1266 Mammon: myšlenky a poselství Architekt

[ Ezoterika ] 2021-08-11

Kain: Ahoj, drahá. Vidím, že lidé vytrvale žádají o upřímné, byť nepříjemné informace. Protože jsem to slíbil, plním to. Přijměte prosím Mammona. Je to pro vás bezpečné.
Doporučuji jemným a citlivým nečíst. To, o čem diskutujeme, se vás nemusí týkat. A konverzace vám náladu nezlepší.

Q: Několik čtenářů požádalo o přídavek.
M: Opatrně, děti, s těmi vašimi preferencemi.
Q: Kolik procent myšlenek spícího člověka není jeho vlastních? Kolik z toho je řízeno zvenčí?
M: Otázka pro čtenáře: Co děláte, když máte málo vlastních myšlenek, ale nějak myslet musíte?
Lidé si během svého vzdělávání neuvědomují spoustu věcí. Ještě nedokáží vyhodnotit množství informací, které potřebují, aby se z nich stal dospělý schopný člověk. Každý z vás má určitou schopnost vstřebávat informace. Jsou zázraky a jsou chroničtí nedoukové. Jaký je mezi nimi rozdíl? Podejte si ruce: předpoklad, dědičnost, dar od Boha. Vaše schopnost učení závisí na tajemném faktoru X.
Lidské učení je srozumitelnější proces, který ovládáte. Učíte se ve školkách, školách, na univerzitách, v kurzech atd. Nakolik však tradiční vzdělání přispívá k intelektuálnímu rozvoji člověka? A jaký je vlastně význam záhadného faktoru X? Vaše kumulativní schopnost myšlení je ve skutečnosti pouze z 5 % závislá na vašem úsilí věnovaném vzdělávání. Zbylých 95 % tvoří vliv faktoru X.

Q: Kdybych se přece nevzdělávala od dětství až do dospělosti, vůbec nic bych nepochopila. Jak mě mohlo vzdělání ovlivnit o pouhých 5 %?
M: Mluvím o schopnosti učit se. Čtete složité informace a vidíte v nich milion hlubokých souvislostí. A druhá osoba si přečte totéž a řekne: ″Nesmysl, nic jsem nepochopil.″ Jaký je mezi vámi rozdíl? Je to složité téma. Připravte se na to, že tomu nebudete rozumět hned. Říkejte tomu první setkání.
Program tréninku duše k vytvoření komplexní mysli je obrovský. Nelze se to naučit v jedné inkarnaci. Kdybyste odstranili faktor X, lidstvo by nebylo schopno využívat všechny ty složité znalosti, s nimiž operuje vaše intelektuální elita. Dokonce i opice toho tolik pochopí, protože k učení využívají své přirozené schopnosti. Co říci o inteligentním vzdělaném člověku? Nechápete, odkud se tato přirozená schopnost, schopnost mysli analyzovat a chápat složité věci, bere. Není to náhoda, není to přirozený dar. A i dobrá genetika je často bezmocná. Jde o to, že schopnosti vaší mysli jsou výsledkem nahromadění zkušeností duše z mnoha inkarnací.
Vzdělávací program duše je obrovská databáze. A to, jak jistě tušíte, nezahrnuje pouze předměty, které studujete ve škole a na univerzitě. Mnohem důležitější je v tomto programu část o vztahu mezi dušemi. Představte si, že máte před sebou velkou mapu znalostí s mnoha buňkami. Každá buňka obsahuje informace o učení. Když se již jednu buňku naučíte, zůstane v duši odkaz na tuto část vědomostí. Všimněte si nikoli samotných znalostí, ale odkazu. Proč ten odkaz?

Q: Váží odkaz méně?
M.: Chytré. I když je duše obrovská, nelze na ni zapsat všechny informace světa. Existuje masa duše a existuje masa informací, které lze na tuto masu zapsat, aby nedocházelo k zatěžování vědomostmi. Proto individuální duše nemůže vědět všechno. Vše je možné poznat pouze v jednotě, která spojuje duše a jejich zkušenosti. Proto člověk nemůže být Bohem v odloučení. S výjimkou malého boha (usmívá se). Chcete-li být Bohem, musíte spojit schopnosti a zkušenosti.
Jak používáte odkazy na lekce, které se duše naučila?

