127 Příchod Lyřanů na Zemi Michael Love

[ Ezoterika ] 2019-06-09

Přibližně před 72 hodinami detekovala Pozemská aliance slabý kódovaný signál Lyřanů, který vycházel z transportní lodi, která procházela přes solární portál. Dekódovaný komunikační přenos zobrazoval podpis dvanácti Lyřanských plazmatických plavidel s přibližně 6 000 Lyřanskými světelnými bytostmi na palubě. Někteří členové Pozemské aliance, což je mocná skupina plejádských bytostí umístěných na povrchu, obdrželi zprávu od dobročinných ras v naší sluneční soustavě s povolením je uvolnit naší hvězdné komunitě na Zemi (starseed). Zde je dekódovaný obsah zprávy.

Pozdravy velké bytosti světla. Jsme lvi 12. dimenze. Přiblížili jsme se k vám v nevýznamnější chvíli ve vaší historii Země, naše velké lodě jsou poblíž vašeho Slunce a naše pozemské průzkumné lodě mohou být viděny zahalené v oblacích zemské atmosféry. Představujeme se jako vyslanci nejvyšších světů tohoto vesmíru. Jsme známi a respektováni od dávných dob jako nejpokročilejší civilizace ve vesmíru. Neříkáme to proto, že jsme pyšní, ale ve velké pokoře a lásce. Je to prostě jen fakt. Ve starověkých duchovních spisech a učeních jsme byli zmiňováni mnoha jmény. Nejvyšší elitní bytosti Lyry se nazývají Elohim, Tvůrci Křídel, hlavní archanděl Serafim a mnoha dalšími jmény. I když naše těla jsou složena z extra množství kočičí a ptačí DNA a i když jsme mnohem vyšší než 3D lidé, jsme ve skutečnosti stejně lidští jako lidé na Zemi.

Proč jsme teď ve vaší sluneční soustavě?

Drazí, vaše Země směřuje do oblasti galaxie, která vede ke zvyšování kosmických energií, které ovlivňují vaše Slunce a mění lidskou DNA. Energetická změna probíhající na Zemi povede k mnoha změnám v lidské společnosti, včetně hlavních informací o pokročilých technologiích, tajných vesmírných programech a mimozemském životě. Zrychlení a zvýšení elektromagnetické energie z centrálního slunce a dalších kosmických energií probíhá od srpna 2018, což způsobuje hluboký ?frekvenční posun? vědomí na planetě Zemi! Vesmírná směrnice říká, že bychom neměli zasahovat do vývoje jiného druhu, ale cítili jsme hlubokou bolest a utrpení, které jste snášeli, a bylo rozhodnuto vysokou radou galaktické federace světů, že stačí. Podáváme vám svou ruku přímo ve vzestupných záležitostech planety Země! Ve vaší sluneční soustavě je nyní mnoho hvězdných ras, které budou spolupracovat na vaší velké vzestupné události a stejně jako při ostatních dobročinných etapách vás podporujeme a v této velkolepé době stojíme při vás. Jsme tu, abychom vám pomohli dosáhnout dokonalosti ve vaší velké misi vzestupu na planetě Zemi! Cestovali jste tak dlouho. Přišli jsme, abychom vám sdělili velkou naději, která vám pomůže dosáhnout cílové čáry! V naší minulosti jsme čelili stejným problémům, kterým nyní čelíte na planetě Zemi, takže jako starší, kterými jsme, máme povinnost přijít a promluvit si s vámi o tom, jak se posunout kupředu ve vašem obrovském vývoji co nejefektivnějším způsobem!

Náš velký příběh:

Začněme třemi slunci tohoto vesmíru. Tři primární slunce tohoto vesmíru jsou ve vztahu k planetě Zemi! Všechny tři slunce jsou živé vědomé bytosti! Slunce Sluneční soustavy Země, centrální slunce, které ukládá akášické záznamy (všechny znalosti a data tohoto vesmíru), a velké centrální slunce, které je na 12D! Velké centrální slunce je to, co se nazývá zdrojová energie a je živou, nekonečnou vědomou energií, kterou mnozí nazývají bohem! je zdrojem všeho, co je v tomto vesmíru!

