494 Podvodník a podvedení Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2020-09-07

V době sociálních médií a nekontrolovatelné propagandy byla většina veřejnosti oblbnuta tak, aby nemohla oddělit čestná a pravdivá vyjádření od podvodů a lží. Aby podvod fungoval, musí se účastnit obě strany. Jak podvodník, tak podvedený, musí hrát svou roli. V každém z vás spočívá jádro vnitřního ducha, které dává přímý přístup k upřímné pravdě. Všichni máte schopnost očistit falešné ego a identity skrze mnoho vrstev falešných vír a lží. Když čelíte vrstvám falešnosti, které generovaly energetické blokády a šířily temnotu, přinášíte pravdu do současného vědomí. Tím, že si dovolíte vidět pravdu o tom původci vnitřní bolesti, nakonec prožíváte duševní, emoční a duchovní svobodu.

Pravda ve světle uvolňuje bolest, vyhání lži, které způsobily utrpení a trápení. Mnozí byli svedeni mainstreamovou propagandou, jejichž lživá verze 3D reality smrti udržuje lidstvo v duchovním otroctví, vede k opakování předchozích časových cyklů, které začaly invazi temna, přinášejícího lidské utrpení a oběť krve. (pozn. tak nějak mi to připomíná uctívání chlapa přibitého na kříži). Tato fáze časového cyklu odkazuje k programům časové osy Armagedon, kde se satanští kontroloři pokoušejí využít kolektivní lidskou bolest a utrpení k vytváření budoucích událostí s ještě větší bolestí a utrpením. Kontroloři podléhají panice, protože ztrácejí půdu pod nohama a pro devastaci využívají každé možnosti.

Na cestě k osvobození, abyste našli skutečné štěstí a svobodu, musíte prohlédnout skrz masový zmatek a podvody, které se používají k manipulaci. Musíte vynaložit úsilí, abyste objevili a našli pravdu a plně se zapojili do vědomí současné chvíle a zasvětili se cestě hledání pravdy. V těchto bouřlivých a transformačních dobách musíte čelit lžím a dobře podporovaným a financovaným bytostem, které mají v úmyslu tyto lži šířit ještě dále, aby způsobily škodu. Řídící orgány mají v úmyslu zničit lidský duchovní potenciál a chtějí naplnit tento svět větším útiskem, tyranií, ničením a temnotou. Každý musí pěstovat nejhlubší soucit, empatii a moudrost získanou z vlastních přímých zkušeností, být příkladem života v harmonii a sladění s vyšší pravdou reality. Nepotřebujete být svatí nebo dokonalí podle předpojatých představ, vše, co je požadováno, je pozitivní úmysl a odhodlání být naprosto poctiví, starostliví a laskaví k sobě i k ostatním. Děláte vše pro to, abyste mluvili pravdivě a vyjadřovali své autentické já. Rozhodli jste se vyhnout lži, aby nesprávně neovlivňovaly vaše emoce, vnímání, chování a činy. Jste rozhodnutí znát celou pravdu.

Vaše individuální schopnost oddělit skutečnost od fikce, rozlišovat mezi pravdou a lží v informacích, kterým jste vystaveni, prochází bezprecedentní hrozbou. Podvědomí lidské bytosti bylo záměrně manipulováno, aby omezilo sociální inteligenci naprogramováním nižšího ega, které produkuje naučenou bezmoc a slepou závislost na falešnosti, která posiluje mnoho 3D řídících struktur. Opakované vnější náhodné negativní podněty vedou k emocionálně syrovému vědomí přežití a pocitu neustálé hrozby. Nestabilní a drsné prostředí je navrženo tak, aby ohrozilo vědomé i nevědomé vnímání osobní bezpečnosti, a dále zatemňuje vizi člověka zkreslenou verzí reality, které vede mnoho lidí k únikovému mechanismu. Většina buď předá moc řídicím strukturám výměnou za falešný pocit osobní bezpečnosti, nebo se vzdá ve vyčerpané apatii. Taktika "přemoci a unavit" .

Pěstování důvěřivosti

Zamýšleným cílem sociálního inženýrství je využít podvědomí a přesunout emoční a finanční závislost na ty, kteří nashromáždili největší bohatství a moc. To z nich dělá dominantní autority s plnou kontrolou nad alokací všech zdrojů dostupných na tomto světě a nad vytvářením mnoha různých podtříd marginalizovaných a utlačovaných lidí. Chudí a sociálně vyloučení jsou obzvláště citliví na emoční vykořisťování. Jsou udržováni polarizovaní na bezvýznamná témata (např. covid) a lží v nich pěstují důvěřivost.

