161 Zkrácená skrytá historie Cosmic agency

[ Ezoterika ] 2019-12-31

SKRYTÁ HISTORIE LIDSTVA

Swaruu z Erry

Komiks

1.

První lidé z Lyry přistáli na planetě asi před 40 000 lety.

S nimi přišla holografická civilizace se vším, co to vyžaduje, včetně portálů. Zůstali po dlouhou dobu - asi 22 000 let.

Usídlila se zde Taygetská kolonie, která v míru koexistovala s Lyřany.

Taygetská základna byla umístěna na kontinentu zvaném Oceánie, který časem zmizel. Základna ? kolonie se nazývala Lemurie.

Toto je čas před ... Atlantidou.

2.

Poté vtrhli reptiliáni prchající před Federací

Následovala velká bitva známá jako První starověká válka. V této bitvě byla napadena lyřanská kolonie.

Použili proti ní jaderné zbraně

Lemurie útočníkům nepodlehla a stala se oblastí odporu proti invazi plazů.

Plazi zaútočili na Lyřany a zotročili je.

Pokusili se je geneticky změnit, aby se odstranilo jejich spojení se zdrojem.

3.

Děti byly odděleny od dospělých, protože dospělí děti vzdělávali. Některé děti byly použity k chovu. Novorozenci byli při narození odděleni od svých matek.

Tito novorozenci byli indoktrinováni učeními plazů a také byli geneticky upraveni ........

Zkusili to, ale neuspěli, kvůli silnému spojení se zdrojem, který mají všechny lyřanské rasy.

Dospělí byli obětováni a sežraní ......

děti byly ponechány, aby zahájily novou rasu otroků.

Toto je rasa Adamic.

Jedná se o rasu, lidi, ne o jednotlivce.

4.

Problém byl, že se samice Adamic nemohly normálně reprodukovat.

A snažili se je více modifikovat, aby z nich udělali další rasu, která byla čistá Eva, ale stále to byly ženy Adamické rasy.

Plazi zjistili, že geny, přestože je potlačovaly, se v Lyřanech znovu objevily díky jejich silnému spojení se zdrojem.

Rozhodli se tedy převést genetickou transformaci na úroveň kontroly mysli, protože ji nebylo možné dosáhnout jen za pomoci zkumavky.

Když Taygeťané na své základně odporu zjistili, co se děje lyřanské rase, věděli, že musí zasáhnout.

Místem, kde si plazi založili základnu a civilizaci, byla Atlantida.5.

Není to však jen jedno místo, byla to téměř celá planetární civilizace.

Lemurie vznikla před Atlantidou, koexistovala společně s Lyřany a reptiloidi z Atlantidy.

Zde začíná Genesis ze Starého zákona. Geneze znamená geny bohyně ISIS.

Ve starověkém Egyptě je žena zastoupena hadem. Legenda se opakuje na dalších místech, v Číně, Japonsku a střední Americe, jak říká Starý zákon.

Starověcí plazi použili hada jako symbol ženy kvůli podobnosti se spirálou DNA, protože žena rodí potomstvo.

6.

Had (Taygetská žena z Lemurie) vstoupila do zahrady Eden (Eden = Atlantis) a dala Evě zakázané ovoce Stromu poznání? (Strom + Had = Caduceus Hermes = manipulace s DNA).

Taygetské ženy měly přístup na místo, kde byli drženy Evy. Vystupovali jako další z nich. Nejprve komunikovali se ženami, potom Evy předaly zprávy od Taygeťanů Adamům.

7.

Nazí (bez znalostí) a had (Taygeťané)

Dali Evě zakázané ovoce (pravda a poznání).

Eva vše předala Adamovi. Proto jsou plazi proti ženám. Útočí na ně a poníží je, odstraní kult bohyně, jak se stalo později v Egyptě. Plazi neodpouští, že jim byla sebrána kontrola nad jejich otroky.

