2000 Telos: Úspěch vaší evoluce Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2022-01-22

Jsme tu vždy, abychom vás podpořili a pomohli vám na vaší cestě životem, drazí bratři a sestry planety Země. Naší prací je pomáhat vám setkávat se s Láskou, s Pravou Láskou v každém z vás a předávat ji kolem sebe nejen svým bližním, ale i ostatním říším, nerostné, rostlinné a živočišné. Jak víte, nemůžete žít jeden bez druhého. Každá říše přináší ostatním prvek života. Každá říše je nezbytná pro výstavbu života na Zemi a pro její vývoj. Až lidstvo vzestoupí, ostatní království ho budou následovat. Minerální, živočišná a rostlinná říše budou následovat vývoj Země rychleji než lidská říše. Lidská říše je a ještě nějakou dobu bude zahlcena negativními pocity a rušivými emocemi. Ostatní říše všechny tyto pocity neprožívají a řekli bychom, že jsou čistší než lidská říše, která i přes v současnosti probuzenější vědomí bude potřebovat velké množství očist, aby se mohla povznést k Nové Zemi a na ní. Nicméně se to může stát velmi rychle, máte v sobě schopnost zvrátit současnou situaci zesílením energie Pravé Lásky, která se ve vás objevuje a roste.

Současná situace na Zemi, ve vaší společnosti, byla a je obrovským spouštěčem tohoto vývoje Lásky ve vás. Radujte se z toho. V následujících měsících si uvědomíte, jak moc se ve vás něco změnilo. Nejen na fyzické úrovni, ale především ve vašem způsobu myšlení, přemýšlení o věcech mnohem méně materiálních, než jakými jste žili předtím. Uvědomíte si, že rozdělení mezi vámi, lidmi, bude méně obtížné: tím máme na mysli, že se již nebudete dívat podezíravě na toho, kdo nemá stejné náboženství jako vy... nebudete se již dívat stále podezíravě na toho či tu, kdo nemá stejnou barvu pleti... atd. Uvědomíte si, že mnoho věcí, událostí, které jste v určité době a zejména před touto pandemií považovali za důležité, už na vás nebudou mít tak silný vliv. Budete si více vážit kontaktu s přírodou, která vše léčí, uklidňuje trpící srdce i těla, potěší pohled krásou toho, co předkládá vašim očím atd. Vaše vnímání života na Zemi, vašeho vlastního života se silně mění, i když si to neuvědomujete, protože je stále ještě jemné, pro vás příliš jemné. Můžeme vám však říci, že proměny vidíme u každého z vás. Vidíme, jak moc se od těch několika let, kterými jste právě prošli, výrazně změnilo fyzické utrpení některých z vás, morální a psychické utrpení jiných. To vše je velkým úspěchem vašeho vývoje. V nadcházejících měsících, i když na vaší planetě stále existují určité politické či jiné potíže, se budete znovu a znovu otevírat příchodu Nové Země.

Víme, že mnozí z vás si říkají: ″Proč se stále mluví o Nové Zemi, jak se nám zdá být daleko a někdy se zdá, že je nemožné jí dosáhnout! ″ Známe netrpělivost, která je ve vás. Víme, jak moc chcete žít v míru, v jednoduchosti a především v úctě. Je tu malé ″ale″... je důležité, abyste vynaložili určité úsilí na sebe, v sobě, abyste očistili všechnu žárlivost, veškerou zášť, veškerý hněv a nedostatek důvěry, které jsou ve vás. Jak se k tomu dostaneme, říkáte si, to přece není možné! Buďte si jisti. Přijde to, stane se vám to, protože si budete stále více uvědomovat, co je důležité žít, abyste dosáhli klidu. To, co vám vaši vládci v nadcházejících měsících předloží, vás přiměje reagovat natolik, že až pochopíte, že to všechno je nesmysl, pustíte se a necháte se unášet velkou touhou po Míru a Klidnosti. Budete mít stále více a více touhu neposlouchat už své vládce, nebudete už chtít naslouchat jejich krásným slovům, která jsou řečena jen proto, aby vás lépe chytili do svých sítí; pochopíte, že jedinou svobodu, kterou můžete získat, máte v sobě, pouze v sobě. Budete se sdružovat do podobně smýšlejících skupin, bude se to šířit jako požár a vy můžete začít nahlížet Novou Zemi. Nová Země, o které vám často vyprávíme, je proměna lidstva v energii Pravého míru, Pravého klidu, Pravého respektu, Pravé laskavosti vůči všemu, co žije na Zemi, a vůči samotné planetě Zemi .

To způsobí nárůst Světla na Zemi, v její krajině, v celé přírodě. To uklidní zvířata, která se již nebudou zabíjet navzájem, a rozpustí to vnitřní spory v zemích, které jsou v současnosti ve válce. Důrazně nad vámi bdíme, zahrnujeme vás veškerým Světlem, které dostáváme ze Zdroje a z Jeho čisté Lásky. Důvěřujte Životu, svému životu a nechte se unášet radostí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/01/22/message-from-telos-success-of-your-evolution/

Zpět