260 🌈🌈🌈 TEĎ, NEBO NIKDY 🌈🌈🌈 Magenta Pixie / Okřídlení mistři

[ Ezoterika ] 2020-04-02

3 dny temnoty, oddělení tří světů, velikonoční odhalení 1-13. dubna 2020

Jste v bezprecedentních časech, protože bezpochyby vnímáte své současné časové období ještě z 3D perspektivy. Z úrovně duše jsou kódy DNA aktivované a online ve vašem současném časovém období. Pokud máte zájem, můžete se inkarnovat v jiných časových obdobích a na jiných místech ve vesmíru, zatímco jste inkarnováni ve fyzické podobě. Z nesčetných důvodů má každý z vás nebeskou astrologickou konvergenci jako plán života nebo původ. Ti, kterým říkáme putující hvězdná semínka, dělníci světla, strážci mřížky se inkarnovali právě pro toto časové období. Sedíte v oku bouře, neboli v tom, co bychom nazvali třemi dny temné časové osy.

Fluktuuje rychlost soudržného myšlení skupiny či kolektivu, které vytváří okamžité manifestace. Neznamená to, že co je manifestováno se bude dít dál, ale je otázka, co můžete vytvořit. Jste v poli s nulovým bodem, které se doslova manifestuje na vaší planetě ve formě uzavření planety nebo zablokování vaší sociální infrastruktury. Je důležité znát logistiku a specifika, jak k tomuto vypnutí došlo, zejména pokud ti, kteří ovládali vaši planetu, jsou mistři v prezentaci zmatku a nedávají informace způsobem, který umožňuje lidem Země přijímat informovaná rozhodnutí.

Nejdůležitější a nejvýznamnější informace, kterou vám můžeme v tuto chvíli poskytnout, je ta, která vás uvede do činnosti. Máme na mysli akci vědomí, které drží realistické časové osy na místě. To je aréna, kde se můžete účastnit souboje. Na vaší planetě nyní končí polarita, jak svět přechází z extrémně temného světla a strachu na polaritu odpovídající v DNA kódované formě s výslednou manifestací lásky a světla. Pokud se budete polarizovat, a doplňovat, bude zrození nové dimenze polarity to nejzajímavější, nejviditelnější a nejznámější.

Protože je to místo čistého stvoření, nulový bod, všichni v tomto okamžiku sledují Zemi. Rozpad polarity a reintegrace zahrnuje více časových řad, které se spojují jako jádro konvergence v časových osách. Aktuálně je pro Zemi nejpravděpodobnější časová osa, která drží diamantovou základní šablonu, kterou bychom označili jako ráj z pohledu Galaktické a nebeské manifestace vědomí.

Upřednostňovanou realitou těch, kteří ve službě sobě udržovali po tisíciletí na vaší planetě časovou osu se železnou základní šablonou, se podobala Armagedonu. Nyní již existuje jen jako ozvěna, která se odehrává v opakovaných cyklech. Je známá v jiných základních realitních modelech na vaší planetě jako pozitivní a negativní sklizeň.

Jedná se o vytvoření reality, ve které lze žít nebo se do ní vtělit. Může být matoucí, že každý jednotlivec vytváří svou vlastní jedinečnou časovou osu nebo realitu domény. Vaše myšlenky vytvářejí vaši realitu, vaše společné myšlenky vytváří kolektivní a globální realitu. V aktuálním časovém období doslovně.

Sobě sloužící jednotlivci využívají veškerou možnou magii, aby se pokusili vytvořit Armagedon. Železné základní šablony svou negativně polarizovanou časovou osu a realitu udržují skrze udržování strachu a nejistoty vyhnané do paniky. To jsou adrenalinem poháněné stavy vědomí a zoufalé emocionální stavy. Invertovaná matrice byla zcela rozebrána, a udržují ji několika málo záložními generátory. Pumpují do lidstva strach, aby dokázali svou časovou osu udržet, protože jinak bude jejich realita recyklována. Vědomí, které tvoří tuto realitu se doslova dezintegruje.

