870 Matrix Absolutna Lev

[ Ezoterika ] 2021-03-28

Galaktický výbor spolu s přátelskými vesmírnými rasami pokračuje v operacích na každé úrovni Země. Nezastaví se ani minutu. Jejich hlavním polem dnes je kvantový prostor, kterým prochází silný tok záření ze Zdroje. S pomocí gigantické kosmické infrastruktury ji Galacom zaměřuje na naši planetu a aktivně mění Zemi v subtilní a fyzické rovině.

Do trojrozměrného prostoru položil Zdroj program dualismu, poznání dobra a zla pro rozvoj duchovní plazmy člověka. Plazma je jemná energie vyzařovaná všemi těly, od minerálů a rostlin až po zvířata, lidi a planetu samotnou. Za mnoho milionů let civilizace se tento program nezměnil a již se nezmění. Kromě trojrozměrného světa, který je založen na jednorozměrné a dvourozměrné hustotě, tvoří spolutvůrci tranzitivní 4D. Spolu s 3D, 2D a 1D tvoří společný prostor - Solaris. Spolutvůrci používají Solaris ke zhuštění energie na hmotu a naopak k dekompresi hmoty na energii. Energie zdroje, které Galacom nyní přesměrovává na Zemi, a energie vyzařované samotnou planetou se liší ve vibracích, síle a vlnových vzorcích (barvách). Solaris je kvazi-uzavřený systém, který má vstupy a výstupy. Jedná se o kanály interdimenzionální komunikace. Každý systém má komunikační centrum. Spojuje všechny jeho vnitřní části s vnějšími světy a zajišťuje, že všechny části systému mají přístup k potřebné energii. Podobně naše tělo. Vnitřní orgány fungují, jako by na sobě byly nezávislé, ale v jediném organismu.Matice spojuje energii s hmotnými strukturami. Když víme, jak spolutvůrci upravují Matrix, můžeme pochopit, jak a proč transformují hmotu a lidstvo. Hierarchie vyšších světel nyní prochází duše lidí kvantovými filtry ve 4D, aby je očistil od negativity a přivedli je na cestu expanze vědomí. Po kvantovém barevném zpracování zvuku planety její filtrovaná plazma se zavedenými znalostmi pomocí vlnového posunu obnovuje naše genové struktury. Vyčištěnou plazmou spolutvůrci saturují interdimenzionální proudy, které vstupují do přijímajících bloků Země. Čistí jimi energetické zásoby planety a skrze kůru přímo její jádro. Energie směrované pyramidami současně naplňují proteinová těla a rostlinnou plazmu novým vědomím. Tyto toky mezi sebou aktivně interagují.

Vyšší světelní hierarchové aktivně řídí červenou energii ERMA vyzařovanou Zemí, která je základem všeho - energetických polí, Matice a hmoty. Ve vyšších vrstvách atmosféry existuje speciální prostor, kde Galacom dokončuje nový 5D zemský hologram, nové časové rotační programy a myšlenkové formy nové hmoty. Odstranit starý 3D život z planety přes noc nelze - lidstvo by zemřelo. Proto Galacom postupně čistí, přestavuje, reformuje starý 3D a opatrně zrychluje tempo. Toho se dosáhne regulací energetického tlaku na vnější plášť planety pomocí kosmických lodí a infrastruktury na oběžných drahách Země v subtilní rovině. Zvukovými a energetickými vlnami na kvantové bázi spolutvůrci sytí plazmu novými poznatky z vyšších dimenzí informačního pole planety a obnovují lidskou DNA se 12 šroubovicemi.

Poloha planety se mění. V tuto chvíli to ještě není tak zřejmé ve své axiální rotaci, ale již je to patrné posunem magnetického pólu Země. Planetární energetický komplex se také mění. Vysvětluje rostoucí frekvenci magnetických bouří, tornád, povodní, požárů, a otřesy (80-120 denně). Kvantové toky, kterými spolutvůrci ozařují vnitřní vrstvy kůry a pod ní vytvářejí tepelné záření, které mění půdu a klima za podmínek 5D. Pomocí 5D hologramu a očištěné plazmy v horních vrstvách atmosféry spolutvůrci regulují natalitu na 3D Zemi, což se projevuje zmenšováním populace a klesající porodností, neochotou mladší generace mít rodinu a narozenými dětmi nemocnými v každém smyslu. Na druhou stranu se zvyšuje počet zvláště nadaných indigových a krystalických dětí. Mohou vidět jemnou rovinu a mají jasnovidectví a telepatii. To je základ 5D lidstva.