Q: Intuice napovídá. Rozhoduje se na základě informací, i když se nám situace zdá nová.
M: Ano. Přemýšlím a dělám. A z nějakého úžasného důvodu to dopadlo dobře. Ale to není samozřejmost, víte? Jiní lidé to budou dělat desetkrát hůř, dokud nebudou zklamaní. Nikdy se jim ale nepodaří učinit jediné moudré rozhodnutí. Pokud je tento ukazatel nízký, člověk si vybírá náhodně, nemá se na co spolehnout. Pokud je index vysoký, člověk lépe hospodaří, častěji se mu daří, prožívá své vtělení s větším užitkem.
Co dělá mysl, když nenajde referenci? Jak váš počítačový program reaguje, když je zadán úkol, ale nejsou k dispozici všechny informace k jeho vyřešení?

Q: Vypíše to chybu. A s největší pravděpodobností se přeruší, dokud programátor nezadá potřebná data.
M: Takže člověk uvízne ve své vlastní bezmoci? Kdo by takové hře věřil, kdyby se tu dělo právě tohle?
Q: Někdo mu říká, co má dělat, že?
M: Bingo!

Q: Takže pokud má člověk pevnou zkušenost s duší, přichází k němu méně myšlenek. A pokud je to ještě v počátečních fázích učení, existuje spousta myšlenek zvenčí?
M: Introvertních myšlenek má člověk vždycky hodně. Proč tomu tak je?

Q: Učení nikdy nekončí?
M.: Ano. Jakmile jednou přijdete na tento svět, není třeba nečinně sedět. Naučíš se jednu věc a dostaneš další. Školící program je obrovský. Vždy tak můžete získat novou dávku zkušeností. Není však vhodné naučit se na Zemi všechno. Takže ti, kteří se zde dostatečně zdokonalili a nudí se, přejdou na nové úrovně, aby postoupili do dalšího stupně poznání světa.

Q: Zopakujme si to. Faktorem X je naše schopnost učit se. Záleží na počtu propojení se zkušenostmi, které jsme se již naučili. Čím více spojení má mysl, tím složitější data dokážeme analyzovat a vstřebat.
M.: Ano. A podíl myšlenek, které si přinášíme zvenčí, není u každého stejný, ale není zanedbatelný. Čím více trénujete, tím dynamičtější je váš život, pokud jde o vývoj situací, tím více organických myšlenek budete mít. K tomu je nutná nová zkušenost, aby duše nashromáždila moudrost, kterou ještě nemá. Je to jako s vaší školou nebo institutem - člověk získá spoustu nových znalostí. Čtete knihy nebo posloucháte výklady. Proces tréninku duše je však složitější. Když člověk nemá vlastní myšlenky, je naučen vybírat z určité škály řešení.
Předpokládejme, že se člověk naučí soběstačnosti. Jeho duše zatím nemá žádné povolání. Jeho sklony se zatím neprojevily. Člověk si klade otázky: ″Čím chci být?″ a ″Jak zajistím své materiální potřeby?″ Bude si vybírat mezi velmi různými možnostmi: vydělávat si poctivě, žít na úkor někoho jiného, stát se zlodějem, lupičem atd. Protože duše nemá vlastní zkušenost, bude jí nabídnuto prozkoumat možnosti od poctivých až po ty nejnižší a nejpodlejší. To vše mu přijde v podobě myšlenek. A člověk si bude myslet, že jsou to jeho vlastní úvahy.

Q: Zatím podáváš velmi neutrální informace. Ptám se špatně?
M: Zeptej se na svou vlastní upřímnou nepříjemnou otázku, která tě trápí.

Q: Někdy vidím, že si lidé uvědomují, že mají zakalené vědomí. V takových stavech mohou být jejich reakce neadekvátní. Lidé se nechávají unést. Nemohou se zastavit. Je to jejich vlastní, nebo je to něco, co si přinesli s sebou?
M: Teď mluvíme o dospělých. Pro choulostivé děti to může být nepříjemné.
Dobrá, začněme tím hlavním. Je vždy respektována svoboda volby duše?