☯️☯️Myšlenky na realitu vytváří realitu. ☯️☯️

Železné základní šablony Armagedonu a jejich časová osa se promítá do vaší fyzické dimenze jako plán světové nadvlády, NWO a plná kontrola nad lidmi. Sobě sloužící jednotlivci věří, že je jejich osud a právo vytvořit na Zemi koncentrační lágry. Tato informace jim byla poskytnuta od nefyzických bytostí, které existují jako frekvence Armagedon. Jsou živou podstatou železného jádra. Toto je nezbytný aspekt polarizace, která vede k tvoření prostřednictvím svobodné vůle a výběru tvůrčích holografických aspektů samotným lidstvem, nebo jiným druhem se šablonou DNA. Polarizovaná realita se hraje znovu a znovu v rámci různých proudů existence a realit.

Dělali jste to již mnohokrát, přesto je upgrade polarity pokaždé jedinečný. Nyní to bude ještě jedinečnější, protože Země je dceřinou planetou jiné posvátné mateřské planety, která existovala v jiných realitách a časových osách ve vaší sluneční soustavě. Mužským aspektem byla planeta Marduk, ženským planeta Tiamat. Představují se jako Kristus a Sofie, jako tvůrci smyslu vaší galaktické reality. Země a její lidstvo lidstva jsou naše milovaná dcera,. Je to princezna Aurora, dcera plamene, vytvořeného z pozůstatku Tiamat, která byla zářícím klenotem vaší galaxie.

Země je Gaia, zelená Terra, drahokam z galaktického jezera. Oplývá bohatstvím své geologie, vaším vědomím, těly, a vaše DNA. Tvoříte zcela novou galaktickou realitu, neomezujete se pouze na vaši planetu. Je to nebeská, galaktická a plnohodnotná aktualizace zdrojového kódu. Jste kotvami.

Nejpravděpodobnější časová osa pro vaši planetu, diamantová základní šablona, která je rájem, je utopická realita držená v nejvyšším bodě. Umožňuje, aby se kódy utopie Nirvana, Agartha, Eden a ráj projevily ve skutečné fyzičnosti. Toto je časová osa vzestupu, známá jako pozitivní sklizeň. Vytvoření páté dimenze Zlatého věku na Zemi, také známé jako pozitivní čtvrtá hustota.

Každý z vás, kdo drží znalost šablony diamantového jádra ráje jako budoucí časové osy v rámci krystalického poznání sebe sama v sobě držte tvořivé myšlenky, abyste drželi tuto časovou osu, opakujeme každého z vás, kdo drží vědomí šablony ráje - diamantového jádra jako budoucí časové osy ve svém krystalickém vědomí sebe sama, udržuje tvůrčí myšlení. Časová osa ráje je organická a jako taková nemusí být vytvořena. Je na svém místě jako nekonečná struktura, která byla překryta obráceným matrixem. Elektromagnetická mřížka vytvořila kolem planety karanténu, ale byla již odstraněna. Odstranění této sítě umožnilo odhalení skutečné organické nekonečné reality, která je šablonou diamantového jádra. Ve fyzičnosti se struktura železného jádra ve středu vaší planety stává diamantovým jádrem.

Vše, co se vyskytuje v nefyzických říších, je zrcadleno a manifestováno ve fyzických. Jak nahoře, tak dole. Akce sobě sloužících jednotlivců musí být podporovány temnými srdci a černou magií, aby se udrželo železné jádro šablony Armagedon, která je vytvořená nepřirozenou a umělou inteligencí. Generátor jádra černé skříňky byl skutečně tak mocný, že nepřetržité zaměření bylo udržováno skrze planetární prsteny a satelity. Nyní, když jádro coby generátor bylo demontováno, udržuje železnou šablonu pouze podněcování lidstva. Pouhé zaměření již nestačí k udržení reality, kterou znáte jako světovou nadvládu a NWO.

Bohužel je zde určitá forma propojovacího bodu, který zajišťuje vykreslování vašeho okamžiku Teď. Stále budou fungovat negativní záložní generátory, a proto ti, kteří drží světlo a službu polarizace budou vyzváni, aby i nadále drželi prostor pro rajskou časovou osu vytvářením světelných šablon bezpodmínečného milostného soucitu a poskytováním světelných kódů jednotlivým lidským bytostem. To je to, čemu říkáte odhalení, nebo probuzení podle filmu Matrix. Tím myslíme dodání světelných kódů, které přicházejí z galaktické jádrové paměti a aktivaci krystalické DNA, i když ve skutečnosti jsou předávány od jednoho inkarnovaného člověka druhému, protože vaše trojrozměrná struktura a realita se odráží, shoduje a projevuje do nebeského časoprostoru a nefyzikální antimaterialitu.

