2428 Ivo z Vegy: Proč mimozemšťané nepřistanou? Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-04-18

Mnoho typů mimozemšťanů zde většinou nepřistane, ani se s námi nepromísí, místo toho raději vyšlou hvězdná semena. Jedním z těchto druhů jsou Vegané a Lyřané. S galaktickým kodexem uznaným našimi vládami se pak ET budou moci volněji pohybovat mezi námi a jejich práva budou uznána.

Ivo: Ano, vrací se to k lyřanským válkám. Byla to výstraha, chcete-li, kterou nám drakoniáni dali v souhvězdí Lyra. Řekli, že kdekoli zvítězí, budou vyhledávat a lovit všechny lidské bytosti našeho původu jako své úhlavní nepřátele. Vytvoření Galaktické federace bylo vyvrcholením snah mnoha planet o vlastní ochranu. Tyto planety se sdružovaly a žádaly ostatní planety, aby se k nim přidaly, a my jsme se rozrůstali a rostli z potřeby chránit naše lidi a pro přežití druhu. Jako lidé a bytosti z matrice duše jsme hlavními správci tohoto vesmíru a vesmír je samozřejmě součástí Boha. Stejně jako my. Drakoniáni tedy přísahali, že se zbaví každého z nás ve vesmíru. Jen díky naší vlastní inteligenci a skutečnosti, že pracujeme jako jednotné vědomí, jsme jim v tom dokázali zabránit.

Sharon: Myslím, že jsou dost frustrovaní.
Ivo: To jsou. Jejich plány byly ovládnout Zemi, protože jsme je sem zahnali. Byli zahnáni do kouta a museli uprchnout do vašeho souhvězdí a skrýt se mezi ostatními druhy, které žijí na vašich planetách a měsících. Samozřejmě jsme je mohli snadno vystopovat, protože na těchto planetách žijí i naši lidé, a byli nám nahlášeni.
Jejich posledním stanovištěm je Země. Země je zvláštní planeta, protože má vrozené spojení s tím, čemu říkáte nebe, nebo jak my říkáme, portál do dvanácté dimenze, v Antarktidě, což byla Atlantida.

Sharon: Takže vlastně říkáš, Ivo, že lovci se stali lovenými. GFL sleduje reptiliány a drakoniány.
Ivo: Ano, teď jsou zahnáni do kouta. Uvědomuješ si, že nepřátelský druh, který je zahnaný do kouta, je nebezpečnější než ten, který má stále pocit, že má možnosti, takže Země je základna nula. Tady bitva končí. Někteří z jejich vůdců uprchli na jiné planety třetí dimenze, ale my tam máme špehy, chcete-li, agenty, a ti se hlásí. Tyto bytosti nemohou nebýt aktivní a jejich činnost vždy vyvolává třenice, kamkoli se dostanou. Takže je snadné je odhalit a snadno se s nimi vypořádat. Obnovili jsme mír na mnoha planetách ve třetí a čtvrté dimenzi a nyní jsme je zahnali na Zemi.
Jsou to ničiví váleční štváči, kteří neslouží vůbec ničemu. Dualita není nikdy tak extrémní jako zlo, které napáchali na planetě Zemi a jinde. Pokusili se zotročit mnoho ras a my jsme jich museli mnoho osvobodit po celé galaxii. Víc už ne. Konečně nastane mír.
Kvůli této historii samozřejmě nejsme na planetě Zemi vítáni. Příslušníci Světla, kteří na planetě jsou, například Venušané, tak činí na vlastní nebezpečí. Mnohé, kteří byli na planetě a byli odhaleni, jsme nikdy nemohli zachránit, protože lidé žijící na Zemi jsou rukojmími temných sil a ty nám neustále vyhrožují vaší smrtí.
K tomu docházelo v průběhu celé historie. Proto je úžasné, když se hvězdné semínko dostane do bodu, kdy nám může pomoci na pozemské straně problému, jako jsi to udělala ty, když jsi zachraňovala uvězněné Plejáďany v kábulském vězení a v podzemních DUMBech. Nevkročíme na vaši planetu, abychom zachraňovali své vlastní, ale pokud nám hvězdná semínka pomohou, pak tuto pomoc rádi uvítáme.

Sharon: Jsou tam teď nějací uvěznění?
Ivo: Jsou. Můžeme si o tom promluvit, možná by nám Odeon chtěl pomoci. Tvrdě jsme pracovali na vzdělávání pracovníků světla, kteří v současné době žijí na planetě, abychom je dostali na úroveň mistrovství, stejně tak vaši pozemští mistři, jako je St Germain a El Morya. Ano, jedním z těchto mistrů byla madam Blavatská, úžasné hvězdné semínko a pracovnice světla. Tímto způsobem mohli reinkarnovaní bojovat proti ovládání mysli a probudit se, aby nám pomohli.

Sharon: Vždycky mě zajímalo, proč na planetu pustili tolik hvězdných semínek. Vědí, kdo jsme.
Ivo: Udělali to proto, že arogantně věří, že je mohou přetáhnout a využít pro temnotu. V některých případech se to podařilo, ale ne ve všech. Prostřednictvím kanálů jsme poskytli informace potřebné k tomu, abychom hvězdným semenům pomohli získat zpět jejich bohem dané schopnosti. Ti, kteří odmítají naslouchat nebo věří, že tuto pomoc nepotřebují, pracují na obě strany. Můžeme jejich síly do jisté míry využít, ale ne zcela. Těm, kteří se dostanou na úroveň mistrovství, jako jsi ty, hrozí větší riziko, že se jich zbaví. Jakmile vaše frekvence stoupne tak vysoko, že už vás nebudou moci déle zadržovat, pak se pro ně stáváte velkým rizikem a snaží se vás zničit.

Sharon: Takže tenhle příběh ještě neskončil, že ne, Ivo?
Ivo: Pro nás ne, je to teprve začátek. Vzít na sebe tak zrádný úkol, ohrozit svůj život.
Sharon: Věděla jsem, že jsi tam, abys mě chránil.
Ivo: To jsem. Vždycky.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/04/18/ivo-of-vega-why-wont-ets-land/

Zpět