Q: Pravděpodobně ano. Není však jasné, proč si duše takové věci vybírá? Jak je vůbec možné si takovou zkušenost vybrat?
M.: Svoboda volby je respektována. Je vtištěna do samotných základů světa. A je těžké tuto zásadu porušit, i kdybychom chtěli.
Bylo vám vysvětleno, že všechny duše jsou různé. Každá duše tedy jde svou vlastní cestou získávání zkušeností. Možná vám něčí volby připadají divoké. Pro jiné duše jsou však lepší a srozumitelnější než ty vaše.
Máte pojem ″špatná společnost″. Máte přátele, kteří jsou závislí na drogách nebo se přidali k pouličnímu gangu či zločinecké skupině. A vy se mi chystáte říct, že mohl mít nepřekonatelné okolnosti, že ho život tlačil. A to by byla částečně pravda - existují situace, kdy existuje tucet cest a všechny mají špatný konec. A jen jeden vede k cestě z této bažiny. Ale marně si myslíte, že to je jediné správné řešení, které člověk nevidí. Nebo že není nikdo, kdo by mu pomohl jít touto cestou a dostat se z obtížné situace s uspokojivým výsledkem. Ale víte, co člověka skutečně pohání? Jeho zájem. A kromě toho opravdového zájmu se mu toho v hlavě nahromadilo tolik, že by mu to podlomilo nohy. Vedení rodičů, společenská pravidla a tabu, názory blízkých, vlastní představy o tom, kdo je a o co usiluje.
Automatický systém hodnocení se však nedá oklamat. Vše je měřitelné. Vzpomínáte si na svou pohádku o Ivanu Carevičovi na křižovatce? Stejně tak duše vidí mapu možností a rozhoduje se. A teď si představte, že člověk se rozhodl svou myslí tak, aby byl krásný a nestyděl se. A na mapě variant je cesta osvětlena jiným způsobem. Takové rozhodnutí však není schopen uznat. Pravda se skrývá tam, kam se bojí podívat. Systém hodnocení voleb však funguje bezvýhradně. Kterýkoli způsob vyvolá energičtější smyslovou odezvu, tam se Ivan-Carevič obrátí. A není jisté, zda se vydá po čisté cestě rovnou k tomu krásnému obrazu, který si sám namaloval. Jeho cesta často vede do temných lesů a bažin. A pak musí jít v polosvětle nebo po kolena v blátě.

Často není na člověku, aby se sám rozhodl. Nebo spíše ne tou přední částí své mysli, kterou považuje za svou osobnost. Zájem málokdy leží na povrchu. Je ukrytý hluboko a není snadné se k němu dostat. A proč tomu tak je? Protože mysl je zmatek. Musíte uklidit nepořádek, něco vyhodit, něco dát na své místo. Možná se ukáže skutečný zájem. A víte, proč je to skryté? Protože člověk se může velmi stydět. A není možné, aby si to přiznal. Koneckonců, ″já takový nejsem. Mám veškerou úroveň a důstojnost. O to nemohu usilovat. Člověk má velký strach z odlišnosti, ze ztráty sebeúcty. Proto vše svádí na vnější okolnosti. Takoví lidé si myslí, že je život nutí být tím, čím jsou. A jak tomu všemu říkáte? ″Mám ďábla na své straně.″ ″Něco na mě přišlo.″ ″Nebyl jsem sám sebou.″ ″Život mě k tomu donutil.″ ″Na mých reakcích není nic špatného. Jde o nedokonalost světa.″ Někteří lidé se umí velmi chytře vymlouvat, zbavovat se odpovědnosti za své činy.

Ale co přináší tento stud, skrývání pravdy o sobě samém? Kdo rozhoduje o tom, co je hodné a co je fuj? A jaký skutečný užitek má člověk z obřadního roucha, pod nímž se ve skrytu rojí nejrůznější hanebnosti?

Víte, jaký je rozdíl mezi dušemi, které jsou škůdce na Zemi a těmi, které slouží temným světům? Informovanost. Pokud se ptáte, kdo z nás v temných světech nezná a nerozumí sám sobě - tak každý rozumí všemu! Proto jsme tady. Protože o své volbě nepochybujeme. Jsme k sobě velmi upřímní. A v tomto ohledu je obyčejný démon, i když je zavřený, stále vyvinutější a vědomější než vaši nejhodnější svobodní lidé. A to vám mohou potvrdit ti, kterým věříte víc než mně.

