1551 Jehova je Satan Anne

[ Ezoterika ] 2021-10-30

Jsem Hatonn z Konfederace planet ve službách Nekonečného Stvořitele. Já a moji bratři se vznášíme vysoko nad vámi na obloze. Jsem stvořitel tohoto vesmíru. Představovali jste si Boha jako nějakou mlhavou podobu, která sedí na trůnu kdesi nahoře na obloze s velkou holí, aby vás soudila a nutila vás poslouchat každý můj příkaz.. Takový Bůh je vyobrazen ve vaší nejsvětější Bibli, knize plné lží a dezinformací, které vás mají odvést od skutečné Pravdy. Tento Bůh, kterého tolik z vás uctívá, přikazuje oběti. Kolikrát jsou v této lživé knize velcí proroci žádáni, aby obětovali nevinné zvíře, abyste byli ″uzdraveni v jeho očích″? Ano, existuje biblický bůh. Jmenuje se Jehova a je zobrazován jako Bůh, ale sestavovatelé této knihy vynechali poslední část jména....Bůh Jehova-SATAN!

Na konci svého fyzického životního proudu na Zemi předstoupíš přede mne a sám posoudíš, jak dobře jsi žil svůj život v souladu se Zákony Boha a Stvoření. SAMI SEBE BUDETE SOUDIT. Pokud ve své vlastní zkoušce obstojíte, postoupíte do vyšších sfér. Pokud ne, vrátíte se do jiného 3D životního proudu, abyste pokračovali v lekcích růstu duše. Získáte velký růst duše, pokud se ze své svobodné vůle rozhodnete vstoupit do našeho bezpečného paprsku, až Matka Země vystoupí do 5. dimenze.

Vrátíte se ke svým kořenům, probudíte se a uvědomíte si, jak velcí jste ve Světlých říších a jaké je vaše poslání návratu na Zemi, abyste získali velký růst duše. Pokud se neprobudíte, čeká vás nespočet 3D životních proudů, dokud se nenaučíte lekcím, které jste si sami stanovili. Své lekce budete opakovat, dokud se je nenaučíte, neexistuje automatický postup do dalšího stupně.

CITÁT:
Kolik z vás bude pokračovat v této temnotě a lži? Zbývá málo času. Myslíte si, že můžete pokračovat v tom, co děláte, žít ve lži a bez morálky a jakéhokoli ohledu k této krásné planetě a ostatním? Jak dlouho si myslíte, že vám bude dovoleno pokračovat v decimování všeho a všech kolem vás? Jak dlouho budete popírat svého Stvořitele nebo rouhavě vzývat jeho jméno?

Déle to již nebude dovoleno. Matce Zemi bylo dopřáno přejít do páté dimenze. Dbejte těchto slov, neboť se vrátíte ke svému Stvořiteli buď v tomto končícím čase, nebo za tisíciletí v jiných životních proudech 3. dimenze.

Má velká láska všem duším, ale dnes především těm, kteří se musí probudit k Pravdě.

ADONI

BŮH STVOŘITEL HATONN/ATON SVĚTLA
https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2021/10/30/jehovah-is-satan-says-pleiadian-commander-hatonn/#more-1168

Zdroj: https://hatonnspeaksthetruth.wordpress.com/2021/10/30/

Zpět