4919 Jeden: Singularita Sophia Love

[ Ezoterika ] 2023-08-19

Q: Jsou témata k diskusi, zatímco se nám svět rozplývá před očima. Blížíme se k Singularitě. Mohl byste být trochu konkrétnější? Jako například načasování ̎blížení ̎? Jak bude Singularita vypadat pro nás, a jak se budeme cítit v Singularitě?
A: To je rozsáhlé téma, které zahrnuje mnoho složek. Přesné 3D načasování nelze určit. Slyšeli jste termín ̎řízený událostmi ̎. Tak je tomu i nyní. Jak na vaší současné časové ose probíhají nevyhnutelné události, další se přesouvají na své místo a nastávají. Jejich ̎načasování ̎ je z velké části určeno vaší reakcí na ně. Existuje mnoho faktorů a každý z nich přispívá k načasování věcí. Posouvá se také vaše frekvence. Rychlost tohoto zvyšování nemusí být nutně konstantní, a proto ji nelze předvídat.

Jinými slovy, události nastanou, kdy nastanou, a rozsah frekvence určuje, jak rychle tyto události ovlivní časovou osu. Frekvence má vliv na reakci lidí a také na to, jak rychle se informace šíří a zpracovávají. Na tom všem záleží. Lze zde říci, že současná časová osa není ani šokující, ani neočekávaná. To naznačuje, že proces probíhá v podstatě tak, jak se očekávalo. Z toho vyplývá důvod dnešního tématu. Singularita se blíží. Je čas zvážit možnosti. Zažijete okamžik nulového bodu čistého potenciálu. Jakmile tímto okamžikem projdete, získáte přístup k čistému potenciálu. Po tomto okamžiku se váš svět změní. Je důležité si uvědomit, že všichni vytváříte svůj současný život. Činíte tak podle svých vlastních očekávání, přesvědčení a záměrů. Každý z vás tak přispěje ke svému nulovému okamžiku. Ten bude mít v každém případě jediný atribut - čistý potenciál. Přesto se odtud dostanete tak daleko, jak očekáváte, věříte a zamýšlíte.

Sami si určíte svůj nový svět. Budete jej definovat v souladu s celkem. To je důvodem těchto nehorázných pokusů zachytit vaše strachy a slabosti řetězcem fyzických a geopolitických katastrof již nyní. Pokud budete tvořit na základě strachu - padnete přímo do rukou těm, kteří vás chtějí ovládat. Právě zde vás chtějí vždy držet. Tento moment nulového bodu bude pro některé znepokojivý. Ti z vás, kteří se na těchto přicházejících energiích vezou (snadno a/nebo rádi: ̎Woo-hoo! ̎), budou blouznit radostí a mocí. Bude to energizující. Přesto ne všichni z vás budou chápat, co se děje. Ti, kteří to nechápou, budou mít pocit, že všechny ovládací prvky byly vypuštěny nebo ztraceny - budou se cítit na moři. To v nich může vyvolat strach.

V této chvíli bude velmi zapotřebí vašeho klidu a Světla. Je to okamžik, kdy ucítíte energetickou příležitost a impuls. Tehdy budete vědět, proč jste tady, poznáte to. Bude to jako startovní zvuk před závodem. Pro vás bude iniciovat pohyb - zatímco ty, kteří tu nejsou ze stejných důvodů, zastaví v jejich cestě. Tak poznáte, kdo potřebuje pomoc. Každý z vás je dokonale připraven na blížící se singularitu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/19/the-one-the-singularity/

Zpět