5081 Pravda o chrličích Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2023-08-14

Na stěnách středověkých katedrál můžete často vidět kamenné sochy strašlivých monster se zvířecími tvářemi nebo prostě jen ošklivými obličeji, pavučinovými křídly a drápovitými tlapami. Mnohé z nich slouží jako zakončení žlabů, do nichž se z jejich otevřených úst a zobáků valí dešťová voda. Některé jen tak sedí na stěnách a střechách. Jsou to chrliče nebo chiméry. Co to bylo za chiméry? Je to všechno jen výplod nespoutané lidské fantazie? A proč byly takové příšery na stěnách křesťanských katedrál? Byly to obrazy zla a neřestí, jak se domnívají vědci a vykládají náboženští představitelé, nebo snad jde o ozvěny pohanství? Nebo snad měly jiný tajný význam, který do nich vložili jejich tvůrci? Mýty a legendy vyprávějí o chrličích, které v noci ožívají a přes den se opět mění v kamenné sochy. Mají tyto legendy nějaký skutečný základ, skryté nebo zapomenuté skutečnosti v minulých dobách? Existují někde prototypy gotických soch - možná přišly z paralelního světa, nebo je jejich tvůrci viděli ve svých vizích?

Mlhavé ráno v městských ulicích utopených v ranním šeru. Zdi starobylé katedrály se nad nimi tyčí ve své věčné majestátnosti. Přes všechny útrapy a spálené ohněm revolucí a živlů stále stojí. Jehlovitý skelet lešení strhl ohořelé rány stavby. Někde tam venku stále vykukuje silueta plameny zjizvené sochy. Ano, to je Stryx, stále nezaujatě hledící na město, visící ze zčernalého okapu. Najednou začal prostor pulzovat a deformovat se, škubat duhovými vlnami..... Od sochy se oddělila průsvitná postava. Zamávala křídly a ozval se známý hlas.

̋Jsem ráda, že se s tebou opět setkávám zde, kde musím kromě našich ohnivých bitev blesků nést i svou cestu. Dokud jsem ještě tady... Ale může se stát, že se kámen úplně rozpadne na prach a já najdu svobodu,...na čas..... od hustého, pozemského světa. Ale proč bych tu měla ještě chvíli být? Budoucnost není předem daná... nevíme, co se stane s tím prastarým portálem, který jsme uzavřeli v dávných dobách, kdy pro mě sochař ještě nestvořil Stryxino tělo..... Budeš si to pamatovat, sestro. Na to se musí vzpomenout dřív, než se to stane. Než to může být. Musím opustit toto místo....Viděli jsme se tu jednou, když jsme si nepamatovali všechno až do základů...... Tehdy jsem taky spoustu věcí zapomněla a nebyla ještě takovým duchem, jakým jsem se stala později... Je čas vyprávět příběh chrličů, je čas vzpomínat a rozptýlit sklíčenost........

Víš všechno o tom, jak může být svět ošidný. Démoni se tu někdy vyskytují mezi těmi, kdo nosí tvář svatosti, a ti, kdo chrání svět před zlem - mezi příšerami odpornými..... My, chrliče nebo chiméry, jak se nám říká, jsme dokázali děsit celé generace těch, kteří nevidí pravdy za mordy a kteří vše posuzují podle vnějšího vzhledu... ̋ Tak pravil průsvitný chrlič, aniž by rozlepil rty...... A aniž bychom si toho všimli, byli jsme oba daleko od starobylých zdí katedrály. Dotkl se mě křídlem a výbuch ohnivé záře zastínil vše kolem nás..... Všechno vířilo ve víru pestrobarevnosti a já se najednou ocitl v silném a okřídleném těle a vše se mi vybavilo, jako by to bylo teprve včera......

