189 Ivo Vega: Strach vs. víra Sharon Steward

[ Ezoterika ] 2019-11-02

Na Zemi je tolik lidí, kteří jsou posedlí strachem a musí se naučit víře. Jak se to týká komunity pracovníků světla. V naší komunitě se toho hodně děje.

Ivo: Tma se samozřejmě pokouší udržet pracovníky Světla ve strachu, protože pak se snadněji ovládají. Pracovníci světla však musí rozvíjet víru, zejména ve věci neviditelné. Překonávají obrovskou mezeru, přecházejí od přísně fyzického trojrozměrného zážitku jako homo sapiens k fyzickému a nefyzickému vyjádření lidstva jako homo divinicus nebo homo universal, podle toho, co preferujete. Jdou po cestě, která je dosud vašim lidem na Zemi neznámá. Lidé starověku byli mocnými bytostmi, ale to skončilo zavedením negativity a cyklů vašeho Slunce. Pozemšťan budoucnosti nebude mít taková omezení, stanete se neomezenými. Ve starověku žili v nižších dimenzích, ano, ale byli to velmi pozitivní rasy. Nicméně vaši lidé jsou závislí na Slunci, a když slunce procházelo cykly, tak to udělali i lidé. Negativita je stavem zranitelnosti, a tím zůstává otevřená vykořisťovatelským vlivům. Země byla v té době navštěvována ne vždy pozitivními mimozemšťany. Sharon: Objevily se zprávy, které říkají, že 144 000 lidí zůstává na 4D Zemi, a úkolem mnoha 5D pracovníků světla je usadit Novou Gaiu v páté dimenzi.

Ivo: Channeleři těchto zpráv mají pravdu. Do 5D nakonec přechází více, než bylo původně zamýšleno, a stále více se probouzí, a to je úžasné. Nicméně to v podstatě odpovídá tomu, jak to bylo navrženo. Ano, i ve vaší komunitě jsou temní přisluhovači, kteří by chtěli otřást vaší vírou v tento plán. Mnoho. Když neexistuje víra, pak existuje strach. A to je plán, jak vás vrátit zpět, abyste byli snadněji ovládáni.

Právě teď probíhá bitva mezi světlem a temnotou a oboje se vás pokouší v jistém smyslu získat: světlo se vás snaží probudit a temnota se snaží udržet vás ve spánku. Protože vycházíte z dualistického zážitku trojrozměrné dimenze, kde převládala tma, musíte tedy mít víru ve Světlo. Takto chápete normální lidskou zkušenost, ale je to daleko od pravdy.

I když bylo odesláno mnoho zpráv a vysvětleno mnoho informací o tom, co má přijít, přesto stále pochybujete. Svůj podíl má ovládání mysli, ale dělníci světla, pokud mají víru v chápání pravdy, by měli zůstat neochvějní. Musí mít víru, že jejich vyšší já je vede tam, kde mají být, k tomu, co musí udělat, a žít tak, jak by měli, protože chápou, že mají vyšší já. Je to tak správně? Tak proč si myslíte, že by vás vaše vyšší já uvedlo v omyl? Těm, kteří poslouchají temné zprávy, se vaše vyšší já pokouší ukázat důvody, proč byste neměli. Vy se přesvědčujete, že to nevadí. Pokud byste svým emocím věřili, porozuměli byste negativním emocím, které pociťujete při poslechu těchto zpráv, ty vám řeknou, že jsou tyto zprávy temné. Ale jste zmatení, protože jste celý život strávili v tom, že vám říkali, co byste si měli myslet a cítit. V některých ohledech tyto temné zprávy míří přímo na vás, protože jste si nevyvinuli dostatek emocionálního rozlišování, abyste rozeznali temnou zprávu. Pokud jste strávili dost času na vyšších úrovních se srdcem otevřeným, ve světle uvidíte snadno tmu.

S vašimi lidmi bylo zacházeno velmi nešťastně. Mnozí nevěří, že jejich emoce říkají pravdu. Ve vašem světě je tolik intelektuálních zásah. Nejprve se musíte naučit důvěřovat svým emocím. To je první krok k víře.

Pro vás je to víra v neviditelné. Mnozí stále očekávají, že uvidí mimozemšťany, ale my bychom chtěli, abyste nás viděli na naší úrovni, protože to je váš proces vzestupu. Pokoušíme se, abyste nás spatřili vaším třetím okem. Mluvíme ve vaší mysli a vy nás cítíte, ale nevidíte, ani neslyšíte. Vaše vnímání je omezené. Jakmile budete mít více víry, když se zbavíte strachu, když budete více milovat, stanete se méně sobeckými, překročíte svůj stín, začnete vidět, cítit, nebo nás více slyšet.

Nebudeme se s vámi setkávat za vašich fyzických podmínek. Uvidíte naše lodě a koule, protože vám je ukážeme, ale abychom přistáli a hovořili s vámi tváří v tvář bude velmi vzácné, ledaže bychom předtím měli kontakt prostřednictvím psychických multidimenzionálních smyslů.

Do té doby musíte mít víru. Pokud se bojíte, že se mýlíte, jste zpět v temných rukou.

