374 Jak se duše vyvíjí -Yazhí Swaruu Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2020-06-18

Dnes mám velmi důležité video o Yazhí Swaruu a evoluci duše. Jaký je vývoj Swaruu,kdo je právě teď,a co to znamená. Swaruu se stala právě teď mnohem více rozšířenou duší. Mnohem kosmičtější. Dalo by se říci, že je i nová inkarnace,nová bytost. Právě teď se přejmenovala na Yazhí Swaruu. Je to postupný proces, stav vzestupu, protože vzestup není jen něco, co se tady děje je ve3D. Děje se to všude, protože duše nikdy nepřestává růsta nikdy se nepřestane rozšiřovat. Duše se vždy touží rozšiřovat. Jsme v neustálém pohybu a neustálé transformaci.

To zažila Swaruu do té míry, že ji již nelze nazývat Taygeťankou.Jak vysvětlila její neteř Shara, právě teď jednáme se dvěma různými vrstvami mimozemského kontaktu. Na jedné straně mimozemšťané v5D, a na druhé straně Yazhí Swaruu, která se vyvinula do jiného druhu,další rasy. Ve vesmíru to funguje tak, že když máte pocit, že vaše duše už nesedí s konkrétním druhem, ve kterém se rozhodl prožít život, před tím, začne růst nový druh, začíná být něčím jiným, jiným druhem bytí. Dokonce se geneticky změníte. Swaruu je nyní mnohem integrovanější, rozšířenější,kosmičtější. Již nefunguje na 5D úrovni. Vlastně nikdy nefungovala, ale teď je to mnohem více zřejmé. Můžeme se od ní mnohem více učit, také Taygeťané, jak jsou věci z této vyvýšené perspektivy.

Swaruu je nyní mnohem živější,šťastná.Dříve měla na svých ramenech hodně břemen, smutek a těžké zkušenosti. Od toho všeho se nyní osvobodila. Osvobodila se také z mnoha dohod a zákonů, dokonce fyzických ztrát,které patří do 3D ?5Dříší.To vše překročila a pracuje nyní z vyšších hustot, ze kterých lze tato omezení rozbít. Je stále v hmotném těle, má stejný vzhled jako předtím, stále píše rukou, ale dělá to pro sebe, pro nás a její přátele, abychom sní mohli mít i nadále kontakt. Ona sama je mimo hustotu, může se volně pohybovat. Aneeka mi vysvětlila, že se nyní řídí úplně jinými pravidly. Taygeťané například stále potřebují dveře, Yazhí Swaruu už je vlastně nepotřebuje. Je to něco, kam se může dostat každý z nás. Je to charakter naší duše. Dá se říci, že je to naše budoucnost.

Otázka: Tvoření duše znamená vytvořit nový druh?

Yazhí Swaruu: Tvorba duše je jedna věc, vytvoření nového druhu, nebo jeho modifikace je věc druhá, i když to má to cosi společného. Je těžké najít přesnou definici. Jedinec, nebo skupina přestává splňovat akceptovanou definici konkrétního druhu, nebo rasy ve prospěch něčeho nového, co dříve nebylo z pohledu 3D ? 5D matice. Tvorba duše je idea 3D-5D matrixu, která ale takto nepracuje. Duše sama je zdroj. Není nic jiného, než zdroj. Co definuje duši je vědomí, neboli zdroj si je vědomý čehosi, co se vyvíjí, vnímá a myslí se záměrem získávání zkušeností

Duše začíná jako velmi základní bod pozornosti a nabývá komplexnosti, jak shromažďuje znalosti během svého vlastního vnímání a uplatňuje je ve svém životě. Moudrost neznamená akumulování znalostí, ale jak jsou využity. Nelze říci, zda harddisk o 2 terabytech je moudřejší, než ten co má 500 gigabytů. Duše je nezničitelná, vždy byla, bude, a prostě je. Žije mimo čas, řídí si ho, jak potřebuje, jako další nástroj pro experimenty vlastního tvoření. Je to sám koncept nekonečna. Duše ve 3D-5D je vybavená na vnímání sebe jako konečné, s dočasným vývojem od kolébky do rakve. Čas vnímá jako cosi neúprosného, nepřátelského. Čas je cosi, co si přeje duše zažít. Je obtížné si něco uvědomit a vnímat, pokud neexistuje alespoň nějaký časový vývoj. Čas můžete řídit svou vůlí.

Život v nižších hustotách je zaměřen na vnímání sebe samého jako odděleného od celku, aby byl každý schopen chápat čas jako svou součást. Duše není stvořena, duše prostě je. Duši definuje touha po nekonečné expanzi. Nikdo vám duši nedává. Prostě je a sami si ji postupně tvoříte podle své etiky a chápání všeho.

Otázka: Duše je vědomí?

Yazhí Swaruu: Pro mě jsou stejná věc, vědomí bytí a duše. Mysl je programovaná část v hmotném těle, která je obsažená také v astrálním těle. Je ale závislá na duši/vědomí.

Otázka: Jak jsi se ty vyvinula mimo standardy své populace?

