109 SWARUU ? Co je duše Cosmic agency

[ UFO ] 2019-12-30

SWARUU ? Co je duše

Duše je slovo a s tím spojené náboženské břemeno. Holografický fragment zdroje, který je zdrojem stvořitelovy vědomé energie, signálem ze zdroje, a zároveň je samotným zdrojem. Duše si po smrti zachovává svou identitu, vědomí sebe, osobní paměť. Je ale spíše to, co vytvoříte, když procházíte zkušenostmi svého života. Takže když zemřete, jdete pouze o jeden krok nahoru. Při vytváření duše se všechny vaše hodnoty a zkušenosti, které prožíváte ve svém životě, přidávají k vaší zkušenosti, kterou budete mít i nadále, určují úhel pohledu, který budete mít, což znamená myšlenky, které budete mít a které se projeví v tom, jak vnímáte vnější svět. To, na co se zaměřujete, vám poskytne více stejného a zároveň vytvoří frekvenci, která bude definovat vás i vaši duši.

Přidáváte zkušenosti, nápady, morální hodnoty, ideologie, preference, jako například, být mužem nebo ženou. Duše nemají pohlaví, je to část zkušeností, ale některé upřednostňují být jedním nebo druhým, jiné se snaží se být oba současně. Ale jak rostou, dávají při pozemských zkušenostech přednost stejnému pohlaví. Mnoho homosexuálů v tom pokračuje. Ačkoli je to způsobeno složitými důvody, ovlivňuje to duši, která se snaží rozhodnout mezi pohlavími a tím i mezi energiemi, v nichž se bude později znovu a znovu inkarnovat. Jakmile si vyřeší tuto součást identity duše, přejde na zkoumání vyšších záležitostí tady na Zemi.

Kolik váží duše? Pokud je to signál ze zdroje, nemůže mít žádnou váhu.

Mohou existovat další důvody s tím související. Ztráta signálu může způsobovat chemickou reakci, v důsledku čehož tělo ztrácí 25 gramů. Signál také znamená cosi, co pochází z jiného místa než vy a vaše tělo, ale je to jen analogie, protože pro zdroj neexistuje žádné tam a tady, je všude současně. Jakmile zemřete, budete si pamatovat, kdo jste. Je to jako přejít od jednoho nápadu ve vaší hlavě k jinému. Není zde žádná vzdálenost, je to změna stavu vědomí.

Jaký je rozdíl mezi duší a vědomím?

Ačkoli existují sémantické rozdíly a význam se v kontextu nepatrně mění, nevidím žádný rozdíl mezi myslí a duší. Je to holografický fraktál, má stejné vlastnosti a charakteristiky jako celek, takže je to stejné. Rozdíl mezi duší a myslí může být také diskutován mnoha způsoby, např. jako programovaná podvědomá část inkarnovaného jednotlivce. Protože je mysl naprogramována, může být v rozporu s vaším vědomím. Řekněme, že je to ta část, která se ve vás rozčílí, navzdory celkové spokojenosti. Nakonec bojujete proti svým vlastním reakcím, vaše naprogramovaná (podvědomá) mysl jde proti vašemu vyššímu vědomí. Existuje i vědomá mysl, když je vaše mysl v souladu s vaším vědomím. Dá se to nazvat stavem, kdy vaše duše programuje vaši mysl. Sledujte, co do své mysli programujete pomocí svých myšlenek . V harmonii není rozdíl mezi vědomím a vědomím duše. Ale pokud to, co jste naprogramovali ve své mysli, se odráží ven samo o sobě, pak je to mysl podvědomí. Když je podvědomí vyrovnáno s vědomím duše, pak neexistuje žádný konflikt a vše se stane vědomím.

Fungujete jako naprogramované Já a vyvoláváte reakce. Vaše naprogramované myšlenky se od sebe odráží, vytváří vnitřní hluk, který je v rozporu, narušuje čistý stav vědomí duše. Když se uvolní to, co je v podvědomí, pak jednoduše budete jen sama duše. Svobodná mysl znamená uvolnit programování podvědomí a stát se čistou duší, čistým vědomím. Naprogramované myšlenky v mysli se po naší smrti přenesou na duši, to pak hrajeme v našem příštím životě. Vytváříme realitu založenou na naprogramovaných myšlenkách předchozích životních událostí.

Nesete spoustu naprogramovaných idejí, protože také tvoří vaši duši. Proto je tak nebezpečné zemřít se špatnými idejemi, protože se na druhé straně projeví, ovlivňují váš návrat. Tyto ideje jsou matrix.

