299 Na stráži Marta

[ Ezoterika ] 2020-04-22

Aštar Sheran
Mezi četnými UFO, které se nyní objevují v různých částech vaší planety, existuje spousta vesmírných lodí Galaktické federace světla. V blízkém prostoru Země nastala jedinečná situace, protože všechny zúčastněné strany seskupily své síly pro další akce. Jde především o civilizace přátelské lidem, jejichž zástupci jsou na Zemi ztělesněni jako lidé. Někteří z nich si uchovávají vzpomínku na svůj původ a poslání, které ztělesnili. Jsou to hlavně zástupci Andromedy, Siria, Plejád a Arcturu. Je třeba připustit, že současně existuje spousta kosmických lodí civilizací lidem nepřátelských, kteří mají zástupce také ztělesněné jako lidi na Zemi. Mezi civilizacemi, které znáte, lze zmínit představitele hvězdného systému souhvězdí Orion a Alpha Centauri, ale existují i jiné - méně rozvinuté - civilizace, jejichž jména vám nic neřeknou, a které lze jednoduše nazvat šedou koalicí. Šedí jsou dlouhodobě v úzkém kontaktu se světovou vládou, která je vedena vysokou kastou reptiloidů. Jejich hlavním cílem je úplné podrobení lidského vědomí, které by jim umožnilo úplnou kontrolu nad Zemí. Tyto civilizace již dlouho dodávaly svým pozemským ?spojencům? špičkové technologie, které mohou tento proces urychlit.

Nyní se tato ?know-how? zrychleně zavádí do oblastí, jako je vývoj umělé inteligence, čipování populace a vakcíny s nanočásticemi, které jsou jakýmsi přijímačem směrovaného elektromagnetického záření. Do tohoto vývoje byly investovány miliardy dolarů a jsou do něj zapojeny nejlepší mysli lidstva.

?Pandemie? byla vymyslela k zastrašování lidstva v míře, která by usnadnila očkování jako jediný prostředek spásy. Zatím se vše vyvíjí podle jejich dosavadního scénáře. Na událostech, které se odehrávají na Zemi, se dlouhodobě účastní nepřátelské civilizace.

Na rozdíl od málo rozvinutých technokratických civilizací si nemůžeme dovolit porušovat zákony vesmíru s ohledem na lidstvo. Drtivá většina populace Země je ještě nepřipravená uznat naši existenci, natož přijmout naši pomoc. Navzdory skutečnosti, že jména našich civilizací jsou ve veřejném povědomí, jako živé bytosti jsme pro mnohé lidi vzdálení, fantastičtí a neskuteční. Kromě toho světová vláda se silou a penězi udělala vše, co bylo možné, aby váš filmový průmysl prezentoval mimozemšťany negativním způsobem, a to se již usadilo v podvědomí většiny lidí.

Proto je náš příchod na Zemi zatím předčasný. Měli byste však vědět, že jsme vždy pečlivě sledovali všechny politické, sociální a energetické procesy, které se na planetě v současnosti vyskytují. Pokud dojde na kritický okamžik a uvědomíme si, že bez naší pomoci může lidstvo vyhynout, zasáhneme.

Přesto jsme přesvědčeni, že jste silní, odvážní a dostatečně moudří, abyste sami překonali uměle vytvořenou krizi na Zemi a vytáhli její organizátory na světlo. Kromě toho, jako velitel flotily Galaktické federace světla vás ujišťuji, že nedovolíme invazi vesmírných lodí nepřátelských k Zemi, přičemž několika pokusům jsme již zabránili. Věříme, že jedinečný experiment na planetě Zemi a přechod jeho nejlepších představitelů na novou úroveň energie bude úspěšný.

Zdroj: https://en.vozrojdeniesveta.com/watching-over-earths-interests/

Zpět