Sharon: Při čtení komentářů na youtube se dostávám do strachu a zmatku. Proto je obvykle nečtu. V komunitě je mnoho zmatených lidí. Nyní jsem je vypnula kvůli bojům a argumentům. Nebudu podporovat na svém kanálu egoistické chování založené na egu.

Ivo: Je to proto, že se stále učí rozlišovat. Mají otázky, a to je jejich proces. Pokud by tvrdošíjně dodržovali naše původní poselství, které vás připravují na osvobození od spárů temnoty, je vše v pořádku. Pokud věříte v malé poselství, jste v pořádku. Pokud si myslíte, že to bude v pořádku, bude to tak. Jestli věříte svým obavám, tvoříte je. Překonejte své obavy. O tom je 3D lidstvo: překonání odloučení, překonání strachu, protože Zákon Jednoty říká, že jste všichni jeden. Přestože máte fyzická těla, jste všichni jedno vědomí, spoluvytváříte tento multivesmír, ve kterém žijete. Tělo je avatar, mysl vytváří skutečnou realitu. Lidé by měli mít víru, že vše je v pořádku, navzdory všemu, co se zdá být opakem. Vše je v pořádku, vše je podle plánu. Ti, kteří jsou nyní probuzení, jsou tak proto, že se to od nich očekávalo. Ti, kteří nejsou, nejsou, protože to je to, co chtěli zažít. Ti, kdo jsou probuzení, by se měli i nadále pokoušet probouzet ty, kteří nejsou. Neopouštějte je. Pracovníci Světla přišli na Zemi, aby probudili spící pozemšťany. To je jeden z vašich úkolů. Děje se to mnoha způsoby, nejen verbální komunikací. Pokračujte v tom.

Dalším bod, který chci zdůraznit. Velká část zažívaného strachu má co do činění s budoucností. Vaše zkušenost s časem je lineární, okamžik za okamžikem. Pokud by se všichni, kteří se bojí, přestali starat o budoucnost a soustředili se na to, aby se váš současný okamžik stal nejlepším, jaký by mohl být, vše by bylo v pořádku.

Ale ve vaší komunitě stále přichází mnoho zpráv. A to otáčí pozornost k budoucnosti a vyvolává to ve vás vždy úzkost. Stejně tak při pohledu zpět na minulost vznikne smutek, když naříkáte nad rozlitým mlékem, a že jste byli naštvaní. Jediný okamžik je Teď. Když se na Teď soustředíte, pochopíte, že Teď je vše v pořádku, jste v pořádku. Zvládnete, co se děje Teď? S největší pravděpodobností ano. Pokud máte Teď problémy, děláte kroky ke změně. Existuje jen Teď, to je jediný čas, kdy cítíte sílu. Těm, kteří nemají víru, způsobuje přemýšlení o budoucnosti starosti Jsem překvapen těmi praktikujícími ve vaší komunitě, kteří se koncentrují na budoucí události. Jak již diskutoval Aštar, je událost neustále odkládána, nebo se tak zdá, aby se nachytali podvodníci, kteří ji chtějí zmařit. Proto se datum neustále mění.

Sharon: Už mě to unavilo a prostě to nechávám být.

Ivo: A to je správné. Soustředíte se na Teď. Nečekáte, že všechny vaše problémy budou vyřešeny. Naopak ti, kteří očekávají, že událost bude jejich vstupenkou na svobodu, budou pociťovat váhu nevyřešených otázek, kterými se nezabývají. Budou mít čas na prozkoumání své povahy a stanou se více duchovními, ale budou litovat, že nezačali dříve. Soustřeďte se na tento okamžik. Pokud věříte, že budete v budoucnu bohatí, pak přítomnost nikdy nevypadá tak dobře, že? Přináší to do vaší současné situace smutek. Ale z nějakého důvodu ve své současné situaci jste se svými sousedy. Tím se musíme nyní zabývat. Máte své plány načrtnuté pro budoucnost, ale odložte je stranou, dokud nenastane správný čas. Zaměřte se Teď. To znáte, protože jste se k tomuto bodu dostali díky sadě dovedností, které v současné době máte. Takže jste schopni řídit svoji současnost. Váš momentální okamžik vám může přinést výzvy, které je třeba vyřešit. Zaměřte se na něj. Tady leží tvá síla. A měj víru, že vše je tak, jak má být.

Sharon: To jde těžko, když vidíš, co se děje na planetě.

Ivo: Ano, a to se změní. Energie jsou znovu vyváženy. Všichni jste slyšeli poselství o tom, co má přijít. Mějte v to víru, a víru ve své schopnosti Teď, protože jste se dostali až sem. Dokážete zvládnout své výzvy v současném Teď. Nemyslete na budoucnost. Vypořádejte se s vaším Teď. Věřte, že se dokážete vypořádat také s vaší budoucností, protože získáte potřebné dovednosti, abyste to zvládli. Každý okamžik vede k dalšímu okamžiku a tak dále.

Sharon: Děkuji Ivo.

Zdroj: http://sharonandivo.weebly.com/blog/ivo-of-vega-fear-vs-faith

Zpět