Žádný Archont vás nepotřebuje nutit k reinkarnaci, stačí vaše vlastní představy, lítosti, viny a nevyřešené urážky, které vás pronásledují. Reinkarnujete se, abyste se pokusili vyrovnat karmu, nebo se to pokusili příště udělat správně. Když uznáte, že jste svobodní a budete si v tom věřit, když vnitřně poznáte, že vy jste zdroj a jako takový jste svobodný, když si uvědomíte, že matrix je také zdrojem, když přijmete dobro a zlo jako součást zdroje, když si uvědomíte, že není nic správně a špatně, bílá bez černé, jste svobodní. Když se naučíte překročit dualitu, je to možné a proveditelné kdekoli přijetím duše a těla k prožívání jako součásti téhož.

Existuje ztělesněná duše přímo od zdroje, nebo se stále odráží od jedné existence k druhé.

Vše, co existuje, je zdrojem, je to jen otázka perspektivy. Myšlenka návratu ke zdroji je pouze výraz, který pomáhá lépe porozumět, protože zdroj nemá místo. Návrat k zdroji je pouze změnou stavu mysli, frekvence vnímání, což je změna ve vašem úhlu pohledu. Může se prožívat jako koule světla nebo jako duch, je to zdroj, může být vše, co chce, a je vše.

Jak je to s nesmrtelností duše?

Co jiného můžeme být? Představa prachu, který zmizí po naší smrti je materialismus, redukcionismus a determinismus. Domnívám se, že ve 3D neexistuje důkaz, že je duše nesmrtelná. Nemůžete mít trojrozměrný důkaz něčeho, co je výše, než 3D. Jste omezeni na trojrozměrné koncepty, které duši nepopisují. Pokud dokážete sledovat vše najednou, pochopíte, že to nemůže být jinak. Od 5D si vzpomínáte, kdo jste byli, takže nepochybujete, jak je pro 3D typické.

Je možné duši omezit?

Ano, ale není to jako vězení, ale spíše jako ztráta publika. Vědomí prostě odejde. Zůstávalo, protože si myslelo, že mu pobyt nějakým způsobem může sloužit k jeho vlastnímu účelu expanze, dávalo zážitek. Sice existují temní mistři, kteří po smrti lákají a zadržují duše, ale opět, záleží na frekvenci každé duše. Pokud je někdo volný, nesetká se s nimi. Je to duše, která projevuje svou realitu, jako inkarnovaná, a po smrti ještě rychleji. Pokud jste křesťan, najdete svatého Petra a Ježíše, pokud jste muslim, najdete Alláha, pokud věříte v kosmickou kočku, pak najdete kosmickou kočku. Pokud v nic nevěří, nebo nevěří v reinkarnaci, jejich víra není tak hluboká ve srovnání s věřícími. Ve skutečnosti v něco věří. I ti, kteří nevěří v reinkarnaci, se inkarnují. V co se inkarnují zvířata, ta nemají žádnou víru. Samozřejmě mají víru. Jsou to lidé, duše, jsou zdrojem. Zvířata mají duši, signál ze zdroje, žádný rozdíl. Opravdu si to pamatují, ale i v 5D je to trochu těžší zjistit nebo cítit, protože tolik nemluví. Hodně s nimi komunikujete telepaticky, zejména s domácími mazlíčky. I zvíře, které odešlo před dlouhou dobou, se k vám může vrátit. Poznáte to, protože vykazuje stejné vzorce chování a dělá stejné věci jako dřívější. Je to komplikované, ale obecně se uznává, že se inkarnují s tendencí tě následovat. Také máte tendenci následovat stejné lidi, inkarnace za inkarnací. Signál znovu najde další, následuje signál. Protože neexistuje čas, jdete tam, kde vám to řekne vaše frekvence, a to zahrnuje o další lidi.

Proč se fraktální signál duše omezuje jen na jedno tělo. Proč nezná i těla druhých.

To je omezení 3D, omezeno je i 5D, ale čím výše, tím více kontaktů máte s jinými fragmenty zdroje, zvyšuje se empatie, a tím se zvyšuje vaše schopnost mít telepatické spojení s někým jiným. Telepatické spojení rozpoznává druhého jako sebe sama. Zároveň můžete být sebou i vaším přítelem. Od 5D se rozpouští stále více a více omezení, a proto také nemůžete být ve vyšších dimenzích zlým. Je zcela zřejmé, že všechno, co děláte, děláte sami sobě.