Stryx je mi povědomá, potkala jsem ji v tom světě, kde všichni mají okřídlená těla chrličů. Je to moje sestra tady, v tomto světě chrličů.... Tento svět je paralelní, mohu-li to tak říci, se třemi rozměry Země, ale tělo je trochu jiné. Může být hustá, nebo průsvitná. V tomto světě se inkarnují duchové, kteří musí využívat vlastností svých těl, aby pronikli do nižších světů a nebyli tam mezi démony vidět. Mohou se tak dozvědět mnoho například o plánech těchto světů a jejich zdokonaleních, aby zotročili trojrozměrný neměnný hustý svět. Zde se inkarnují ti, kteří dokáží vzdorovat silám nižších světů a dokáží před nimi chránit jiné světy. Sem často přicházejí na inkarnace duchové, které se na Zemi, konkrétně na Východě, nazývají slovem dákiní. Tady už dávno není samsára, protože každý přichází na tento svět podle úkolů, které jsou pociťovány v hlubinách ducha jako volání, volání Propasti nekonečnosti bytí, volání právě toho éteru bytí.....

Proto zde všichni máme tzv. hněvivý zjev. Tento svět je však polotělesný, proto se mezi chrliče inkarnuje. Dochází zde k rozdělení pohlaví. Početí však probíhá energeticky a duch, který sem přichází, dostává tělo malého chrliče ze zhuštěných energií svých rodičů. Formy těla mohou být různé a obecně se částečně přelévají a mění tím směrem, který je pro ducha nezbytný, od druhu ptáků a zvířat až po humanoidní formy. Máme-li uvažovat o podmíněných pojmech dimenzí, je tento svět jednou z paralel podmíněně vyšší pětirozměrnosti blíže k šestidimenzionální. Mnozí lidé tomu těžko uvěří, protože obyvatelé tohoto světa mají téměř vždy hněvivou podobu, která je z pohledu člověka chimérou či netvorem. A přesto, kdo umí vidět ducha, vždy rozezná příšery démonických světů a antimir od chimér tohoto světa a chrličů, jak se nám říká na Zemi....I když obrazy rozzlobených dákiní, které mají na krku náhrdelníky z lebek, mnoha lidem asociují démony.

Proto jen instinkt a vývoj ducha, nikoli povrchní pohled může určit, kdo je kdo. Ne vždy vzhled vypovídá o podstatě, a velmi často se démoni se oblékají do zářivých dobrých šatů a pod nimi konají své hanebné skutky, zejména ve třech dimenzích hustého pozemského světa. A dokonce předvádějí různé zázraky, DEMONSTRUJÍ, protože jen démoni veřejně předvádějí různé zázraky a téměř vždy v obrazech světla. A pokud to světlý duch začne dělat v nevědomosti a zapomene na to, dostane se do hrubého tělesného světa, vtělí se do lidského těla, prudce sníží vibrace své podstaty a často potom nemůže správně plnit úkoly své inkarnace. Tento svět je tedy světem poloplných forem, které lze myšlením měnit a myšlením fixovat. Svět chodících pohyblivých stromů a keřů, mluvících bylin a květin, rozumných zvířat ve zvířecích tělech, ale zároveň mluvících a zhmotňujících různé předměty a formy svou myšlenkou. Nejsou to zvířata. Ani rostliny vtělené do pozemského světa nejsou. Zde jsou všichni rozumní a všichni jsou si rovni. Neexistují zde ti, kteří mají nerozvinuté vědomí. Každý zde má své vlastní úkoly inkarnace. Většinou jsou to však úkoly pronikání do různých temných světů, odkud se pak duchové vracejí zpět do tohoto světa, dokud v něm nesplní úkol inkarnace, který se skládá z řady takových misí v nižších světech, do nichž se dostanou. Zde se inkarnují pouze duchové bojovníci, a to nejen proto, aby přebývali ve světě, kde se vše zhmotňuje myšlenkou......

Nebesa tohoto světa vždy září duhovou září a Slunce pulsuje v mnoha barvách. Konstrukce mohou viset přímo ve vzduchu a neexistuje žádný pojem fyzické hmotnosti, protože ji lze měnit pohybem myšlenky. Je možné se pohybovat ve vzduchu i na zemi. Kdo však ve své podstatě není připraven stát se bojovníkem a přejít odtud do nižších světů, nemůže se zde inkarnovat. Kdo není připraven na boje s démony tamtéž a kdo není připraven střežit portály v různých světech před démony a bytostmi z nižších světů a protisvěta, ten se zde nemůže inkarnovat. Inkarnace zde dává duchům bojovníků určité tělo, schránku, kterou lze použít v nižších světech, aby tam mohli nepozorovaně působit jako světlý duch, a která umožňuje snížit vibrace všech jejich energetických schránek, aby mohli sestoupit do podsvětí. Ale pouze duch bojovníka je schopen zůstat stejný se svou podstatou, se svým vědomím, a neproměnit se v démona, který má všechny parametry démona, abych tak řekla....

