749 Jacob Rothschild - jak a proč Henry Makow

[ Realita ] 2021-02-05

Jacob Rothschild:
″Zejména ekonomická nezávislost většiny obyčejných lidí je v těchto zemích činí tak neposlušnými a pravděpodobně podporuje suverenitu jejich vlastních národů a místní kontrolu, což je hlavní překážkou našich plánů. Právě proto pod záminkou pandemie byla nutná přísná ekonomická omezení. Pokud to lidé nedodrží, bezpochyby jim přijde do cesty druhá vlna a s tím nedostatek potravin a úplná vládní nadvláda, která povede ke všem navrhovaným změnám.″
Tento email byl odeslán z IP adresy v Surrey BC , IMO jej však přesměrovalo . Toto je skutečný Jacob Rothschild a je nutné to číst znovu a znovu. V zásadě vyrábí hospodářský kolaps, který použijí k ospravedlnění světové měny a světové vlády v čínském stylu. USA měly nespravedlivou výhodu tím, že měly rezervní měnu. ..... takže


Milý Henry, opravdu jdeš příliš daleko, když říkáš věci jako: ″Zločinná cabal, která má na starosti - vyrábí tyto″ peníze ″a plní své kapsy a kapsy svých přátel. Existuje nějaký limit na množství, které vyprodukují? Pokud by se ″dluh″ zdvojnásobil na 70 bilionů dolarů, znamenalo by to nějaký rozdíl? ″ Nemůžete říci, že náš kartel nebo cabal je ″kriminální″. Copak nevidíte, že vlastně vlastníme všechny zákonodárce, a kromě toho, co děláme, je zcela nad všemi zákony, které platí pro obyčejné lidi?

Pokud jde o plnění našich kapes, rodiny, které tvoří naši síť centrálních bank po celém světě, jsou ve skutečnosti hlavními makléři moci na světě. To je naše právo. Vaše vlády požadují každý rok více, než si mohou dovolit s jedním rozpočtovým deficitem za druhým. Vždy říkají, že to či ono je nutné. Tím, že jim dopřáváme, jednoduše získáváme více moci a kontroly. Říká se tomu ″vlastnictví″.

Co máme dělat, dát jim do výpůjčního procesu naše vlastní zlato nebo aktiva a už to nikdy nevidět?
To je jeden z důvodů, proč máme nekryté peníze. Může to být vyrobeno z ničeho a my můžeme vytisknout tolik, kolik vaše vlády chtějí, pokud to neutratí za věci v rozporu s našimi zájmy nebo se nebudou snažit příliš daleko mimo naši kontrolu.

Také jim to jednoduše ″nedáme″, jinak by došlo k hyperinflaci a nedůvěře v jakoukoli fiat měnu. Spíše jim to ″půjčujeme″ takovým způsobem, že kdybychom někdy žádali splacení všech půjček, zbankrotovalo by to každou vládu, která si roky vypůjčuje v našich bankách. Kromě toho jsme schopni účtovat úroky z toho, co půjčujeme, což obvykle udržuje hodnotu našich vlastních podniků jako náhradu za to, že masy dostávají všechny ty věci zdarma již tolik generací a neplatí nám za naši boží schopnost vytvořit něco z ničeho.

VYRÁBĚNÍ USD

Musíte si uvědomit, že s rozvojem našich centrálních bankovních systémů po celém světě, a to zejména prostřednictvím globálního rozvoje půjček a našich investic v místech, jako je Čína, ekonomika světa za posledních 100 let exponenciálně vzrostla. Americký dolar v současné době nemůže sloužit globálním potřebám a je postupně vyřazován s explozí vytváření nelimitovaných bilionů.

Po celá desetiletí jsme se snažili skrýt to, čemu se dnes říká ″stínová ekonomika″, kde jsme společně s americkým Fedem vytvářeli z ničeho obrovské množství peněz, abychom usnadnili jak obchodní, tak politické zájmy, zejména v rozvojových a dalších popudlivých zemích po celém světě. Na inflaci to nemělo velký vliv, protože peníze se málokdy dostaly zpět do USA nebo do Evropy a stejně se obvykle vrátily zpět do našich bank.

Od 11. září, kdy se vyšetřovala ztráta některých z těchto bilionů, jsme více přístupní, pokud jde o důležitost mít vždy po ruce dostatek peněz, abychom mohli dělat, co chceme. A upřímně řečeno, i když jsme vyrobili dolarový dluh vůči nám 70 bilionů dolarů, jak říkáte, zjistili jsme, že lidé po celém světě, navzdory tomu, že si stěžují na naše údajné zneužití moci, stále tyto věci požadují.

Je to velmi podobné odvětví heroinu, které vyrostlo z našeho podnikání v Číně v 19. století během obchodu s opiem. Čím více vyprodukujete, tím více lidí bude závislých na těchto věcech. S naší nejnovější várkou 6 bilionů každý, kdo drží dolary, chce, aby byla zachována jejich hodnota, přesto si na místech, jako je Čína, Indie a Rusko, stěžují na neférovou moc, kterou USA ovládají celý svět tím, že jsou schopny čerpat tolik peněz z našich bank a utrácet je tak, jak to dělají - zejména na svou armádu a jako politickou zbraň sloužící jejich zájmům a zájmům našich rodin.