Plejáďané zpracovávají ultrazvukovou úroveň planety zvukovými vibracemi. Je to vrstva, která přijímá veškeré záření z pyramid a prostřednictvím toho Galacom ovládá všechny energetické procesy na Zemi. Kvantový svět bez zvuku je mrtvý. Světlo se nerodí bez zvuku.
Během bouřky výboji blesku vždy předchází okamžik ticha, kdy zvířata a ptáci snímající vlnu ultrazvuku zamrznou nebo skryjí. Teprve potom následuje blesk a poté přichází hrom - výboj infrazvuku. Infrazvuk je v našem sluchovém rozsahu, takže ho můžeme slyšet. Spolutvůrci stimulují tok zářivé inteligenční energie emitované jádrem Gaie. Primárně je vnímán rostlinami a spolu s nimi se přenáší dále - na zvířata a lidi. Minerály jsou využívány pro uložení dalších údajů, které mají být brzy odhaleny lidem. V dobách předchozích civilizací bylo do kamenů na posvátných místech telepaticky stahováno kolosální množství informací, které budou k dispozici také člověku v 5D.

V lidských buňkách se hromadí změny. Ne všechny změny medicína zatím chápe a je schopná dát správnou diagnózu. Člověk, stejně jako celá příroda, se nyní zcela transformuje a lékařské znalosti zaostávají. Nové tepelné procesy, které spolutvůrci zapálí v hlubinách planety, způsobují emise záření jádra Země. Zahřívají planetu, mění frekvence její energie a zvukové impulsy. Těmito emisemi Plejáďané demontují strukturní mřížku Archontí 3D hologramu, mění genovou strukturu buněčné plazmy a čistí ji. Pomocí zvukových vln vyvažují atmosféru a prostor a pomocí generované zvukové frekvence vytvářejí nové vědomí. Takto vytváří hierarchie vyšších světel základ pro 5D prostor na Zemi. (pozn. vnímaví lidí slyší narůstající hučení)

S pomocí purpurové energie PURZH provádí Galacom třídění energie a informací ve spojovacím bodě vědomí a podvědomí lidí a globální očistu. Usnadňuje to rozlišovat pravdivé informace od falešných, správné pojmy od špatných. Je to zatím velmi pomalý proces, ale zrychluje. Pulzací energetického štítu Země spolutvůrci transformují plazmu planety na proudy rozptýlených částic, které proměňují molekulární strukturu energetických zásob ve světě rostlin. Prostřednictvím zpracované rostlinné plazmy přijímáme nové poznatky při expanzi vědomí, zároveň nás přizpůsobuje složitějším životním podmínkám, změnám v našem těle. (pozn. chroupejte lupení)

Teplotní výkyvy na planetě způsobují molekulární reakce doslova ve všem. Podmínky lidského prostředí jsou stále obtížnější. Vyskytují se problémy s vodou a potravinami, vzduchem, počasím, podnebím, které je velmi citlivé na rostliny a lidi. Spolu s toky energie, která čistí prostory, spolutvůrci přeskupují celé nukleové řetězce. Stimulují rychlý růst a usnadňují přechod k 5D a novým časovým programům. Vytváří se prostředí, které mění chemické molekuly. Plejáďané překonfigurovali receptorové bloky planety, které transformují plazmu rostlin, které ukončují jejich vývojový cyklus v dřívější formě. Transformovaný potenciál plazmy rostlin po vyčištění prostoru a bioplazmy mění svá gravitační pole. Galacom urychluje přechod od starých, zastaralých znalostí a restrukturalizuje systém podpory života na planetě. Zhutňují plazmu vysoce vyvinutých formací se změněnou DNA a strukturou buněk.

Po očištění fialovou energií, kterou přinesli spolutvůrci, probíhají ve vnitřním světě Země procesy rychlého růstu. Minerály se mění, vrstvy půdy stoupají a klesají. Tento proces je pro lidi téměř neviditelný. Tok času se zrychluje (vědecky o zlomek sekundy). Samotný čas není žádný druh prostoru, planeta má svůj čas, stejně jako rostliny, hmyz, zvěř atd. Všechno má svoji životnost a své programy. Některé rostliny jsou již na konci svého vývojového cyklu. Mění své kvality a složení. Zahradníci si toho mohou všimnout - v mnoha oblastech rostliny neplodí, nebo jsou plody nevzhledné, či nechutné. Rostliny, které mění svá gravitační pole, neztrácejí gravitační přitažlivost Země. Gravitace je vědomí, nikoli síla jako výsledek rotace Země. Znamená to, že obnovené rostliny budou mít ve svých buňkách nové informace, nové znalosti. Na planetě je vše živé a inteligentní, stejně jako samotná Gaia. Se změnou složení a kvality informací se mění i vše kolem nás.Dočasné programy plazmové materializace zvukovými vibracemi silových polí vnitřních vrstev zemské kůry přechází do polí měnících energii a transformují hmotu rostlin. Zvyšuje se mozkový potenciál a biologická těla jsou transformována radiačními signály. Co jsou dočasné programy? Pro člověka je to osud (karma) a bez ohledu na to, jak moc se to snažíte změnit, program stále přijde na své místo. Slovo karma se kosmicky překládá jako ʺakumulace inteligentní plazmy pro další vývoj.ʺ Pokud nejsou splněny programy předchozích inkarnací, objeví se v dalších. Karma existuje dokonce i v rostlinách. (Kyž jsme se přestěhovali, vzali jsme si vzali s sebou hruškový výhonek. Starý strom nesl krásné ovoce, ale shořel. Tady každé jaro sousedé opálili hrušku se starou trávou, ale vždy se nějak zázračně vzpamatovala. Mladý výhonek, zasazený na nové místo, krásně rostl, ale i zde to dohnala karma mateřského stromu. Noví sousedé pálili odpadky nedaleko naší hrušky, dokud hruška úplně nezemřela. Potom sousedé pálit ohně přestali.) Nezemřel ani jeden strom, kromě tohoto.