Kdysi dávno, když nastal čas uzavřít portály na Zemi, aby síly temnoty nemohly proniknout do paralelních světů, jsme se tu se Stryx museli inkarnovat, abychom v tělech chrličů prošli portálem do hustého světa Země. V tomto světě nás mohli vidět jen ti, kteří měli zrak takzvaných jemnohmotných světů. V případě potřeby jsme však mohli svá chrličí těla manifestovat i ve třech dimenzích. V takové podobě se chrliče často vyskytovaly v trojrozměrných světech na planetách u jedné z hvězd souhvězdí Kasiopeji, ve vlasti dávných lidí Tuatha de Danann, předků Keltů, kteří odtud přišli na Zemi interdimenzionálními portály. Mimochodem, jeden z Učitelů starých Keltů Lug, přezdívaný jimi bůh, se často vtěloval do světa chrličů, když měl za úkol inkarnaci - ničit a oslabovat démony v nižších světech. Ze světa chrličů prorazil portál na Zemi, respektive dokonce několik na území Evropy. A jeden z nejdůležitějších - na území jednoho z keltských kmenů - Galů, v dnešní Francii, kde se nacházel již nejstarší portál mezi různými světy. Ano, přesně tam, v srdci dnešní Francie, kde byla v pozdějších staletích postavena katedrála Notre Dame. Takové portály byly na Zemi potřeba, aby mohli chrličtí bojovníci přijít na pomoc a zablokovat démonům přístup na důležitá místa a proniknout do paralelních světů. Od té doby začali chrliče střežit místa portálů v těchto zemích a obrázky pololidí - polozvířat, polodraků, stočených do uzlíků, začaly zdobit nádobí a oblečení Keltů a Skandinávců.

Kdysi dávno se v zemi Galů nacházel portál mezi světy. Byl tam od té doby, co staří Asurové umístili hluboko pod zem krystal přivezený z jejich vlasti poblíž Polárky. Když však černé kameny Antisvěta pronikly na mnoha místech na planetu Zemi, hrozilo jejich proniknutí do světů paralelních k hustému trojrozměrnému světu. Zde, v zemích Galů, se objevil zvláštní portál. Pro kněze z trojrozměrného světa bylo nemožné jej uzavřít, i kdyby se kvůli tomu vzdali života ve svých tělech. Byla to struktura přechodů mezi světy, která se zde nacházela díky samotné struktuře geologických hornin a vnitřním energetickým proudům v oblasti. A jediný způsob, jak ji uzavřít, byl pouze pomocí chrličů takříkajíc z mezisvěta....

Zpočátku jsme tam šli jenom hlídat, mysleli jsme si, že ji nebudeme muset úplně uzavřít a odříznout svět Země od ostatních světů. V té době tam byl uctíván duch Erakura. Byla uctívána jako bohyně matka a přicházela k lidem skrze tento portál, aby je učila lásce a moudrosti života. Je strážným duchem a učitelkou a často přicházela k lidem, aby je učila, jak se mají navzájem milovat poté, co se nechali ovlivnit démony a zapomněli na pravdy o lásce a svědomí. Tehdy již nastala epocha, kdy se stalo nemožným, aby Učitelé, přezdívaní bohové, přicházeli v těle a komunikovali s lidmi, jak tomu bylo před prudkým snížením vibrací planety a rozvrstvením světů na svět obyčejných a samotnou Šambalu neboli Belovodie, Valhalu či Svargu, jak ji různě nazývaly různé národy. Vtělení do těla znamenalo úplné zapomenutí duchem na všechno a pomalé tělesné zrání a pomalé rozpomínání se na sebe a své úkoly vtělení. V takovém případě lidé mohli inkarnovanému Učiteli vůbec neuvěřit..... Předvádění zázraků lidem utíná vzpomínky a překrývá úkoly vtělení, a dokonce obecně může napojit ducha na proudy těžkých energií a vést opět k pádu do samsáry..... Chrliče byly strážci tohoto zvláštního portálu, aby lidé nechtěně nepropadli do jiných světů a nezemřeli, když se ocitnou v portálových polích, která dematerializují tělo. Stali se také strážci brány mezi světy....

