3097 Neioh z Plejád: Plejády: posun, cykly a znamení Judith Judith Kusel

[ Ezoterika ] 2022-09-10

Nemusíte se honit za láskou, neboť vy jste láska v podobě, která se mění! Nemusíte se honit za krásou, neboť v sobě nesete vesmír! Pro všechny aspekty života, které vnímáte, že vám chybí, zhluboka dýchejte a zavřete oči! V těchto chvílích se za ničím a nikým nehoňte. Kultivujte svůj vnitřní svět a vnitřním zrakem vnímejte dary, které vám vaše duše ukáže! Pečujte o zelenou trávu a velké žluté květy, a motýli přijdou! 5-D je o rozšiřování a zkoumání síly vašeho bytí! Jste stále na duchovní cestě, protože vaše myšlenky, pocity a emoce řídí vaše bytí, zatímco jste ve formě v každém bdělém snu. Vstupujete do jiného stavu bytí, který je mnohem více vaší pravou podstatou. Z tohoto místa uvědomění budete mít možnost volby jít dál, protože jste energeticky propojeni se svým posvátným původem. Nyní máte možnost volby. Síla, která udržuje všechny cykly Země, je ve vás.

Dávné civilizace v mnoha snech prorokovaly o těchto přesných okamžicích Země. Byly jim dány informace a artefakty z kamenů, pyramid a umění, které by k vám o těchto okamžicích posunu promlouvaly. Mnozí z vás žili jako tito starověcí, kteří opustili své hvězdy, aby přišli na Zemi rozvinout plán lidstva. Domorodé kmeny, kalendáře, hieroglyfy, relikvie s rytinami nebeských bohů, kteří se stali přáteli, vám nyní zůstávají k zamyšlení. Mluvíte sami se sebou, když přijímáte poselství, která jste kdysi zanechali, a víte, že duše, které mají informace přijmout, budou připraveny. Nikdy jste nemohli tušit, že budete dušemi. Egypťané, Mayové a Hopiové rozpoznali, že tyto okamžiky jsou ʺbezčasíʺ a že dojde k vyrovnání, které trvale změní Zemi. Mayové odešli, protože viděli, že na Zemi přichází jen temnota. Věděli, že pro záchranu planety musí převládnout cyklus světla. Světlo je zde a převládá, ale změny jsou neustálé a temnota se střetává se světlem. V tomto probouzejícím se snu se sešly kmeny Hopiů, aby se podělily o všechna starobylá proroctví, která se po tisíce let uchovávají v posvátných textech. Předpověděli, že se na Zemi objeví půlměsíc. A to se stalo v podobě kruhů v obilí. Sdíleli, že tyto okamžiky umožní změnu a očistu lidí, kteří se zbaví vnějšího světa a objeví ducha.

Magnetická intenzita kolem Země se mění. Nyní se nacházíme na nejnižší frekvenci magnetické energie za velmi dlouhou dobu. To ovlivňuje lidské emoce a reakce. Země má puls, který je srdečním tepem planety. Měří se 8 úderů za sekundu. Nyní vidíme, že magnetická frekvence klesá a frekvence světla stoupá. Přichází změna. Země se mění. V bodě konvergence se Země posune a vše se změní. Posun věků a úsvit cyklu Světla bude prožíván s velkou láskou! Jste součástí tohoto plánu, milovaní! Jste zde pro Velký posun! Držte se Světla a milujte se navzájem, protože se blížíme.
EN EEKE MAI EA! Tak moc vás miluji!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/10/neioh-of-the-pleiades-the-shift-cycles-and-signs/

Zpět