A ti, kdo se po Zemi potulují v nekonečných iluzích, jsou ti, kdo nechápou svůj skutečný zájem. Ti, kteří hledají sami sebe a pochybují. Mnozí se dopouštějí sebeklamu. Myslí si, že budou v životě spokojeni, pokud získají určité výhody a příležitosti. Ale oni jsou oklamaní! Iluze lákají a pod nimi se skrývá prázdnota. Jakmile jim však figurína padne do ruky, je jasné, že žádné štěstí nepřišlo. A co dělal člověk ve zbytku času, když se honil za prázdným snem? Trpíte nespokojeností? Nemohl by si udělat pořádek v myšlenkách, změnit svůj přístup k životu, aby netrápil svou duši? Vývojový systém musí pouze konstatovat, že duše je ráda nespokojená. Je to nepříjemná pravda, ale mnoho lidí stráví svůj život tím, že cítí trvalou nespokojenost.

Také může být zajímavé pozorovat, když se člověk bojí vzít do ruky i ten prázdný sen. V hloubi duše ví, že bude zklamaný. Je však možné dramaticky trpět svými smutky, stěžovat si všem, že čas života utíká. A to, o co duše usiluje, uniká. Ale duše po tomto snu ve skutečnosti netouží. Ve skutečnosti má mnohem bohatší a intenzivnější emoce právě z procesu nedosažení. A právě tyto mazané hry se sebou samým většinu lidí baví. Bloudění, pochybování, trápení, útěk před nepěknými pravdami atd. Ze života do života. Ze života do života.
Jsou lidé, kteří se považují za hodné lidské bytosti. Ale nikdo jiný než oni sami to nevidí. Lidé si myslí, že znají sami sebe, ačkoli vyvozují závěry jen ze svých šatů. Ale oni sami to nevědí! Vše, co si lidé myslí o sobě a svém životě, je nekonečný labyrint úvah, v němž duše bloudí a hledá sama sebe. A kdo je zákazník, který ho bude stavět dál? Samotná duše. Důvodem, proč se labyrint úvah neustále buduje, je to, že duše neprojevuje o nic opravdový zájem. Je ve stavu nespokojenosti. Tento pocit dominuje a táhne za sebou všechny ostatní potenciály. Víte, jak je kovový čip přitahován k magnetu? Učitelé pozorují totéž u mnoha lidí. Všechny zájmy jsou slabé a většina prostředků je vynakládána na nespokojenost. Nedosažitelnost snů je jen pohodlná výmluva. Lidé si prostě stanovují falešné cíle, aby někam došli. Pokud si však deku snů strčí do kapsy, nepřinese jim uspokojení. A skutečným úkolem duše je najít opravdový zájem tím, že kráčí k dalekosáhlým cílům.

Při opravdovém zájmu však může být situace obtížná. Kdo přizná, že rád dělá scény a kazí ostatním život, protože jeho skutečným zájmem je sadismus? V takových případech člověk přichází s vážnými výmluvami. Například: ″Na nedokonalosti tohoto světa reaguji objektivně.″ ″Mluvím jen otevřeně a upřímně.″
Kdo se přizná, že je velkým znalcem dramat a zlomených srdcí? Člověk může brát všechno velmi vážně. Vychutnávejte si jeho neúspěchy, mluvte o jeho složitém nespravedlivém osudu. A zatímco si stěžuje, něco v jeho duši ožívá. Jeho cíle jsou vzdálené a nedosažitelné. A nastavuje je záměrně. Věčně se mu nedaří dosáhnout svých snů, a tak tráví svůj život těmito stížnostmi. Člověk si nepřipouští, že by v duševní touze nacházel smysl a že je třeba vzdáleného snu, aby v něm tyto pocity vyvolal.
Nebo oblíbená hra mezi lidmi: ″Já jsem král a všichni jsou šmejdi. Takový člověk toho od ostatních hodně vyžaduje. Včetně zatěžujících služeb, za které neochotně děkuje. Kvůli nedostatku horlivosti vylévá na lidi svůj královský hněv. Lidé jsou samozřejmě tímto vztahem odrazováni. Král pak prohlásí, že všichni kolem něj jsou sobci, protože vůbec nechtějí uspokojovat jeho královské potřeby. Člověk je tedy nešťastný, nespokojený, ale myslí si, že za to mohou jiní. Lidé hrají mnoho takových destruktivních her. Ve skutečnosti jsou v každém člověku místa, kde se v hlubinách skrývá něco ošklivého a navrch je to překryto jiným, slušnějším pro sebeuklidnění.