V tomto ohledu si tyto národy naštěstí příliš nestěžují na naše rodiny ovládající peněžní zásobu, ale spíše se zaměřují na různé zvýhodněné vlády, které přímo řídí vládní výdaje a jejich použití.

Stěžují si hlavně na USA a z velké části téměř každý národ na světě souhlasil s převzetím této moci z USA a umožněním našim centrálním bankám vytvořit novou světovou měnu a být jejich bankéřem.

Bude to však vyžadovat, aby centrální vláda alokovala výdaje, až bude nezbytná půjčka od nás, a samozřejmě prosazovat obchod s touto měnou v globálním měřítku, což bude vyžadovat nezávislou vojenskou podporu.

Vlády více než 190 zemí již řadu desetiletí souhlasí s tímto směrem a nutností existence vlády jednoho světa, která by zajistila nezbytnou finanční stabilitu. Jsou to všechny národy, které jsou součástí naší sítě a které mají buď pevně zavedenou centrální banku pod naší kontrolou, nebo jsou nám zcela zavázány za všechny naše půjčky od institucí, jako je MMF a Světová banka.

Toto nové uspořádání někteří označují jako Nový světový řád, však nebylo ho možné dosáhnout fiatem, jako když vyrábíme peníze. Národy navzájem soutěžící o zdroje nebo teritoria, nebudou souhlasit s globální měnou nebo globálním bankovním systémem podobným americkému Fedu, bez ústřední globální vlády pro finanční prosazování obchodu a regulace. I v případě, že budu souhlasit se světovou vládou, místa jako Čína a Rusko budou nadále pociťovat pouze zneužívání našich pravomocí ze strany zvýhodněných národů, jako jsou USA, Spojené království a Izrael.

Kromě rozdílů mezi různými vládami, které máme pod přímou nebo nepřímou kontrolou, existují na světě masy obyčejných lidí, kteří stále věří, že mají v takových záležitostech slovo, což je jim ve skutečnosti na hony vzdáleno.

Taková světová vláda, jakou si naše rodiny představovaly, jim bude muset dát něco výměnou za to, že se vzdají své místní a národní kontroly obchodu. V tomto ohledu jsme využili své pravomoci vytvářet stovky miliard hlavně fiatových dolarů a ″půjček″ k financování nejen OSN, ale také všech jejích Agend, abychom poskytli důvěryhodné, naléhavé a existenční ospravedlnění nezbytnosti vlády jednoho světa.

Abychom nahradili mnoho údajných svobodných národů, zejména na Západě, bylo nutné, abychom byli velmi velkorysí a umožnili nám, aby se půjčky a zadluženost staly prakticky astronomickými.

Vzhledem k tomu, že se nám vlády národů staly podřízenými, tak i lidé těchto národů. Ať už naše opatření udržitelnosti jsou, či nejsou skutečně nezbytná k řešení problémů, jako je globální oteplování nebo nerovnost, které vyvstávají na základě našich různých kampaní, našich nevládních organizací, našich vládních agentur, našich médií a korporátních přisluhovačů, pro nás je opravdu nejdůležitější, že existuje jeden skutečný zájem na jednotné vládě světa. Potřebujeme veškerou podporu, kterou můžeme získat prostřednictvím našeho úsilí přesvědčit lidi o ″nezbytnosti″ vlády jednoho světa.

Alternativně, pokud lidé odmítnou náš návrh, většina vlád na Západě je nám vydána na milost a nemilost, abychom nepožadovali vrácení svých půjček a nezruinovali je. Ostatní národy, nad nimiž máme menší kontrolu, jsou závislí na naší milosti a uvážení pokračovat v současném systému s dominancí USA a velmi nejistým americkým dolarem, jemuž v každém případě podle našeho názoru skončily jeho dny.

PLANDEMIE
Covidová pandemie je samozřejmě plandemická a my jsme ji prostřednictvím svých různých think tanků a sítí pečlivě plánovali po celá desetiletí. Abychom mohli uskutečnit všechny hlavní změny, které jsme naplánovali, včetně té velké pro naši globální banku a světovou měnu, musí se lidé úplně podřídit. Toho je mnohem obtížnější dosáhnout v zemích, kde si lidé myslí, že mají zdání svobody, a proto jsou vlády v těchto zemích tak extrémní s taktikou strachu a kontroly, kterou jsme nařídili. (tady je babišovo)

Hlavní překážkou našich plánů byla právě ekonomická nezávislost většiny obyčejných lidí, která je v těchto národech činí tak neposlušnými a pravděpodobně se rozhodnou podporovat suverenitu svých vlastních národů a místní kontrolu. Proto byla pod záminkou pandemie nezbytná přísná ekonomická omezení. Pokud se jimi lidé nebudou řídit, bezpochyby přijde druhá vlna a s tím nedostatkem potravin a úplná vládní nadvláda, která povede ke všem navrhovaným změnám.

