4090 Prognóza na duben Cosmo Harmony

[ Ezoterika ] 2023-04-01

Arkturiánská civilizace, civilizace Síria, Vzestoupení mistři a Kristovo vědomí, energie Vesmíru a Kolektivního vědomí planety Země
Již od začátku dubna jsou události synchronizovány s Poselstvím, které bylo vydáno 24. března, že Touha duše je nyní brána v úvahu masivněji, aktivněji - Vesmírem, Nejvyššími myslemi. V dubnu Touha Duše převládne. Není ani nutné provádět nějakou praxi, která byla doporučena. Je to možnost být v tom Proudu, který Osobě odhaluje nějaké Nové Touhy, mimo Intelektuální vyjádření sebe sama, mimo Proces nebo myšlenkovou formaci, která je pro Osobu obvyklá.

Zjednodušeně řečeno, objeví se pocity, které jsou svým sémantickým obsahem velmi podobné Touhám Duše. Tyto pocity - vás povedou k bádání: ʺKdo jsem? Proč jsem tady? Kým mohu být? Co mohu změnit?ʺ. A toto zkoumání může být podpořeno znameními z Vesmíru i událostmi. To znamená, že VŠECHNO - co se objeví na vaší Cestě během měsíce dubna, může pak vaše Osobnost rozbalit jako určitý Program pro změnu sebe sama, změnu svého života, východiska z různých situací.

Bude možné se divit, pravděpodobně to někoho uvede do stavu nechápavosti: ʺCo to je pro mě? Osobnost velmi často Touhy Duše nevyslyší, a to je normální pro standardního člověka. Pokud si vzpomenete, co bylo Důrazem dáno jako Motto celého roku 2023, je to snaha ʺneutíkat, neskákat do posledního vagonu odjíždějícího vlakuʺ, což vás opět přivádí do stavu ʺstaréhoʺ vyjádření sebe samaʺ: beze změny, bez hledání svých Nových vlastností, bez rozvoje, bez Cíle.

To vše se odráží i v měsíci dubnu. Dubnové energie pomáhají odhrnout ʺzáclony na okněʺ a sluneční paprsek, který září z Duše, prosvětluje ʺzaprášený pokojʺ. Asociací ʺzaprášenéhoʺ, možná ʺzaneřáděného pokojeʺ je vaše Mentální tělo, kde už prostě není čerstvý vzduch, abyste se nějak začali čistit od myšlenek, které vás silně vedou a posouvají v nějakém jednom úzce zaměřeném vyjádření sebe sama.

-V dubnu vás může překvapit nové přání nebo nepřání.
-V dubnu můžete být překvapeni - že se z vás najednou vyklube odvážný člověk a učiníte netradiční Rozhodnutí. Pokračujte v tom a rychlost takových projevů - Nových projevů sebe sama se bude zvyšovat s rychlostí vašeho Přání se ještě více měnit.

Je možné, že změna jako taková není vhodná pro každého. Ale ZMĚNA PŘEHLEDU, ZMĚNA VZTAHU K SOBĚ - to je povinná podmínka uplynulého měsíce ve formátu práce na sobě, rozvoje, dosahování NOVÝCH výsledků na vaší úrovni. To, kde jste a kam jste došli, pravděpodobně nestačí. Potřebujete se posunout rychleji, kvalitativně se posunout k nějakému Cíli, nebo dokonce již tohoto Cíle mělo být dosaženo v minulosti. Proto věnujte pozornost VŠEM podnětům vaší Duše, které budou tento měsíc velmi aktivní. A hlavně sledujte své vlastní chápání.

Jak moc se lišíte od svého ʺstaréhoʺ chování. Možná je to nějaká uzavřenost, nějaké Mentální programy - brání vám projevit se jinak.
- Najednou se z vás stává člověk, který je impulzivní v oslovování Nových lidí - a to jste předtím nedělali.
- Najednou se otevíráte Novým vztahům a sami je aktivujete - což jste předtím nedělali.
- Najednou si uvědomíte, že se můžete přestěhovat na úplně nové místo, i když jste si předtím mysleli, že k tomu potřebujete nějaké podmínky - jako jsou finance, výdělek a podobně.
- To znamená, že jste to předtím nedokázali a teď, v dubnu, vidíte, že JE MOŽNÉ VŠECHNO.

Napište si své podmínky a vedle této podmínky: ʺProč?ʺ Možná ʺJaký závěr z toho vyvozuji?ʺ. Právě to může být vaše Motto pro následující vývoj událostí, tj. událostí, které se v dubnu spustí - podle CHTĚNÍ VAŠEHO DUCHA.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14847

Zpět