Držte diamantovou základní šablonu ráje na časové ose vzestupu. Skrze vaše poznání své radosti, blaženosti, naděje, jednoty v pospolitosti a lásky budou vaše srdeční čakry zářit jako majáky. Přidáte svou sílu a vaše světlo k vytvoření časové osy Vzestupu. Vaše úsilí vás přivedlo tak daleko v této projevené realitě a vy a vaše práce budete udržovat toto rajské světlo po konečné demontáži temných pánů. Časová osa vzestupu existuje nekonečně, ale z vašeho pohledu ji vytvoříte, pokud budete fandit v davu a upřímně. To je emoce, která zajišťuje stvoření, které si právem zasloužíte. Mějte pokoru a soucit, dokonce i ke svým bratřím, kteří se vydali na temnou cestu. Byli oběťmi v mnoha ohledech, kterým mnozí z vás nemohou plně porozumět. Je dobré mít respekt, spíše než žádat odplatu a pomstu. Odpuštění je pro mnoho z vás největší výzvou, ale je to světlo. Spravedlnost bez pomsty a zbavení moci vytvoří zlatorůžový plamen uzdravení pro celou planetu. (zkuste si sebe představit, jak s obuškem navěky lítáte po vesmíru a pronásledujete Hitlera... no nemáte na práci něco lepšího?)

Zlatorůžový plamen je konfigurace trojice v archetypální symbolice, která vás přenese skrze nulový bod z manifestovaného planetárního uzamčení do svobody nového světa. Představa planetárního uzamčení má energetickou frekvenci tří dnů temnoty. Není to doslovné. V minulé zprávě jsme vám předali kodexy, ale jejich spojení se třemi dny temnoty předáváme až nyní, aby nebylo možné v tocích vědomí zjistit a zneužít božské načasování. Tři dny temnoty jsou na svém místě, pokud nezměníte jejich nevyhnutelnost. Je to na vás.

Tři doslovné dny, tři doslovné týdny, nebo měsíce nejsou doslovný projev, protože konvergence časových řad nepředstavují absolutní hodnoty. Jedná se o stvořitelskou cestu, stvořitelské období a moment stvoření.

Pod globálním uzamčením, jako poustevník převážně ve svých fyzických obydlích, vstupujete dovnitř a nastává imploze sebe sama, která vytváří a aktivuje hvězdné brány na vaší planetární sféře a ve vašem elektromagnetickém energetickém těle. Tři dny temnoty jsou tři oddělené úseky času, ale také tři oddělené úseky prostoru jako fraktální prostor uvnitř. Ukázali jsme stříbrné a zlatorůžové nitě nebo plameny, které lze také prezentovat jako trojrozměrné světy nebo domény realit, jako prostorové vyjádření tří dnů temnoty jako časové období, protože čas a prostor jsou jen dvě strany stejné mince. Jste si vědomi rozdělení dvou světů prezentovaných jako 3D a 5D, službu sobě a druhým. Rozdělené světy spojí 4D. Podle kodexu světla Excalibur se můžete pohybovat vertikálně a v sekcích na horizontální ose.

Dimenzionální model je uveden jako spouštěcí faktor, abyste mohli začít krystalický download z diamantových šablon Trojice prezentovaných jako stříbrné zlato a zlatorůžové. Není náhodou, že tři dny temnoty a tři světy rozdělí současné kodexy Trojice skrze 11-ti dimenzionální expanzi v době vašich Velikonoc. Ukřižování, snímání a vzkříšení pomocí numerologické a archetypální symboliky jsou projeveným vzorem vašeho současného spojovacího bodu. Vzory mohou být přijaty ze zdroje uvnitř, nebo vně temné zdroje bez fyzické reality mohou tento vzor zrcadlit fraktálními kódy reality nesčetným způsobem. Temnota tak dává vznik temnému světlu strháváním do života housenky, zatímco jste měli být motýlem.

