693 Upgrade vzestupu Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2020-12-18

Na planetě probíhá obrovské očištění. V posledních 350 000 letech existovalo kolem Země umělé pole vytvořené pokročilými mimozemskými rasami (temné síly, Cabal), které odklánělo světlo Velkého centrálního slunce. Umělé pole - ″inverzní matice (666)″ bylo plně demontováno, což umožňuje přijímat galaktické energie potřebné k urychlení procesu vzestupu.

Vyšší Já provedli testování ega bytostí. Nikdy nedovolte nikomu, aby překročil váš posvátný prostor nebo narušil váš klid. Nezapomeňte se také okamžitě odpoutat od negativity a neúčastnit se her ega. Tím, že se oddělíte od negativity a ukotvíte do svého života více míru, přispíváte k ukotvení frekvence míru do energetických sítí Gaya.

Během příštích dvou let proběhne globální finanční reset. Většina světových bank je v současné době v bankrotu. Jakmile budou banky v platební neschopnosti, jakékoli prostředky na účtech, stejně jako dluhopisy a většina akcií, budou bezcenné. Je vhodné diverzifikovat úspory do hmotných aktiv, jako je půda a drahé kovy. Galaktická společnost zavedla krypto technologie, aby pomohla vytvořit nový Kvantový finanční systém. Tento systém zajistí, aby žádný orgán neměl monopolní kontrolu nad ekonomikou a všechny finanční zdroje byly rozděleny spravedlivě a rovnoměrně.

Magnetické póly Země se v současné době mění. Za poslední desetiletí magnetický sever posunul svoji pozici z Kanady směrem na Sibiř. Planetární změny a přírodní katastrofy jsou organizovány Galaktiky, aby lidstvo probudily a upoutaly pozornost na sjednocení úsilí pro ″záchranu planety″. Pracovníci světla na Zemi mají implantované do jejich podvědomí semínko pravdy jsou si vědomi, že Matka Země ″záchranu″ nepotřebuje. Ve skutečnosti je silnější, než si dokážete představit. Mrknutím oka by mohla setřít lidstvo z povrchu planety. Trpělivě a láskyplně se však účastní tohoto cvičení, aby usnadnila přechod lidstva do paradigmatu vědomí jednoty. Samotná Gaya již přešla do sféry vědomí Páté dimenze a lesní požáry, hurikány, zemětřesení a tsunami, které zažíváte, jsou pečlivě připravené události, které pomáhají čistit masivní astrální pole od negativní energie, která se v atmosféře vytvářela po staletí. V roce 2022 budou přírodní katastrofy a nepokoje mezi obyvatelstvem na nejvyšší úrovni všech dob, což donutí lidstvo probudit se v masovém měřítku. Gaia drží prostor pro lidstvo, aby tento přechod byl co nejjemnější a aby umožnil maximálnímu množství duší přechod do 5D reality. (pozn. a nešlo by je produbit dříve, mírněji... dubové palice?)

Pozorování UFO jsou na historickém maximu. Okolo planety jsou flotily lodí, většinou se skládají z benevolentních bytostí ET ze vzdálených hvězdných systémů, které chtějí pomoci lidstvu v tomto historickém přechodu. Jsou zde také proto, aby zajistili, že těm, kteří mají negativní program kontroly lidstva, nebude umožněno zahájit jadernou válku v plném rozsahu. Globální válka nebude povolena za žádných okolností, protože většina populace podvědomě souhlasila s probuzením a sjednocením v míru a harmonii. Moje aktuální informace naznačují, že se připravuje první kontakt. Očekáváme, že první kontakt s mimozemskými civilizacemi proběhne někdy kolem roku 2027 a 2028. To neznamená, že lodě náhle začnou přistávat z oblohy. Bude to velmi postupný proces, kde prvním krokem bude zavedení hybridních dětí (lidská / mimozemská DNA) do populace. Tyto děti se narodí s nadlidskými schopnostmi a pomohou zvýšit frekvenci planety, aby pomohly ukotvit frekvence pro přípravu Velkého portálu z roku 2032.

Budou probíhat soukromá setkání ET s vybranými jednotlivci, kteří se setkají s ET tváří v tvář. První mimozemšťané budou pravděpodobně ti, kteří se velmi podobají lidem, aby nevyděsili. Nakonec dojde k úplnému představení všech pokročilých ras, které se budou oficiálně představovat veřejnosti. Dojde k postupné výměně názorů a technologií, které pomohou zvrátit většinu škod na planetě, a také technologií, které zmírní zdravotní problémy a chudobu. K dispozici budou energetické technologie s nulovým bodem s čistou a udržitelnou energií, a replikační technologie k přeměně energie na potraviny, oděvy a stavební materiály. V krátké době uvidíte vymýcení hladu a chudoby.

Na Zemi je přibližně 4,5 miliardy hvězdných semen (některé v současné době neprobuzení), kteří pomáhají ukotvit a projevit 5D časové osy. Rok 2020 provází velký chaos, protože je třeba zničit staré systémy, aby se uvolnila cesta pro nové. V roce 2032 lidstvo plně zakotví na úrovni páté dimenze vědomí a zahájí nový věk nebývalého míru doprovázeného duchovním a technologickým pokrokem.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/12-011?utm_content=12049968

Zpět