5712 Archanděl Michael: Růže a draci - Jízda na energetických spirálách v roce 2024 Celia Fenn

[ Ezoterika ] 2024-01-09

Rok 2024 je příslibem dalšího roku silných vln energie, které budou na Zemi přicházet ze slunečních a galaktických zdrojů. Naučíte se na těchto vlnách lépe ˝jezdit˝. Proto jsme rok 2024 nazvali rokem růže, neboť růže je symbolem spirálovitých energií Galaxie. Tyto mocné a tvořivé energie Ohně a Vody jsou základem stvoření a jsou to také bytosti, které jsou známé jako Draci. Když se spojíte se svými vnitřními dračími energiemi, stanete se Dračím jezdcem a budete schopni proudit s energiemi jako Mistr Dračí jezdec. Růže je symbolem Galaxie, a když se lidé více spojí se svým andělským a galaktickým dědictvím, stanou se součástí budování Galaxie Zlaté růže. Galaktický posun umožnil, aby Galaxie vibrovala na frekvenci Zlatého Kristova vědomí, a to se týká i vaší Země. Je nevyhnutelné, že Země plně vzestoupí, stejně jako Galaxie. Tím bude zaveden 26 000letý cyklus Vodnáře neboli Zlatý věk míru, lásky a harmonie. Ješua a Máří Magdaléna byli avatary tohoto posunu do Zlatého věku. Máří Magdaléna učila Cestu čistého srdce, což byla cesta, která zvyšovala osobní frekvenci na úroveň Zlatého světla a Diamantového světla deváté dimenze. Své následovníky také učila, jak ve svém srdci iniciovat energetickou spirálu, která je propojí s nulovým bodem Stvořitele/Zdroje Božského srdce. To bylo jejich osobní spojení s energií Tvořivého zdroje v Galaxii Zlaté růže. Jakmile je toto osobní spojení navázáno, je možné vytvářet společenství, které také sdílejí tento odkaz. To pomůže v roce 2024 začít vytvářet a zakládat Společenství Nové Země s jedinečnými energetickými signaturami a vzorci založenými na tocích energie Nové Země.

Draci jsou ve své původní podobě mocnými tvůrčími energiemi Vody a Ohně. Tyto energie existují ve veškerém stvoření. Stejně jako ve vás, milovaní. Když se spojíte s dračí silou uvnitř sebe, spojíte se se svým osobním drakem. A když se spojíte s touto vnitřní dračí silou, můžete ji použít k ˝jízdě˝ na spirálových vlnách do Galaktického srdce - a zpět. To vám umožní, aby vaše cesty do vyšších dimenzí byly plynulejší a ladnější. V roce 2024 dosáhnete úrovně mistrovství ˝Dračí jezdec˝.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/09/archangel-michael-roses-and-dragons-riding-the-energy-spirals-in-2024/

Zpět