3663 Srážející se galaxie Cosmic agency

[ UFO ] 2022-12-16

Yazhi: V podstatě všechno, co kdy bylo, ať už je známo, pamatováno nebo ne, všechny možné časové linie, všechno, co se stalo i nestalo, protichůdné věci největší složitosti, to všechno utváří to, co chápete jako přítomnost. Ať už se tedy stalo cokoli, ovlivňuje to i váš současný stav. A od vašeho teď se také odvíjí nekonečná cesta možností.
Pokud se na to podíváte jako na graf, můžete si to představit jako nekonečný počet čar sbíhajících se do trychtýře, který tvoří bod, teď, cokoli, co si uvědomujete a prožíváte. Ano, vy, pozorovatel, a odtud se opět rozvětvují a vytvářejí budoucí linie, čímž se vaše grafické znázornění stává superhmotným bodem v tzv. časoprostoru. A tento bod je singularita neboli bod, který je nekonečně malý a má nekonečně velkou hmotnost. A tento bod se nazývá supermasivní černá díra. Bod, v němž se vše sbíhá a z něhož vše vychází.

V centru každé galaxie je jeden. Vše, co se v této galaxii děje, vše, co kdy zažil každý z miliard a miliard jejích obyvatel, se sbíhá v tomto jediném bodě supermasivního vědomí pozornosti. Vím, že je to pro většinu lidí hodně, ale tak to prostě funguje. Všechno je spletité, všechno je hmota, takže všechno se vždy překrývá a vytváří všechno ostatní. Jen si toho nejste vždy vědomi.

Gosia: Ve středu každé galaxie je supermasivní černá díra? Je to vědomá bytost?

Yazhi: Ano, a tou bytostí je galaxie. Spirála je její tělo. Buňky jsou slunce a planety, a ty mají své vlastní buňky atd. Dívejte se na díru jako na ohnisko bytí galaxie... jeho hlavu! Bytost je celá galaxie. A je to také jen jedna buňka ve větším útvaru a ta v ještě větším. Superčerná díra je hlava galaxie, bod vědomí pozornosti. (Ve skutečnosti to není hlava jako taková, jen přirovnání).

Černá díra je velmi vysoká koncentrace gravitace. Gravitace je tok, vektor, proudění samotného vědomí, které je prezentováno jako vlna v éteru. Je to samotné vědomí. Černá díra tedy musí být velmi velkou koncentrací vědomí. Vznikla jako spojení a soustředění všeho, co má vědomí a co je v souladu s jejím souborem frekvencí. Myslím tím všechny věci, všechno vědomí, které je součástí galaxie. Tvoří samotnou galaxii a otáčí se kolem osy, a tou osou je střed, supermasivní černá díra.
Opět toroidální energie! Energeticky je střed motorem galaktického toroidu.

Gosia: Kde je ta černá díra?

Yazhi: Úplně uprostřed. Vypadá jako světlý bod uprostřed galaxie.

Gosia: Jak můžete najít střed galaxie? Co určuje ʺtvarʺ? Jak víte, kde galaxie ʺkončíʺ a co leží za ní?

Yazhi: Podle geometrického tvaru. Neexistují žádné linie, žádné hranice, protože všechno tvoří i všechno ostatní, větší než předchozí. Omezení je pouze z jednoho nebo druhého pohledu. Proto by galaxie byla taková, jakou ji vidíte.

Gosia: Jak to souvisí se sbližováním časových linií?

Yazhi: Supermasivní černá díra způsobuje spirálování galaxie, jako když vytáhnete zátku z vany! Všechny časové linie, které existují pro tuto bytost, galaxii, a pro všechny bytosti, které tvoří tuto galaxii, protože my ji také tvoříme.

Gosia: A kdo a proč ji odpojí?

Yazhi: Existuje stejně jako Galaxie. Je to jeho energetický tok. Je to životní síla.
Nemůže se přestat točit, pokud ji něco nepřinutí, například srážka s jinou galaxií (to se právě děje). Tak se energie obou spojí v ještě větší. Točí se, protože existují v harmoniích, které určují, že jsou toroidy, stejně jako všechno ostatní.

Gosia: Proč se to děje, srážejí se?

Yazhi: Ano. Mnoho z nich se nyní střetává. Ale nejsem si jistá lidským pojmenováním, ani jejich názvem. Na jedné straně je to strašný nepořádek. Na druhou stranu je to způsob, jakým tvoří větší. Rozmnožují se.

Gosia: Cestovala jsi do jiné galaxie, je to možné?

Yazhi: Ne, to jsem neudělala, ale je to možné! Nebrání mi to abych věděla, co se děje.

Gosia: Jaký bude výsledek jejich srážky? Dopady na obyvatelstvo Země. A na jiných planetách.

Yazhi: Nejdříve musíte pochopit, jak obrovské rozměry každá z těchto galaxií má. Novinka: Mléčná dráha se právě teď sráží s M33! Z vašeho nebo našeho pohledu a úrovně chápání je tedy srážka neuvěřitelně pomalá. Mohou se srážet, jak chtějí, a vy to nikdy nepocítíte, protože to bude trvat několik bilionů let, než se srážka dokončí. Ale z pohledu galaktické bytosti je to dost dramatické a rychlé. Čas je relativní. Není to ʺutrpeníʺ, protože tak věci fungují a bytosti se na této úrovni existence formují. Neničí, ale vyživují, kombinují, oplodňují. Rozmnožují se. Není se tedy čeho obávat. Dopady na obyvatelstvo Země - samozřejmě, že se to týká všech, na všech úrovních, ale ne jako autonehoda. Z našeho pohledu je to pomalý proces. Energie však ovlivňuje nás všechny.

Gosia: Ty vlny, které údajně dopadají na Zemi, přicházejí také ze středu galaxie. Pocházejí z té obrovské černé díry?

Yazhi: Samozřejmě, že všechno pochází z těchto černých děr nebo je výsledkem jejich vlivu.Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/las-galaxias-que-chocan-yazhi-swaruu

Zpět