Jeden z našich nejdůvěryhodnějších agentů, kteří vidí potenciál pro mnohem jasnější budoucnost - Karl Schwab ze Světového ekonomického fóra, pozval více těch, kteří se probouzí k faktu naší prakticky úplné peněžní kontroly, aby se připojili k Velkému resetu a připojili se k našemu NWO a našemu pokračujícímu chodu světa, ale v mnohem větším, zelenějším, chytřejším, rovnějším a centrálněji řízeném měřítku, hlavně našimi rodinami, které vám tak dobře sloužily po celé 20. století až dodnes. (pozn. kdo by se dobře nebavil za jimi sponzorovaného a vydíraného Hitlera... a Stalina... a Napoleona............)

Komentář Tony:
Nyní známe pravý důvod, proč se dolar stal světovou měnou. Peníze, skutečné peníze, by podle Rotschildů měly být vždy tím, co je v jistém smyslu falešně tisknuto jako ″fiat″, což sice neznamená ″bez obchodní hodnoty″, ale znamená to ″naše peníze, ″což je zákonné a skutečné právo suverénních vlád, žádných soukromých banksterů, jako jsou Rotschildové (zloději nejhoršího řádu). Skutečné peníze jsou utraceny do oběhu zákonnými vládami, aby zůstaly jako bezplatná výhoda, kupón pro pohodlí, pro potřebu lidí provádět směnu, jediný správný účel peněz.

Tato očividně satanská Rothschildova hrozba pro všechny obyvatele Země by mohla být okamžitě ukončena čestnými vládami (pokud vůbec nějaké zůstaly) deklarováním neplatnosti veškerého dluhu zločinným banksterům, kteří ukradli bohatství světa. Zároveň by mělo dojít k zatčení těchto satanistů a jejich usmrcení za jejich staletí trvající zločiny proti lidskosti nebo jejich uvěznění na doživotí takovým způsobem, že by nebylo úniku.

Komentář Paul:

Vlastně si myslím, že je velmi důležité začít ignorovat jejich nesmysly ″prediktivního programování″. Prediktivní programování je nezbytnou ″první″ ingrediencí kouzla černé magie - bez prediktivního programování zbytek kouzla naprosto selže a vypadají jako blbci.

Existuje představa, která po celá léta běhá po sociálních médiích o tom, jak ″ti musí říct, co budou dělat, protože to Bůh požaduje, bla bla bla″ .. to je naprostý nesmysl, Bůh nic takového nevyžaduje a oni sami nejsou ctitelé Boží. Ve skutečnosti je tento typ ″omluvy″ a podvodu velmi oblíbený pro jejich psychopatii. Možná to jejich satanský ″bůh″ vyžaduje jako součást kouzla, ale ne skutečný Bůh. (pozn. tady jde jen o ně, takto si vytvoří vnitřní omluvu pro činy, které páchají, a následně si díky tomu nepřipouští výčitky, tudíž si je nazakládají do své ″karmy″)

Přikládám obrázek amerického kongresmana během nedávných nepokojů v lednu. Zveřejnili ten obrázek, aby získali energii ″sympatie″ - veškerá černá magie začíná sympatií jako první klíčovou ingrediencí, protože všechny sympatie vedou k sympatiím pro ďábla, což vede k sebezničení. Pokud jste sledovali ″prediktivní programování″ na CNN, a pak se podíváte na tento obrázek a ″sympatizujete″ s kongresmanem a je vám ho líto. Pokud jste nebyli ″prediktivně naprogramováni″, díváte se na obrázek a přemýšlíte, že je to jen zbabělec a totální pitomec, což je ve skutečnosti pravda .. Magie je záludná věc! Pokud kouzelník kdykoli ztratí publikum, nakonec vypadá jako blázen, což je přesně to, co se nyní ve společnosti hromadně děje.

Ve staré slovanské bílé magii, když se nějaký vesničan dopustil ohavného zločinu, nejenže ho vyhnali, ale vědomě ho ignorovali a vydali se do práce s předstíráním, že je neviditelný, a on tam ani nebyl. Pachatel se nakonec sám vyhnal a dělat to tímto způsobem je pro něj mnohem ponižující a psychologicky devastující, než když ho fyzicky vyhodíte z vesnice a řekneme mu, aby se nevracel. Udělejte to samé Rothschildům! Prostě je ignorujte. Zavírání při běžném nachlazení s mírou přežití 99,99999% není v tomto okamžiku nic jiného než nesmysl. Nemá vůbec smysl pro ty, kteří nebyli ″prediktivně naprogramováni″ .. Ignorujte ho a získejte zpět svůj zdravý rozum.

Zdroj: https://beforeitsnews.com/alternative/2021/02/here-jacob-rothschild-explained-how-why-3741384.html

Zpět