5564 Federace světla: odkud pochází plán? Blossom Goodchild

[ Ezoterika ] 2023-12-05

Během mého dne ˝uklidňování duše˝ minulý týden byli delfíni na našem výletu lodí dlouhou dobu. Později toho dne v sekci channelingu skrze mě promluvilo ´vědomí delfínů´. Nejprve ťukáním, jako jste to dělali ˝vy˝ v minulosti... a pak promluvili. Zdá se, že oceány nabízejí tolik moudrosti a spojení, aby nám pomohly v tomto plánu. Můžeš o tom mluvit trochu víc?
A: To vše je součástí božského načasování. Energie jsou nyní dostatečně vysoké na to, aby došlo k interakcím mezi druhy. Nejen ˝mimosvětské˝ druhy... ale ty ve vašem světě ve stejných dimenzích a ty ve vašem světě, které sídlí v jiných, vyšších čistších dimenzích. Nastal čas, aby se komunikace mezi dimenzemi představila mnoha různými způsoby a formáty. Oceán je například svět ve vašem světě. Přesto souhlasí s koexistencí z mnoha důvodů.

Delfíni, velryby a mnoho dalších vodních forem života v těchto časech hlouběji oslovuje lidskou podobu. Spojení mezi energiemi člověka a vody bude přítomno v mnohem jednotnějším chápání. Tito obyvatelé oceánu jsou schopni cítit, do jaké míry se lidská energie mění... stoupá, aby se setkala s jejich. Nebo bychom řekli ... dost na to, aby sdíleli svou energii a předávali životně důležité informace. Když uvážíte rozlehlost vaší vodní energie... jak by to nemohlo být tak, že ti, kteří v ní přebývají, nehrají v této změně velkou roli? Dávné mýty o mořských pannách a mořských lidech samozřejmě vůbec nejsou mýty. Stejně jako u tolika mýtů ve vašem světě... jsou pravdivé a skutečné, a přesto, pravda takových měla být překroucena a skryta a proměněna v ˝pohádkový příběh˝, aby se kouzlo, které se v nich skrývá, bylo zrušeno a zesměšněno. Už dávno bylo rozhodnuto, že tyto vodní bytosti... tyto energie, které sídlí pod vodou, ´zmizí´.

Q: Myslíte tím, že se samy bytosti rozhodly na čas zmizet?

A: Ano. Nebylo totiž pro ně bezpečné být v dohledu. Pokud byli spatřeni, existovala možnost odchytu, a tak bylo dohodnuto, že jejich bydliště půjde hlouběji, aby nemohli být rušeni. Přesto nyní, v těchto nových vzrušujících dnech, vyvstane mnoho důkazů o těchto bytostech. V čase... a nemluvíme o zítřku nebo příštím dni... nebo dokonce ´brzy´... V časech před námi... si váš svět bude znovu hrát a šťastně dovádět s mořskými bytostmi. Už jen vzhled delfínů a velryb, kladivounů... tropických ryb atd. ... přináší okamžitou radost do srdce. Představte si tedy ... když jsou vody sdílené. Tam, kde je interakce normální, každodenní... představte si to. S mořskými lidmi taky. Stanou se normou. Postupně. Neboť takhle to kdysi bylo. Vaše planeta žila v harmonii s veškerým životem... Tolik z vás ví, že to, co si myslíte, také vytváříte... to, co cítíte, projevujete... to, co si vyberete, se stává vaší realitou... To je vše, co je potřeba k tomu, aby k tomu došlo. Poznání této pravdy. Je možné, aby tento váš svět znovu žil v harmonii? To je to, co jsi přišel udělat... změnit svět. Přivést ho zpět do harmonie... se vším, co je život.

Q: Opravdu cítím, že tudy vede cesta. Přesto si mnozí stále myslí, že proudí špatným směrem a že jsme všichni téměř odsouzeni k záhubě. Je to jejich energie, ke které potřebujeme rozšířit svou mocnou lásku, jinak by se tento skřivánek mohl vléct dál a dál.

A: Kolik duší nyní poznáváš jako svůj kmen? Mnoho. Není to však proto, že podobné přitahuje podobné? Stále více z vašeho kmene se prezentuje, protože se ke kmeni připojuje stále více duší, protože se probouzejí a vidí světlo. Tento kmen světla, jehož jste všichni součástí... je stále silnější a jasnější, okamžik za okamžikem. Životní styl, který se volí, má o tolik vyšší energii, bez ohledu na to, kde člověk žije nebo co se kolem něj děje. Každý z nich si uvědomuje, že se rozhodli narodit se a vychovat v konkrétních ˝kapsách˝... aby se změnili. Když to člověk cítí... Když to člověk ví... Když člověk plně přijme, že je to jeho volba být přesně tam, kde je... pak mohou provést požadované změny, změnit prostředí kolem sebe na mnohem jasnější/světlejší místo. Například ti, kteří žijí na místech s velkým konfliktem nebo na místech velké chudoby se rozhodli tam být, aby to udělali. Tyto duše musí uznat, jak jsou ´zvláštní´... jak silné musely být, aby se zhostily takového úkolu... A když to cítí, vědí to, přijmou to jako pravdu... pak budou zázraky proudit hustě a rychle přímo před jejich očima. Když držíte prostor ve svém kmeni pohromadě... poznejte rozdíl, který děláte... díky tomu vědění. Pokud nevíte, že to děláte... pak to stále děláte. Přesto, když víte, že to děláte... účel se zvětšuje.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/12/05/the-federation-of-light-where-is-the-plan-coming-from/

Zpět