5292 Od 3D do 4D a 5D: Dole Lev

[ Ezoterika ] 2023-10-16

Příliš mnoho věcí vypadá divně. Výhradně ˝šťastnou náhodou˝ byl pro držitele izraelského pasu od 27. září zřízen bezvízový vstup do Spojených států, jako by předvídali události. Světové veřejné mínění se již utváří v tom smyslu, že Izrael je obětí, a nyní bude tvrdá reakce a mezinárodní společenství takové akce podpoří. Přes MSM prosakují informace, že za zády agresora údajně stojí Írán, ačkoli politické vedení HAMAS zůstává v Turecku pod pečlivou ochranou speciálních služeb.

To nejdůležitější je zamlčeno: útok Hamasu přímo souvisí s neschopností Izraele sestavit svůj nový rozpočet na rok 2024. Klasický příklad z římského práva: vy máte peníze a my máme dluhy, a vy jste na nás zatočili... Útočící agresor nakonec dostane dluhy toho, na koho zaútočil, prostřednictvím reparací a odškodnění... HAMAS dorazil pro izraelskou vládu přesně v pravý čas...
Nyní mají inscenátoři ˝útoku na Izrael˝ jeden cíl - vtáhnout do konfliktu Írán, poté jej odhalit jako agresora a po skončení střetu na něj navést reparace a odškodnění. Reparacemi a příspěvky od Íránu chtějí zalepit rozpočet Izraele (a Spojených států jako jeho spojence) do roku 2026. pouze Írán má legitimní příjmy a práva na 125 000 tun zlata (přibližný odhad). Proč se tomu bránit a nesnažit se zatáhnout Írán do války jeho uvedením jako spoluagresora? Pro věrohodnost je do konfliktu paralelně zatahován Libanon, jakožto spojenec Teheránu na Blízkém východě...

Pokud by k tomuto útoku nedošlo, musela by s ním přijít izraelská vláda, protože země nemůže existovat bez rozpočtu, který nemá ani do konce roku 2023. 1. října začal finanční rok a začalo odpočítávání - do 15. října, kdy potřebuje předložit rozpočet a zdroje jeho plnění mezinárodním regulátorům. Podle norem římského práva Izrael jako státní subjekt selhal a během 72 let nekoupil pozemky, na kterých se nachází. Jen díky mazané speciální operaci zvané Jom kipur (Den smíření) v roce 1973 získala prostřednictvím reparací podíl velmi ˝dobře načasovaného agresora˝ - výnosy z 25letého pozemkového fondu zřízeného Rothschildy, který využíval pozemky Palestiny a Izraele (˝fond pro nákup půdy od pronajímatelů˝).

Kvůli nedostatku vlastní půdy a statutu státu je izraelský rozpočet (stejně jako ten Palestiny, za který je Izrael velmi vděčný Jásiru Arafatovi) postaven prostřednictvím záruk. Nejprve za Izrael ručily Británie a SSSR a po roce 1973 Spojené státy. Poté byl tento dluh kryt z externích zdrojů - výnosy z exportu, dary atd. Nekrytá část dluhu byla vrácena a převedena do rozpočtu ručitele (tj. USA).
Za celou dobu své existence Izrael nevykazoval rozpočet bez deficitu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let. To znamená, že nemohlo vykupovat pozemky, ale také shromažďovat vlastnické tituly, aby si nárokovalo uznání jako stát. Vzhledem k tomu, že Spojené státy nemají v roce 2023 vlastní rozpočet, nemohou jako obvykle vydávat záruky.
Izrael má ve skutečnosti 30 dní na to, aby nějakým způsobem ˝vyčerpal˝ rozpočet (odpočítávání začíná 1. října). Ale protože nemá zdroje a nedodržuje termíny, chce Tel-Aviv problém vyřešit tím, že získá finanční prostředky od mezinárodních regulátorů válkou a tímto způsobem vytvoří rozpočet minimálně do konce roku 2023.

Bez dalších účastníků však konflikt mezi HAMAS a Izraelem neutáhne, protože Izrael ani Palestina a HAMAS nejsou státy, nelze je tedy označit za vojenské agresory. Podle mezinárodního práva může zahájit válku pouze subjekt ve stavu státu s jiným subjektem v podobném postavení. Jinak není možné zahájit válku a podle výsledků jejího ukončení vyžadovat reparace a odškodnění od poraženého agresora.

Po roce 1973 Liga arabských států vydala Palestině záruku na sestavení rozpočtu, ale nemá zájem platit reparace a odškodnění. Írán oficiálně nevstoupil do války, takže zůstává možnost zapojit Ligu na straně Palestiny do stanovení rozpočtu do konce roku. Nyní Izrael v koalici se Spojenými státy naléhavě potřebuje ˝porazit˝ Írán a jeho spojence, jmenovat je vinnými, aby USA a Izrael pověsily Teheránu reparace a odškodnění a vytvářely rozpočty do roku 2026.

Dříve státy Ligy poskytovaly své zdroje a podloží k prokázání produktu a k prokázání finančních prostředků a výnosy z těchto finančních nástrojů šly jako provize zkorumpovaným vůdcům, kteří je podepsali, a Spojeným státům a Izraeli, aby částečně pokryly výdaje a rozpočty.. Co nebylo kryto výnosem z doložení výrobku a doložení finančních prostředků (nekrytý rozpočet Izraele), šlo na dluh USA (jako ručitele za Izrael). Její oficiální dluh je více než 32 bilionů dolarů, neoficiální přesáhl 258 bilionů dolarů.

Od roku 1947 byli garanty Izraele Velká Británie, Rothschildové a SSSR. Když se v roce 1973 odehrála ˝válka na rozkaz˝, uvědomili si, že chlápci jsou bezmezní a jejich choutky nesmírné, a tak to přehodili na Američany a po roce 1973 začali dluh Izraele připisovat dluhu nové země. Garantem se staly Spojené státy americké.- Jakýkoli konflikt nebo válka končí podpisem něčeho (smlouva, dohody, kapitulace atd.). Signatáři, uznávaní jako agresoři a poražení a/nebo jejich spojenci a ručitelé, zaplatí za všechno a za všechny. Izraeli zbývají v současné podobě asi dva roky existence, i když nyní řeší problém s rozpočtem do roku 2026. Z výsledků tohoto konfliktu nebudou dlouhodobě profitovat Židé, Arabové, ani Írán a Spojené státy. Příjemce je úplně jiný, a zatímco se dva semitské národy navzájem vyhlazují, jejich společný nepřítel čeká na konec bitvy o udržení hlavní ceny - své moci nad světem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/16/from-3d-to-4d-and-5d-lowdown/

Zpět