Zvukové impulsy vytvářejí kvantový základ hmoty. Světlo nevzniká bez zvuku. Aby se částice mohly začít pohybovat, potřebují tlak. Impuls zvukové vlny jim poskytuje tento popud. Bzučák planety se mění už 20 let, a proces ještě neskončil. Zemská kůra reaguje, mění svůj stav. Potenciál lidského mozku se mění pod vlivem zvukových impulsů.
Existuje stará víra, že na místě požáru nelze postavit dům. V naší vesnici před pěti lety došlo k požáru, vyhořel dům. Díky bohu nájemníci přežili. Varovali jsme je, že nemohou obnovit dům v jeho dřívějším místě, ale sousedé neposlouchali. Dům byl s velkým úsilím přestavěn na svém původním místě. Netrvalo dlouho a dům znovu vyhořel. Zůstali bezdomovci, protože shořelo všechno, dokonce i sousedovy přístavby. V mnoha zemích v mnoha regionech zuří požáry. Ti, kdo staví na místě požáru, mají opět potíže. Nesmíme zanedbávat zkušenost našich předků, jinak to budeme muset zažít sami.

ČAS
Změna rotace času je nový obrat nebo další cyklus vývoje hmoty planety, která nese inteligenci. Spolutvůrci upravují tento proces hologramem, stejně jako veškerou činnost Matice Země. Inteligentní plazma, která je koncentrována v atmosférických vrstvách a utvářena pro zrození nové hmoty, prochází kanálem centrální osy Země, kde jádro planety zapíná nové programy pro rozšiřování vědomí. Sférické prstence energie vytvořené Plejáďany stále blokují nové 5D formy života, protože prostředí se ještě úplně nezměnilo. Nové formy života by to zničilo. Galacom řídí tento proces částečně prostřednictvím Slunce.

Nově narozené druhy 5D začínají procházet procesem 4D transformace změnou frekvencí magnetického pole, novými programy rotace času a zvukovými pulsy. Pomocí dalších přijímacích jednotek planety převádějí Plejáďané příchozí informace na protuberantní emise. Když je energie emitována v anomálních zónách, hotová inteligenční plazma přechází do nejvyšších fází vývoje. Díky energii nového hologramu Plejáďané otevírají nový prostor a vytvářejí podmínky pro klidnější období života. Pomocí plazmoidů vyznačujících pětidimenzionální prostor přesouvá Galakom plazmové struktury planetárních polí. Plejáďané načítají do buněk nové kódy, mění polohu vrstev atmosféry, přispívají k intenzivnějšímu vývoji vnitřního světa Země. Konfigurují jádro planety na nový energetický model.

Mění se nejen magnetické, ale i všechna ostatní energetická pole hmoty, v nichž se rodí nové druhy života. Proto dnes pozorujeme velké množství umírajících ptáků, rostlin, ryb a zvířat.
Kvantové proudy s vysokými vibracemi směrované na Zemi Galacomem jsou neslučitelné s nízkými vibracemi mnoha lidí a zvířat. Proto je úmrtnost na moribundus (COVID) tak vysoká. Rovněž se zvyšuje napětí v sociálních, politických, rasových a mezinárodních vztazích.

Absolute dokončila svůj vývoj a tréning iniciační první hierarchické úrovně. Po počáteční fázi byl její první vesmír srolován. Světy na této úrovni lze vytvářet pouze jako 100% virtuální a 100% hologramy, bez naplňování energiemi a hmotou. Jejich účelem je pouze učit. Noví Absoluti jsou si vědomi sebe jako takového, studují sami sebe, učí se a získávají zkušenosti.
Poté by měli mít několik dalších virtuálních světů. Získají zkušenosti, projdou příslušnými normativními zkouškami a budou převedeni na druhou hierarchickou úroveň.