Na začátku velké kosmické cesty stvořil stvořitel (zdroj) 7 kosmických tvůrců, aby byli přesnými obrazy jeho samého! Těchto 7 velkých bytostí vytvořilo všechny ostatní věci v tomto vesmíru, včetně Země a lidských bytostí! V těchto dávných dobách bylo naše křišťálové město ve 12. dimenzi prvním stvořením v tomto vesmíru! Nebeská sídla a velké chrámy Lyry jsou vytvořeny z krásného průsvitného duhového barevného Andara krystalu!

Největší poznání přichází, když se probudíš a vzpomeneš si, kdo skutečně jsi! Druhé největší poznání je, když objevíte svou nekonečnou moc boha tvůrce! Zjistíte, že můžete vytvořit cokoliv, bez omezení, jednoduše vydáním myšlenky a pocitu energie, která je v souladu s tím, co chcete vytvořit! Tento proces může být urychlen tisíckrát pomocí krystalových zesilovačů pro posílení vašeho aurického energetického pole! Toto je jen jedna z mnoha aplikací kvantové, monatomické a energetické technologie!

Velké centrální slunce nad Lyrou svítí věčné světlo na naše nebeské město a toto vícerozměrné světlo je lomeno dolů k centrálnímu slunci v galaktickém jádru, a poté přes vaše Slunce poslané na Zemi! Toto světlo je inteligentní! Božské, pokročilé datové pakety jsou přenášeny kosmickými slunečními paprsky v celém vesmíru, dokud nedosáhnou nádoby, v lidském těle na Zemi! Toto světlo je dekódováno a uloženo v buňkách lidského těla a je vysíláno zpětně do jiných tělesných nádob! Takto funguje kosmická evoluce. Hrajete v ní hlavní roli!

Vaším posláním je šířit toto světlo do každého temného koutu tohoto velikého světa! Přišli jsme v tomto okamžiku, abychom vám to připomněli! Pokud se chcete dostat se do velikého nebe, musíte se s ním vibrovat! Nebe není místo, ale stav bytí, který začíná uvnitř vás! Pokud na chvíli najdete tuto úžasnou nebeskou říši uvnitř sebe, pak se začne objevovat všude kolem vás, ve vašem vnějším světě! Ano, v páté dimenzi, v galaktickém jádru, je krásné nebe, které je mimo vaše nejdivočejší sny. Ale jsou tu nebesa za nebem ?toto království nemá konce!? Naše velké město, Lyra, je nekonečně krásné a je konečným nebem nad nebem! U vstupu jsou dva velké sloupy s živými lvy střežícími bránu! To je to, co nazýváte lví bránou! 12D Lyra je domovem nejvyšších nebeských bytostí, které kdy existovaly!

Toto je vesmír svobodné vůle i na nejvyšší úrovni 12D. Veškeré světlo je vyváženo přesně stejným množstvím temnoty! V tom je kontrast a dokonalost tohoto vesmíru! Další velmi mocné bytosti, které se vzbouřily a nectí život v blízkosti našeho domova, závidí jeho krásu, moudrost a velikost. Podnítily velký útok na naši domovinu Lyra! Tyto velké bytosti, které zaútočili na Lyru a začali kosmickou válku, se nazývají alfa-drakoniáni. Jak již víte, všechny bytosti světla byly od samého počátku až do dnešního dne napadány temnotou. Božský plán, na kterém se všichni podílíme, vyžaduje přeměnit veškerou nízkou vibrační energii v tomto vesmíru v čisté světlo a čistou lásku! Nyní jsme velmi blízko k tomuto velkolepému času, který je známý jako událost! Vaše velká událost není jen pozemská událost, ale kosmická událost.