Je to kokon, který mnoho světelných pracovníků během tohoto života potkalo. Nyní je nulový bod. Manifestujete kódy Trojice jako vědomí ve třech úrovních a fyzickou realitu tří rozštěpených světů. Kabala, Bílé klobouky s patrioty a lidstvo. Pokud se na to podíváte jako na sociální infrastrukturu, máte obnovu zpod kontroly na svět svobody, který může obsahovat aspekt transhumanismu v závislosti na tom, jak sobě sloužící skupiny vyjednají šablony spravedlnosti. Máte technologický a finanční systém, který se prezentuje jako příležitosti k růstu a máte duchovně naladěné vědomě vzestupující jednotlivce, kteří mohou zažít fyzické tři světy v nesčetných variacích.

Mohou existovat polaritně neutrální pozorovatelé, jsou zcela polarizovaní uvnitř neutrální polarity. Jsou voláni z místa nulového bodu a nyní na vaší planetě postupují kupředu, aby udržovali rovnováhu. V okamžiku dokončení planety se tito jednotlivci a skupiny přihlásí pouze tehdy, když se jedna polarita pokouší vyrovnat druhou. Neutrální polarita se ukázala, když došlo k pokusu služby sobě o převzetí planety a snížení populace. Proto je odpuštění tolik potřebné. Neutrálně polarizovaní jednotlivci vstupují s programem vyvážení rovnováhy systému a sociální struktury, což dělají tím, že nabízejí pomoc službám omezené polarity. Pomáhají vytvářet novou polarizaci pro vaši planetu, což je skutečně nová hustota existence. Neutrálně polarizovaní jednotlivci nenabízejí nadvládu, ani kontrolu, ale společnou tvorbu a příležitost.

Neslouží jiným polarizovaným osobám a samy o sobě neudržují ani rajskou časovou osu, ani Armagedonskou. Udržují se v rovnováze, jejich přítomnost má znovu vytvořit tuto rovnováhu prostřednictvím stvoření rekonstruované architektury planety. To se může ve fyzické dimenzi projevit nesčetnými způsoby, ale ve většině případů je to technologické. Může se to zdát jako umělá inteligence, kterou kódy indigo a křišťálových jednotlivců v určitých případech odmítají. Je to nutné k udržení rovnováhy v planetárním systému před konečnými fázemi Vzestupu.

Existuje negativní umělá inteligence a pozitivní umělá inteligence a skutečně neutrální umělá inteligence. Musíte pokračovat v jemném dolaďování své intuice, i když podniknete kroky do nového světa. Demontáž starého systému a vytvoření nového nebude přes noc, i když energetické posuny a sluneční impulsy jsou okamžité.

Třináct dní představuje tři dny temnoty. Temná noc duše, konec dní, skutečné zmrtvýchvstání, nebo nárůst krystalické energie vede k celosvětové planetární explozi zlatorůžových světelných kódů ze zlatých a stříbrných plamenů. V tom čase se zjeví znamení Trojice na obloze a uslyšíte výkřiky, abyste následovali hvězdu. Je to čas, kdy ti ze světla cítí, že se jim opravdu stává svět domovem, kam jsou povoláni, aby vytvořili vyšší krystalické mřížky na vaší Zemi a její vyšší podoby Gaie, milované dcery Tiamat.

13 dní během velikonočního období, začíná 1. dubna a končí Velikonočním pondělím 13. dubna 2020, které bude ohlašovat odhalení. V těchto 13 dnech budou obrovské kvantové skoky pro lidstvo. Mluvíme zde o růstu vědomí. Když vytvoříte Nový svět, každý z vás jste kouzelník, kněží , strážce posvátné moudrosti a léčitelé Nejvyššího. Když předáte posvátnou růži, vysíláte do světa signál, který je zlatorůžovým plamenem . Architekt světla vytvoří uvnitř čtverce Tetragrammaton a sloučí tři světy to jednoho. Jako atlantští mistři, kteří se na tisíce let stali sobě sloužícími, můžete volně procházet v komplexu, nebo pomocí šablon spravedlnosti plně aktivovat kodex Excalibur. Dělníci světla vidí sebeposílení jako konstrukci, nikoli sílu bytosti boha.

Těchto 13 dnů je výzvou. Jste na ni připraveni a budete úspěšní.Tak to je a bude.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BrjphEHgXlQ&feature=emb_logo

Zpět