-paláců, si to sami neuvědomují, ale jsou rukama démonické struktury. To, že existuje fáze probuzení a mnoho vědomí se začíná probouzet, neznamená, že vede ke čtvrté úrovni. Vše má svá pravidla a systém. Váš systém se liší od systému vyšších úrovní. Systém je totiž řád. Druhou otázkou je, kdo tento řád stanoví. Váš systém podléhá řediteli, který se jmenuje Ďábel.

Vaším úkolem jako kontaktéra bylo odstranit první a nejdůležitější háček, a to strach. Strach z temnoty, který vrhá spoustu mlhy a vede do pastí nevědomosti. Strach spočívá v nevědomosti. Pravda, pravda a poznání jsou světlo. Nevědomost a lež jsou temnotou. Proto je nyní nejdůležitější nepolevit v ostražitosti. Přijetí je hlavně o rozpuštění negativních emocí do samotné temnoty, protože když ji nenávidíte, ještě ji zesilujete. Nevědomost jsou hlavní háčky, kterými se vás temnota pevně drží vcelku. Láska je božským projevem semene vaší duše. Miluj svého nepřítele jako sám sebe. Odložte tedy všechny háčky a s důvěrou vykročte do světla. Nyní přichází čas pravdy a pravda začíná rozptylovat mlhu temnoty a odhalovat veškerou faleš.

Každé vědomí má v sobě zrcadlové neurony. Když se jedno vědomí probudí a jasně září, odráží se to na zrcadlovém neuronu každého vědomí všech lidí. A čím více pravdy a pravdivosti se v člověku objevuje, tím více se stejným způsobem odráží v konfrontaci se systémem.

Jak funguje samotný systém? Spustí tu či onu informaci, která se rychle projeví u každého, kdo je se systémem tak či onak spojen. Také vaše média jsou v rukou subjektů, které nepokrytě slouží temnotě. Režiséři v zákulisí hrají generálku a v jejich rukou jsou loutky. Ale je vás velká masa, a pokud se většina z vás probudí, můžete jednoduše narušit průběh představení a odejít ze sálu. Líbí se vám tento film? Co uděláte, když jdete na film, který se vám vůbec nelíbí? Nutíte se do sledování i poté, co jste za něj zaplatili? Nebo si stále vážíte svého času, vstáváte a jdete ven, přičemž si můžete objednat další film. V tom je ta krása. Jako divák se můžete ze sledování odhlásit. Kdo zaplatí, ten si objedná hudbu. Nakonec i vědomí jedné bytosti může ovlivnit vědomí celého lidstva, pokud silným impulsem rozzáří všechna zrcadla. Tímto způsobem je možné ukázat cestu všem.

Q:Jak funguje samotný systém?

A: Veškeré zlo na planetě se děje většinou s vaším tichým souhlasem. Systém navrhl kníže tohoto světa. Vše, co lze znehodnotit, již znehodnoceno bylo. Každý lidský život je důležitý. Nemá smysl vytrhávat jeden list z plevele parazita, protože když jeden list vytrhnete, vyrostou místo něj dva další. Takový plevel je třeba vytrhnout u kořene. Pokud zavíráte oči před zlem, které se kolem vás děje, kdo za to může? Je to vaše volba, že dovolíte, aby zlo vzkvétalo před vašima očima, a nepodílíte se na jeho odstranění. Lhostejnost, nedostatek soucitu, je jedním z cílů temnoty odlidštit podstatu. Člověk je vysoký titul a ne každá bytost se nyní může nazývat člověkem.