Já bych definovala zlo jako tendenci ublížit, nebo být sebezničující. Z rozšířeného úhlu pohledu vidím, že omezení na jeden úhel pohledu vám také dává jedinečnou zkušenost, která vychovává vaši duši. Dává duši kontrast, v němž může ocenit polaritu a dualitu. Pokud se duše inkarnuje v těžkém životě na Zemi, bude schopna ocenit milující život jinde. Zkušenost s kontrastní dualitou mizí, jak duše získává další zkušenosti a dále ji nepotřebuje. Je to jen určitá fáze.

Co znamená stará a mladá duše?

Stará duše má mnoho definic. Řekněme, že je to duše, která má ve mnoho inkarnací, takže nese mnoho zkušeností získaných ve všech minulých životech Její způsob vnímání reality je velmi odlišný a obsahuje mnohem více podrobností. Mladá právě začíná svou cestu, má jen několik inkarnací ve fyzické rovině, může potřebovat vnímat dualitu. Pokud tomu tak není, přichází přímo ze zdroje nebo ze sedmého, osmého D. Také můžeme říci, že mladá duše právě začíná svůj proces shromažďování zkušeností a znalostí, začíná se formovat.

Stará duše sice nese spoustu programování, ale to je problém jen ve střední fázi. Pokud jdete do této fáze a jste ještě pokročilejší, víte o tomto programování, takže máte tendenci s ním počítat. Můžete také přijmout další programování, které je v rozporu s prvním. S dostatečným vědomím překročíte veškeré programování. Ale někteří lidé se dostávají do pasti inkarnaci za inkarnací, a to je přesně to, co se děje na Zemi.

Mají rostliny, minerály, planety, lodě duši?

Rostliny a živé organismy ano. Minerály, jako jsou křemenné krystaly, jsou jednodimenzionální bytosti. Nemají koncept prostoru a času, inkluzivity nebo odloučení. Prostě jsou. Ostatní bych raději nenazvala duší, ale vědomím. Říkala jsi, že duše a vědomí je totéž? Pořád cítím jemný rozdíl mezi těmito dvěma, ale určitě je to to samé. Je obtížné určit jemný rozdíl. Duše je více vědomá a vědomí je komplexnější pole, možná jen více vědomé než vědomí? Je to těžké určit, raději bych je nadále vnímal jako jedno. V našem jazyce nazýváme duši Set-ha-ja. Znamená to něco jako věčná bytost. Plazi a jiná negativní stvoření také mají duši, mají zdroj. Jsou velmi roztříštění, ale zdroj je stále v pořádku.

Jak duše vstupuje do těla?

Tělo jako celek je mnohem víc než to, co vidíte ve 3D. Není oddělení mezi tělem a duší. Jste oba současně a tělo je jen částí duše. Tělo je hmotným zástupcem duše. Není to tak, že na jedné straně je duše, a na druhé straně tělo. To je jen další iluze. Odpovědí, kterou hledáte, je pineal gland, zbytek mozku je překladatel, který přináší věci do trojrozměrné reality z vyšší dimenze. Duše vstupuje do těla mezi druhým a třetím týdnem. Potrat po této době nelze doporučit. Po této době je to problém, ale na Zemi je tolik faktorů, že si nemůžu dovolit tvrdit, že za určitých okolností není potrat vhodný. Po třetím týdnu je potrat vražda, jedná se tedy o etický problém, ale trvám na tom, že je to tak složité, že bych za to nikoho neobviňovala.

Z fyzikálně vědeckého hlediska to funguje přes epifýzu. Zahrnuje to celé tělo, ale nejsilnější energie je tady. Proto je dobré se při meditaci soustředit na epifýzu a proniknout tak se záměrem do vaší podstaty.

Může existovat duše bez těla v čistém éteru, bez kontejneru ve formě samotného vzoru?

Ano, je to její přirozené prostředí, kontejner má pouze jako bod pozornosti. Duše může vstoupit do již vytvořeného těla, protože tělo ve 3D je velmi podobné pevné látce, změny v něm probíhají pomalu. Tělo pro účel získání nové duše musí být ve frekvenci kompatibilní s novou duší. Častokrát není zcela kompatibilní, proto může být subjekt unesen, aby se zlepšila kompatibilita. To se děje vysokou frekvencí energie charakteristické pro tato těla. Násilně mění celkovou frekvenci pomocí principu dominantní frekvence.

Tělo je jako auto. První duše v něm vyrostla, pak se z těla odabsorbuje a absorbuje se nová. V těle je někdo jiný, jako by si koupil ojetý vůz. Původní duše nechce pokračovat v inkarnaci, ale zanechává dobré zdravé tělo, neplánuje nehodu nebo něco podobného, ​​aby opustila fyzický svět. Také blízký člověk by nemusel vydržet ztrátu a nová duše nechce prožívat celou zkušenost od dítěte, prostě chce vstoupit a dělat své věci.