To, co nazýváte zatemněním mysli a vedením temných učitelů, je stále výsledkem skutečného zájmu duše. Díváte se na šatičky lidí a věříte, že ″takoví nejsou″, že za to mohou ti podlí temní. Ano, lidé sami také věří, že ″takoví nejsou″. Duše si však vybírá špatnou společnost a dobrovolně reaguje na naše destruktivní impulsy.

U nás je to zajímavější. I když je duše nezkušená a má na výběr z různých způsobů chování, ochotně se přikloní k tomu negativnímu. Někteří jsou docela spokojeni s výměnou energie s temnými učiteli. To si ovšem nemusí uvědomovat. Úkolem, který před námi stojí, je najít zájem duše a uvědomit si ho. Pravidelně tlačíme na místa, kde má člověk slabé postavení, kde pochybuje. Tomu se říká zastírání a víra. Ano, je v tom prvek podněcování. Reakce člověka na náš vliv je zvýšená. Tak funguje proces poznávání sebe sama. Kde jsou pochybnosti, tam není pochopení pro skutečné zájmy duše. To člověku brání v dalším vývoji. Bloudí ve svém labyrintu úvah v kruzích. Proto mají učitelé vliv. Zintenzivňují reakce v místech, kde existují pochybnosti. Pokud na člověka působí učitelé světla, spontánně koná dobré skutky. Pokud mají temní učitelé vliv, často se objevují případy ″rozčílil jsem se″, ″nechal jsem se unést″ a ″nevím, co mě to popadlo″. Ale my prostě potřebujeme jednoznačnost postoje člověka. Jeho upřímnost k sobě samému. Když duše pochopí sama sebe a řídí se svými vědomými potřebami, úcta k ní mnohonásobně vzroste. A na Zemi jsou většinou duše, které ještě nevědí, co chtějí. A když to nevědí, je jim nabízeno všechno: nejprve měkké, pak tvrdé, pak extrémní. Pokud je člověk nyní ″tvrdší″ nebo ″extrémní″, znamená to, že zájem o měkkost v jeho duši byl příliš slabý a musel rozdávat zkušenosti opatrněji. Ve skutečnosti je dobré, když vás něco zaujme. Protože pokud nenajdete zájem vůbec nikde, duše se začne tříštit dál.

A nyní vám povím o našich skutečných klientech. To jsou ti, kteří překonali svou koketérii, svůj ″stud″ a upřímně přiznali, že jejich temnější sklony jsou jim sympatické. A tato upřímnost je odměněna. Člověk se může dostat z labyrintu iluzí, protože pochybnosti jsou pryč, duše už si vyřešila své vlastní zájmy. A kontrola nad vlastním životem je u takových duší výrazně zvýšena. Takové duše jdou sloužit do temné hierarchie. Vědomě. A tato upřímná, nahá zkaženost je velmi působivým jevem. Tam, kde není pochyb, se síla brousí jako ostrá čepel a stává se skutečně drtivou.
Důležité je, aby si člověk přestal hrát sám se sebou na schovávanou. Ať už se rozhodne jakkoli, potřebuje jistotu. Myšlenky, slova a činy se musí shodovat. Denně zdokonalujte své volby jako ostří. Všichni ti, kteří tuto celistvost postrádají, vstoupí do nového cyklu třetí úrovně, aby se vyřešili a překonali ji. Ti, kdo přecházejí do služby na jiných úrovních, však už nemohou své nepěkné projevy ospravedlňovat tím, že je svedl ďábel. Za všechno si můžeme sami, můžeme si za to sami. Měli byste převzít plnou odpovědnost za svůj život.

Q: Ale ty máš vyšší vůli než lidé. Můžete tedy potlačit vůli člověka, spojit se s ním, dělat věci skrze něj. Chcete říct, že se to tak neděje?
M.: Rozhovor je upřímný. A odpověď je upřímná - stává se to a často. Ale proč je to povoleno? Protože duše má na všem slabý zájem. Učitelé světla se již pokoušeli vdechnout pozitivním sklonům člověka trochu života a neuspěli. Pak to zkusíme my. Opět si dáváme na čas. Ne všichni lidé mají rádi neskrývanou tvrdost. Někomu stačí objevit talent pro satiru nebo kritiku. Jiní mají rádi rodinné potyčky. Jiní se spokojí s ponižováním podřízených atd.