Začíná to lhostejností, zavíráním očí před tím, co se děje, pak démoni přejdou k další fázi - tlačí bytost k účasti na zlu, které temné struktury vytvářejí. Nikdo za vás neudělá vaši práci při rozvoji člověka a formování Andělské podstaty. Existuje zákon svobodné vůle o nezasahování do rozhodnutí každého člověka na zemi. Andělské bytosti z vyšších úrovní nemohou otevřeně zasahovat do procesů, které probíhají na vaší planetě. Když to dovolíte, stane se to. Démonické struktury také nepřicházejí na vaši fyzickou úroveň a nevytvářejí zlo ve své podobě. Mohou vás ovlivnit pouze skrze vaše vědomí, kde vám nabízejí volbu, abyste jednali špatně, abyste byli beze cti a důstojnosti. Ukolébají vás, že je to jen hra a že za ni nic nedostanete. Lidé, kteří se ve svých myšlenkách odvracejí od Boha Stvořitele - nerespektují Boží zákony, v tomto okamžiku v sobě zabíjejí andělskou podstatu. A to je přesně vaše odpovědnost. V tu chvíli zrazuješ Boha.

Q: Promluvme si o reinkarnaci. Dostáváme mnoho různých informací, ale pro mě jste odhalili zcela jinou podstatu v chápání, než jakou čerpají buddhisté.

A: Duše je impulsem, plamenem, který přispívá ke vzniku andělské podstaty. Lidská bytost je složitá struktura, kde roli těhotného anděla přebírá duše. Proces podobný vašemu vajíčku a spermii. K andělskému početí dochází, když dojde k oplodnění vajíčka (vaše duše). Spermie je vaše osobnost a vědomí. Když dojde k procesu splynutí, narodí se zárodek dítěte - andělská podstata ve vás. Proces pohybu vajíček a spermií ve vás nesledujete, podobně jako stvořitel. Věnujete pozornost již sloučenému procesu, tedy dítěti, ale předtím nevidíte vajíčka a spermie odděleně. Bůh vidí konečný výsledek, když vznikla andělská podstata. Jinak vás nevidí. Je tu velký zmatek, když se v náboženstvích modlíte, a myslíte si, že jste jako v obchodě, kde si můžete objednat nějaké zboží, ať už materiální hodnoty nebo zdraví. Vyjednávat s vámi může jen ďábel a nástroje vyjednávání Temní vkládají i do vašich náboženství: ʺDej mi tohle, dej mi tamtoʺ. O spásu své duše můžeš prosit pouze Boha. Bůh nevyslyší žádné modlitby typu ʺdej mi penízeʺ nebo ʺvyléč mi játraʺ. To všechno jsou pasti a hry ďábla, protože si myslí, že je stvořitelem.

Otázka reinkarnace pro vaše pochopení nebyla záměrně řádně odhalena, tato informace vám byla skryta. Duše je božské semeno, které buď dá, nebo nedá vzniknout. Utváření vašeho vědomí je utvářením podstaty, a pokud nedošlo k božskému splynutí s osobností, vědomí nadále žije jako samostatná substance. Po ztrátě fyzického těla se vědomí nerozplyne, ale žije samostatným životem a přechází z fyzické úrovně do astrálních světů. Jinými slovy, promění se v podosobnost, ďábla nebo šajtána.

Tady začíná skutečné peklo pro toto zformované bytostné vědomí, protože zde není žádný odpočinek, žádné sny. Tato bytost zažívá neustálý hlad, divokou samotu. Jedinou potravou pro tyto bytosti je energie živých lidí, energii lásky nemohou konzumovat, protože je pro ně jako rozžhavená ocel. Živí se bídou, nenávistí, zoufalstvím, jedním slovem - veškerou nízkovibrační Gavvou. Muka těchto bytostí trvají věčně, stejně jako divoký hlad a bloudění, dokud se nad nimi Vyšší bytosti neslitují a nedopřejí jim na žádost andělů odpočinek v podobě věčného spánku, který je pro podstatu smrtí - věčným odpočinkem. Nejčastěji je to na žádost anděla, který zformoval z duše (božského semínka), jež se v minulosti snažila dát podnět této dílčí osobnosti. Když se duše zformuje do osobnosti anděla, může poskytnout mír všem dílčím osobnostem, které byly nakonec vytvořeny právě z podnětu této duše. Anděly slyší sám Stvořitel. Neslyší sténání podosobností. A není horšího činu než rouhání proti Bohu, za které čeká podstatu nejpřísnější trest. Ani sám ďábel se neodvažuje rouhat Bohu, protože ví, jak krutý trest ho za to čeká. Dbá však na to, aby tak ʺlidéʺ činili tím, že člověka k těmto myšlenkám vybízí. (pozn. to jako že sténání podosobností slyšet není, rouhání je?)

