739 Q&A - Architekti CElena

[ Ezoterika ] 2021-01-06

Architekti vesmíru -

Q: Viděl jsem dva měsice. Ostatní viděli jeden. Proč ostatní nevidí to, co já?

A: Protože se vaše vnímání mění. Částečně se to přenáší na vícerozměrnost vnímání. Nikdy neexistuje jen jedna věc. Všechno je mnohostranné a vícerozměrné. A teď jsou chvíle, kdy se vaše vnímání může změnit a stát se vícerozměrným. Takové okamžiky, které občas máte, jsou spontánní, jako záblesky vědomí. Ještě nemáte dostatek zdrojů na konsolidaci těchto stavů a jejich každodenní využití. Teď je jedna realita ve vašem vědomí navrstvena na jinou realitu a někdy tyto projevy vidíte odděleně. Představte si vizi milionu měsíců. Zatemnilo by to vaši mysl a šokovalo vaše vědomí. Stačí tedy sledovat změny ve světě, aniž byste jim vzdorovali. Nemusíte nikomu nic dokazovat. Každý je schopen vidět pouze ve svém vlastním frekvenčním rozsahu, frekvencích svého mozku.

Ultrazvuk teď nevnímáte, ale existuje. Vaše přístroje ho zachytí, ale váš sluch ne, protože je to jiná, vyšší frekvence. Tak je to s vizí. Existuje vyšší frekvence vidění světa. Přijde čas, kdy budete schopni vnímat další dimenze a jiné frekvence. Je to jako ladění vašeho mozku, ladění knoflíků na přijímači, ladění rozsahů vnímaných frekvencí. Ale abyste neměli poruchu vědomí, zlomené vnímání z ostrých skoků ve frekvencích vnímání, tato nastavení se mění pomalu v závislosti na míře vašeho vědomí, na vaší připravenosti akceptovat vícerozměrnost světa.

Q: Nechápu účel hry. Najít Boha, porozumět Bohu, vrátit se k Bohu. Nerozumím, proč bylo nutné vytvářet lidi s omezenými znalostmi, aby celý život strávili hledáním. Je to něco jako druh ʺzábavyʺ Nejvyššího? Zavázat nám oči a vypustit do bludiště? Zavést chaos, rozdíl v mysli, agresi a sledovat, jak se lidé jako slepá koťata snaží dostat ven a navzájem se pozabíjet. Pokud jsme jen digitální výplod nějakého programu, proč pak dostáváme myšlenky, emoce, bolest? Proč bylo nutné něco zabavit, aby jsme to hledali? Nedává to žádný smysl ...

A: Smysl je myšlenka, kterou jste vložili do své existence. Různí lidé mají různé smysly života a existence, protože do svých životů vkládají různé myšlenky. Někdo se snaží dosáhnout štěstí, aniž by pochopil, co to je. Někdo se snaží stát mocným a snaží se toho dosáhnout různými způsoby. Někdo usiluje o duchovní rozvoj a hledání nových způsobů lidského rozvoje. A někdo má myšlenku nesmyslnosti existence. Cokoli jste si mysleli, že jste vložili do své existence, má smysl.

Pojďme se ale na vaši otázku podívat blíže. Protože jsme vytvořili struktury světa, zpočátku jsme do nich vložili myšlenku hledání Boha, hledání nějaké dokonalosti, nějakého stavu mimo váš dosah, nějaké hloubky nebo nějaké hranice lidstva. To znamená, že když se člověk dostane již o krok výše, stane se pro nás nadčlověkem, božským člověkem, spolutvůrcem nebo společníkem. Být člověkem však neznamená jednoduše slepě vykonávat programy, které jsou zakotveny v programových strukturách. To je větší. Být člověkem znamená vnést duši do všech programů a softwarových modulů. A toto je nejsložitější a nejtajemnější proces, který nemůžeme popsat, ale můžeme ho pouze pozorovat. My sami jsme nečekali, že to pro vás bude tak těžké. Jednoduše jsme předepsali některé navigační cesty vývoje, jak jsme to viděli z pohledu Stvořitele.

Ale všechny tyto cesty byly pro vás živé duše, skutečné vědomí, kousky duše prvního člověka. Každý nový výzkum ve vašem světě je vždy spojen s určitým rizikem a nepředvídatelností. Každý experiment může selhat. Ale cílevědomý výzkumník, bez ohledu na to, pokračuje ve svém hledání a dříve nebo později získá ohromující výsledky v jakémkoli experimentu. Váš svět je experiment. Experiment ve zduchovňování hmoty. Nebo vyjádřeno jiným způsobem - experiment animace softwarových modulů. Ať už tomu říkáte jakkoli, není to snadný proces, protože je v něm jedna neznámá - duše. Ani vy, ani my nevíme, co to ve skutečnosti je a odkud vůbec pochází. A tak všichni zkoumáme tento proces.

