1675 Sny o Atlantidě KejRaj

[ Ezoterika ] 2021-11-16

Dnes se chci podělit o něco hlubokého, co se nedávno odehrálo ve stavu snu.
Pracovala jsem s různými zvukovými frekvencemi pro pročištění a vyšší aktivaci DNA a čaker, zejména Hvězdy duše, čakry srdce a třetího oka. Pocity, změny a různé pocity v celém těle pokračují. Také velká aktivita během mého spánku. Již delší dobu je stav snění velmi živý. Uvědomuji si, že sním. Sny jsou ve skutečnosti jednou z mnoha paralelních realit, které se odehrávají současně. Většina těchto snů je stejně reálná, ne-li reálnější než současná realita, kterou žijeme. Každou noc navštěvuji paralelní reality, děláme to tak všichni, některé jsou naplněné radostí, jiné ne, protože to souvisí s uvolňováním starého prostřednictvím opakování událostí a občas s tím, že některé z nich znovu prožívám.

Tuto noc jsem vstoupila do časové linie, kterou jsem nenavštěvovala často, i když jsem po tom toužila. Některé vzpomínky měly vysoké vibrace, jiné ne. Tentokrát byla energie povědomá. Cítila jsem se, jako bych byla doma. Můj domov, Atlantida. Kdysi domov mnoha pracovníků světla. Energie byly důvěrně známé, vlny radosti zaplavily rozpoznávání místa a prostředí. Stav radosti ze shledání byl krátký. Cítila jsem, že něco není v rovnováze. V atmosféře jsem cítila paniku. Lidé pobíhali v kruzích, ztracení, zatímco jiní byli klidní, jako by chápali, co se odehrává. Rychle jsem pochopila, že navštěvuji časovou linii pádu Atlantidy.

V dálce se zvedali obrovské vlny vody. Když voda začala stékat do krytého parku, v němž jsem přítomna, zůstávám zpočátku klidná a chápu, co se odehrává. Pak se postupně začínám pohybovat, stejně jako ostatní přítomní, a snažím se přijít na to, co mám dělat. Mnoho lidí dál v panice pobíhalo sem a tam, já a několik dalších jsme se usadili na něco, co vypadalo jako schody, a přijímali to, co se děje, se zdrcenými slovy: ″My občané jsme dovolili, aby to došlo až sem.″ V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem se rozhodla, že to takhle dopadne.

″To je ono,″ řekla jsem, když se velké plochy země ponořily do vody a půda se rozpadala. Voda v našem krytém parku stoupala každou vteřinou. Obrátila jsem se k obloze a telepaticky jsem sdělila následující: ″Galaktici, Hvězdná rodino, pokud jste tam, teď je vhodná chvíle se ukázat.″

Vteřinu po tom, co jsem se dostala pod vodu, vidím, jak se těsně nad námi pohybují tři galaktická plavidla, bylo jich víc, ale zdály se rozmazané. Vyslali ze svých plavidel ″paprsky″ a přenesli nás nahoru, doslova v mžiku. Když se vznášíme, vidíme, jak voda zakryla velkou většinu toho, co bylo... Atlantidu. Zbylo jen několik ostrovů.

Probudila jsem se. Cítila jsem se fyzicky mnohem lehčí a zároveň zmatená a se zlomeným srdcem. Chápu, že šlo o vyčištění traumatických zážitků a transmutaci nižších vibračních energií, které z těchto časových linií zůstaly. Také jsem si vzpomněla na to, co mi bylo před časem zjeveno v jednom z mých životů jako mudrci v Atlantidě, kdy jsem předvídala budoucí události, které se budou odvíjet. Jako mudrc jsem mluvila k lidem o tom, jak se kontinent zhroutí. Málokdo mi naslouchal, někteří se mi vysmívali a smáli. Znovuobjevení této skutečnosti mi otevřelo zcela nový pohled na svět. Cítila jsem, že tento proces vzestupu beru vážně, s pocitem, že věci jsou naléhavé. Po této zkušenosti se tato vážnost a naléhavost dostala na zcela novou úroveň.

Většina dnešních pracovníků světla si nepamatuje, co a jaká byla Atlantida. (pozn. omlouvám se, ale já ujíždím na Sva). Většina dnešních pracovníků světla si nepamatuje, co a jaká byla Atlantida. Stejně jako se vyznavači křesťanské víry rozhodli vzpomínat pouze na Ješuovo utrpení a ukřižování, tak i pracovníci světla se možná nevědomky rozhodli zůstat v temnotě nejen v současném životě, ale také zůstávají zaseknutí a zdá se, že si chtějí pamatovat pouze temné dny Atlantidy.

Řeknu, že je neinteligentní a štiplavé, když pracovník světla srovnává Atlantidu s Lemurií. Tvrdit, že ″dávají přednost″ a ″vyrovnávají se″ Lemurii, protože byla ″vyspělejší″. V zájmu tohoto sdělení poukážu na několik věcí, pokud jde o tyto dvě úžasné a svým způsobem jedinečné civilizace. Pravdou je, že Lemurie nebyla vyspělejší než Atlantida. Lemurijci se nikdy plně nevtělili do tělesnosti, do fyzických těl. Vždy zůstávali v kvazifyzickém stavu. Pohybovali se ve svých éterických tělech. Dá se jít ještě dál a říci, že se báli vstoupit do tělesnosti, jako to udělali Atlanťané a dnes i vy. Necítili by se pohodlně.

Lemuřané nikdy nic ″nepřekonali″. Atlanťané to naopak všechno zvládli. (pozn. čuji ego... ale kdo jsem, abych soudila)

Přešli z nižší 4D do vyšší 4D, 5D a mnozí do 6D. Vyvíjeli se po tisíce let, duchovně i technologicky. Atlantida zažila více než padesát tisíc let harmonie a mírového vývoje. Opět říkám, že je škoda, že mnozí nejsou tak ″probuzení″, jak si myslí, a pravděpodobně si ani neuvědomují zlatou éru Atlantidy. Která opět trvala více než padesát tisíc let. Místo toho se raději soustředí na temná léta, protože se mylně domnívají, že Atlantida byla jen špatným experimentem. To nemůže být dál od pravdy.

Vyšší pravdy o Atlantidě pochopíte, pokud zůstanete otevřeni pohledu z širší perspektivy, místo abyste viděli jen to, co ″chcete″ vidět, jak to mnozí s 3D vědomím rádi dělají. Jakmile se ocitnete v 5D, budete mít možnost prohlédnout si určitá důležitá období nebo časové linie Atlantidy pomocí vyspělé technologie Galaktiků.

Všechny odpovědi na vás čekají uvnitř. Posilujte spojení se svým Já Duše a buďte připraveni na to, že se vám odhalí zcela nový vesmír.

Zdroj: https://eraoflight.com/2021/11/16/dreams-of-atlantis/

Zpět