Reinkarnace je vám tedy podávána ve zcela zkreslené podobě. Ano, duše může podniknout mnoho pokusů, aby dala životu podnět, ale to neznamená, že každý život je zformovanou esencí - osobností. Pokud duše a vědomí nesplynuly v jeden celek, nevytvořily osobnost - a to je podstata Anděla, pak je život promarněný a nepřináší žádné ovoce. Vytváří pouze nešťastnou bytost, která je odsouzena k věčnému trápení. Pro nás je to ztráta - smrt potenciálního anděla. Život každého člověka na zemi je důležitý. Není třeba si dělat iluze, že když se vám tento život nepovede, vynahradíte si to v tom příštím. Takto to nefunguje. Vaše vědomí, kterému nyní nasloucháte a vnímáte tyto informace, je ve vás jako samostatná součást. Právě tímto vědomím jste, a pokud ještě nedošlo k božskému splynutí s andělskou podstatou, pak právě s vaším vědomím člověk přechází do života bez duše, a to je bloudění v pekle s věčným hladem. (pozn. tak to už je tam přeplněno... jakže se taková duševně neúspěšná podosobnost dostane k dalšímu pokusu? A když uspěje, to už je jako s inkarnacemi šlus?... na té druhé straně už musí být taky přeplněno... a uprostřed stále víc prázdno)

Temní vládci mají více výhod, protože knížetem tohoto světa je ďábel. Všechny vaše rituály vzpomínání na mrtvé, pohřbívání kostí do země jsou určeny k energetické podpoře vašich ďáblů a démonů. Když vzpomínáte na mrtvé, pokud jsou podosobní, dobrovolně odevzdáváte svou energii prostřednictvím své pozornosti. Proč některá náboženství zobrazují jako svaté bytosti, které přešly do podosobnosti? (pozn. to vypadá, že jsou temní užiteční... a kremace taky.. a jak poznat mrtvého osobního, kterého vzpomínat lze?)

Tím, že je uctíváte, jim dobrovolně poskytujete potravu. Čím více entit je uctíváno, tím více potravy se těmto ďáblům a šejtánům dostává. Potravou pro všechny tyto entity je vaše pozornost - energie Vril nebo Havva. Stejné je to se všemi slavnými osobnostmi, umělci, spisovateli, zpěváky, politiky a dalšími výraznými osobnostmi. Protože jsou slavní, shromažďují pro systém velké množství energie Vril, a jak jsme s vámi již probírali, systém patří ďáblu. Ďábel si myslí, že mu všichni patříte, protože ovládá většinu vašich vědomí. Všechny vaše tajné touhy, všechny vaše myšlenky. Přemýšlejte o tom, odkud přicházejí. Konečně se probuďte. Chcete-li se vymanit ze systému matrixu, musíte se vydat na cestu duchovnosti a není jiné cesty než cesta duchovnosti. (pozn. takže být v šedé mase noname je supeeeeeeer)

Právě teď se vědomí mnoha lidí rozšiřuje ve svých hranicích. Přicházejí vlny podnětů k probuzení a volání do světa spirituality. Mnozí se již nespokojíte se znalostmi, které vám systém poskytl. Člověk usiluje o větší porozumění a i zde je ďábel po ruce. Odkud například vy, kontaktní osoby, získáváte všechny informace?

