1681 Mary - Neomlouvejte své chyby Vania Rodriguez

[ Ezoterika ] 2021-11-15

Marie
Nevěřte, že si můžete myslet, co chcete, aniž by to mělo následky. K vyzařování do vesmíru stačí pouhá myšlenka. Jen jste ji nepřevedli do slov, do zvuku a do činu, ale mysleli jste na to. Myšlenka se počítá jako čin nebo slovo. Neplatí, že jste jen mysleli, nemluvili, nejednali, takže je všechno v pořádku. Pokud jste mysleli, skrytě jste mluvili, jednali. (pozn. uf, už jsem si myslela, že tu musím vyřvávat afirmace stále dokola v přesném pořadí).

Nenechte se zmást svým egem. Ego se vám celou dobu snaží ukázat, že máte vždycky pravdu, že tenhle malý přešlap nikdo neviděl, a vše je v pořádku. Přestaňte tomu věřit. Vše, co děláte, co říkáte, co si myslíte, je emanací, sice v různých podobách, ale je to tak - a vesmír to přijímá. Přestaňte se klamat. Přestaňte si myslet, že děláte věci za svými zády, nebude cesty zpět. Ten, kdo říká, co si myslí, měl odvahu mluvit, vydat zvuk. Ten, kdo jedná tak, jak si myslí, měl také odvahu jednat tak, jak si myslí, což neznamená, že je třeba této odvaze tleskat, pouze vyjádřil slovy a gesty to, co si myslel, neudělal to tajně.

Myšlenka má stejnou moc jako slovo, jako gesto nebo čin. Proto si nic nenamlouvejte. Snažíte se ospravedlnit své chyby, ale žádná chyba není ospravedlnitelná. Chyba je velmi subjektivní, protože pro jednoho člověka je hlasité mluvení ve vašem světě neslušné, pro jiného je to způsob, jakým slyší svůj vlastní hlas, protože je trochu nahluchlý. Kdo se tedy mýlí? Kdo může ukázat prstem a říct, že to byla chyba?

Chybovat znamená dělat cokoli, co je v rozporu s láskou Boha Otce/Matky. Jde o velmi širokou škálu činů, slov a věcí, které nelze vyjmenovat. Vše, co je v rozporu s bezpodmínečnou láskou, je chyba. Nesnažte se tedy ospravedlňovat. Znovu opakuji: žádnou chybu nelze ospravedlnit. Spácháte, co chcete, protože vás k tomu vede daný okamžik, ale kdo vás k tomu donutil? Vaše vlastní svědomí, vaše vlastní ego, tak se neospravedlňujte. Máte hrozný zvyk snažit se ospravedlnit neospravedlnitelné. Vše, co děláte v rozporu s tím, co vyzařuje Bůh Otec/Matka, není ospravedlnitelné. Udělal jsi to, protože jsi chtěl, nikdo tě nenutil, nikdo to nenařídil. Tak se neomlouvejte. Je ošklivé, že trváte na zdůvodnění, které neexistuje. Při každé chybě, kterou uděláte, se s ní smiřte, snažte se z ní poučit a už ji nikdy neopakovat. To je moudrost. Dokud budete své chyby ospravedlňovat, budete dělat chyby, protože nepřiznáte, že jste chybu udělali. Obviňujete druhé, obviňujete to, co bylo řečeno, obviňujete někoho jiného, nikdy ne sebe.

Budete tedy opakovat stejnou chybu, protože ve své mysli jste chybu neudělali, ale byli jste k ní vedeni. Kdo tě přiměl, kdo tě donutil udělat chybu, někdo tě nutil? Nebo jste to tak ve svém chápání, ve svém způsobu myšlení pochopili? Vymlouváte se, abyste se ospravedlnili, abyste svůj omyl hodili na jiného mého bratra. Boj s egem stále zuří. Podívejte se do svého nitra. Udělat chybu a přiznat si ji je velkým krokem ve vašem vývoji, protože když uděláte chybu, pochopíte ji a uděláte vše pro to, abyste ji už neopakovali, uděláte krok vpřed. Nyní při každém pokusu o ospravedlnění svého omylu skáčete zpět.

Buďte opatrní. Nikdo vás neoznačuje (pozn. sorry, ale tvůj/můj brácha mě označil za antivaxera), Nikdo na vás neukazuje prstem, protože jste udělali chybu. Uděláte ještě mnoho chyb, dokud se nenaučíte žít v bezpodmínečné lásce. (pozn. taková tlející rašelina, to je lásky).

Snažíme se vám pouze ukázat, že při každé chybě si musíte uvědomit, že jste udělali chybu. Jen tak se můžete posunout vpřed. Neciťte se méněcenní. Každý dělá chyby. Někdo více, někdo méně. Ten, kdo dnes neudělal chybu, by už nebyl ve třetí dimenzi, žil by v plné bezpodmínečné lásce a už by se vyvinul. Ti, kdo jsou stále ve třetí dimenzi, se tedy nadále dopouštějí chyb. Liší se jen typy chyb a doba, kdy se jich dopouštějí. Naučte se tedy: žádná chyba není ospravedlnitelná. Nepoužívejte ostatní k ospravedlnění svých chyb. Je to velmi ošklivé a závažné. Je to ten nejškodlivější způsob, který ego používá, aby se zbavilo chyby, kterou jste udělali - obviňuje druhého. To je ošklivé a má to i špatné důsledky, protože kromě toho, že si nepřipouštíte chybu, ještě obviňujete druhého, že je za vaši chybu zodpovědný. Přemýšlejte. Hodně přemýšlejte. A nezapomeňte, že myšlení, mluvení nebo jednání má stejnou váhu, není v tom žádný rozdíl. Buďte proto opatrní se vším, co si myslíte.

Zdroj: https://www.anjoseluz.com/post/maria-n%C3%A3o-justifiquem-seus-erros

Zpět