2643 Prvotní Stvořitel Erena Velazquez

[ Ezoterika ] 2022-06-04

Jsem Otec, Prvotní Stvořitel, abych vás dnes upozornil na globální situaci na Matce Zemi. Vaše planeta již dva roky udržuje 3D a 5D verze. Blížíte se k rozhodujícímu okamžiku v historii lidstva, kdy je třeba učinit rozhodnutí o přežití a přechodu do vyšších dimenzí.

Nyní nastal čas vzít svůj osud do svých rukou a přestat čekat, až vás Galaktici přijdou zachránit. Ti do 3D reality nedorazí. Až přejdete do 5D, pak přistane Galaktická federace světla a pomůže vám s budováním nové společnosti.

Spící budou pokračovat ve své existenci na jiné planetě s nízkými vibracemi. Abyste mohli přejít na Novou Zemi, je třeba opustit vše, co představuje Matrix. Mnohé civilizace považují vaši planetu za ne bezpečnou pro návštěvu. Nechtějí komunikovat s vaší Elitou, která povrchně zastavila rozvoj vlastní civilizace.

Byla vám dána svobodná vůle činit vlastní rozhodnutí, místo toho jste si nechali vymýt mozek a nechali Zlo, aby ovládlo vaši planetu. Dva roky od svého prvního poselství jsem pilně pozoroval lidstvo a sledoval váš pokrok směrem k Vzestupu. Usiloval jsem o větší počet probuzených, zatím je probuzeno jen malé procento populace. Ti se přesunou do 5D ve správném Božském načasování. Zbytek bude pokračovat ve své cestě ve 3D.

Aliance musí vystoupit na denní světlo, aby vykonala skutečnou práci odstraněním a očištěním chazarské mafie a dalších nepřátelských entit. Totéž platí pro Starší a Světelné skupiny, prosím, začněte plnit své poslání. Matka Země spolu se Zvířecí říší a Přírodou trpěla dost. Během dlouhé a bolestivé historie byly prolity řeky krve a zabity miliardy lidí. Všichni jste se přihlásili a přišli sem, abyste tento svět zachránili. Toto je vaše šance vstoupit a změnit negativní realitu na pozitivní.

Galaktici už desítky let neutralizují vaše jaderné střely. Pravdu o konfliktu na Ukrajině hlásí skuteční reportéři. Ukrajinská vláda po léta zabíjela tisíce nevinných civilistů včetně malých dětí, takže jejich Zlé duše budou zbaveny práva se ještě někdy narodit. Prosím, probuďte se Američané, pokud nebudete jednat dostatečně brzy, přijdete o vlastní zemi. Zkorumpovaní úředníci hrají velmi nebezpečnou hru, která by mohla vést ke světové válce.

Když pozvednete meč proti ostatním, padnete vlastním mečem. Mé milované děti, už nemůžete být pasivní a čekat, až budete zachráněni. Vašimi prioritami musí být každodenní meditace sólo nebo ve skupině, abyste pomohli pozvednout Kolektivní vědomí.

Jste multidimenzionální bytosti a máte v sobě dostatek síly k transformaci této reality na 5D. Nastal čas vzít moc do svých rukou. Zlo se nevzdá, pokud je nesejmete. Děkujeme vám, Univerzální kanále.

Zdroj: https://tinyurl.com/38b7ew95

Zpět