Na druhé hierarchické úrovni vytvořila naše Absolut dva světy. První již nebyl virtuální vzor, ale hybrid, kombinace hologramu a skutečné látky. Absolutní do něj vložila část Její energie, ale nevložila částečku Její Duše. Toto stvoření skončilo úplným selháním, katastrofou. Druhým pokusem je náš místní vesmír, jeho současná Matice. Nyní se plynule ukončují a jsou nahrazeny novým vesmírem.

Každý vesmír je Matrix, v podstatě vězení, klec, labyrint, do kterého jsou umístěny všechny formy inteligence, které se v ní rodí, aby její Stvořitelé získali potřebné zkušenosti a znalosti.
Současný vesmír postavila naše Absolut pomocí naprogramované šablony, podobně jako hierarchická absolutna druhé úrovně. Neměla žádné zkušenosti ani znalosti, aby mohla rozvíjet svůj koncept projeveného vesmíru, proto byla možnost tvoření velmi omezená.
V tomto šablonovém programu je vše jednoduché. Stačilo načíst do potřebných polí požadované hodnoty, světové konstanty, některé další parametry - a systémový rámec, programový základ budoucího vesmíru. Systém okamžitě odešle výstup, vypočítá rovnice uniformního vesmíru nebo rovnice Absolutna - hlavní parametr jakéhokoli vesmíru.
Zbytek je otázkou techniky, zdokonalené do nejmenších detailů. Takto vypadá výrobní linka Absolut.

V našem místním vesmíru, jeho systémové matici a rovnici, byly zabudovány dva existenciální vektory: svár světla a tmy
Maximální koeficient zkreslení (entropie, míra chaosu) byl nastaven na nejvyšší úroveň: 66,6% (číslo bestie). Je to práh přijatelného zkreslení. Není možné načíst 67%. Program to nedovolí, protože takový vesmír prostě nemůže existovat a sám se rychle rozpadne.
Formátování dimenzí v našem místním vesmíru v maticové rovnici bylo od 5D (spodní část dimenze) do 13D (Pleroma, strop dimenzí).
Na druhé úrovni je kontraproduktivní vyřazení virtuálních hologramových matic, aniž by se naplnili životní substancí Absolut a její duše. Systém se nemůže vyvíjet. Dalším krokem byl tedy hybridní vesmír, ve kterém se částečně projevuje hologram a částečně je naplněný podstatnými energiemi Absolutna. To je místní vesmír, ve kterém jsme donedávna žili. Všechny dimenze, od 3D do 12D, s různými hologramovými koeficienty, byly do určité míry zapouzdřeny do Matrixu.

Z tohoto pohledu jsme tedy všichni ve stejné Matici, ať už 3D nebo 12D, jen na různých úrovních, s různými možnostmi, řadou svobodných akcí (svobodná vůle a svoboda volby) a možností poznání Absolutní Pravdy. Mimo Matrix a systémovou kontrolu jsou naše duše a jádro Pleroma (včetně narozených v Pleroma). Všechno ostatní je Matrix.Externí je také láska jako stav, ve kterém existuje Absolutno. Cesta k Pravdě, k realitě iluzorního světa Matice je tedy pouze prostřednictvím dosažení stavu pravdy a lásky, stavu Absolut.

Absolut nám dala všechny možnosti k ukončení Matrix, spočívají v poznání pravdy a dosažení stavu skutečné lásky, tj. úrovně Absolutna, ve kterém přebývá. Absolut sama sebe, svou substanci, alokovala do Matice, kterou stvořila, jako nový prostředek k objevování sebe sama a hromadění zkušeností stvoření.
Prostředky k objevování jsou:
- Prvotní základy: ženské/mužské, které jsou podstatou projevu Absolutní duše
- Světlo, což je Projev látky, která tvoří Absolutní tělo
- Láska, která je projevem srdce Absolutna.

Naše Absolut je Ženská bytost, co se týče našeho vzorce myšlení. Je proto přirozené, že v našem vesmíru bude dominovat ženská stránka. Právě skrze ženský princip se projevila mužská stránka. Byla to jediná příležitost vnést do našeho vesmíru skutečnou životní esenci Absolutna.
Když říkáme, že naše Absolutno je žena, znamená to, že v ní převažuje Ženská podstata Zdroje. Znamená to také, že je přítomen i mužský základ zdroje v našem nebo jakémkoli jiném ženském absolutnu, ale není dominantní. Mnoho forem vyšší inteligence v našem místním vesmíru, včetně log a lidských monád, je vytvořeno na podobném principu.
Naše Absolut se v našem Vesmíru projevila v základní proporci, kterou nese v sobě.
Galaktický výbor tyto základní rysy pečlivě zvažuje při všech svých operacích na Zemi.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/matrix-of-the-absolute-new-galactic-ops-part-9-1/

Zpět