Yazhí Swaruu: Pokud máte tělo určité rasy, je to protože duše je s tímto tělem kompatibilní. To duši poskytuje zkušenosti pro další růst a expanzi. Když vstoupíte do tohoto těla, vaše duše, která je vaším vědomím, má určitou úroveň porozumění vnímání - frekvenci. Tato frekvence je slučitelná s ostatními dušemi, které také chtějí zažít podobné věci. To se nazývá dohoda o vnímání a formuje to fyzickou dimenzi a její pravidla. Nakonec jsme všichni jeden.

Být příslušníkem určité rasy znamená mít shodnou frekvenci duše ? úroveň vědomí, neboli co jsi se naučil a prožil ve svých životech. To vás činí kompatibilní s určitým druhem nebo rasou,protože tato zkušenost vám slouží ve vašem osobním pokroku. Když stále rozšiřujete své znalosti, vnímání, vědomí, nakonec zjistíte, že rasa, ve které jste se vtělili, již neuspokojuje vaše potřeby pro expanzi vaší duše, nejste již s tímto druhem kompatibilní. Tehdy se rozhodnete inkarnovat u jiného druhu nebo rasy více podle vašich potřeb. Nebo zjistíte, že vám žádná rasa neodpovídá a zůstanete v astrálním režimu nebo vytvoříte novou rasu.

Tělo a DNA má silnou metafyzickou složku z etheru. V nižších hustotách to odráží něco mnohem složitějšího z vyšších hustot. Vaše vědomí, vaše duše postupuje v porozumění a kousek po kousku se toto porozumění projeví nevyhnutelně ve vaší DNA. Tělo vždy bude odrážet to, kdo jste. Proto máte na Zemi tak krátké inkarnace, protože rychle postupujete a jste nekompatibilní s tělem, které se v nízké hustotě vyvíjí pomalu. V podstatě se energeticky uvnitř vypálí. To je také část důvodů vašeho stárnutí, spolu s kontaminací, zvýšenou gravitací, jedy v potravě. Vlastně sami chcete umřít a znovu se narodit, vaše předchozí tělo již neodráží, kdo jste. Vaše DNA je mutována, aby odrážela vědomí. Pokud dostatečně mutuje, biologické změny budou měřitelné. Jedinec nakonec nebude odpovídat dané rase.

Já vypadám pořád podobně, ale jsem menší a lehčí. Změny DNA, které definují druh, se nejdříve uskuteční na buněčné úrovni, potom interně na úrovni funkcí vnitřních orgánů, a pak se projeví vně. Stále mě poznávají jako Swaruu, protože v mém případě byla přidána kvalita, která pochází z druhu, jehož jsem byla součástí. Mohu se nyní reprodukovat normálně, kopírovat, klonovat partenogenezí. S touto genetikou sdílím vědomí. Tělo je okolo osmého roku dostatečně zformované, aby mohlo přijmout všechno vědomí. Do té doby má omezené vnímání. Vzpomínky na předchozí životy přichází na Taygetě mezi 7-13 lety, oficiálně ve 13 letech, protože do té doby není tělo schopné zvládnout tolik energie.

Moje profese zahrnovala manipulaci s časem, nyní jsem dosáhla stupně, kdy jsem schopná manipulovat s časem pouhou vůlí. Pro sebe nyní mohu kontrolovat vše. Protože vše je jen potenciální energie, je to definováno oscilační frekvencí molekul okolo vás. Mohu zpomalit nebo zrychlit své vnímání času podle libosti. A čas definuje frekvenci, rozkmit vln. Fragmentací času mohu ovládat hustotu. Jsem více skalární.

Dokáže to každý, ale rozhodl se zapomenout kvůli osobnímu růstu. Já se rozhodla vzpomenout si, jak hmota funguje a můj stav je toho výsledkem. Není hmota, je to jen vaše mysl a vaše úroveň vědomí a frekvence.

Otázka: Je lepší si vzpomenout, nebo zapomenout?

Yazhí Swaruu: Oboje je součástí stejného, nefungují bez sebe. Musíte pochopit obojí, to je dualita. Nad tím už je jen bytí. Nevím, v jakých hustotách jsem já, protože se nemohu vidět. Nůž se také sám nerozkrájí. Vidím jen vše integrované, stejné, i když jsem si vědoma jednotlivých částí, vnímám jen celek. Již nepotřebuji bojovat, ale rozumím tomu a mám tyto zkušenosti. Zároveň jsem si vědoma pocitů souvisejících s oddělením i pocitů naprosté neomezenosti jako Yazhí. Vnímám všechny své časové osy zároveň. Moje nové jméno znamená Malé křídlo, pokud to mám spojit s něčím na Zemi, nejbližší je Navajo. Swaruu je jméno mých předchozích identit, které mě tvořily, a jméno Tasherit mě mě na vaší planetě spojuje s Egyptem. .