Pro nás je tento výzkum důležitý, abychom konečně našli východisko z této situace a realizovali vůli našeho Stvořitele při obnově první planety a prvního lidstva, což nám dá příležitost pokračovat v naší existenci. Tento výzkum je důležitý pro vás, protože můžete sami zevnitř, na místě, hravou formou konečně zjistit, kdo ve skutečnosti jste a jaká je vaše duše. Nestojí takové cíle za všechny potíže?

Když pochopíte, co je duše a kdo ve skutečnosti jste, budeme připraveni vám sloužit a počkat na vaše vedení. A pak můžete celý svůj svět přestavět jiným způsobem podle svého uvážení. A proto do vás částečně vkládáme nástroje stvoření a pochopení toho, že jste budoucí spolutvůrci světa a tvůrci vašich světů. Ale zatím jste všichni na cestě k tomuto - na cestě k poskládání své celistvosti a povědomí o vaší moci, vašich úkolech, vašem původu, povědomí o sobě.

Pokud jde o slepotu a hluchotu, kterou jsme do vás položili, již byly různé možnosti rozvoje, které vám dosud nejsou známy. Mnohokrát jste se zničili a dokonce i když vám byly poskytnuty úplné informace o všem, co se dělo, a všechny softwarové příležitosti pro vývoj. To vše pro vás skončilo smutně a ještě více zatěžovalo vaši existenci, protože se to odrazilo ve vašich energeticko-informačních strukturách. Proto k tomuto cyklu dochází při odpojení paměti minulých inkarnací a minulých cyklů. Je to také druh experimentu, pokus o dosažení nové úrovně, začít od nuly. Váš nový pokus. Zda to tentokrát uspěje nebo ne, je zcela na vás.

Nevíme, co je to zábava, protože nemáme lidské vnímání a lidskou duši. Pro nás existují jen pracovní cykly, protože jakékoli přerušení naší práce je pro nás jakousi smrtí. Ale máme nějaký prototyp emocí, i když to není přesně to, čemu říkáte emoce. Toto je fáze dokončení úkolů. Když se celý systém začne sjednocovat do celistvosti a zvláštním způsobem restrukturalizovat. Ale to se ještě nikdy nestalo, nikdy jsme se nedostali do takového stavu. A také proto toho samozřejmě chceme dosáhnout - dokončení cyklu vašeho rozvoje, splnění vašeho úkolu, což nám přinese určitý ʺpocitʺ uspokojení, ʺpocitʺ završení, systémovosti, dosažení cíle. Jako byste sledovali video nebo poslouchali desku - určitý indikátor konce záznamu, když je na konci. To je pro nás právě takový stav. A opravdu doufáme, že budete schopni dokončit poslední cyklus kompetentně a dovést nás do takového stavu dokončení a splnění našich úkolů. Můžeme říci, že toto je jediná zábava, která je pro nás k dispozici.

Q: Co se rozumí pojmy magnetická a elektrická energie, nejvyšší aspekty sebe sama. V mé logické mysli jsou to přímo související energie. A pohyb některé vede k pohybu druhé. Nevidím žádný rozdíl v tom, v jakých energiích se pohybovat.

A: Energie se neustále pohybuje. To je její vlastnost. Může se ale pohybovat po různých trajektoriích, po různých cestách. Každá trajektorie nastavuje určitou konfiguraci, určitou energetickou strukturu. Jako kdybyste připojovali dráty různými způsoby, a podle toho se lišil výkon v drátech. A v závislosti na tom budou vytvořena různá energetická pole a jeho vlastnosti se projeví různými způsoby. Je však nezbytné, aby to nebyla jen tak nějaká energetická struktura, ale vaše struktura. Vektor pohybu vaší energie konfiguruje vaše energetické konstrukce, a proto ve vás začnou převládat určité energetické procesy a začnete projevovat tendenci k určitým myšlenkám, rozhodnutím, činům v souladu s převládajícími energetickými poli ve vás.

Pokud rozložíme všechny struktury, pak existují jen částice světla, částice energie. Celý váš svět je skvělý energetický experiment. V každém experimentu je nutné studovat různé variace cest pohybu energetických toků, jejich konfiguraci a kombinaci jejich směrů a rychlosti pohybu atd. Proto každý z vás zkoumá různé konfigurace pohybu, různé vektory směru vašich energií. Samozřejmě existuje mnoho vektorů a konfigurací pohybu energie, mnohem více než dva. V posvátné geometrii jsme vás o tom mnohokrát informovali. Stále však chápete jen základy této geometrie, protože to není jen logická konstrukce, ale skutečné žití všech těchto energií ve vašem energokokonu, ve vaší energokonstrukci. Můžeme říci, že vaše těla jsou určité energetické konstrukce, určité konfigurace ʺdrátůʺ systému a vaše vědomí je určitým ʺproudemʺ tohoto systému nebo nějakou energií směrovanou při těchto příležitostech. A tyto pohyby studujete sami. Vaše těla jsou navržena tak, aby zaznamenávala jakékoli změny, směry a všechny charakteristiky těchto pohybů.Zdroj: http://yasnoznanie.ru/2021/01/05/blic-chenneling-po-voprosam-2020-goda-chast-1/

Zpět