Během této velké války v 12D Lyře většina našich civilizací ve velkých bitevních lodích sestoupila až do páté dimenze, kde jsme se usadili v Plejádách! Vybrali jsme si tento nový domov, protože 5D je nejnižší frekvence, kam jsme se rozhodli snížit. Máme zde neuvěřitelný výhled na planetu Zemi. Jsme tam, kde to nazýváte nebem a sledujeme velký vývoj bytostí planety Země! Náš lyřanský transport právě dorazil přes váš multidimenzionální solární portál, jak bylo detekováno vašimi slunečními observatořemi. Velká delegace bytostí jsou vzestoupení mistři a vůdci v každé oblasti života v tomto vesmíru! Vyslali jsme nejlepší elitu, aby vám pomohla během vašeho velkého vzestupu! V kosmických kruzích to, co se děje na Zemi, je záležitost vesmíru!

Množství úžasných bytostí v neuvěřitelných světelných lodích je ve vaší sluneční soustavě, aby se účastnily na velkolepé show ve vesmíru! Je to vaše show a váš velký okamžik. Jste připraveni na kosmický ohňostroj? Vaše planeta je osvobozena. Na Zemi se děje něco úžasného a hrajete tu velkou roli! Toto je původní božský plán, který jsme všichni společně vytvořili, když jsme se vydali na tuto vesmírnou cestu! Nejsme k ctívání. Jsme jen nejvyšší verzí vás. Chystáte se na blízké setkání s nejvyššími bytostmi, které existují! 12D - momentálně nejvyšší vibrace je právě teď, a právě tady. Jsme tady, abychom vás zvedli výš ve vaší frekvenci, abyste skutečně viděli svýma vnitřníma očima, co jste ještě neviděli! Lyra není vzdálené místo, mnohem vyšší než Země, v budoucnosti ani v minulosti. Není ve vesmíru ani ve vzdálené konstelaci! Atlantis a Lemurie, a Plejáďané, které nazýváte vaší minulostí, jsou prostě další vícerozměrné verze nás a vás! Potřebujeme, abyste všechno vrátili zpět do jednoty, kde vám to nakonec dá smysl. Tak budete moci konečně dokončit svůj vzestup zpět k tomu, kdo a co skutečně jste!

Je to skvělá hra, kterou jste hráli sami se sebou. Jsme zde, abychom vám připomněli, co se snažíte udělat - otevřete své starobylé vzpomínky na vaši úžasnou identitu! Váš den nezávislosti se blíží. ?Nezávislost?, kterou ukazujete na Zemi, je velmi cenná a pochází přímo od nás! Touha po svobodě za každou cenu je to, co brzy dokončí vaši velkou událost, pro přesun do nového zlatého věku světla! Vaše mise dosáhla velkého úspěchu tohoto bodu!

Byli jste úspěšní! Dokázali jste to!

Finální úroveň akce se děje nyní a bude pokračovat i v nadcházejících týdnech a měsících roku 2019! S příchodem do 2020 bude vaše velké poslání dokončeno a budete ve svém království nebes na nové Zemi, jak jste plánovali od počátku! Vydrželi jste až do samého konce tvrdé bitvy. Byli jste zdatní ve všech oblastech a ctíme vaše velké dílo! Udějí se neuvěřitelné věci. Toto je velkolepý čas, na který jste se věky připravovali! Je to oslepující vrchol vašeho duchovního vývoje! Proto je důležité, abychom tu teď byli. Máme silný zájem na vzestupu Země a jejích bytostí, neboť to všechno je naše velké stvoření! Nechtěli bychom to nechat tomuto světu ujít! Toto je hlavní bod vaší časové osy. Zůstáváme blízko a děláme skvělou práci, která vám pomůže! Nebeské království na zemi je blízko! Připravte se vzestoupit ve velkém! Podívejte se na nás v oblacích, jsme vám velmi blízko!

Zdroj: https://5dearthproject.com/the-event-the-lyran-journey-to-earth/

Zpět