Duše však kazíme pomalu. Vždy existuje možnost, že se vrátíte zpět. Nejprve se lehce dotkneme, dáme impuls a necháme ho jít. Co když se kvůli svému chování necítí nepříjemně? Bude se kát a udělá něco lepšího? Co ale dělat, když si na něj dotyčný zvykne? Bylo vám řečeno, co je prioritou, že? Priorita je život. To znamená, že pokud je jedinou skutečnou metodou, jak udržet duši naživu, učinit ji zlomyslnou, je to dovoleno. Zájmy duše se také vyvíjejí. Dnes jsme duši zkazili, ale stala se živou. Pud sebezáchovy začal fungovat. To je také určitý výsledek. Chvíli bude vařit v tomto zážitku. A pak ji to možná přestane bavit. A pak se duše začne omývat a zvyšovat vibrace. Je mnoho lidí, kteří byli hluboce ponořeni, ale vrátili se zpět k životu. A když byly namočené, byly slabé a nevýrazné. Když však tyto duše začaly stoupat, získaly vitalitu a sílu. Tak moc, že se o tom těm, kdo se neponořili do hloubky, ani nesnilo. Ale ani tady se nenechte zmást. V hluboké vodě je to nebezpečné. Možná se už nevrátíte. Stanete se kořistí. To se obvykle stává, když neexistují žádné lepší možnosti. Tomu se říká degradace zájmů duše. Zpočátku se nabízí nejbezpečnější zájmy, pak míra přísnosti postupně roste. Extrémní variantou jsou temné světy. A pokud k nám duše sestoupila, je to jen proto, že ji nelze stabilizovat ve světech čistších světů. Buď tedy v temných světech zahyne, nebo přežije. A zde stojí za zmínku milosrdenství těch, kteří trpělivě provázejí duše celou zkušeností. Než duše klesne na samé dno, je do ní vloženo velké úsilí. Jak říkáte - prokazujete andělskou trpělivost.

Q: A přesto chci podrobněji porozumět předmětu výpovědi. A jak to souvisí se svobodou volby duše?
M.: Univerzálním úkolem vašeho vývoje je najít skutečné zájmy duše. Ale pokud člověk využije stejný podnět k tomu, aby někomu ublížil, a dělá to znovu a znovu, znamená to, že mu to vyhovuje? Pokud je tak tvárný, může být temným učitelům velmi užitečný. Člověk může být využit pro společné dobro. I když on sám bude na škodu. Jeho rukama můžeme dělat špinavou, ale potřebnou práci. Pokud se od nás chce dostat pryč, pokud si je jistý svým rozhodnutím, dostane se pryč. Světelná hierarchie vidí upřímné konstruktivní snahy a v takových případech chrání duše. Existují dobře zavedené mechanismy, jak propojit učitele světla s rozvojem kajícných duší.

Existují univerzální zákony, které určitým způsobem omezují svobodu. Již jste o nich byli informováni:
1) Svoboda od násilí,
2) Svoboda projevu,
3) Svoboda používat násilí.
Dalo by se říci, že se jedná o tři různé soubory pravidel chování. Každá z nich pokrývá jiný rozsah frekvencí vědomí. Ve světlých světech platí zákon o svobodě od násilí. Ve středních světech platí zákon, který umožňuje používat hrubé výrazy vůči sobě navzájem. V temných světech platí zásada ″nejsilnější má vždycky pravdu″.

Když se nyní nacházíte ve středním světě, lidé tíhnou k různým věcem. Někteří tíhnou k čistým světům. To znamená, že si zvolí pravidla ″Svoboda od násilí″. Jiní se naopak uklidní a začnou tíhnout k naprosté svobodě škodit. Úroveň vibrací osob se měří automaticky. A v určité fázi usazování frekvencí člověk, aniž by si toho všiml, podléhá nejkrutějšímu souboru zákonů temných světů - ″nejsilnější má vždycky pravdu″. Sám si to vybírá svým chováním, svým způsobem života. Člověk žije na Zemi, chodí mezi ostatními lidmi. Začnou se mu však dít nepříjemné věci. Jeho okolí a učitelé se mění.
Také máte různé soubory zákonů, že? Za porušení některých z nich dostanete pokutu. Za porušení některých z nich dostanete veřejně prospěšné práce. Za porušení některých zákonů dostanete vězení nebo dokonce blázinec.
Přísnost metod, které se na duši používají, se zvyšuje s tím, jak se usazuje ve frekvencích. A to, co dříve nešlo použít, se v určitém okamžiku stane možným. Zde jsme se dopracovali k tomu, kde jsou kořeny skutečného zmatku a nejasností. Odpověď zní: ″Už to můžete udělat. Duše jako součást shovívavějšího souboru zákonů neodolala a ponořila se hlouběji.