Na tomto místě stál nejstarší chrám, jehož počátek položili Asurové, ale pak jej přestavěli potomci lidu Danannů - Keltové (druh Galů). Doba však byla těžká a chmurná mlha zahalila mnoho myslí. Galové postupně přijali temné kulty a zvrátili mnohé obřady, o plodnost země prosili smilnými orgiemi. Erakura jim nemohla nic říci, neboť neslyšeli její hlas. Oddáni smilstvu navždy ohluchli k hlasům duchů světla..... Právě proto jim démoni antisvěta prostřednictvím neřestí kněží, kteří nedokázali zachovat čistotu svých duchů, podstrčili myšlenku rituálu a smilstva jako kultu plodnosti a pokračování zrození a života. Ve stejných staletích přišli Římané do země Galů. Galové se vzepřeli, pak zradili a antické základy nemohli získat jiné - stali se otroky... Římané také přišli do chrámu, všechno tam spálili a začali na tom místě budovat svůj chrám - Jupiterův chrám.

Když se však dostali k antickému oltáři, hrozilo velké nebezpečí, že jejich kněží a černí mágové dokážou otevřít portál, a nebyl nikdo, kdo by ho zavřel. Galští kněží se zaprodali silám temnoty - proto Římané přišli ke kamenům antického chrámu. A z pozemského světa jej nebylo možné uzavřít. A pak se chrliče rozhodly portál uzavřít a odříznout pozemský svět od jiných světů, aby zabránili protivníkům a démonům proniknout do čistých světů, kam se jim zatím nepodařilo proniknout....

Vzpomněla jsem si, jako bych to teď viděla....Démoni čekají u vchodu do portálu, až Jupiterův kněz dokončí rituál..... Musíme jednat hned, ale jakmile bránu zavřeme, už se nemůžeme vrátit. My všichni, kdo jsme byli tady v chrámu, jsme se toho odvážili, protože právě proto jsme byli stvořeni jako chrliče. Tělo chrliče je pouze nástrojem pro plnění nezbytných úkolů a nic víc, stejně jako ostatní těla..... Bylo nám jedno, jestli zůstaneme navždy tady, v pozemském světě, v podobě nestvůr, nebo zda položíme život v plamenech portálu, protože právě proto jsme přišli na tento svět a projevili se v tělech chrličů. Jsme prostě nástroji bezmezné síly, síly vesmíru, síly podstaty.

Jupiterův kněz začal odříkávat zaklínadlo, aby ženská esence Erakura už nemohla přijít do tohoto chrámu, aby navždy vyhnala prastarého ducha a otevřela bránu válečným legiím. To, co nedokázalo smilstvo, bylo nyní zlomeno jinou silou....V bronzové misce vzplál rudý oheň a nad prastarým oltářem se vznášel černý dým. Pak začala bitva duchů. Démoni se vrhli do portálu a šíleně zírali svýma strašlivýma očima a otevírali ústa s jehlovými zuby. Chrliče jim letěly vstříc. Vše se mísilo v temném dýmu a řvoucím ohni....Zuřivost vše obklopila a prostoupila. Každý z nás se stal zuřivostí samotnou. Drápy mých tlap se začaly nemilosrdně zakusovat do odporného démonického masa a trhat ho navzdory ostrým zubům, které se mi zarývají do těla. Bolest se mísila se vztekem a ještě víc zvyšovala........

