477 Grál Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2020-08-30

Planeta Země má anatomii těla Krystal s mnoha energetickými konstrukty, které se formují do čaker, axiatonálních linií, Ley linií a mnoha energetických vírů, které tvoří vrstvy planetárního aurického těla. Skutečnost, že tato planeta byla původně vytvořena podle architektury Diamantového Slunce ukazuje skutečného stvořitele této planety, kterým byl předek lidského druhu, bez ohledu na to, jaká mimozemská rasa prohlašuje Zemi za své území. Pracovníci mřížky mohou pracovat s mnoha z holografických konstruktů v mřížce Země, které tvoří základ porozumění energetické architektuře vědomí Země a jak tato struktura vytváří mnoho realit a časových polí. Mnoho dimenzionálních vrstev v zemském aurickém těle drží energii celého kolektivní vědomí na planetě. Tyto struktury obsahují veškeré vědomí, které se projevuje v mnoha různých královstvích a druzích, které na Zemi existují. Energie kolektivního vědomí byla původně nasazena na planetu z bodu Grálu, který se nachází ve 2D hvězdných branách planety - primární přístup je na Chrámové hoře.

Systém planetárních čaker, nazývaný také Hvězdné brány, přenáší vyšší energie přicházející od Zdroje přes Slunce. Obíhají po celé planetární síti, zásobují více dimenzí stroření a vrací se zpět do středového bodu zpětnovazební smyčky, čímž se vrací ke spojení s polem zdroje. Planetární hvězdná brána, která přijímá přenos pole od Zdroje je Bod Grálu. Přenos mezigalaktických plazmatických vln z pole Zdroje do bodu Grálu a Planetárních hvězdných bran se nyní velmi zrychluje. To zesiluje vyšší smyslové zážitky a zvedá závoj mezi dimenzemi, takže více lidí vnímá řadu temných a světlých entit, cítí lidi, kteří odešli, ale stále existují v jiných dimenzích na pozemské rovině . Do budoucna bude mít více lidí kontakt s příbuznými, lidmi existujícími v jiných dimenzích, viděním různých duchovních entit, sfér, elementálů atd. Intenzita současného posunu zesiluje řadu multidimenzionálních zážitků a vaším úkolem je uklidnit masy, že je to přirozený výsledek planetárního vzestupu, normalizovat vícerozměrné zkušenosti jako zdravé vnímání reality.

Energetický obsah, který existoval ve spodních třech dimenzích, mění svou polohu a úroveň frekvence, překonfiguruje se nebo se zpracovává prostřednictvím bodu Grálu. Bod grálu v lidském těle rezonuje se sexuálními orgány a sakrálními oblastmi a drží nezpracované bolesti, dokud nenajdete lásku. bezpodmínečnou lásku, uzdravení a odpuštění. Je to podobné oddělení pšenice od plev, protože úlomky nebo nižší energetické konstrukce ve fyzickém těle a nevědomé mysli jsou rozpuštěny, poté harmonizovány a to, co zbývá, se s vámi přesouvá do dalšího Harmonického vesmíru.

Během nedávných aktivací se rozpustily a zničily úseky infrastruktury signálů AI použité pro ovládání mřížky "Golden Eagle" spolu s podporou umělého stromu života (pozn. mrtvá voda). Výsledkem je odstranění monadských těl a monadických rozšíření z umělých časových linií, které byly následně použity k posílení bran vědomí rodiny Michaela a královských Avian. Oprava pole zahrnovala také uvolnění linií duchovních rodin jako např. padlých Elohim.

Synové Beliala jsou přímými odpůrci rodiny Michaela. Dobyli přístup k bodům 11D, 8D, 5D a 2D a využili energetické kvantové zásoby pro vybudování fantomového matrixu (Daath)ve Velké Británii. Ze středového bodu je přístup do dalších umělých matic propasti, včetně nebyti a luciferiánské propasti, která stravuje ego až do úplné absorbce.
Potrál Daath má v umělém stromu života přístup na všechny 2D brány (Chrámová hora, Sarasota, Stonehenge a linií Albion v Británii. Strážci nyní architekturu v Albionu uvádí do původního stavu a uvolňují pokrevní mezigenerační smlouvy a 12 vláken DNA.

Během Luciferianského povstání padlí zajali rodinu Michaela a získali přístup do pasáží portálu a kontrolu nad páteří Albion, která infikovala více vrstev portálů umělými maticemi vysílajícími z bran 11D bran, včetně portálu Daath . Měli v úmyslu infiltrovat všechny body v univerzální časové matici umělým kódováním, které by přetáhlo přítomné vědomí do fantomových matic.

Trojmřížka 12 je základní holografická instruktážní sada Christosova plánu, která koriguje pokračující duchovní postup, aby všechny manifestované formy dosáhly vzestupu prostřednictvím vyvíjejícího se dvanáctimenzionálního těla. Nedávno urychlení války nad hroutícími se oblastmi časových linií 10D posunulo pozici celých skupin duší a monadických rodin z umělých časových linií. Prostřednictvím portálu Daath se dostaly rodiny duší a monadické rodiny z umělých časových os a na organické časové osy, což opravilo pozice skupin duší v čase a prostoru, což vedlo k zásadním úpravám v záznamech o narození.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3642-grail-point

Zpět