2186 Nový finanční systém pro novou Zemi Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2022-02-26

Naše Galaktická federace pravidelně vysílá poselství na pomoc lidstvu. O jedno z těchto poselství se s vámi chci opět podělit: ʺJsme Galaktická federace a máme vám co říci k procesu, který probíhá ve vašem světě. Chceme trochu pohovořit o tom, co se děje, a také o některých důvodech, proč k tomu dochází. Chceme, abyste pochopili, že ve vašem světě existuje mnoho různých frakcí a všechny bojují za svou vlastní verzi reality. Bojují za svou vlastní verzi ovládání a nechtějí, aby ostatní lidé měli moc. Nechtějí, aby ostatní lidé měli svobodu. Takže o kontrolu nad vaším světem se bojuje už mnoho tisíc let. Tato planeta byla velmi násilná kvůli míře oddělenosti, která existuje - oddělenost mezi vámi navzájem, oddělenost mezi vámi a všemi ostatními formami života na vaší planetě, oddělenost mezi lidstvem jako kolektivem a vaší planetou samotnou. Tato oddělenost existuje kvůli energiím, které používali ti, kdo vás ovládali - energiím, které vycházely ze vzteku, nenávisti, hněvu a ze strachu. Často vidíte, že se tyto energie projevují fyzicky - prostřednictvím pandemií nebo válek, soupeření o vzácné zdroje, o půdu nebo o politickou moc. K těmto věcem dochází proto, že se na vaší planetě stále odehrávají staré energetické vzorce. Na vaší planetě se nyní odehrává mnoho změn. Mnoho lidí pociťuje strach, zmatek a pocit ztráty, protože se snaží pochopit svět kolem sebe. Je sice pravda, že v dnešním světě panuje pocit chaosu, ale současně s těmito chaotickými změnami dochází i k mnoha pozitivním. V tomto procesu rozpadu starého se odehrává mnoho změn. Ve vašem fyzickém světě začíná být zřejmé, že staré systémy selhávají, a to rychle.

Váš finanční systém je v troskách. Vaše potravinové systémy selhávají. Váš vzdělávací systém vás nepřipravuje na to, co potřebujete vědět, abyste byli v životě úspěšní. Vaše energetické systémy vám neposkytují možnost pokročit s technologiemi, které jsou vám dnes k dispozici. Jak víte, starý finanční systém se rozpadl a prochází masivními změnami. Staré systémy ve vládách a dalších organizacích jsou nahrazovány novými, spravedlivějšími. Energie na vaší planetě to vše umožňuje, aby se vaše společnost mohla vyvinout v láskyplnější, spravedlivější a soucitnější. Lidé ze zemí, které byly dříve ve vzájemném sporu, se stávají spojenci, aby se zabránilo velké válce. Tento rozpad starých spojenectví umožní v budoucnu větší mír na vaší planetě. Nový finanční systém se zavádí velmi pomalu, protože stále existují lidé, kteří by se raději drželi starých způsobů jednání. Nový způsob podnikání bude založen spíše na rovnosti než na chamtivosti, takže bude nějakou dobu trvat, než lidé přizpůsobí své myšlení a chování. Existuje mnoho způsobů, jak popsat koncept posunu, ke kterému na této planetě dochází. Je to doba, kdy se staré boří a nastupuje nové. Mnozí z vás, kteří toto čtete, právě teď procházíte procesem velkých změn ve svých životech a také velkých změn v sobě samých. Možná máte mnoho snů o budoucnosti a o novém životě pro sebe a možná cítíte, jak ve vás narůstá vzrušení, protože víte, že se blíží změna. A to se také děje! Vy všichni tuto změnu vytváříte, protože jste všichni spolutvůrci. Uvedli jste ji do pohybu prostřednictvím svých myšlenek a pocitů, protože vaše pocity vytvářejí realitu. Tuto změnu jste vyslali do vesmíru a nyní se k vám vrací. Možná nepřijde přesně tak, jak očekáváte, nebo v přesně takovém čase, jak očekáváte, ale buďte si jisti, že PŘICHÁZÍ. Zrodilo se to z vašich myšlenek a přání a nyní se to pro vás projevuje. V příštích několika měsících dojde na Zemi k mnoha otřesům, protože staré systémy se rozpadnou a zrodí se nové. Změna přichází do každé země, každého města, každého městečka a každé vesnice. Některé věci se mění rychleji než jiné, ale změny probíhají po celé planetě.

Ve všech různých aspektech života i ve vašich vlastních životech se odehrává tolik změn. Někteří z vás mohou zažívat větší změny než jiní, záleží na vaší osobní cestě. Ať už se však ve vašem životě děje cokoli, vězte, že vesmír pracuje s vámi a pro vás v každé oblasti. Kryje vám záda a je vždy připraven vám pomoci. Stačí se jen zeptat - to je vše, co je potřeba! Vzniká nové paradigma s novým finančním systémem, který je založen na pravdě a lásce, nikoli na dluhu a kontrole. Tyto změny se dotknou všech lidí na planetě. Je čas opustit starý způsob jednání, abyste si mohli vytvořit vlastní budoucnost. Vytváření vlastní budoucnosti začíná tím, že se zbavíte minulosti. Nechte minulost odejít, abyste si mohli vytvořit svou budoucnost. Je čas pustit strach a negativní emoce. Strach je iluze vytvořená proto, aby vám zabránila vytvořit si v životě to, co chcete. Na této planetě jste milováni a žádáni! Máte dary, které ostatní potřebují. Máte v životě cíl, který je jedinečný pouze pro vás! Pokud se cítíte zahlceni, je čas nechat minulost odejít, odpustit sobě, odpustit druhým a začít dnes znovu! ʺJsem ochoten pustit své strachy, abych mohl žít svůj život tak, jak si přeji,ʺ řekněte si odvážně. Naštěstí pro vás, milovaní, mnozí z vás si již zvolili jinou cestu, cestu lásky a světla, cestu tvoření a spojení se svým Stvořitelem/Zdrojem. Zvolili jste si ji vědomě nebo ji za vás zvolila vaše podstata. V každém případě jste tuto volbu učinili v určitém okamžiku svého života, nebo dokonce před několika životy, a nyní se stává stále zřejmější, protože doba přechodu na vaší planetě se zrychluje! Nová Země je již zde! Je tu už dlouho! Nyní se stává viditelnější pro ty, kteří se rozhodli ji vidět. Ti, kteří se rozhodnou zůstat ve starém vědomí, ve starém světovém řádu, zůstanou vůči tomuto procesu vzestupu slepí a budou pokračovat na své cestě destrukce a odloučení od svého Stvořitele.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/02-09aa

Zpět