6168 Lidská genetická kompatibilita s plazími posedlíky Cosmic agency

[ UFO ] 2024-03-21

Pokud by humanoidní plazi byli pouze sci-fi tématem, nemuseli by vnucovat svou oficiální verzi tak silným způsobem, jak můžete vidět. Nutí to přemýšlet, co skrývají. Možná že data z Wiki ve skutečnosti pomáhají zvýšit důvěryhodnost tohoto tématu, než aby se vnímání veřejnosti vrátilo zpět k oficiální verzi.

Mnozí z vás se ptají, jaké genetické markery činí jednu lidskou osobu kompatibilní s tím, že je využívána, posedlá, nebo na dálku převzata vysoce telepatickou reptiliánskou myslí. Jak jsem řekla ve svém posledním videu, ne každý může být kompatibilní s ještěří myslí, nebo být náchylný, aby jí byl použit. Vše je otázka kompatibility frekvencí jako u všeho ostatního ve vesmíru. Lidé na Zemi jsou podmíněni vidět genetiku vysoce deterministickým způsobem jako osud a nevyhnutelné. Myslí si, že mají určité geny a jsou s nimi uvízlí po zbytek svého života. Přímá empirická zkušenost, kterou má každý. Naše zkušenost diktuje, že jsme uvízlí v určitých charakteristikách, například pohlaví, barva kůže, očí a vlasů, nebo obecné atributy, které definují vzhled našeho těla. Můžeme změnit významné genetické vlastnosti našich těl, ale všechny změny v hmotném světě jsou pomalé. Vše, co si přejeme transformovat v sobě, vyžaduje čas. Z rozšířenějšího úhlu pohledu se všechny tyto změny dějí mrknutím oka, a všechny je možné změnit, včetně těch, které jsem zmínila, i když cítíme, že jsou neměnné, alespoň dokud trvá naše současná inkarnace.

Pamatujte, že čas je relativní. Geny nejsou neměnné. Neustále se mění, aby odrážely to, co diktuje vědomí, které je nosí, pomocí frekvence je existenciální vibrace, která je řízena myšlenkami subjektu. Geny se zapínají a vypínají a dokonce se vytváří nové, když jsou k tomu vibrační podmínky. Není to nic divného, nebo mimozemského, jak to vysvětlila lidská věda o epigenetice.

Geny jsou jako malé receptory, nebo antény, které přináší myšlenky a vibrace z éterických sfér do hmotného světa. Geny jsou prvním způsobem, jak duše subjektu projevuje své myšlenky do materiální říše - jako biologické tělo, které používá. Každá jednotlivá buňka díky nim ví, co má dělat, protože přijímá myšlenkové vibrace duše. Nikdo není odsouzen k tomu, aby byl ovládán reptiliánskou myslí, jakýmkoli jiným druhem mysli, nebo astrálními entitami ve všech jejich variantách, pokud není vibrační shodou s jedním, nebo druhým z nich. Pokud jste hvězdné semínko s vysokými vibracemi, nemusíte se ničeho obávat, protože nejste zranitelní tímto druhem astrálního negativního vlivu, protože všichni ti se vás bojí, právě proto, že vás nemohou přímo ovlivňovat, nebo vás ovládat. Používají jiné nepřímé metody, aby vás odchýlili od vaší životní cesty a snížili vaše vibrace, abyste jimi mohli být snadněji ovlivněni. V dalším videu se budeme zabývat tím, jak entity a samotný Matrix jdou po lidech s vysokými vibracemi jako po cílených jedincích. V tomto videu mluvím o přímé reptiliánské posedlosti, která je stejná jako posedlost temnými entitami, což jsou jinými slovy také varianty takzvané démonické posedlosti.

Pokud nechcete být posedlí, ovlivňováni, nebo mít cokoli společného s reptiliánskými Myslemi, které vás dálkově ovládají, nechovejte se jako oni - pravděpodobně nejdůležitější věta v celém dnešním videu. Pokud nechcete, aby vás démoni a temné entity, jako jsou Reptiliáni, používali, pak se nechovejte jako oni. Musíte to vědět a musíte si být vědomi toho, jak jednají, a špinavých manipulačních triků, které používají, a pak musíte být dostatečně silní s dostatečně silnou vůlí, abyste odolali pokušením, která na vás vrhnou. Pokud si můžete všimnout, říkám věci velmi podobné tomu, co říkají kněží a exorcisté. Jejich teologická interpretace je založena na stejných principech, ale já vám to všechno říkám z agnostického hlediska, ve kterém používám myšlenky a vibrace jako vodítko k odražení stejného druhu negativního, vzdáleného astrálního vlivu.