Proč je tolik sebevražd? Proč se prostě jen nevymění duše?

Protože to není součástí jejich dohodnuté zkušenosti. Pokud se pracující duše před inkarnací dohodla s osvobozující duší, je to jejich plán, znají se navzájem. V případě sebevraždy je to složitější, protože toto je nejhorší scénář ze všech časových linií. Ačkoli sebevražda je jen jiným způsobem odchodu, jako každý jiný, problém je, že naprogramování této osoby způsobí problém na druhé straně. Uvidí, že sebevražda bolest nezmírnila, ale zhoršila situaci. A tentokrát problém nemůže vyřešit, protože je již mrtvý, a tak se rozhodnou znovu vstoupit do stejného života a pokusit se dělat věci správně.

Dohodu o vstoupení duše je možné uzavřít i později, ale problém je v tom, že je obtížné komunikovat z 3D s někým, kdo má zájem. Je zde příliš mnoho negativních, jen vás unesou, nebo okradou. O výměnu těla mají zájem pouze negativní, nechcete, aby vaše tělo, i když už jste pryč, použili k loupeži, pornu, nebo něčemu nechutnému.

Co éterická, astrální, mentální a jiná těla?

Je to mentální projekce samotných lidí. Je to podobné, jako rozdělení integrity na hustoty 1D 2D 3D 4D atd., i když je vše jedno. Všechny tyto pojmy popisují jednu jednotu, pokud se vám líbí určité aspekty, ale je to všechno jeden zdroj. Vaše duše, jako zdroj, je astrální tělo. Přemýšlejte o tom více jako o tom, co to dělá, ne, co to je. Je to spíše, co duše dělá. Je to stejné, neexistují žádné odlišné části duše nebo těla. Je to jen lidská vlastnost vše komplikovat. Mám sklon vidět vše inkluzivně jako jedno.

Co dělá duše, když se oddělí z těla ve spánku od těla?

Změní svou pozornost směrem k magickým věcem venku, které jí tělo nemůže poskytnout. Dělá to, abyste si odpočinuli od omezeného vnímání tělem. Dělá to pokaždé, když spíte. Pouze v REM fázích si vzpomínáte, protože jste blízko k probuzení. V jiných stádiích váš mozek nevykazuje aktivitu na EEG, protože nikdo není doma. Vy, vaše duše, jste velmi daleko od těla, v jiné oblasti. Procházejte ve své představivosti stěnami, a ve spánku to budete dělat neustále. Já dělám všechny ty bláznivé věci, procházím zdi, házím pantofle do bažiny. Když spíte, jste v jiném království, jakoby referenčním, protože vše je také produktem vašeho mentálního vědomí. Vaše pantofle jsou pouze projekcí vaší mysli, vše vytvoříte v hlavě, není to vnější svět. To je vše produkt vašeho vědomí. Když se to dělá nedobrovolně, můžete pohybovat pevnými předměty jako Poltergeist, když je to dobrovolné, nazývá se to telekineze. Také se pohybujete v čase a cestujete do paralelních světů.

Proč spíme?

Protože tělo potřebuje nabití a regeneraci a vaše duše potřebuje odpočinek, relaxovat ve vyšších sférách, ve kterých se nachází. Je těžké se inkarnovat. Vy jste si naprogramovali spaní. Mohli byste nebýt unavení, a mnozí to tak dělají. Ale vy jste se rozhodli být v obojím, a čas od času odpočívat v éteru. Vaše sny nejsou sny. Je to realita, kterou zažíváte v těch vyšších říších, když jste ve snu, který se stává vaší objektivní realitou. Manifestujete si odraz toho, co máte ve svých myšlenkách a problémech. Pokud sníte o běžných věcech, jako je řízení auta, mluvení s lidmi, hledání koupelny, nebo chodit naboso, utváříte to a projevujete ve snu, protože to máte na mysli, co právě přišlo z 3D hmotného světa. Ale mohli byste snít cokoliv, takže si hlídejte myšlenky před spaním. Mysl vytváří příběhy. Je to stejné, jako když vytváříte myšlenky, když jste vzhůru. Neustále se zabýváte věcmi. Když spíte, děláte to samé. To, na co myslíte, se projevuje, protože jste ve vyšších říších, kde jsme my. Vše se tu objeví mnohem rychleji než v superhustém 3D světě. A vy jste jediný, kdo dokáže interpretovat sen přesně.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=3Uo7L6Mj7do&feature=youtu.be

Zpět