2954 Spolupráce a povzbuzování Owen Waters

[ Ezoterika ] 2022-08-12

Největší lež, kterou ti v mládí řekli tvoji rádci, byla lež, v níž byli vychováni i oni. Je to lež, která jim připadala smysluplná a v té době nejspíš připadala smysluplná i tobě. Vycházíme ze Staré reality, kde se rozmáhalo zneužívání moci. Pokud člověk nebo organizace získaly mocenskou výhodu nad ostatními, často ji využívaly k tomu, aby pro sebe získaly výhody na úkor ostatních. Nyní, když vstupujeme do Nové reality - reality, která je založena na vědomí zaměřeném na srdce -, budou lidé, kteří zneužívají moc, nakonec vnímáni nikoli jako vítězové v soutěži, ale jako nežádoucí osoby nebo dokonce sociopati. Lež, která nyní vychází najevo, je tato: že mít osobní moc je ʺšpatnéʺ. Jsme však na zemi proto, abychom našli cestu zpět k tomu, z čeho jsme původně vyšli. Abychom se mohli vydat na cestu zpět k Božímu vědomí, musíme neustále zvyšovat sílu své mysli a svého ducha, dokud nedosáhneme svého konečného cíle. Osobní a duchovní růst bude neustále přidávat naši osobní sílu. Neexistuje nic většího a mocnějšího než Nekonečná bytost, která působí jako jediný Stvořitel vesmíru. Jednoho dne s ní ve své realizaci splynete a vaše mysl a duch budou z definice větší než vesmír. Od této chvíle až do této konečné fáze vývoje vašeho vědomí budete zažívat neustálý, vyvážený růst mysli a ducha. Pravda, které nyní musí každý z nás čelit, je tato: Jste zde na zemi za účelem duchovního růstu, takže budete růst v mentálních a duchovních schopnostech. To znamená větší osobní sílu a s ní i větší schopnost pomáhat druhým.

Vaše mysl poroste v porozumění, v intuitivní moudrosti a ve schopnosti sloužit všem formám života větším a smysluplnějším způsobem. Váš duch poroste s tím, jak budete pomáhat druhým růst v jejich situacích a schopnostech. Smyslem toho, abyste se stali člověkem s velkým smýšlením a velkým duchem, je být ostatním velkou službou. Pak budete po způsobu vědomí Nové reality zaměřeného na srdce zlepšovat svět ku prospěchu všech. Život už není o soutěžení. Už neexistují vítězové a poražení, jen lidé, kteří rostou tím, že se neustále snaží dělat něco lepšího než dříve a povzbuzují ostatní, aby dělali totéž. Snaha strhnout někoho za to, že odvádí lepší práci, už není produktivní. Ve skutečnosti je to v nové realitě kontraproduktivní. Každý by měl každého povzbuzovat, aby dělal všechno co nejlépe. Genialita by měla být přijímána a podporována, protože prospívá všem. Když bylo Mozartovi pouhých pět let a už komponoval, bylo by lepší vidět v něm namyšleného spratka, nebo génia, kterého je třeba podporovat? Odpověď je zřejmá a svět se dodnes těší z plodů jeho tvůrčího úsilí.

Posun k vědomí zaměřenému na srdce na planetě Zemi není volbou. Děje se bez ohledu na to, co kdo říká nebo dělá. Je to vesmírná událost, která je větší než planeta a větší než naše sluneční soustava. K Posunu dochází a Nová realita se bude objevovat tak dlouho, dokud se nestane jednoduše Realitou. Vědomí zaměřené na srdce vytváří odklon od starého postoje soupeření. Svět zítřka bude postaven na etice Nové reality založené na spolupráci a vzájemné podpoře. Až se svět naplní vzájemným respektem a podporou, budete se moci každý den probouzet s vědomím, že každý nový den bude lepší než ten předchozí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/12/cooperation-and-encouragement/

Zpět