Pokud jste nevyvinuli schopnost poznat sami sebe, je těžké vidět hlubší a skryté motivace ostatních. Když postrádáte sebeuvědomění spolu se společenským uvědoměním, jste mnohem více naivní. Důvěřivost vás činí poddajnými, protože věříte podvodům a lžím, které vám říkají ti, které vnímáte jako autoritu. Skrytou agendou autorit je držet co největší bohatství a moc za každou cenu a každého koupit a prodat za určitou cenu. Nedostatek povědomí o této povaze 3D reality vás dále vede k tomu, že se stanete ozubenými koly v rozporuplných a škodlivých agendách a zastáváte se hanebných plánů těch, co vás kontrolují. Tendence mas automaticky věřit, že podvodníci a herci vám říkají pravdu vás snadno přesvědčí, abyste uvěřili něčemu, co je zcela falešné. Mnoho neetických a traumatizovaných lidí na světové scéně je závislých na moci a nadále hrají VIP osobnost. Nicméně jsou to figurky, které používají temní k posílení současného systému víry. Mnoho lidí má tendenci věřit těmto aktérům na světové scéně bez ohledu na dlouhý seznam faktů a důkazů o opaku. Většina lidí se odmítá hlouběji zabývat těžkými tématy a klást složité otázky, které jejich systémy víry zpochybňují. Bez toho se dál nepohnou.

Tyranští despoti a autoritářští globalističtí vůdci se ve skutečnosti snaží zničit základní principy humanity. Prostřednictvím cílené kontroly mysli dokázali úspěšně manipulovat mnoho lidí, aby uvěřili přímým lžím a jejich cílem je neustále odvádět pozornost tím, že podněcují násilí a konflikty ve vysoce profilovaných zájmových skupinách, což ovlivňuje důvěřivost mas. Polarizují, zaměňují a utvářejí příběhy, aby přesunuli svou vinu na skupiny lidí, které považují za hrozby. Dezinformace médií hlavního proudu vedou k dalšímu rozdělování, podněcování hněvu a nenávisti mezi zranitelnou částí populace. Toto je psychologická válka masivně manipulující veřejnost k boji mezi sebou. Hledejte pravdu.

Podvodník a podvedení

Ve složitých podvodech existuje mocenská nerovnováha, kdy domnělá autorita, která má více moci nebo peněz, provádí podvod, aby měla strategickou výhodu nad oklamanými. Podvodník má v úmyslu sdělit falešné dojmy nebo dezinformace těm, kteří jsou vnímáni jako naivní, nebo zranitelní a tomu podřídí své činy nebo rozhodnutí. Je důležité si uvědomit, že šíření podvodů a lží zahrnuje obě strany - podvádějícího a podvedeného, oba se musí na lži podílet. Řídící orgány vyžadují, aby podvedení dali svůj souhlas ke lžím, aby mohli i nadále páchat své podvody vůči veřejnosti a programovat ovládání mysli. Zásadním je probudit se a pochopit svou osobní roli na další podpoře lží. Je potřeba vyvinout společné úsilí, aby se chování povzneslo. Vědomě jste se rozhodnout udělat vše pro to, abyste se v budoucnu vyhnuli lhaní a šíření dezinformací.

V tomto světě vzhůru nohama byl každý obelhán a podveden, aby vás mohli využívat k otroctví. Hlavní fáze duchovního probuzení je být schopen rozpoznat a uznat, že se to stalo vám všem na Zemi a že se to děje právě teď, a nakonec přesně to je potřeba k dosažení kritického množství při odhalení. Abyste dosáhli kritického množství, musíte také uznat a přijmout svou účast na velkém podvodu a lžích, které jsou vám známé nebo neznámé. Uvědomili jste si, že jste věřili dezinformacím, které vám řekli lidé kolem vás, a že jste žili na planetě ve válce o vědomí, což vám bylo záměrně skryto a zahrnovalo vykořisťování a skrytou technologickou kontrolu mysli.

Už nemůžete ignorovat hromadu lží kolem. Dochází k radikálnímu tlaku na závoj astrální černé magie. Vyloučením lží rozbíjíte krásně zabalené iluze a povrchové vědomí může konečně vidět větší kusy pravdy. Přestali jste se podílet na odměňování lhářů a trestání upřímných lidí. Buďte příkladem života v pravdě, bez ohledu na to, jak těžké je být v první linii globálního lidského probuzení. Jste těmi, na které jste čekali.

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3644-deceiver-and-the-deceived

Zpět