6874 Frekvence následující odezvy 1. Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2024-07-02

Někdy diskutujeme o tématech, se kterými není vždy příjemné se vypořádat v současném terénu duchovního boje. Získané znalosti jsou osobní silou. Vaše získané znalosti vedou k většímu uvědomění a větší uvědomění získává situační povědomí a přesné hodnocení, které vám pomůže činit lepší rozhodnutí pro sebe a své blízké, a odklonit škodlivé, nebo negativní energie. Zůstaňte bdělí s otevřenýma očima, abyste věnovali pozornost svému okolí, používejte nástroj pozorování, rozlišování, přijímání a zůstávejte v neutrálu, abyste se vyhnuli katastrofě a vstupu na šikmou plochu myšlení založeného na strachu.

Každý z vás má vše, co potřebuje, žijící uvnitř vás. Abychom však pochopili, jak efektivně vyřešit problém, musíme nejprve identifikovat zdroj tohoto problému. Pokud děláme hodnocení na základě mylných předpokladů, chybného myšlení, nebo chybných informací, možná jsme použili nějaký logický smysl. Stále je to špatně, pokud nerozumíme současnému terénu, ve kterém lidstvo žije v této době duchovní a psychologické války "rozděl a panuj", která je určena k mentálnímu zotročení v otroctví vědomí.

Když se necháváme ovládat, nebo manipulovat druhými, kteří se o to snaží z vlastních sobeckých pohnutek, odpověď "Ne" na požadavky druhých je vaším osobním právem a výsadou. Jasně vidíme, že lidé neměli přesné zhodnocení duchovního boje, který se odehrává v našem světě, když tato fáze před čtyřmi lety začala. Mnozí z nich od té doby opustili své tělo příliš brzy, "náhle zemřeli", nebo velmi trpěli nástupem vážných nemocí z neinformovaných rozhodnutí. Jakkoli děsivě obtížné to může být pozorovat, nemůžeme nechat druhé, aby rozhodovali za nás. Musíme řídit své životy tím, že převezmeme zodpovědnost za rozhodnutí, která činíme, která by měla být založena na zdravém uvažování a autonomii, a ne na základě nátlaku, šikany, viktimizace, hrozeb, které nám vnucují lidé kolem nás. Jde o to, aby vás přivedli ke kritickému myšlení, používání zdravého rozumu a rozpoznání principů koherence. Aby manipulace a taktika Alenky v říši divů absurdního divadla nezpůsobovaly nepřiměřený tlak na vaši mysl. Máte nástroje k tomu, abyste mysleli sami za sebe. Informace, které obdržíte, musíte podrobit hraničnímu testu ve svém vlastním srdci a mysli tím, že syntetizujete data, ve kterých přivedete svou intuici a kritické myšlení do rovnováhy.

I když se může zdát, že nevědomost je blaženost, ve skutečnosti je v této fázi propagandy na vojenské úrovni vysoce nebezpečná. Metody kontroly mysli MK Ultra se stupňují prostřednictvím využívání mozkových vln a vyvoláváním přizpůsobených programů umělé inteligence během našeho spánku. Během minulého týdne jsme se dozvěděli o hlubších povědomích a signálech umělé inteligence, a o technologii používané pro zachycování mozkových vln během spánku. To je důvod, proč dnes vedeme tuto diskusi. Doporučuje se, abyste si byli vědomi agendy zachycování mozkových vln během spánku a věnovali pozornost, pokud se vám to děje, abyste mohli použít svou duchovní sílu a nástroje k neutralizaci a anulování jejích dopadů na narušení vašeho myšlení, narušení vašeho emocionálního těla a těch, se kterými žijete, kteří spí ve stejném domě. Jak se skrytá válka rozhořívá, jsou generovány tiché zbraně, které se přenáší do mozkových vln mas prostřednictvím reakcí sledujících frekvenci během spánku. Tato taktika je v současné době používána v širokých vrstvách populace. Přímá znalost této agendy vede k většímu uvědomění a tak jsme zmocněni ke zmírnění a neutralizaci dopadů pozorováním a nastavením prostoru se záměrem noční procedury stínění, zahrnující prohlášení k anulování pokusů o využití mozkových vln během stavu spánku. K nastavení prostoru před spaním lzde použít krátké příkazy, aby pomohli neutralizovat tyto pokusy, pokud tento jev zažíváte, nebo jen posílit a zesílit vaše osobní stínění během vašeho spánku.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/07/02/frequency-following-response-part-1/

Zpět