Kusy démonů už hoří v ohni.... Jupiterův kněz upadl do bezvědomí, a tak jeho pomocníci odtáhli bezvládné tělo dál od oltáře. Nevidí nás ani to, co se děje, jen on viděl......... Otvor portálu však dál zeje a může ho uzavřít jen bleskový výboj z hrudi a úst, přitom však chrličovo tělo zemře, vybuchne výbuchem energie v portálu...... Přesně k tomu slouží přítomnost v tomto okamžiku. Portál musí být uzavřen. Nesmí existovat žádná jiná cesta! Pulzující vlny jako kruhy na vodě jsou blízko, pružné a napjaté. Ale když jsem se s nimi dostala do kontaktu, uvědomila jsem si, že síla výboje nebude stačit. Ještě okamžik a vidím pohled Stryxiných očí. I ona je připravená. Sevřeme tlapy a vydáme ze sebe rozlučkový výkřik, chrlící blesky. Strašlivá bolest naplnila vše v tom ohňostroji a přerušila ho černá tma ticha. A já a Stryx, pouhé víry energie. řítící se do pulzujícího světla....... Na okamžik to všechno zmizelo a já si vzpomněla na tohle...

̋ No vidíš, všechno si pamatuješ... ̋ Znovu promluvila Stryx. ̋Znovu jsem odešla do inkarnací v různých světech, kde mají dakiní práci, to víš taky. Když jsem odtud uslyšela volání, vydala jsem se znovu do toho světa Gorgojů. Po inkarnaci tam se sem dostávala velmi obtížně, protože jsme zavřeli portál. Věděli jsme ale, že se kameny znovu vrší a a staví jiný chrám. Do této země přišli Frankové a Galové se s nimi už dávno spřátelili. Římané tuto zemi opustili a trosky jejich chrámu lidé zničili. To nám umožnilo, abychom sem přišli. Odtud už nebylo cesty zpět. V důsledku nové víry se zdejší éterová pole trochu otevřela, abychom se sem dostali z našeho tehdejšího světa chrličů....Útočníci ze světů vytvořili nové učení, přičemž využili učení o světle, které nesl Ježíš. Překroutili ho pomocí energetických polí a pokusili se proniknout portálem, který jsme zde uzavřeli. Duch Erakura, vtělený Marií, matkou Krista, tuto zrádnost neunesl a také sem přispěchal. Tehdy přišla, ale jen v jemnohmotném těle, a v tomto okamžiku se podařilo přijít i mně a zabouchnout za sebou onu mezeru ve světech.

Marie se zjevovala lidem a snažila se nějak změnit zkreslení, které lidé vepsali do Kristova učení, snažila se jim říct, že není možné se za někoho obětovat, a zvláště za ty, kteří ještě nežili pozemský život, ale narodili se zde jen proto, aby složili zkoušky. Že není možné odčinit hříchy lidí zvenčí, že to dokáže jen každý sám... Ale málokdo to tu tehdy slyšel a málokdo viděl ty vize. Když se o tom začalo mluvit, místní kněží té nové víry říkali, že ti, kdo viděli Erakuru neboli Mariinu tvář - vlastně viděli démony, protože od ní slyšeli takové řeči. Ti, kteří ji mohli vidět, mohli vidět i nás. Byli jsme tam. Od doby, kdy Řím převzal vládu, zde zůstalo mnoho chrličů, kteří toto místo střeží. Portálový krystal tam byl a je tam i teď, což znamená, že hrozí otevření portálu. Zatím to ovšem démoni nemohou udělat, ale tito světoví útočníci se pokoušeli taková místa technicky otevřít už mnohokrát.

Od té doby, co tady začali stavět nový chrám, katedrálu Panny Marie, jsem tu já a spousta z nás chrličů. Lidé nás často mohli spatřit v pološeru, kdy jsou jemné světy vidět o něco lépe. Maria tu nebyla pořád, neměla tělo chrliče a mohla chodit do jiných světů, ale proto ji lidé viděli hůř než nás. My jsme tu byli pořád a často jsme byli zaneprázdněni pomocí lidem, kterým se dostávalo bezpráví. Mohli jsme dělat malé zázraky a trestat viníky a pomáhat v hmotném světě, abychom k sobě přivedli v něčem zmatené, ale spřízněné duše, nebo chránit před esencemi z podzemí a démony, které posílali čarodějové. Proto zde mnozí z nás již nejsou považováni za duchy podsvětí.

