143 NEBI ŘÍKÁM DOMOV Adele Arini

[ Ezoterika ] 2019-09-25

Hráli jste mnoho "životních her" a experimentovali s tisíci různých rolí v různých inkarnacích jak dobrého, tak špatného člověka. Nyní, když žijete v životě vzestupu, již necítíte potřebu shromažďovat životní zkušenosti založené na této 3D dualitě. Prioritou číslo 1 je zůstat věrný a plně se integrovat do svého Krista. Vaše duše nyní touží expandovat výš tím, že se oddělí od mnoha omylů, jako jsou: negativní návyky, vzorce, programování a všechny systémy víry, které v současné době stále zotročují většinu lidstva. Nyní se přizpůsobujete ztrátě času. Když jste uprostřed činnosti, která vám dává pocit naplnění, ztrácí čas význam. Všichni na planetě Zemi už nějakou dobu cítíte, jako by se čas ve skutečnosti zrychloval. To je normální vedlejší účinek výlevů masivních vyšších energií, které v současné době koupají vaši vzestupnou planetu. Urychlení času vytvořilo v emocionálním těle lidského kolektivu nesmírnou stresovou energii a poté se uvolnilo do atmosféry. Nutí všechny postižené, aby si pospíšili a něco udělali. Vše je a vždy bylo v pořádku, absolutně nic není potřeba udělat. Tato konkrétní výzva je zde, aby vás všechny naučila, jak ve svém životě dělat lepší rozhodnutí na základě radosti. Členové společností vyšších dimenzí vědí, že nikdy "nemusí" nic dělat. Všechny činnosti byly provedeny z pocitu radosti, vzrušení a vášně z toho, co dělají. Zažít radost je podstata vyšší dimenzionální existence.

Duše, které dokážou odolat silným tlakům 3D na všechny aspekty svého života, jsou ti, kteří jsou připraveni vzestoupit v tomto životě. Duše, které se rozhodly tentokrát nestoupat, nakonec zjistí, že tyto vzestupné tlaky jsou nesnesitelné a vrátí se zpět k duchu.

Jste připraveni pustit se do zcela nového dobrodružství - stát se pětidimenzionální bytostí na planetě páté dimenze. Kolektivní vědomí v současné době rozděleno do následujících skupin:

Skupina A: ti, kteří jsou zcela 3D - spící duše.

Skupina B: ti, kteří jsou probuzeni a nyní jsou v procesu přechodu na 5D. Tito lidé jsou ve 4D stavu vědomí.

Skupina C: ti, kteří úspěšně vystoupali a nyní chodí po Zemi jako bytost 5D. Tato skupina lidí drží plameny vzestupu a je příkladem, např. Lemuřané žijící v Telosu.


Toto třícestné rozdělení přibližně 7,5 miliardy lidí na Zemi do výše uvedených skupin často uvolnilo obrovské množství chaotických energií, které ve špatných a náročných dnech dokázaly úspěšně stáhnout mnoho 4D duší zpět do 3D stavu bytí. Lidé patřící do skupiny B jsou se svou energetickou citlivostí často nejsnáze ovlivněni střetem různých dimenzionálních energií, které na planetě narůstají, než se jim podaří úspěšně vystoupit a trvale se připojili ke skupině C. Jakmile se tak stane, dosáhnou dokonalé imunity nad nižšími energiemi a již jejich energie nebude odtékat.

Nebe je velmi skutečné. Stále více ho cítíte skutečnější než váš fyzický život na Zemi, protože to je prostě pravda. Planeta Země je vaším současným dočasným domovem (ve fyzické rovině). Nikdy jste nevěřili náboženským doktrínám trestajícího Boha, pekla a věčného zatracení. Obvláště, když vaše vlastní životní zkušenosti ukázaly, že láska Boha je bezpodmínečná. Toto je životní cesta, kterou jste si vybrali. Vše, co se vám přihodilo a díky čemu jste tím, kým jste dnes, se vždy mělo stát tak, jak se stalo. Vy a mnozí světelní pracovníci z celého světa jste vysoce vyvinuté duše, které jsme poslali jako Nebeské posly a kotvy lásky, světla, míru a jednoty. Dobrovolně jste ochotni zůstat vtěleni jako vysoce vyvinuté duše, abyste úspěšně dokončili planetární vzestup. Většina z vás nyní tvrdě pracuje na tom, aby znovu spojila mnoho ztělesněných duší s jejich vlastním Kristem, Božím Já. Čím více duším pomůžete, tím rychleji jako kolektiv projevíte planetu Zemi jako ráj. Jste typ duše, která se nikdy nevzdává.