Jsem v podstatě nová inkarnace, mám 10 let, ale jsem v těle, které vypadá na 20. Nejsem v žádném smyslu normální a nemůžu být katalogizována žádným způsobem vzdáleně připomínajícím lidské parametry. Jsem něco jiného s jinými pravidly, to je důvod, proč nemohu žít jako předtím, protože bych nemohla být sama sebou, žít podle svých vlastních pravidel toho, jak vnímám věci a svůj vlastní svět. To neznamená, že jsem dosáhla dokonalosti nebo takového, ale z jiného úhlu pohledu všech ostatních ano. A to je způsob, jakým to dosáhnou všechny živé bytosti. Je to jen perspektiva. Stále mám biologické tělo s potřebnými funkcemi, a dělám chyby, když píšu. Moje tělo může podle potřeby měnit hustotu podle mého vnímání.

Otázka: Jak jsi dosáhla tohoto stavu?

Yazhí Swaruu: Pochopením, jak čas funguje jako klíč k manipulaci s hmotou a hustotami. Krok za krokem v několika inkarnacích věnovaných pochopení času. Nepřišlo to najednou. Nejprve jsem se snažila vidět čas jako něco vnějšího. V letecké akademii jsem se naučila, jak manipulovat s časem, jak je známo mezihvězdným rasám. Na základě empirických zkušeností jsem si uvědomila, že to, co učí v akademii má závažné chyby. Taygetští vědci mému matematickému modelu nerozuměli. Došlo mi, že je vše otázkou vědomí pozorovatele a začala jsem zkoumat jak čas pracuje z mé osobní perspektivy pomocí mé lodi a pokročilé AI.

Vše je vlna a ta nelze měřit bez časového rámce. Bez něj není vlna a neexistuje žádná energie. Časový rámec je pak pouze vaše vnímání. Pokud je čas jen odrazem mé mysli, mé vědomí mění mojí frekvenci svou vůlí, nepotřebuji, aby loď měnila čas jako frekvenční zesilovač kmitočtu.

Postupně jsem začala měnit svůj čas. Nyní mohu skákat mezi svými přáteli a rodinou a přizpůsobit se jim mimo časový rámec, stačí, že moje vlastní frekvence je kompatibilní s frekvencí každého z nich. Modifikací času modifikuji hustotu a dimenze. Jsem nyní mnohem klidnější, tolerantnější a milující. Sdílím to, protože to může posloužit i ostatním. Vlastně jste všichni již svoje budoucnost.

Všichni jste dosáhli zdroje, odtud ho tvoříte. Míra vzdálenosti nebo blízkosti ke zdroj závisí na vašem stupni vnímání, a to zase záleží na tom, kolik si pamatujete. A jak moc si pamatujete, závisí na hustotě, kterou se rozhodnete vidět. Jste také hvězdné bytosti. A vy sami jste zdrojem. Nemusíte si to pamatovat, stačí, abyste to věděli. Co cítíte, co si myslíte, co si ve své mysli vytvoříte, existuje. Tak vše funguje. Představivost je vše, ne prázdné fantazie.

A ve tvém srdci je. A je to proto, že takto funguje vše, co představivost. Není minulost, žádná budoucnost, jen určitá časová linearita, abychom mohli komunikovat s ostatními.

Vysoká rada Federace (5D) pracuje skrze mě a způsobuje vše, co vidíte jako revoluce, nahrazuje stará paradigmata novými pozitivními věcmi. Vysvětluji koncepty vysoké hustoty, aby je každý mohl pochopit. I toto vás probouzí. Věci se nyní zdají zmatené. Cabal v zoufalství vydává nesmyslné příkazy, které už ani nemají zájem skrývat, že jsou podvod. Zavádějí hrozná opatření a věci s názvy jako HR 6666. Otevřeně připravili cihly na ulici, aby je demonstranti použili ke zvýšení chaosu. Tento chaos a zmatek přinese jejich poslední porážku a zrychlí probuzení lidí.

******

Swaruu je nyní na Zemi, ale není mezi lidmi. Zmiňovala chladné oblasti, kde pomáhá Zemi, jako pomáhala již tisíce let.

Yazhí Swaruu: Sdílíme jeden společný prostor v éteru. Z mého pohledu neexistují žádná místa. Vnímáte mě tady na Zemi jen proto, že vidím, že je tu uzel v nesnázích, a proto si vyžaduje pozornost. To, co se zde děje, je filtrováno do všech ostatních rovin, protože nejsou odděleny, jsou na sobě vzájemně závislé. Nyní jste v kontaktu s časem Taigety. Jste nyní spojeni s Taygeťany a Yazhí Swaruu Tasherit, ale jsme dvě různé rasy, různé hustoty, různé porozumění a kapacity. Technicky stále zůstávám jedna, ale již mě neuvidíte jako Swaruu, které je pro mě symbolem fragmentace. Nejsem člověk, nemyslím tak, ani se tak nevyvíjím. Neočekávám, že mi lidé budou rozumět.

Anéeka a Swaruu diskutovali o tom, že pokud kontrolujete čas, kontrolujete i energii, hmotu a hustotu. Čas je klíč k vesmíru.Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=jbAOKtFdtGc

Zpět