Mistři, kteří brousili kameny pro nový chrám, se rozhodli vtisknout nám podobu, v níž nás viděli, na stěny a okapy. Ale tmářství a temnota oněch staletí vše zastínily, a tak se řemeslníci, kteří nás viděli živé, rozhodli být mazaní. Pomohli nám uchytit se v hustém světě a zesílit, když získali kamenná těla. O tom všem se od nás dozvěděli a začali naše těla tesat. Vysvětlili novým kněžím, že takto by zde měly být zobrazeny neřesti a démoni, které Marie údajně dokázala potlačit. Opět jsme vytvořili zázrak a ti kněží tomu uvěřili a povolili nový styl architektury, kdy ve zdech katedrál a na střechách bylo dovoleno vytvořit těla chrličů. Tak se mnohým z nás podařilo usadit se a pokračovat ve službě v tomto těžkém hustém světě a mít zde těla z kamene. V mnoha tělech se totiž takoví chrliči naučili přicházet z našeho světa, do kterého není cesty zpět, pokud nerozbijete sochu nebo neprojdete portálem. Sochy se staly našimi nástroji a mnohým se pak podařilo přijít do tohoto světa se zamčenými portály. Pokud chceme, není cesty zpět, ale my jsme připraveni na všechno. I když nechodíme ke každé soše, ale jen tam, kde je nás potřeba. Esence z nižších světů mohou vstupovat i do kamenných těl a jsou i ve stěnách katedrál. Jen s instinktem ducha může člověk vidět toho, kdo žije v soše.....

V letech Francouzské revoluce jsem ztratila své kamenné tělo a byla jsem bez něj téměř sto let. Až v devatenáctém století nám vyrobili chimérická těla. Od té doby žiji v tomto kamenném těle. Ačkoli, jak se zdá, je to na pováženou a po ohnivé bouři, která tu byla při nedávném požáru, můj kámen už není jako dřív a stal se křehkým. Ale neodrazuje mě to, je mi to jedno. Jsem tam, kam mě volá věčné volání duše, která splynula s Bytím. Ty víš všechno... Že plameny tohoto ohně mi umožnily letět daleko a stát se jedním z těch, kteří odletěli, aby zachránil základy tohoto světa, a zcela a do konce se vzdali svého ducha. Příběh 108 duchů zde byl zmíněn již vícekrát.

Od chvíle, kdy byli naši duchové znovu stvořeni v éteru vesmíru, jsem byla bleskem, vy víte..... A pokaždé, když Slunce zapadá, opouštím své kamenné tělo, abych byla se svými sestrami a bratry v duchu a znovu svedla bitvu se silami obludných světů protisvěta....

Tento svět se propadá do temnoty. Vládnou zde démoni již v lidských tělech. Démoni chodí po ulicích měst v Evropě a Americe, oblečeni do démonických šatů a mávají symbolem světla a mnohosti světů, které si v tomto světě lidí přivlastnili. Symbol slunečního světla procházejícího světy, symbol mezisvěta, právě to, co vidíte ve vlnách éteru, duhu.

..... Tento svět je připraven ponořit se do ještě větší temnoty démonismu a válek... Proto duchové blesků pokaždé obětují své životy a svou existenci v těchto bojích, alespoň trochu mění éter a jeho vlastnosti, aby i zde na Zemi v tomto světě oslabili démony a znemožnili obecně jejich pronikání do světů tří dimenzí. Ti, kterým se podařilo proniknout, byli spáleni nebo se zde vypařili... Ale spoustu věcí nelze udělat tak rychle, jak by si lidé přáli... Existence a síla Šakti, jak se tato síla nazývá na Východě vře démonismem a snaží se v zuřivosti rukama bojovných duchů Nekonečna spálit vše, co pohání jeho a démony Podsvětí... ̋ řekla chrlič Stryx, aniž by pohnula rty. V ranním slunci se mé průsvitné tělo chrliče rozplývalo..... Strixin stín také zmizel, zablýskl se jako blesk a znovu zamrzl ve svém kamenném spáleném těle na římse Katedrály.....

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2023/08/blog-post_14.html

Zpět