..... tyto znalosti logicky způsobily vzpouru, všichni uprchli z Atlantidy. Odešli z Atlantidy, protože chtěli svobodu, nebyli vyhnáni.

Plazi zběsile zahájili další velký lov s následným masakrem Lyřanů a Taygeťanů.

Někteří přežili, Lemurie stále odolávala a pokračovala v boji .......

8.

Plazi vytvořili třetí rasu. Věděli, že jejich problém je použití lyřanských genů se silným napojením na zdroj.

Tentokrát použili své vlastní geny a použili je k vytvoření nového plemene plazů.

Vytvořili rasu plazů nižšího stupně nebo řádu. Stále jsou jejich otroky, oni jsou ti, kdo vykonávají špinavou práci, ale pochází ze Země kvůli tomu, kde byli stvořeni.

9.

Plazi, protože věděli, že je hledá Federace pro porušení nesčetných pravidel a kosmických zákonů, založili fiktivní základnu na planetě Tiamat,

Vydávala falešný signál, aby přilákala federaci.

Federace již zjistila, proč došlo ke ztrátě kontaktu se základnou v Lemurii a lyřanskou kolonií.

10.

Objevila se velká bojová flotila vedená Taygeťany. Vydala se na Tiamat, aby prozkoumal signál,

a upadla do nejstrašnější léčky plazů.

Došlo k obrovskému vesmírnému boji epických rozměrů, který nebyl dosud překonán. Měl za následek zničení více než 75% sil, jak Federace, tak reptiliánů.

Byly použity zbraně hromadného ničení, energetické zbraně s nulovým bodem a termojaderné zbraně.

11.

To destabilizovalo planetu Tiamat a vytvořilo rázové vlny ve velkém oceánu, které vedly k odchylce jeho magnetosféry,

Výsledek je zničení planety.

Povrch Marsu byl také zpustošen jadernými a energetickými zbraněmi.

S následným chaosem všude. Křehká dynamika mezi planetami sluneční soustavy přinesla řadu kataklyzmat na všech planetách, čímž se vytvořilo nové orbitální rozdělení.

12.

Část vod Tiamatu, která byla velmi velká, téměř velikost Neptunu, dopadla na Zemi. Zaplavily její povrch, který byl v té době téměř zcela pokryt hustými lesy na pěti kontinentech ? Oceánie, Appalachie, Fennoscandie, atd.....

Povodeň s sebou přinesla zničení plazů civilizace Atlantidy a zničení Lemurie. Zbývající přeživší Lemurie, Lyřané a Taygeťané migrují hlavně na japonská pobřeží, na pobřeží dnešní Jižní Ameriky a západního pobřeží Spojených států amerických.

V Atlantiku přežili plazi a otroci z Atlantidy. Přestěhovali se na Skotské vysočiny a do Irska, ztratili veškerou technologii, své lodě a všechno.

13.

Jsou opět v době kamenné .......

Z té doby neexistují žádné záznamy o zalednění, pravý opak toho, co říká zavedená věda.

Zalednění nebylo.

přesto bylo použito jako výmluva k vymazání skutečné historie.

V té době je federace velmi slabá a plná problémů, mnoha kataklyzmat.

Země také zažila změnu pólů, kvůli změně magnetických polí. Federace se rozhodla umístit kolem Země elektromagnetickou bariéru jako zeď.

14.

Ta se promítá z jedné z lodí poškozených konfliktem.

MĚSÍC

Stará a poškozená biosférická loď z Andromedské federace.

Vše bylo provedeno, aby se zabránilo únikům plazů ze Země, dokud se federace nevrátí a nedokončí to, co začala.

a zrodil se ......

.... 3D matrix

SKRYTÁ HISTORIE HUMANITY - SWARUU Z TAYGETSKÉ RASY PLEJÁD.

Zdroj: https://ideablog.cz/odhaleni/skryta-historie-lidstva-swaruu-z-erry/

Zpět