Q: A její práva už nikdo nehájí?
M: Degradace zájmů duše, pamatuješ? Také u temných existuje stupnice frekvencí vědomí. Nejprve se použijí nejsvětlejší vlivy v horním rozsahu temných frekvencí. Přitom pozorně sledujeme, zda se toto vystavení ukáže jako dostatečné pro duši. To znamená, že se vždy dodržuje zásada minimálního dostatku. Jedná se o ochranu zájmů duše, kde již platí právo síly. Temný archanděl zastavuje ty, kdo jsou příliš horliví. Sleduje prioritu zachování života duší, které jsou v jeho pravomoci. Jakmile však entita zcela propadne temnému vlivu, nikdo už jí nešetří.

Q: Rafael řekl, že nyní není čas pro světelnou hierarchii. Jak se cítíte, když od nich přijímáte zprávy?
M: Víte, ti, kdo jsou vážně pod naším vlivem, sice čtou, ale špatně to vstřebávají. Jsou lidé, kterých bychom se neměli ani dotknout. Jen lehké doteky. Musíme odvést dobrou práci. Musíme zkontrolovat každého. Ale pokud člověk na naše úsilí nereaguje, pak není cesty ven (úsměv). A co mohou takoví lidé dělat nyní, když se jich celá tato pochmurnost příliš netýká? Ptáci zpívají a letní tráva šumí. )
Oceňuji vlídné slovo. Vy ano, že ano? A vy dáváte lidem to, co považujete za cenné. Tak co nám vadí na vás? Pište dál. Není čeho se držet.
A když už jsme u toho, malé vysvětlení. Takříkajíc k naší vlastní škodě. Světelná hierarchie, ačkoli je odměřená, nás pečlivě sleduje, abychom nebyli příliš horliví. Působí jako pozorovatelé, aby byly respektovány zájmy duší. Vidím, že existují lidé, kteří se k učitelům světla chovají bez náležité úcty. Je to tedy marné. Nebudou uraženi a nebudou se mstít. Není to taková sorta. Ale odcizení může být ještě horší. Pokud se člověk odstrkuje, znamená to, že si vybírá učitele ze zcela jiného prostředí. A pak se nelze divit, že světla ubývá a příšery přibývají. Volba duše je svatá věc. No, a my nebudeme bez práce.

Q: Několik slov na závěr rozhovoru?
M.: Od člověka se nyní vyžaduje pevná volba preferencí. Někdo si myslí, že ho tu někdo trápí. Nebere však v úvahu, že ho trápí i jeho učitelé. Vkládají do člověka úsilí, aby si uvědomil a našel skutečné zájmy své duše. Ale něco dělá, něco jiného říká, něco jiného si myslí. Celý jeho život se chaoticky zmítá v labyrintu úvah.
Všichni ti, kteří mohli snadno identifikovat své dominantní zájmy, již přešli z časoprostoru. Každý svým směrem. Ti, kteří ještě dostatečně nerozpoznali své skutečné zájmy, zůstávají. To znamená, že v některých bodech jsou temná místa, sebeklam, pochybnosti nebo nestálost postojů. Nyní se na těchto místech pracuje. Podívejte se na své životní okolnosti. Vše je na povrchu. Všechny akce nyní směřují k tomu, aby se v duši projevily dostatečně závažné zájmy, které systém hodnocení bude považovat za dominantní. V závislosti na těchto zájmech se duše vydá do světa, v němž se jí je podaří co nejplněji realizovat.

Q: Myslím, že to pro tuto chvíli stačí?
M.: Možná ano. Ale pro jistotu se neloučím, na viděnou.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11274

Zpět