Démoni z teologického hlediska jsou pro mě temné astrální egregorové entity, ale jsou to stejné věci a fenomény. Posedlost negativními reptiliány bude spadat do stejné kategorie. Všichni jsme náchylní k tomu, abychom byli ovlivněni bytostmi v nehmotných sférách - astrálních, ale vibrace, které jsou produkovány našimi myšlenkami, nás činí kompatibilními, zda jsme ovlivněni tím či oním druhem bytostí, a to jak dobrými, tak špatnými. Vše závisí na tom, jaké myšlenky máme. Určují, kdo jsme, pokud se chováme jako světlé bytosti dobra, vliv z éterické strany bude nakloněn tam. Budeme vedeni našimi duchovními průvodci a naším vyšším já, protože se tak chováme, protože jsme se stali jedním z nich. Platí to pro přijímání pozitivního láskyplného a moudrého laskavého vlivu od pozitivních plazů a jejich energie, pokud jste jejich příbuzný a chcete-li. Všechny bytosti existují v dualitě, takže existují dobří reptiliáni, stejně jako špatní, jako u každého jiného druhu. Moho lidí, kteří jsou úspěšní v hraní nemocné Matrixové hry na Zemi, jsou takoví, protože dali těmto bytostem právo průchodu, přijali to, že jsou ovlivňováni a pomáhají těmito temným bytostem otevřeným, přímým způsobem, nebo bez vědomí. Přijímajícími rituály byli podvedeni, aby přijali vše a uspokojili svou chamtivost a potřebu slávy a moci. Děje se to na všech místech a institucích na Zemi, které mají moc nad lidskou populací, ale zejména v těch s vyšším vlivem, jako je vysoké bankovnictví a ekonomika, svět zábavy a hudby, medicína a politické organizace mimo jiné.

Pamatujte, že tyto temné entity, včetně negativních Reptiliánů, často pracují astrálním způsobem prostřednictvím lidských organických portálů. Jsou to prázdné schránky, které jen vypadají jako člověk, ale nejsou. Reptiliáni, kteří manipulují prostřednictvím astrálu, mohou být také neinkarnováni bez fyzického plazího těla. Používají lidskou skořápku, přes kterou mohou manipulovat společnost ve svůj prospěch. Říká se, že Reptiliáni fungují prostřednictvím určitých linií krve a genetiky. Je to proto, že tyto rodiny mají s těmito entitami dlouhodobé dohody, neustále provádí rituály a chovají se jako jejich plazí vládci, a proto aktivují svou lidskou genetiku tak, aby byli kompatibilní s ještěrkami a jinými temnými astrálními entitami, které jsou bez fyzického těla. Pracují s jinými nižšími astrálními entitami všeho druhu, komunikují s nimi, čímž otevírají cestu lidským lidem s podobnými vibracemi, kteří souhlasili, že budou spolupracovat. Astrální entity pomáhají těmto lidem naplnit jejich záměry, proto se zdá, že mnoha ohavným negativním lidem a tyranům všeho druhu prochází všechny jejich strašlivé projekty - dostává se jim pomoci od nižších astrálních bytostí, které do jejich projektů nezasahují, jak to normálně dělají se zbytkem populace. Dostávají pomoc od nižších astrálních entit, které jsou v podstatě démony, výměnou za své duše. Tito lidé na vlivných a mocenských místech se ve frekvenci vzdalují od Zdroje a vstupují do temných říší, kde mohou existovat pouze jako egregorové výtvory, které pochází z největších obav lidské populace. Navíc ti lidé, kteří uzavřeli dohody s těmito temnými entitami, jsou jimi nakonec úplně asimilováni a sami se stávají temnými entitami, nebo jejich duše či jejich fyzické tělo bude odpojeno od Zdroje, a proto bude obydleno pouze temnou zlou entitou. Tento druh lidí doslova nemá duši.

Bojíte se zlých entit a špatného reptiliánského vlivu?, nebojte se. Jednoduše si zvolte být bytostí světla nad ďáblem. Nechovejte se tak a budete v bezpečí. Neexistují žádné genetické znaky, které by vás odsoudily k tomu, abyste jimi byli ovlivněni. Vše se odvíjí od vašich myšlenek, vašich vibrací a toho, kdo jste. Lidé mohou vypadat podobně, ale uvnitř jsou velmi odlišní, protože se jedná o fyzická těla, která jsou navržena tak, aby byla kompatibilní s velmi širokou škálou vibračních frekvencí, a proto duší. Zapomeňte na zdání, ne každý tam venku je člověk. Moderní věda chce vysvětlit pomocí pochybných myšlenek, jako jsou duševní nemoci a poruchy mysli, které způsobují chování související s psychopaty a sociopaty, ale důvod toho všeho je mnohem jednodušší. Tito lidé jsou ve skutečnosti démoni, bez ohledu na to, jak okouzlující mohou být navenek. To je jen další z jejich triků.

Také to znamená, že mnoho problémů se sociální adaptací, kterým lidé čelí, jednoduše pochází z frekvence a vibrační nekompatibility jejich duší s tak nízkovibračním matoucím místem, jako je Země a její Matrix. Výzva pro hvězdná semínka je naučit se udržet si svou frekvenci a vibraci bez ohledu na to, co se děje - udržet si svou duši navzdory všem zvěrstvům a pokušením, kterým budou vystaveni v inkarnaci na Zemi. Lidstvo je doslova zoologická zahrada plná různých druhů duší, které pochází z velmi odlišných zkušeností, které si vytvořily ve svých minulých životech, někdy daleko od Země. Musí se naučit koexistovat v této uměle vytvořené a udržované existenciální říši.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=JYUZJBrM8O0

Zpět