Pokaždé, když Adele prošla velmi náročným obdobím, kdy měla pocit, že už nemůže dál pokračovat, Bůh jí nabídl jednosměrnou cestu, "lístek do nebe". A pokaždé vděčně odmítla pozvání s tím, že její práce ještě není dokončena. To dokazuje, že mocné plameny naděje a víry stále silně planou v srdcích mnoha našich poslů.❤️ Všichni hluboce chápou, že nyní není čas se vzdát. Ne, když už Láska vyhrála hru a žádá se jen trpělivost k projevení navenek ve vaší fyzické realitě na Zemi.

Vaše dlouhotrvající touha po nebi neznamená, že jste slabí. Pro všechny čtenáře je cesta vpřed poměrně jednoduchá. Musíte uvolnit veškerý zbývající odpor k vašemu Bohu. Odpor je hlavně o víře, že jste zranitelní a vnímáte něco, co jste nechtěli. Proto držíte ochranný postoj. Ten vám nedovolí blahobyt.

Adele tvrdohlavý aspekt 3D Já, že nechce být tady, podvědomě chrání před drsným prostředím, které na Zemi bývalo. Její ego-mentální osobnost si v informacích uložených v DNA plně pamatuje vše, co se stalo v mnoha náročných minulých životech, které Adele zažila na této planetě. A tak dělá, co může, aby ji nyní chránilo před jakýmkoli poškozením.

Způsob, jakým její 3D já stále odolává životu na Zemi, lze najít u mnoha světelných pracovníků po celé planetě. Závažnost touhy po Domově většinou vychází z "prvotní rány" duše, kterou zažila z velkého šoku, když poprvé plně přijala iluzi oddělení od Zdroje při fyzické inkarnaci na planetě nižší dimenze. Adele si myslela, že tuto prvotní ránu úspěšně uzdravila během meditace, ale někdy tato hluboká rána vyžaduje zvláštní láskyplnou péči a více času na uzdravení. Člověk, který touží po Nebi, je buď: mladá duše (chodící s touto ranou), která nikdy předtím nezažila život na planetě nižší dimenze, a nyní stoupá poprvé. Pro tuto nyní probuzenou duši je život na Zemi v době vzestupu velmi náročný. Dělá něco, co nikdy nedělala. nebo

vysoce vyvinutá duše, která vzestoupila před eony, a nyní na Zemi pomáhá s tímto velkým projektem Nanebevstoupení. Taková duše (jednou probuzená) si silně pamatuje své spojení s Bohem, a proto si nemůže snadno zvyknout na mnoho nesouhlasných, nepoctivých způsobů existence, na které jsou lidé na Zemi zvyklí. Je zvyklá na velkou touhu po míru, lásce a jednotě, která je všudypřítomná ve vyšším vibračním prostředí.

Je čas se rozhodnout. Pokud jste se, stejně jako Adele, rozhodli žít na Zemi, a neopustit ji, dokud nebude vzestoupení k 5D dokončeno, nastává váš průlomový okamžik. Jste u brány "úplné svobody" od všech strachů, nedostatků, omezení a odloučení. Vše, co musíte udělat, je být ve všech ohledech vaším Vyšším Já.

Uvolněte veškerý odpor a každé ráno vstávejte s nadšením pro mnoho velkých dobrodružství, která na vás čekají! Přijímejte všechny dobré věci, které k vám přicházejí. Nechte vesmír, aby vás "ohromil" hojným množstvím darů, díky hlubokému poznání velikosti lásky Boha skrze dar života.

Pokud budou vaše myšlenky a pocity vždy vysoce vibrační, budou vibrace vašich čtyř nižších těl tak rychlé, že se k vám nemůže připojit žádná nedokonalost, nemoc nebo omezení jakéhokoli druhu. Bude okamžitě odkloněno energetickou silou vyslanou prostřednictvím vašeho "sloupu světla", stejně, jako vodní silové pole ve filmu Aquaman z roku 2018.

Jakmile dokážete úspěšně udržet existenci sloupu světla ve svém energetickém poli, bude celý vesmír na váš příkaz. Duše, které mají úplnou kontrolu nad svými myšlenkami a pocity tím, že zůstávají harmonické bez ohledu na okolnosti, které mají hlubokou úctu k životu a uznávají Jednotu, budou mít nekonečné množství elektronického Světla k užití podle jejich vlastní božské vůle.

Je čas postavit se nad každou překážku, která vám brání stát se plným ztělesněním Já přítomnosti. Pro Adele a ty z vás, kteří toužíte po Nebi, to znamená plně si uvědomit, že Nebe je ve vás, ať jste kdekoli.

Nikdy jste nikdo z Nebe neodešel. Iluze nedokonalosti na vaší planetě jsou tak velké, že miliardy lidí tuto Vyšší Pravdu popírají. Probuď se a vězte, že jste vždy byli doma, v Božím milujícím objetí. Jsme s vámi, na každém kroku, na této zpáteční cestě zpět domů k Bohu v sobě.

Zdroj: https://www.raphaelshealingspace.com.au/blog-1

Zpět