Q: Uvědomila jsem si, že jsem s Temnotou přímo úzce spojená. Cítila jsem to. Ale aspoň mám odvahu to přiznat. Uvědomuji si, kolik pastí je na nás nastraženo prostřednictvím channelingu. Sama jsem na chvíli polevila v ostražitosti. Celý rok se snažím pochopit Temnotu, dát smysl její existenci. A teď už chápu, že mi poskytli spoustu důležitých informací, každopádně já osobně jsem své obavy zcela překonala a získala jsem větší míru porozumění. Ale pasti teď vidím velmi jasně a zřetelně! Ukolébali mou ostražitost a já jsem svými zprávami ukolébala ostražitost svých čtenářů. Zvláště s informací, že existuje reinkarnace a na smrti není nic špatného, celý život je hra a my se znovu narodíme. Byly to obrovské pasti a ukolébávající ostražitost. Omlouvám se za to celému publiku čtenářů! Jako kontaktér přiznávám, že nás zavádění k Vyšším temným entitám nic nestojí. My, kontaktéři, většinou na čtenáře nastražíme mnoho pastí tím, že ukolébáme jejich ostražitost. Z tohoto nástupiště vede jen jedna cesta - přes Nejvyššího našeho Stvořitele. Pouze prostřednictvím úplné duchovnosti může člověk splynout v jeden celek s duší - svým vědomím. Láska je božské v nás. Duchovnost je láska ke všem věcem. Žádné rozšířené vědomí nakonec nepovede k věčnému životu bez lásky k Nejvyššímu našemu Stvořiteli a ke všemu, co existuje. Je důležité převzít odpovědnost za rozvoj své spirituality. Znalosti a duchovno si za peníze nekoupíte. Když platíte za ʺznalostiʺ, přenášíte svou odpovědnost na jiné. Ti, kdo berou peníze za prodej ʺduchovnostiʺ, jsou pod naprostým a absolutním vlivem Temné hierarchie. Tito ʺučiteléʺ to nevidí. Když se podíváte na všechny proroky, zejména na Ježíše, žádný z nich si za své služby a za to, že nesou pravdu, nekladl žádnou cenu. (pozn. vidím to na andělskou pampelišku, nenechá se svést ze své cesty pampelišky, po své smrti je plnou osobností pampelišky, stopro má plnou lásku ke svému stvořiteli... a rozhodně si platit nenechá)

Nepřenášejte svou odpovědnost na ostatní. Poznání si za pozemské peníze nekoupíte. Jedná se o pasti Temné hierarchie. Probuzení nebo osvícení přichází skrze srdeční čakru, tedy lásku, když otevřete své srdce Duchu svatému a vstoupíte do světa Boha, světa lásky a světla. Celý boj světla a tmy se odehrává v nás, v našem vědomí. V duchovním světě všechno a všichni nesou pouze lásku. Tam není místo pro nenávist, ješitnost a pýchu. Všechny naše pokusy bojovat za Alfu jen oddalují cíl. Ve světech světla neexistuje žádná hierarchie, všichni jsou si rovni a neexistuje nadvláda jedněch nad druhými. Duchovnost lze pochopit pouze v pokoře, a to v pokoře před svou nadvládou nad ostatními.

Děkuji ti z celého srdce a duše, archanděli Gabrieli. Otevírám ti své srdce a duši. Vyjadřuji svůj vědomý záměr, aby tvůj Duch svatý vstoupil do mého srdce. Chci být v pokoji Ducha vždy a všude. Pomoz mi nesejít z této cesty a porazit ďábla v sobě i všechny démonické věci, které se snaží proniknout do mého vědomí prostřednictvím systému.

A: Já děkuji, že se snažíte vyslyšet nás a své volání. Milujeme vás a jsme tu vždy pro vás, jen musíte obrátit svou tvář k Všemohoucímu Bohu, abyste vyjádřili svou lásku a oddanost duchovnímu světu. Slyšel jsem vás.

Q: Miluji tě, můj učiteli! A ve tvém odrazu vidím Boha.

A: Kdo hází prach, dostane za to horu! Pro některé jsme právníci, pro jiné budeme soudci. (pozn. bude další pokus, nebo bude věčný hlad?)

Zdroj: https://absolutera.ru/article14345

Zpět